На головну

Перспективи використання природних ресурсів

  1. IPO в Росії. Перспективи розвитку ринку
  2. PEST-аналіз і приклад його використання
  3. SWOT-аналіз і приклад його використання
  4. Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору;
  5. Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору; 1 сторінка
  6. Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору; 2 сторінка
  7. Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору; 3 сторінка

У Республіці Білорусь Національною стратегією стійкого розвитку передбачається розробка програм використання наявних природних ресурсів на перспективу.

Стосовно ресурсів атмосфери розробляється комплекс заходів, спрямованих на екологобезпечного розвиток енергетики; зниження шкідливих викидів від транспорту; промисловий розвиток, що забезпечує раціональне природокористування; моніторинг транскордонного забруднення. На найближчі п'ять років не очікується істотного зниження рівня забруднення атмосферного повітря, особливо в містах, тому повсюдно будуть проводитися адаптаційні заходи для зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище і здоров'я населення.

Водні ресурси в перспективі будуть використовуватися більш раціонально. З цією метою вже зараз розробляється комплекс заходів щодо впровадження мало- і безводних технологій; зниження загального та побутового водоспоживання; більш глибокого очищення стічних вод і повторного їх використання на виробництві.

Слід мати на увазі, що в зв'язку з очікуваним потеплінням в результаті глобальної зміни клімату через 5-10 років може різко зрости біопродуктивність озер і водосховищ, що сприятиме їх заростання і вторинного забруднення. Тому на цілі питного водопостачання населених пунктів планується використовувати в основному підземні води.

Земельний фонд республіки буде неминуче змінюватися в бік скорочення продуктивних сільськогосподарських і збільшення частки лісовкриті земель. Для забезпечення продовольчої безпеки республіки і охорони родючих земель необхідне впровадження у виробництво нових сортів сільськогосподарських культур, інтенсивних технологій вирощування, механізації і автоматизації всіх процесів.

З метою оптимізації використання земельних ресурсів необхідно обмежити сільськогосподарське використання земель і законсервувати низькопродуктивні землі; детально обстежити меліоровані землі і прийняти рішення по їх перспективному використанню; відновити наскільки можна болота на вироблених торфовищах; знизити кількість полігонів і звалищ відходів виробництва і споживання; знизити рівень забруднення грунтів промисловими і транспортними викидами.

У перспективі в зв'язку з обмеженою можливістю ввезення сировини з-за кордону передбачається в більшій мірі використовувати вітчизняні мінеральні природні ресурси.

Потенційні запаси і економічно доцільні обсяги використання місцевих енергоресурсів визначено Концепцією енергетичної безпеки і підвищення енергетичної незалежності Республіки Білорусь і Стратегією розвитку енергетичного потенціалу Республіки Білорусь, затвердженої Постановою Ради Міністрів від 06.08.2010 р №1180.

За прогнозом на 2020 р потреба республіки в енергоресурсах оцінюється в 32,4 млн т у. т. При цьому на частку природного газу припадатиме 58% (в тому числі попутного - 1,3%); топкового мазуту - 17,2% (в тому числі з власної нафти - 3,1%); дров - 11,5; торфу - 5,1; вугілля - 3,4; інших - 4,8% (в тому числі місцевих - 4,1%).

Стан рослинних і тваринних ресурсів як і раніше буде, в основному, визначатися впливом антропогенних факторів середовища. Тому флора і фауна, з одного боку, будуть збіднюватися за рахунок скорочення ареалів або зникнення ряду видів, але, з іншого боку, збагачуватися за рахунок культивованих та інтродукованих рослин. В майбутньому відбудеться поліпшення видового складу лісів. Через всихання ялини істотно зменшаться площі ялинників, але збільшаться за рахунок цілеспрямованого лісовідновлення посадки дуба, модрини та сосни. Досягнення оптимального природного складу лісів можливо 2025 р

До 2010 р в лісовий фонд було передано до 30 тис. Га вироблених торфовищ і 1,2-1,4 тис. Га кар'єрів. В результаті залісення та заростання раніше безлісих площ лісистість Білорусі зросте до 2020 р до 41-42%. До 2020 р досягне стиглості більш 1 млн га лісів. Розрахункова вирубка лісу збільшиться до 2020 року на 70-75%.

Рослини і тварини будуть відчувати вплив кліматичних змін, що позначиться на їх видовий склад.

Трудові ресурси До 2020 р будуть, в основному, зосереджені у великих промислових центрах, в зв'язку з чим суттєво збільшаться площі територій з дуже низькою (не більше 10 чол / км2) Щільністю населення. Загальна чисельність населення буде продовжувати знижуватися на тлі його старіння. Середня тривалість життя прогнозується для чоловіків 62,7, для жінок - 74,7 року.

 Попередня   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   Наступна

біотичні фактори | По сухій речовині | біосфера | організація біосфери | Кругообіг речовин в біосфері | Основні закономірності руху енергії в біосфері | Енергетика екосистем | Техносфера і техносферогенез | Ноосфера і ноосферогенезу | Природокористування та його види |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати