На головну

Словник по темі

  1. I. Прочитайте текст. Складіть словник невідомих вам термінів,
  2. Vocabulary (Словник)
  3. Vocabulary (Словник)
  4. Алфавіт, словник, ідентифікатори
  5. АНГЛ О-РОСІЙСКИЙ СЛОВАРЬ 1 сторінка
  6. АНГЛ О-РОСІЙСКИЙ СЛОВАРЬ 2 сторінка
  7. АНГЛ О-РОСІЙСКИЙ СЛОВАРЬ 3 сторінка

Каталоги - Це існуючі у вигляді брошур або у вигляді карток списки книг, наявних у фондах бібліотек.

Алфавітний каталог. До нього звертаються в тому випадку, якщо знають назву необхідного джерела і прізвище його автора.

Предметний каталог. У ньому назви книг розміщені не в алфавітному порядку, а за рубриками, кожна з яких присвячена якому-небудь предмету (певної теми). При цьому самі рубрики слідують один за одним у алфавітному порядку, як і назви книг всередині самих рубрик.

Систематичний каталог. У ньому назви книг згруповані за рубриками та підрубрика, проте самі рубрики, на відміну від предметного каталогу, розташовані не за алфавітом, а за системою дисципліни.

Каталог нових надходжень дає уявлення про надійшли виданнях книг за останні півроку.


Методичні рекомендації, необхідні для розкриття змісту

Наукового дослідження і його оформлення

план теми

1. Особливості розкриття змісту наукового дослідження:

- Мова і стиль наукової роботи;

- Класифікація розглянутих явищ в науковій роботі;

- Вимоги до змісту наукової роботи;

- Послідовність виконання наукової роботи.

2. Общіетребованія до оформлення научнихработ:

- Особливості оформлення наукової роботи;

- титульна сторінка;

- Зміст (зміст);

- Основна частина наукової роботи;

- Таблиці;

- Ілюстрації;

- Формули;

- Додатки;

- Цитування та запозичення, виноски, посилання, примітки в науковій роботі;

- Діаграми, графіки.

зміст теми

Необхідно визначити найбільш важливі методичні рекомендації, які допоможуть студенту розкрити зміст наукового дослідження. З цією метою зупинимося на таких проблемах, як мова і стиль наукової роботи, класифікація тих чи інших явищ, цитування та запозичення.Попередня   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Наступна

Положення, що виносяться на захист | Дослідження. Структура наукової роботи | Вправи для самостійної роботи і подальшого аналізу | Словник по темі | Вправи для самостійної роботи і подальшого аналізу | Словник по темі | науковому дослідженні | Студент, визначивши тему свій майбутньої наукової роботи, починає свою діяльність з бібліографічних відділів провідних бібліотек. | Вимоги ГОСТу до оформлення списку літератури | Оформлення літератури відповідно до вимог |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати