Головна

вправи

  1. III. Вправи і КЗ, що формують регуляційних-комунікативні вміння на прагматико-репрезентує стадії.
  2. вільні вправи
  3. Лікарський контроль як умова допуску до занять фізичними вправами і спортом
  4. Виконайте вправи.
  5. Виконайте вправи.
  6. Виконайте вправи.
  7. Глава 7. ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ

Складіть системи тестів для вирішення наступних завдань:

8.1. Знайдіть найбільший спільний дільник двох заданих цілих чисел.

8.2. Знайдіть найменше спільне кратне двох заданих цілих чисел.

8.3. Визначте, чи є задане число непарних двозначним числом.

8.4. Задані площі квадрата і кола. Визначте, чи поміститься квадрат в колі.

8.5. Вирішіть біквадратне рівняння.

8.6. Знайдіть середнє арифметичне позитивних елементів заданого одновимірного масиву.

8.7. Елементи заданого одновимірного масиву розділіть на його перший елемент.

8.8. Визначте, чи лежить задана точка на одній зі сторін трикутника, заданого координатами своїх вершин.

8.9. Визначте, чи мають спільні точки дві плоскі фігури - трикутник із заданими координатами його вершин і коло заданого радіуса c центром на початку координат.

8.10. Задано ціле А> 1. Знайдіть найменше ціле невід'ємне k, при якому 2k > А.

8.11. Дана послідовність цілих чисел. Визначте, з скількох парних чисел вона починається.

8.12. У заданому двовимірному масиві знайдіть кількість рядків, які містять нулі.

8.13. Визначте, скільки рядків заданого двовимірного масиву містять елементи з заданого діапазону.

8.14. Перетворіть число, задане в римській системі числення, в число десятковоїсистеми.

 Попередня   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45

I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки | II. Рішення логічних задач табличним способом | III. Рішення логічних задач за допомогою міркувань | На противагу цьому, операційна система або інструментальне ПЗ не вносять прямого внеску в задоволення кінцевих потреб користувача. | Функції та технічні характеристики мережевих операційних систем (ОС) | Основні службові слова | Приклад запису алгоритму на шкільному АЯ | Приклад вкладених циклів поки | Приклади запису арифметичних виразів | Приклади запису логічних виразів, справжніх при виконанні зазначених умов. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати