Головна

бібліографічний список

  1. Американський список функцій
  2. бібліографічний cписок
  3. бібліографічний список
  4. бібліографічний список
  5. бібліографічний список
  6. бібліографічний список
  7. бібліографічний список

1. Гіппенрейтер, Ю. Б. Введення в загальну психологію: курс лекцій / Ю. Б. Гіппенрейтер. - М., 2006.

2. Історія психології, ХХ століття: хрестоматія для вищ. шк. / Авт.-упоряд. П. Я. Гальперін, А. Н. Ждан. - 4-е изд. - М. [и др.], 2002.

3. Карвасарский, Б. Д. Клінічна психологія: навч. / Б. Д. Карвасарский. - М., 2004.

4. Марцинковская, Т. Д. Історія психології: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т. Д. Марцинковская. - М., 2004.

5. Немов, Р. С. Психологія: навч. для студ. вищ. навч. закладів: у 3 т. / Р. С. Нємов. - М., 2005. - Т. 1: Загальні основи психології.

6. Петровський, А. В. Основи теоретичної психології / А. В. Петровський, М. Г. Ярошевський. - М., 2003.

7. Рубінштейн, С. Л. Основи загальної психології / С. Л. Рубінштейн. - СПб., 2002..

8. Хьелл, Ларрі А. Теорії особистості = Personality theories: навч. посібник для вузів / Ларрі А. Хьелл, Деніел Дж. Зіглер. - 3-е изд. - М. [и др.], 2003. - (Майстри психології).

9. Фрейгер, Р. Теорії особистості та особистісний ріст / Р. Фрейгер, Дж. Фейдімен. - М., 1992.

Тема 4. Психоаналіз як вчення
 про глибинну психіці й особистості людини

Освітні завдання:

- Зрозуміти специфіку психоаналітичного підходу.

- Усвідомити вплив концепції на розвиток психології.

- Засвоїти основні категорії і поняття психоаналітичної концепції.

- Сформувати уявлення про основні положення концепції психоаналізу.

зміст

1. Психоаналіз як науковий напрям.

2. Психологічні захисту.

3. Психоаналітична теорія З. Фрейда.

4. Неофрейдізм.Попередня   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Наступна

Несвідоме як предмет психології | Особистий досвід людини як предмет психології | бібліографічний список | Структуралісткій підхід | біхевіоризм | психоаналіз | гуманістичне спрямування | Феноменологічна теорія особистості | Гештальт-психологія | Культурно-історична концепція Л. С. Виготського |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати