На головну

Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям

  1. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  2. II. Організація діяльності загальноосвітнього закладу
  3. II.6.2.) Організація і правоздатність корпорацій.
  4. VIII. Реорганізація і ліквідація
  5. А. Самоспостереження без допомоги інструментів
  6. Адаптація до ринку. Форми власності і організація управління
  7. адміністративна організація

Основними принципами лікувально-профілактичної допомоги дітям є: безперервність у спостереженні за здоров'ям дитини з перших днів життя; наступність у роботі лікарів, які надають лікувально-профілактичну допомогу дітям; етапність в лікуванні - поліклініка, стаціонар, санаторій.

До типових установам, що надають лікувально-профілактичну допомогу дітям, відносяться: дитячі міська та обласна лікарні, спеціалізовані дитячі лікарні (інфекційні, психіатричні, туберкульозні, ортопедо-хірургічні, відновного лікування), диспансери, дитячі міські поліклініки, дитячі стоматологічні поліклініки, установи з охорони материнства і дитинства (будинку дитини, пологові будинки, молочні кухні), дитячі бальнеологічні лікарні, грязелікарні, санаторії, спеціалізовані санаторні установи цілорічного дії, дитячі відділення стаціонарів і поліклінік загального профілю.

Дитяча міська поліклініка в районі діяльності забезпечує: організацію та проведення комплексу профілактичних заходів (динамічне медичне спостереження за здоровими дітьми, профілактичні огляди, диспансеризація, профілактичні щеплення); лікувально-консультативну допомогу на дому і в поліклініці, в тому числі спеціалізовану медичну допомогу, направлення дітей на лікування в стаціонари; лікувально-профілактичну роботу в дошкільних установах і школах; проведення протиепідемічних заходів спільно з територіальними установами держсанепіднагляду.

Дитяча поліклініка (поліклінічне відділення) надає медичну допомогу дітям до 18 років включно. Надання лікувально-профілактичної допомоги дітям передбачено безпосередньо в поліклініці, вдома, в дошкільних установах, школах.

У дитячій міській поліклініці мають бути передбачені такі приміщення: фільтр з окремим входом і ізолятори з боксами; кабінети педіатрів та інших лікарів-спеціалістів; кабінет по профілактичній роботі з дітьми (кабінет здорової дитини); відділення відновного лікування; лікувально-діагностичні кабінети (рентгенівський, фізіотерапевтичний, лікувальної фізкультури, масажу, процедурний, щеплення та ін.); реєстратура, гардероб та інші допоміжні приміщення, холи для очікування; адміністративно-господарська частина (в самостійних поліклініках).

Одним з першочергових організаційних заходів в дитячій поліклініці має бути створення відділення здорової дитини, до складу якого входять кабінети по профілактичній роботі. Основними завданнями кабінету здорової дитини є пропаганда здорового способу життя в сім'ї; навчання батьків основним правилам виховання здорової дитини (режим, харчування, фізичне виховання, загартовування, догляд); санітарна освіта батьків у питаннях гігієнічного виховання дітей, профілактики захворювань та відхилень у розвитку.

Основною фігурою, яка надає амбулаторно-поліклінічну допомогу дітям, є дільничний педіатр. На ділянці за нормативами має бути 750-800 дітей до 18 років включно, в тому числі 40-60 дітей першого року життя. Навантаження дільничного педіатра становить: 5 осіб на 1 годину прийому в поліклініці, 7 дітей - при профілактичних оглядах і 2 дитини - при обслуговуванні на дому.

Диспансеризація здорових дітей здійснюється за віковим принципом. Особливістю обслуговування дітей у віці до 3-х років є активний патронаж, який здійснюється, починаючи з антенатального періоду.

Патронажне спостереження за новонародженим встановлюють після виписки його з пологового будинку. За прийнятим положенням на дому перший раз дільничний педіатр і сестра відвідують дитину в перші дні після виписки з пологового будинку. Лікар під час відвідування ретельно оглядає дитину, дає поради по режиму дня, вигодовуванню, догляду за дитиною.

На 1-му місяці життя лікар відвідує дитини в міру необхідності, медична сестра - щотижня, але не менше двох разів. Патронаж дітей старше 1-го місяця здійснюється шляхом щомісячних профілактичних оглядів дільничним педіатром в поліклініці і патронажними відвідинами дільничної сестри вдома. При необхідності дільничний педіатр направляє дитини на консультацію до фахівців.

До 1-му році життя дитини лікар-педіатр проводить повне диспансерне його обстеження: вимірювання маси тіла, зростання, окружності грудної клітки, аналізує дані обов'язкових консультацій фахівців (психоневролога, хірурга-ортопеда, отоларинголога, окуліста, стоматолога), перевіряє виконання щеплень і становить короткий епікриз стану його здоров'я.

Профілактичні огляди дітей у віці від 1-го року до 3-х років проводяться педіатром 1 раз в квартал. Дітей у віці 3-х років піддають диспансерному огляду педіатра і вищевказаних фахівців, роблять аналіз крові і сечі. З 3-х до 7-ми років організовані діти спостерігаються лікарем дитячих установ, неорганізовані - оглядаються педіатром 1 раз в рік з заключним диспансерним обстеженням у віці 7 років перед вступом до школи. У школі диспансерне спостереження за дітьми здійснюють шкільний лікар і медсестра. Щорічно в школі після літніх канікул проводяться поглиблені профілактичні огляди.

Основні завдання дільничного педіатра: Зниження захворюваності та смертності дітей різного віку, забезпечення оптимального фізичного і нервово-психічного розвитку дітей. Функціональні обов'язки педіатра складаються з наступних розділів:

- Профілактична патронажна робота (допологової патронаж, огляд новонародженого в перші 3 дні після виписки з пологового будинку, щомісячне спостереження дітей першого року життя і т. П.), Профілактичні огляди дітей, поглиблене обстеження дітей перед школою і т. Д .;

- Санітарно-просвітня робота серед дітей та їх батьків (навчання батьків і матерів формування у дітей установки на здоровий спосіб життя та ін.);

- Протиепідемічна робота (проведення щеплень, виявлення та реєстрація інфекційних захворювань, спостереження за осередком інфекції, заходи щодо реабілітації реконвалесцентів інфекційних захворювань та ін.);

- Лікувальна робота (лікування вдома дітей з гострими захворюваннями і загостреннями хронічних захворювань, прийом в поліклініці і ін.).

За основною формою (№ 1) звіту про діяльність лікувально-профілактичного закладу обчислюються наступні показники: укомплектованість штатів; навантаження на лікарську посаду (середнє число дітей на ділянці); показник дільничного.

Діяльність дитячої поліклініки оцінюється за даними звіту-вкладиша № 31 "Про медичну допомогу дітям і підліткам-школярам", первинної медичної документації:

- Показники організації патронажу - допологового (відношення числа дітей, матері яких відвідувалися медичною сестрою, до числа новонароджених) і післяпологового (відношення числа новонароджених, що знаходилися під спостереженням в перші 3 дні після виписки з пологового будинку, до числа новонароджених);

- Систематичність спостереження дітей у віці 1, 2 і 3 років (відношення числа дітей, що спостерігалися систематично, до загальної кількості дітей);

- Частка дітей, які перебували на грудному вигодовуванні;

- Індекс здоров'я дітей різних вікових груп;

- Захворюваність новонароджених і повозрастная захворюваність (на 1000 дітей);

- Показники перинатальної та малюкової смертності;

- Охоплення диспансерним наглядом дітей у віці 3-х і 7-ми років: число дітей, які пройшли диспансерне обстеження в 3 роки, до кількості дітей, які досягли 3-х років, помножене на 100%. Аналогічно розраховується показник для 7-річних дітей;

- Охоплення диспансерним наглядом дітей, які страждають хронічними захворюваннями: число дітей з хронічними захворюваннями, взятими на диспансерний облік, до числа дітей, що мають хронічні захворювання, в розрахунку на 100%;

- Показник частки рахіту 2-й (і 3-й) ступеня до числа дітей 1-го року життя;

- Відсоток дітей 1-го року життя з гіпотрофією 2-й і 3-й ступеня;

- Повнота охоплення профілактичними щепленнями - це дріб між числом дітей, охоплених щепленнями, до кількості дітей 1-го року життя (у відсотках);

- Питома вага профілактичних оглядів дітей в поліклініці;

- Виявлення гострих і інфекційних захворювань в поліклініці;

- Питома вага активних відвідувань дітей педіатром на дому;

- Повнота охоплення дітей профілактичними оглядами за віковими групами;

- Виявлення захворювань при профілактичних оглядах;

- Летальність вдома;

- Ефективність диспансерного спостереження дітей;

- Частка дітей, що мають порушення постави, зниження гостроти зору та ін.Попередня   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   Наступна

Основні принципи організації швидкої медичної допомоги | Організація медичної допомоги сільському населенню | Структура первинної ланки медичної допомоги сільському населенню | Форми медико-санітарного обслуговування працівників промислових підприємствах | Основні напрямки роботи та функції цехового лікаря-терапевта | Профілактична робота на промисловому підприємстві | Організація санаторно-курортного лікування | Глава 7. Охорона материнства і дитинства - пріоритетний напрямок охорони здоров'я | Основні показники стану здоров'я жінок і дітей | Особливості організації медичної допомоги жінкам і дітям на сучасному етапі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати