На головну

Організація санаторно-курортного лікування

  1. A) ви питаєте про захоплення та інтереси свого нового друга;
  2. II. Організація діяльності загальноосвітнього закладу
  3. II.6.2.) Організація і правоздатність корпорацій.
  4. III. Принципи лікування ДСЗ
  5. VIII. Реорганізація і ліквідація
  6. Адаптація до ринку. Форми власності і організація управління
  7. адміністративна організація

Санаторно-курортна допомога населенню - важлива ланка в системі лікувально-профілактичних заходів. Санаторії призначені для лікування осіб, які страждають певними захворюваннями. Залежно від віку хворих санаторії діляться на дитячі, підліткові і дорослі.

Кожен санаторій має свій медичний профіль. Санаторії можуть бути однопрофільними (для лікування хворих з однорідними захворюваннями) або багатопрофільними (з двома і більше спеціалізованими відділеннями). Є санаторії і будинки відпочинку спеціального призначення - для сімейних, матерів з дітьми, вагітних.

На більшості курортів поряд з санаторним проводиться і амбулаторне лікування хворих, які приїжджають по курсовкам, що видаються безкоштовно або на пільгових умовах профспілковими організаціями. При амбулаторно-курсовому лікуванні хворий має можливість отримувати всі його види.

При деяких промислових підприємствах функціонують санаторії-профілакторії, що утримуються за рахунок коштів державного соціального страхування. Ця форма організації лікування та додаткового відпочинку розрахована на забезпечення працівників комплексним санаторним лікуванням і обслуговуванням в неотпускное час, без відриву від трудової діяльності. У санаторії-профілакторії, що дають величезний лікувальний і економічний ефект, за рекомендацією лікаря направляються трудящі з ослабленим здоров'ям. Ці особи отримують від профспілкової організації можливість безкоштовно або на пільгових умовах протягом 24 днів після закінчення роботи користуватися всіма видами санаторного лікування, включаючи дієтичне харчування і комплекс фізіотерапевтичних та відновлювальних процедур.

Ефективність санаторно-курортного лікування багато в чому залежить від правильного відбору та направлення хворих на курорти і в санаторії. Лікування в санаторії є одним з етапів медичної допомоги і тому має узгоджуватися з попередніми із наступними лікувально-профілактичними заходами. Перед направленням до санаторію лікар призначає пацієнтові всі необхідні діагностичні дослідження. Встановивши, що він потребує санаторно-курортному лікуванні, лікар видає йому на руки довідку за затвердженою формою, що містить рекомендації щодо типу курорту (санаторію), виду лікування (санаторне, амбулаторне) і пори року. При цьому повинні враховуватися форма і стадія основного захворювання, супутні захворювання, загальний стан здоров'я хворого.

За лікарською довідці профспілкова організація в установленому порядку надає хворому путівку (курсівку); потім хворий приходить до лікаря, який після перевірки показань і рекомендацій заповнює санаторно-курортну карту. Крім лікуючого лікаря, санаторно-курортну карту підписує завідувач відділенням.

Термін дії довідки і санаторно-курортної карти - не більше 2 місяців. Для лікування в санаторії (профілакторії) непрацездатність з видачею лікарняного листа визначається за двох умов:

1) необхідність санаторно-курортного лікування встановлена ??лікарем спільно з завідувачем відділенням або головним лікарем;

2) путівка видана профспілковою організацією за рахунок коштів соціального страхування (безкоштовно або з частковою оплатою від повної вартості).

Виняток становлять інваліди Великої Вітчизняної війни I і II групи, яким лікарняний лист видається незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку.

Лікарняний лист для санаторно-курортного лікування видається на термін перебування в санаторії або лікування за курсовке, включаючи час на дорогу туди і назад за вирахуванням тривалості чергової та додаткової відпустки. Виняток становлять хворі, спрямовані в санаторії після лікування в стаціонарі інфаркту міокарда, вони отримують лікарняний лист на весь термін перебування в санаторії.Попередня   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   Наступна

Медико-соціальне значення відновного лікування | Організація стаціонарної медичної допомоги | Структура міської лікарні | Основні завдання приймального відділення лікарні | Основні показники роботи стаціонару | Основні принципи організації швидкої медичної допомоги | Організація медичної допомоги сільському населенню | Структура первинної ланки медичної допомоги сільському населенню | Форми медико-санітарного обслуговування працівників промислових підприємствах | Основні напрямки роботи та функції цехового лікаря-терапевта |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати