На головну

Воля як процес свідомого регулювання поведінки. Довільні і мимовільні рухи. Вольові властивості особистості.

  1. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  2. I стадія раневого процесу.
  3. I. Основні і допоміжні процеси
  4. I. Процес об'єднання Італії і його вплив на систему міжнародних відносин
  5. II. 8.4. Розвиток мови в процесі навчання
  6. II. Процес об'єднання Німеччини і його вплив на систему міжнародних відносин
  7. III. 13.1. Поняття про уяву, його основних видах і процесах

Короткий зміст лекцій (Азарова Е. А., Мозгова Н. Н., Павлова Т. В.)

Воля - Свідоме регулювання людиною своєї поведінки і діяльності, виражене в умінні долати внутрішні та зовнішні труднощі при здійсненні цілеспрямованих дій і вчинків. психологічна характеристика волі. Воля виникла разом з виникненням трудової діяльності. Воля пов'язана з мотивом діяльності, пізнавальними й емоційними процесами. Вольові дії за своєю природою причинно обумовлені, виникають в процесі активної взаємодії з середовищем. Вольові властивості особистості - Стійкі психічні утворення. Складна структура вольової активності особистості включає в себе: - позитивне ставлення до зовнішніх впливів, - мотиви, - свідому саморегуляцію. Вольова дія може бути простим и складним. Вольова дія і вольовий акт мають чотири стадії розвитку: 1) виникнення спонукання та попередня постановка мети; 2) стадія обговорення і боротьби мотивів; 3) рішення; 4) виконання. У вольовому акті афективний знаходиться під контролем інтелектуального.

Лачугіна, Ю. Н. так визначає основні поняття психології волі.

Воля- Це здатність людини свідомо керувати своєю поведінкою і діяльністю, мобілізувати всі сили на досягнення поставленої мети і долати перешкоди. Воля проявляється в діях або вчинках, які виконуються з

заздалегідь поставленою метою.Попередня   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Наступна

Фізіологічні основи сприйняття | Тема 2: аттенціонние-мнестичні процеси. | Фізіологічна основа уваги | Поняття мислення, ознаки мислення. Види мислення. Мислення і мова. Мова як основа пізнавальної діяльності особистості. Види мовлення. Основні функції мови. Уява. | Психологічна характеристика мови (Азарова Е. А.). | Письмова мова, її значення для розвитку пізнавальної діяльності особистості. | Теорія мовної діяльності Л. С. Виготського. | Духовні основи мови і мови. Спотворення мови і мови і його вплив на психіку. | Фізіологічна основа уяви | Загальна характеристика емоцій. Фізіологічні основи. Психологічні теорії емоцій. Класифікації емоцій. Почуття. Види почуттів. Амбівалентність емоцій. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати