Головна

Адміністративне право регулює відносини, що складаються в процесі організації і діяльності ... влади

  1. A) Природно-правова теорія
  2. Amp; 8. Держава - ядро ??політичної організації суспільства
  3. B. Правосуддя
  4. I. Держава і право. Їх роль в житті суспільства.
  5. I. Маркетинг і його роль в суспільстві і в діяльності організацій
  6. I. НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
  7. I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.

а) законодавчої б) виконавчої в) судової г) військової

71. Об'єктом виконавчо-розпорядчої діяльності в адміністративному праві виступає:

а) сукупність управлінських ланок

б) відношення між органами державної влади та громадянами

в) взаємовідносини між органами виконавчої влади

г) контроль за виконанням прийнятого управлінського рішення

72. Регулююча функція публічного управління полягає:

а) в передбаченні змін в розвитку соціально-економічних та інших процесів

б) у визначенні цілей управлінської діяльності

в) у встановленні правового режиму будь-якої діяльності

г) в узгодженні дій ряду підприємств, організацій і установ

73. Правила дорожнього руху є ... нормами:

а) адміністративно-правовими б) цивільно-правовими

в) кримінально-правовими г) конституційно-правовими

74. Адміністративно-правові норми регулюють відносини, які відрізняються:

а) юридичною рівністю сторін

б) юридичним нерівністю сторін

в) можливістю сторін знехтувати ними

г) нечіткістю об'єкта правовідносини

75. Сторонами в адміністративному правовідносинах виступають:

а) громадяни

б) виконавчі органи державної влади та місцевого самоврядування

в) державні і муніципальні службовці

г) громадські об'єднання та їх службовці

д) все перераховане вірно

76. Вищим ланкою органів виконавчої влади є:

а) Уряд РФ б) Президент РФ

в) обласні адміністрації г) муніципальні органи

 Попередня   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ | КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ | Фізичні та юридичні особи 1 сторінка | Фізичні та юридичні особи 2 сторінка | Фізичні та юридичні особи 3 сторінка | Фізичні та юридичні особи 4 сторінка | Фізичні та юридичні особи 5 сторінка | Фізичні та юридичні особи 6 сторінка | Кому належить таке висловлювання: «Сутність права полягає в рівновазі двох моральних начал: особистої свободи і загального блага»? | Правоздатність - це |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати