На головну

Приклади.

  1. Пасивний транспорт речовин через біологічні мембрани. проста дифузія. Механізм, приклади.
  2. Пасивний транспорт речовин через біологічні мембрани. Полегшена дифузія. Механізм, приклади.
  3. Приклади.
  4. Приклади.
  5. Приклади.
  6. Приклади.

1. Побудуємо схему, яка містить 4 перемикача x, y, z і t, таку, щоб вона проводила струм тоді і тільки тоді, коли замкнутий контакт перемикача t і який-небудь з інших трьох контактів.

Рішення. В цьому випадку можна обійтися без побудови таблиці істинності. Очевидно, що функція провідності має вигляд F (x, y, z, t) = t . (X v y v z), А схема виглядає так:

2. Побудуємо схему з п'ятьма перемикачами, яка проводить струм в тому і тільки в тому випадку, коли замкнуті рівно чотири з цих перемикачів.

Схема має вигляд:

3. Знайдемо функцію провідності схеми:

Рішення. Є чотири можливих шляхи проходження струму при замкнутих перемикачах a, b, c, d, e: через перемикачі a, b; через перемикачі a, e, d; через перемикачі c, d і через перемикачі c, e, b. функція провідності F (a, b, c, d, e) = a . b v a . e . d v c . d v c . e . b.

4. Спростимо переключательние схеми:

а)

Рішення:

Спрощена схема:

б)

.

Тут перше логічне доданок  є запереченням другого логічного доданка  , А диз'юнкція змінної з її інверсією дорівнює 1.

Спрощена схема:

в)

Спрощена схема:

г)

Спрощена схема:

д)

 (Згідно із законом склеювання)

Спрощена схема:

е)

Рішення:

Спрощена схема:

5.13. Як вирішувати логічні завдання?

Різноманітність логічних задач дуже велике. Способів їх вирішення теж чимало. Але найбільшого поширення набули наступні три способи вирішення логічних завдань:

  • засобами алгебри логіки;
  • табличний;
  • за допомогою міркувань.

Познайомимося з ними по черзі.Попередня   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   Наступна

Додавання в шістнадцятковій системі | У м н о ж е н і е | Д е л е н і е | Діапазони значень цілих чисел зі знаком | З х е м а І | З х е м а АБО | З х е м а НЕ | З х е м а І-НЕ | З х е м а АБО-НЕ | ОСНОВНІ ЗАКОНИ АЛГЕБРИ ЛОГІКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати