На головну

Особливості експертизи тимчасової непрацездатності

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  3. I. Особливості хірургії дитячого віку
  4. I. Особливості експлуатації родовищ
  5. I.1. Римське право у сучасній правовій культурі
  6. II. Об'єктивні методи дослідження органів дихання. Особливості загального огляду. Місцевий огляд грудної клітки.
  7. II. Об'єктивні методи дослідження ендокринної системи. Особливості загального огляду.

Експертиза тимчасової непрацездатності організовується в поліклініках при наявності в їх штаті не менше 15 лікарів. До складу експертизи входять голова - головний лікар або (у великих медичних установах) його заступник по лікарсько-трудової експертизи, завідувач відповідним відділенням і лікар. При необхідності для консультації хворих можуть залучатися завідувачі спеціалізованими кабінетами. Конкретний склад комісії призначається керівником медичної установи.

Лікарі на комісії вирішують такі питання:

· Дозволяє складні і конфліктні питання лікарсько-трудової експертизи;

· Санкціонує продовження листка непрацездатності понад 30 днів і здійснює систематичний контроль за обґрунтованістю і правильністю їх видачі;

· Видає висновок про необхідність переведення на іншу роботу, звільнення від роботи в нічну зміну і т.п .;

· Видає доплатниє листки непрацездатності в разі тимчасового переведення на іншу роботу хворим на туберкульоз та професійними захворюваннями;

· Видає листки непрацездатності для санаторно-курортного лікування, а також для спеціального лікування в іншому місті;

· Направляє хворих на медико-соціальну експертизу.


Функції лікуючого лікаря під час експертизи тимчасової непрацездатності:

· Встановлює факт тимчасової непрацездатності хворого з урахуванням характеру його роботи і умов праці;

· Виявляє можливі випадки симуляції і аггравации;

· Видає листок непрацездатності одноосібно і одноразово на термін до 10 календарних днів і продовжує його одноосібно на строк до 30 календарних днів;

· Реєструє у відповідних документах анамнестические і об'єктивні дані, що послужили підставою для видачі листка непрацездатності;

· Контролює точне виконання хворим лікарських призначень та нормативно визначеного йому режиму;

· Виявляє ознаки інвалідності;

· Своєчасно направляє хворого на консультацію до завідуючого відділенням і на клініко-експертну комісію для вирішення питання про подальше лікування і продовження листка непрацездатності або напрямку хворого на медико-соціальну експертизу.

Обов'язки завідувача відділенням при тимчасовій експертизі непрацездатності:

Завідувач відділенням під час проведення експертизи тимчасової непрацездатності відповідає:

· За постановку і якість експертизи у відділенні;

· Здійснює консультації лікарів з питань діагностики, лікування та працевлаштування хворих;

· Санкціонує продовження лікарняного листка понад 30 днів;

· Здійснює вибірковий контроль за первинно виданими листками непрацездатності;

· Контролює своєчасність і повноту обстеження, діагностики та лікування хворих;

· Контролює правильність видачі, оформлення, продовження і закриття листків непрацездатності;

· Здійснює організаційно-методичне керівництво і контроль за роботою лікарів з вивчення і профілактики захворюваності з тимчасовою непрацездатністю та інвалідності;

· Спільно з лікуючим лікарем видає листок непрацездатності на весь термін перебування в стаціонарному відділенні при виписці з нього.

Посада заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності встановлюється при числі належних поліклініці посад лікарів амбулаторного прийому не менше 25.

Обов'язки заступника головного лікаря з експертизи непрацездатності:

· Організовує і контролює діяльність лікарів та завідуючих відділеннями з питань лікарсько-трудової експертизи;

· Розглядає скарги населення з питань експертизи та вживає необхідних заходів;

· Є головою комісії;

· Щокварталу організує лікарські конференції з питань захворюваності і помилок експертизи тимчасової працездатності;

Якщо в медичній установі немає посади заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності, то його функціональні обов'язки виконує головний лікар цього медичного закладу.

Видача листка непрацездатності при захворюванні,Попередня   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   Наступна

Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям | Особливості організації стаціонарної допомоги дітям | Якість медичної допомоги | Ефективність медичної допомоги | Глава 9. ОСНОВИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ | Медичне страхування, його роль та шляхи вдосконалення | Добровільне медичне страхування | Медичне страхування та соціальне забезпечення населення | експертиза працездатності | Поняття про листку непрацездатності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати