Головна

Геометричне тлумачення роботи

  1. Divide; несталий і перехідні режими роботи насосів
  2. I. КУРСОВІ РОБОТИ
  3. II. ДИПЛОМНІ РОБОТИ
  4. II. Стандарти роботи комерції
  5. II.3.4) Тлумачення закону.
  6. IV. Порядок роботи комісії
  7. IV.1 Обсяг дисципліни і види навчальної роботи

Роботі газу А 'для випадку постійного тиску можна дати просте геометричне тлумачення.

Побудуємо графік залежності тиску газу від об'єму (рис. 5.3). Тут площа прямокутника abcd, обмежена графіком р1 = const, віссю V іотрезкамі аb и cd, рівними тиску газу, чисельно дорівнює роботі (5.1.2).

Мал. 5.3

У загальному випадку при довільній зміні обсягу газу тиск не залишається незмінним. Наприклад, при ізотермічному процесі воно зменшується обернено пропорційно обсягу (рис. 5.4). В цьому випадку для обчислення роботи потрібно загальну зміну обсягу розділити на малі частини, обчислити елементарні (малі) роботи, а потім все їх скласти. Робота газу як і раніше буде чисельно дорівнює площі фігури, обмеженої графіком залежності р від V, віссю V і відрізками ab и cd, рівними тискам р1 и р2 в початковому і кінцевому станах.

Мал. 5.4

Робота зовнішньої сили, яка змінює обсяг газу на ?V, дорівнює А = -p?V. Робота самого газу А '= -А = p?V, де р - тиск газу.

 Попередня   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   Наступна

Середня швидкість теплового руху молекул | Експериментальне визначення швидкостей молекул | Середня швидкість броунівський частинки | Внутрішня енергія ідеального газу | Внутрішня енергія молекулярних газів | завдання 1 | завдання 4 | завдання 5 | Вправа 3 | Робота в механіці і термодинаміки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати