На головну

Загальна характеристика ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  1. A. Характеристика Фінансової діяльності підприємства
  2. Cedil; Наведена характеристика насоса
  3. Divide; Характеристика трубопроводу
  4. I. Загальна характеристика міжнародних відносин в Новий час.
  5. I.5.3) Складові частини Зводу Юстиніана (загальна характеристика).
  6. II.7.1. Загальна характеристика уваги
  7. III. 10.1. Поняття про сприйняття і характеристика основних його особливостей

Технологічний підхід до виховання і навчання як новий напрямок, що зародився в 60-70-і рр. XX ст., Привернув педагогів-практиків ідеєю повної керованості навчально-виховним процесом. Під педагогічною технологією розуміється систематичне і послідовне втілення на практиці заздалегідь спроектованого навчально-виховного процесу. Педагогічні технології дозволяють створювати гнучку і рухому структуру навчально-виховного процесу, коректується на будь-якому її етапі завдяки наявності постійного зворотного зв'язку. Можливість поетапного відтворення педагогічної технології забезпечує досягнення цілей виховання і навчання для всіх учнів.

Технологічний підхід отримав розвиток перш за все в США, Англії, Іспанії, Японії (тут з початку 70-х рр. Видаються журнали з питань педагогічної технології), а потім поширився в інші країни.

Широкому поширенню технологічного підходу в навчально-виховному процесі багато в чому сприяло програмованого навчання. Останнє передбачало засвоєння навчального матеріалу порціями і обов'язковий подальший контроль, що дозволяє зробити висновок про можливість подальшого просування школяра в вивченні чергової порції навчального матеріалу. Виникла ідея поділити процес навчання на окремі ланки, що потім було названо технологічним ланцюжком. Розгалужений спосіб програмованого навчання, який передбачав індивідуальний шлях вивчення навчального матеріалу в залежності від результатів докладного контролю наштовхнув педагогів на ідею поетапного відтворення окремих частин (ланок) навчального процесу. Програмоване навчання не набуло широкого поширення в шкільній практиці,


але його ідеї послужили основою для подальшого розвитку технологічного підходу до навчання і виховання.

Технологізація навчально-виховного процесу - це об'єктивне явище, яке дозволить вирішувати проблеми освіти і виховання на якісно новому рівні. Технологізація навчально-виховного процесу відбувається, природно, з розвитком педагогічної науки. Чим більше розвиваються засоби, активні форми і методи навчання і виховання, тим в меншій мірі ефективність педагогічного процесу залежить від мистецтва і індивідуальної майстерності педагога. Роль педагога при цьому зовсім не применшується, особистість завжди буде виховувати особистість. Процес пізнання і розвитку для учнів завдяки технологічному підходу стане досконалішим, інформація -більш якісної, а шлях її освоєння - раціональним і менш залежним від майстерності педагога.

Педагоги-теоретики не відразу прийняли ідеї технологічного підходу в навчально-виховному процесі. Багатьох бентежив сам термін «технологія», який нібито виключав творчість в діяльності педагога, залишав педагогу лише роль маніпулятора. Однак інтерес до педагогічних технологій зростав, впровадження технологічного підходу в практику виявило тенденцію до швидкого накопичення нових технологій. У Казані під керівництвом М. І. Махмутова розроблялася технологія проблемного навчання, в інших регіонах впроваджувалося програмованого навчання; технологічна грамотність вчителів росла разом з пропагандою майстерності педагогів-новаторів. Так, в 70-і рр. здобула популярність і поширення методика В. Ф. Шаталова. Досвід українського вчителя математики, фізики та астрономії В. Ф. Шаталова, який створив ефективну навчально-виховну технологію, не піддавався аналізу та оцінки з точки зору традиційної педагогіки і психології, викликав масу суперечок і породжував протилежні думки.

Впровадження технологій виховання і навчання в практику стимулювало теоретичну розробку проблеми технологічного підходу в навчально-виховному процесі (В. П. Беспалько, А. А. Вербицький, М. В. Кларін, М. Кларк, М. І. Махмутов, М. А . Чошанов, Ф. Янушевич та ін.). Були сформульовані основні ознаки технологізації навчально-виховного процесу: стандартизація, уніфікація в системі масової освіти і виховання; винесення творчого процесу (створення і оцінки технологій) на більш високий рівень організації; упорядкування навчально-виховної системи (Т. С. Назарова).

Розглянемо поняття «технологія» взагалі і стосовно до навчально-виховного процесу. Технологія - термін, який означає сукупність знань про способи і засоби обробки чого-небудь (металів, матеріалів).


Технологічний процес завжди передбачає певну послідовність операцій з використанням необхідних засобів і умов. При цьому ефективність створюваних технологій і технологічних процесів залежить від глибокого знання особливостей матеріалу і закономірностей функціонування досліджуваних процесів.

У розумінні терміну «педагогічна технологія» до сих пір немає визначеності. У педагогічній літературі, на жаль, накопичилося понад трьохсот визначень поняття. Суперечка про сутність педагогічних технологій, ймовірно, триватиме ще довго. Уявімо найбільш поширену і усталену точку зору щодо сутності поняття «педагогічна технологія» в кількох визначеннях.

Педагогічна технологія означає системну сукупність и порядок формування всіх особистісних, інструментальних і методологічних засобів, використовуваних для досягнення педагогічних цілей (М. В. Кларін).

Педагогічна технологія - це послідовна, взаємообумовлених система дій педагога, пов'язаних із застосуванням тієї чи іншої сукупності методів виховання і навчання і здійснюваних в педагогічному процесі з метою вирішення різних педагогічних завдань (В. А. Сластьонін, І. Ф. Ісаєв, А. І. Міщенко, Є. М. Шиянов).

Педагогічна технологія - це впорядкована система процедур, неухильне виконання яких приведе до досягнення певного, запланованого результату. Педагогічну технологію характеризують два моменти: гарантованість кінцевого результату і проектування майбутнього навчально-виховного процесу (В. А. Монахов).Попередня   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   Наступна

Ролі і статуси в колективі | Етапи розвитку ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ | САМОВРЯДУВАННЯ В колективі | СПІВРОБІТНИЦТВО ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ | ОРГАНІЗАЦІЯ КОЛЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | РІЗНОВИДИ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ | ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ ШКОЛЬНИКА | Взаємодія педагогів і батьків | ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА СІМ'Ї | ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ БАТЬКІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати