Головна

Аналіз попиту на нововведення

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. GAP-аналіз.
  3. I. Аналіз завдання
  4. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  5. I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  6. III. «Наприклад» в аналізі
  7. III. Аналіз продукту (вироби) на якість

Аналіз попиту на нововведення має величезне значення, оскільки від його результатів залежить точність розробки виробничої програми підприємства, стратегія і обсяг реалізації його продукції і, отже, фінансові результати його діяльності.

Ринковий попит на товар - Це кількість товару, яке може бути куплено певною групою споживачів у зазначеному регіоні, в заданий відрізок часу, в рамках конкретної маркетингової програми.

Попит на товар компанії - Це частина сукупного ринкового попиту, що приходиться на товар даної компанії при різних рівнях маркетингових витрат.

Аналіз попиту на нову продукцію - один з найважливіших напрямків діяльності інноваційних компаній. Комерційним компаніям немає сенсу вкладати кошти в інноваційні розробки, якщо кінцевий результат розробок себе не окупить.

Аналіз попиту на нововведення проводиться в наступних напрямках:

- Аналіз потреби в нововведенні чи реалізованому нововведенні (продукті чи послузі);

- Аналіз попиту на нововведення і пов'язані з ним послуги, а також вплив на них різних факторів;

- Аналіз впливу попиту на результати діяльності підприємства;

- Визначення максимального обсягу збуту й обґрунтування плану збуту з урахуванням проведеного аналізу і виробничих можливостей фірми.

Аналіз попиту на нововведення за часом проведення може бути попереднім, поточним і наступним щодо періоду, коли продукція вважається новою.

Попередній аналіз попиту на нову продукцію - один з найбільш важливих, оскільки на його базі розробляється виробнича програма і будується стратегія просування на ринку нової продукції. Попередній аналіз проводиться на базі даних, одержуваних за допомогою спеціальних обстежень, проведених в сфері споживання інновацій, коли продукція знаходиться в стадії підготовки дослідного зразка, запуску у виробництво або на етапі виведення її на ринок.

Попит відбиває обсяг продукції, який споживач хоче придбати за деякою з можливих цін протягом певного часу на конкретному ринку. З цього визначення видно основні показники, за якими компанія може судити про попит на її продукцію або послуги:

· Кількість потенційних покупців для даного виду продукції;

· Обсяг попиту;

· Час реалізації (пропозиції для реалізації) продукції на ринку;

· Ціна пропонованої продукції;

· Чутливість попиту до ціни.

В аналізі попиту на нову продукцію можуть застосовуватися різні методи. Один з них - аналіз чутливості попиту. Він дозволяє визначити зміну величини попиту в залежності від зміни будь-якого з його чинників. З цією метою розраховують коефіцієнт еластичності попиту, що показує, наскільки зміниться попит при 1% -ній зміні якого-небудь його фактора (найчастіше, ціни).

У загальному випадку еластичність попиту - Це залежність його зміни від якого-небудь ринкового фактора. Розрізняють цінову еластичність попиту та еластичність попиту від доходів споживачів.

Якщо коефіцієнт еластичності попиту дорівнює нулю, попит абсолютно нееластичний. Інакше кажучи, при будь-якій зміні ціни попит залишається постійним.

Якщо коефіцієнт еластичності менше одиниці, це свідчить про відносно нееластичний попит.

При коефіцієнті, рівному одиниці, еластичність попиту одинична. Це трапляється, коли відсоткова зміна попиту дорівнює процентній зміні ціни. Якщо коефіцієнт цінової еластичності попиту більше одиниці, попит відносно еластичний.

При коефіцієнті еластичності попиту за ціною, яка прагне до нескінченності, попит вважається абсолютно еластичним. Це відбувається в тому випадку, коли при незмінній ціні попит необмежено росте, що є наслідком дії нецінових його факторів: моди, реклами, очікування зростання цін, екологічної обстановки та ін.

Залежність між альтернативними рівнями цін, які можуть бути встановлені в даний період часу, і сформованим в результаті цього рівнем попиту відбивається кривої попиту. Графічно представлено на рисунку 7.

Д2
Д1
а
 L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34 + UCAAAA // 8DAFBLAwQUAAYACAAAACEA5PSze8QA AADcAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbERPS2vCQBC + C / 0PyxR6kbqxklZSV5FSH3jT1Jbehuw0 Cc3OhuyaxH / vCoK3 + fieM1v0phItNa60rGA8ikAQZ1aXnCv4SlfPUxDOI2usLJOCMzlYzB8GM0y0 7XhP7cHnIoSwS1BB4X2dSOmyggy6ka2JA / dnG4M + wCaXusEuhJtKvkTRqzRYcmgosKaPgrL / w8ko + B3mPzvXr4 / dJJ7Un5s2ffvWqVJPj / 3yHYSn3t / FN / dWh / lxDNdnwgVyfgEAAP // AwBQSwECLQAU AAYACAAAACEA8PeKu / 0AAADiAQAAEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnht bFBLAQItABQABgAIAAAAIQAx3V9h0gAAAI8BAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAC4BAABfcmVscy8ucmVs c1BLAQItABQABgAIAAAAIQAzLwWeQQAAADkAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAACkCAABkcnMvc2hhcGV4 bWwueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAOT0s3vEAAAA3AAAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAmAIAAGRycy9k b3ducmV2LnhtbFBLBQYAAAAABAAEAPUAAACJAwAAAAA = "stroked = "f" strokeweight = ". 5pt">
б
 L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34 + UCAAAA // 8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAFCYtDMQA AADcAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbERPS2vCQBC + C / 0PyxR6Ed204oPoKqW0Vbw18YG3ITsm odnZkN0m8d93C0Jv8 / E9Z7XpTSVaalxpWcHzOAJBnFldcq7gkH6MFiCcR9ZYWSYFN3KwWT8MVhhr 2 / EXtYnPRQhhF6OCwvs6ltJlBRl0Y1sTB + 5qG4M + wCaXusEuhJtKvkTRTBosOTQUWNNbQdl38mMU XIb5ee / 6z2M3mU7q922bzk86VerpsX9dgvDU + 3 / x3b3TYf50Bn / PhAvk + hcAAP // AwBQSwECLQAU AAYACAAAACEA8PeKu / 0AAADiAQAAEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnht bFBLAQItABQABgAIAAAAIQAx3V9h0gAAAI8BAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAC4BAABfcmVscy8ucmVs c1BLAQItABQABgAIAAAAIQAzLwWeQQAAADkAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAACkCAABkcnMvc2hhcGV4 bWwueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhABQmLQzEAAAA3AAAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAmAIAAGRycy9k b3ducmV2LnhtbFBLBQYAAAAABAAEAPUAAACJAwAAAAA = "stroked =" f " strokeweight = ". 5pt">
в
С
С
С
Ц
Ц
Ц

Малюнок 7. Варіанти кривих попиту

а. абсолютно нееластичний попит;

б. абсолютно еластичний попит;

в. Д1 - Щодо нееластичний попит; Д2 - Щодо еластичний попит.

Зображена на малюнках крива попиту показує норму ринкових покупок при різних можливих цінах. Чим більше кут нахилу кривої попиту, тим еластичніший попит (іншими словами, попит більш чутливий до ціни). На продукцію з нееластичним попитом ціна істотно не впливає. У тих випадках, коли мова йде про еластичному попиті, попит в значній мірі залежить від ціни на продукцію.

Більшість компаній використовує в аналізі кривих попиту такі методи:

· Статистичний аналіз наявних даних про встановлені ціни, обсяги продажів і оцінка їх співвідношення за певний період часу;

· Проведення експериментів з цінами (зміна ціни на окремі види товарів та відстеження зміни попиту);

· Проведення опитувань покупців для того, щоб з'ясувати, яка кількість продукту вони готові придбати при різних передбачуваних рівнях цін.

Аналіз попиту за місцем придбання дозволяє оцінити ефективність і доцільність використовуваного каналу руху товару, що особливо актуально при реалізації нової продукції для населення. Цікавий аналіз попиту по намірам покупців. Він дає можливість врахувати їх вимоги ще на стадії розробки продукції, що дозволяє уникнути її технічної невизначеності. Всі перераховані методи базуються на результатах опитувань споживачів.

Маркетологи часто вдаються до структурному аналізу попиту, що проводиться за допомогою спеціальних таблиць, споруджуваних в кожному факторному ознакою - напрямку аналізу: наприклад, стадіях життєвого циклу нової продукції, розподілу по споживачам нової продукції, по планованим каналам її реалізації і т.д. Подібні таблиці служать інструментом оперативного прийняття управлінського рішення і є базою для подальшого поглибленого аналізу впливу чинників на величину і характер попиту.

Зазначені методи аналізу попиту дозволяють уникнути помилок при проектуванні нової продукції та плануванні виробничої програми і не включати в неї ті види нововведень, які не будуть користуватися попитом.Попередня   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   Наступна

види ліцензій | види ліцензування | Франчайзинг | Об'єкти інтелектуальної власності в складі активів підприємства | Основні види і методи оцінки інтелектуальної промислової власності | прибутковий метод | порівняльний метод | витратний метод | Мотивація створення, продажу і покупки інновацій | Оцінка інноваційного потенціалу організації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати