На головну

циліндричні редуктори

  1. зубчасті редуктори
  2. І двоступеневі черв'ячні редуктори
  3. конічні редуктори
  4. Конічної-циліндричні редуктори
  5. Мотор-редуктори
  6. Одноступінчаті конічні редуктори
  7. Одноступінчаті циліндричні редуктори

Даний тип редукторів комплектуються тільки циліндричними зубчастими передачами і відрізняються числом ступенів і положенням валів.

Компонувальні можливості одноступінчатих редукторів обмежені і відрізняються розташуванням осей валів в просторі. Діапазон передавальних чисел u= 1,6 ... 6,3. Кут нахилу косозубих передач ? = 80... 220.

Коротка технічна характеристика редуктора типу Ц1У загального призначення приведена в таблиці 3. Кінематична схема, креслення загального вигляду без третьої проекції і загальний вигляд в аксонометрии показані на рис.2.

Варіант одноступінчастого вузького циліндричного редуктора з розташуванням горизонтальних осей валів у вертикальній площині типу Ц1УВ показаний на рис.3. У даній конструкції для змащення підшипників швидкохідного валу передбачено додатковий пристрій у вигляді жолоба і каналів з заглушками.

Рис.1. Корпус редуктора типу КЦ1 нової конструкції

Рис.2. Редуктор типу Ц1У - a?-Up -12К

Рис.3. Редуктор типу Ц1УВ - a?-Up -15К

Таблиця 3

 Типорозмір редуктора  Передавальне число - uР  Номінальний крутний моментном вих. валу, Нм  Маса редукторав кг
 Ц1У-100Ц1У-160Ц1У-200Ц1У-250  2 ... 6,3 (2; 3,15; 4; 5; 6,3)

Серед двоступеневих циліндричних редукторів загального призначення мають широке застосування горизонтальні редуктори типу 1Ц2У (рис.4). Основні параметри наведені в таблиці 4.

Рис.4. Горизонтальні редуктори типу 1Ц2У

Циліндричні пари циліндричних редукторів виконують по розгорнутій вузької (рис.5, а), розгорнутої (рис.5, б) або соосной (рис.5, в) схемою з одним або двома потоками потужності.

Найбільшого поширення має розгорнута схема за рахунок раціональної уніфікації деталей редуктора. Так, наприклад, шестерні, колеса і вали можна використовувати для виготовлення редукторів декількох типорозмірів. При використанні косозубих передач рекомендується з метою уніфікації вибирати напрямок зуба шестерні - ліве, для колеса - праве у всіх щаблях редуктора. Ці рекомендації виправдані для великосерійного і масового виробництва, так як уніфікація деталей призводить до зниження собівартості. Однак, в одиничному і дрібносерійного виробництва доцільно на першому місці брати напрямок зубів шестерні - ліве, а шестерні другого ступеня - праве. Це викликано тим, що осьові сили на проміжному валу частково врівноважуються, тим самим знижується осьова навантаження на опори.

При компонуванні редуктора рекомендується розташовувати зубчасті колеса на провідному і відомому валах далі від вихідних кінців валів з метою забезпечення більш рівномірного навантаження опор радіальної силою.

Розгорнуту схему доцільно використовувати до a?T= 630 ... 800 мм. Редуктор, спроектований по розгорнутій схемі, виходить подовженої форми. Маса такого редуктора приблизно на 20% більше, ніж у редуктора, спроектованого по роздвоєною схемою.

У роздвоєною схемою швидкохідний або тихохідна щабель роздвоюється на дві косозубиє передачі з зустрічним напрямком зуба, утворюючи фактично Шеврон передачу з рознесеними полушевронамі. Раціональнішою вважається схема з роздвоєною швидкохідної щаблем, так як в ній подвоюється номенклатура менш навантажених деталей, спрощується проміжний вал, його можна виконати як вал-шестерню, з'являється можливість зробити швидкохідний вал "плаваючим", це краще, ніж робити "плаваючим" проміжний або тихохідний вал при роздвоєною тихохідної ступені.

У соосной схемою вісь швидкохідного вала збігається з віссю тихохідного вала, це дає можливість компонувати технічні пристрої в осьовому напрямку. Редуктор, виконаний за соосной схемою, має масу, габарити і вартість такі ж як і редуктор, виконаний по розгорнутій схемі. У співвісний редукторі a?T= a?б, Тому швидкохідний ступінь редуктора є недовантаженою і відповідно більш потужною. Співвісні редуктори дуже зручні для використання в машинах з повторно-короткочасним режимом роботи. До недоліку співвісних редукторів слід віднести деяке ускладнення конструкції опори швидкохідного і тихохідного вала, розташованої усередині редуктора.

Найбільш компактними серед редукторів з нерухомими осями валів є багатопотокові редуктори, в яких потік потужності розгалужується від шестерні швидкохідної ступені на ряд потоків і, пройшовши через проміжні вали, переходить на колесо тихохідної ступені, звідки знімається з урахуванням втрат потужності двигуна.

Багатопотокові редуктори по складності виготовлення наближаються до планетарних, проте передавальні числа планетарних редукторів значно вище, тому багатопотокові редуктори мають обмежене застосування. Їх використовують в разі необхідності симетричною компонування приводу щодо його поздовжньої осі.

Конічної-циліндричні редуктори представляють собою сукупність конічного редуктора з одноступінчастим циліндричним, в якому відображені всі переваги і недоліки названих редукторів.

Так як конічні передачі мають більш низьку навантажувальну здатність і, отже, великі габарити, то рекомендується з метою зниження габаритів приводу в цілому робити швидкохідну щабель конічної. Однак, слід враховувати, що конічні передачі дуже чутливі до похибок монтажу та виготовлення, особливо на швидкохідних щаблях редуктора. З метою зменшення впливу похибок монтажу допускається використовувати конічну передачу на проміжних і тихохідних ступенях приводу. Якщо збільшення розмірів конічної передачі не є вирішальним фактором у проектуванні приводу, то конічної можна зробити тихохідну щабель приводу.

Особливістю конічної-циліндричних редукторів є те, що напрямок зуба косозубой циліндричної пари слід вибирати таким, щоб осьові сили на проміжних валах віднімати.

На роботу конічних шестерень впливають радіальні навантаження, що діють на вихідний кінець вала, так як велика радіальна навантаження викликає деформацію вала і відповідно порушення зачеплення конічної пари. Тому у випадках, коли на кінцевій частині вала конічної шестірні розташований шків або зірочка, що створюють при роботі велику радіальну навантаження, рекомендується передбачати пристрій для розвантаження вала від дії радіальної навантаження.

Черв'ячні редуктори виконують з циліндричним і глобоїдним черв'яком, з архімедовим, евольвентним, конвалютним і увігнутим профілем черв'яка. Глобоїдні редуктори відрізняються великою навантажувальною здатністю і більш високим ККД за рахунок більшого числа зачіпляються пар зубів і кращих умовах змащення. Основним недоліком черв'ячних редукторів є низький ККД, особливо у самогальмуючі черв'ячних передач з циліндричним черв'яком. Тому, черв'ячні передачі використовують при роботі в повторно-кратковеменних режимах.

Двоступеневі черв'ячні редуктори використовують дуже рідко, так як вони мають дуже низький ККД і високу вартість виготовлення. Двоступеневі редуктори виконують або з двома циліндричними, або одним глобоїдним і одним циліндровим черв'яками. Двоступеневі глобоїдні редуктори практично не застосовуються, через складність подвійного регулювання зачеплень. У двухступенчатом черв'ячному редукторі збільшується довжина проміжного вала, в зв'язку з чим зменшується його жорсткість при одночасному збільшенні температурних деформацій вала. Для збільшення ККД приводу при великих передавальних числах рекомендується застосовувати червячно- циліндричні і циліндро-черв'ячні редуктори. Червячно- циліндричні редуктори мають найменшу ширину приводу і мінімальні розміри редуктора при великих передавальних числах.

У двоступеневих редукторах розташовані три вала. Перший з них, розташований ближче до двигуна, називається провідним і має індекс 1 (наприклад, d1); другий вал є проміжним і має індекс 2 (наприклад, d2); третій вал називається веденим і має індекс 3 (наприклад, d3). Ведучий і проміжний вали утворюють швидкохідну щабель, що має індекс 1 або б (а1, U1 або аб, Uб), Проміжний і ведений вали утворюють тихохідну щабель, що має індекс 2 або т (а2, U2 або ат, Uт). Шестерні і черв'яки мають непарні індекси, колеса - парні індекси. Наприклад, шестерня, розташована на ведучому валу, має індекс 1 (d1, z1, HB1), А шестерня, розташована на проміжному валу, має індекс 3 (d3, z3, HB3). Колесо, розташоване на відомому валу має індекс 4 (d4, z4, HB4).

Мал. 5. Кінематичні схеми циліндричних редукторів

Редуктори, виконані по розгорнутій схемі, вельми технологічні, мають малу ширину, допускають уніфікацію з редукторами типів Ц1У, Ц3У, КЦ1, КЦ2 і ЧЦ.

Таблиця 4

 Тіпоразмерредуктора  сумарне межосевоерасстояніе ас, мм  Передавальне число - uР  Номінальний крутний моментном вихідному валу, Нм  Маса редукторав кг.
 1Ц2У-1001Ц2У-1251Ц2У-1601Ц2У-2001Ц2У-2501Ц2У-3151Ц2У-3551Ц2У-4001Ц2У-4501Ц2У-500  8 ... 408 ... 408 ... 408 ... 408 ... 408 ... 508 ... 508 ... 508 ... 508 ... 50  20 (А1) 32 (А1) 57 (А1), 95

Необхідно відзначити, що, якщо в редукторах типу 1Ц2У старої конструкції кут нахилу зубів становив 8006'34" (Cos? = 0,9900), сумарна кількість зубів 99 і 198, ступінь точності по 8 класу і зовнішніми ребрами жорсткості корпусу, то в редукторах нової конструкції кут нахилу зубів збільшених до 11031'42" (Cos? = 0,9900) і сумарне число зубів становить 49; 98; 196, ступінь точності зубчастих коліс по ГОСТ 1643-81 доведені до 7 класу, а також застосовані корпусу нових конструкцій.

Така істотна модернізація дозволяє підвищити надійність, довговічність і поліпшити кваліметріческіе характеристики випускаються редукторів і привести у відповідність міжнародному стандарту ISO 6336 (рис.6).

Мал. 6 Складальне креслення загального вигляду редуктора типу Ц2В

Якщо у редукторів типу Ц2 (Ц2Ш) швидкохідний ступінь представляла роздвоєну косозубой передачу (разнесенного шеврони), а тихохідна щабель - косозубой передачу до a?T= 710 мм і шеврони понад a?T> 800 мм, то сучасні редуктори Російської Федерації мають інші рішення. При цьому професором Г. А. Снесаревим стверджувалося, що роздвоювати тихохідну щабель недоцільно.

Редуктори Санкт-Петербурзького ВО «Ескалатор» типу Ц2 допускають застосування в кранах з реверсированием, зубчастої пари швидкохідної ступені, шевронна, з кутом нахилу ? = 29032'29" , А тихохідна щабель - роздвоєна косозубая з кутом нахилу ? = 806'34".

Зовнішній вигляд циліндричного трехступенчатого горизонтального вузького редуктора типу Ц3У мало відрізняється від Ц2В, тому наведена коротка технічна характеристика (табл. 5) Ц3У.

Таблиця 5

 Тіпоразмерредуктора  сумарне межосевоерасстояніе ас, мм  Передавальне число - uР  Номінальний крутний моментном вих. валу, Нм  Маса редукторав кг.
 Ц3У-160Ц3У-200Ц3У-250Ц3У-315Ц3У-355Ц3У-400  31,6 ... 20031,6 ... 20031,6 ... 20031,6 ... 20031,6 ... 20031,6 ... 200  8000 ... 1000011200 ... 1400016000 ... 20000


Попередня   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   Наступна

рухливі муфти | пружні муфти | Ходова частина муфти | запобіжні муфти | Короткі відомості про вибір і розрахунку муфт | Пружні елементи - деталі, жорсткість яких набагато менше, ніж у інших, а деформації вище. | А - пружини стиснення, б - пластинчасті пружини | Конструювання і розрахунок циліндричних кручених пружин розтягування і стиснення | Розділ 17. Методи підвищення конструкційної міцності деталей машин | Розділ 18. Редуктори і мотор-редуктори загального призначення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати