Головна

Виклад вивченого в літературі матеріалу

  1. III Вивчення нового матеріалу.
  2. III. Вивчення нового матеріалу
  3. III. Вивчення нового матеріалу
  4. III. Вивчення нового матеріалу
  5. VII. закріплення вивченого
  6. VIL Повторення і закріплення вивченого
  7. А) Аналіз документів і спостереження як методи збору емпіричного матеріалу

Наукова робота передбачає огляд літератури з обраної теми, виклад сучасного стану питання, його короткої історії, формулювання висновків і їх аргументацію. В огляді даються аналіз і порівняльна оцінка різних підходів до вирішення поставленої проблеми різними авторами.

Виконання цих завдань полегшується аналізом літератури, який проведено студентами при відборі і первинної опрацювання матеріалу і зафіксований в конспектах і виписках. Тепер особливого значення набуває систематизація зроблених записів і власних зауважень, припущень і попередніх висновків. Тут же уточнюється і приймається остаточний варіант плану наукової роботи.

Узагальнення зібраного матеріалу вимагає його систематизації та класифікації. Виконати цю роботу з найменшою витратою часу допомагає прийнята нами форма запису на одному боці аркуша, що дозволяє вільно оперувати матеріалом: розрізати, перекладати, підклеюють і т.п.

В огляді літератури в тексті наукової роботи не слід прагнути до викладу всього і всякого матеріалу, перераховуючи одну за одною прочитані статті та книги. Необхідно спробувати розкрити суть питання, виділити головні положення і провідні ідеї відповідно до поставлених завдань і питаннями плану курсової роботи.

Таким чином, огляд повинен носити не хронологічний, а проблемний характер, розкривати стан питання з різних літературних джерел. Причому викладати свої думки слід простим літературною мовою, використовуючи загальнодоступні для розуміння терміни. Повторне вживання того чи іншого слова, якщо це можливо, допустимо через 50-100 слів.

Зміст наукової роботи полягає в відображенні свого власного розуміння і осмислення проблеми на основі вивчення літератури, оцінки тих чи інших аспектів теорії і концепцій з посиланням на їх авторів, докази будь-яких положень із залученням цитат. Посилання на автора і його роботу дуже важлива для читача. Вона дозволяє йому безпосередньо звернутися до першоджерела і зробити необхідні уточнення. Треба тільки пам'ятати, що цитування не повинно перетворюватися на самоціль, заглушати власну думку автора роботи, його розуміння проблеми. В кінці цитати слід визначити джерело висловлювання.

У тексті, при посиланні на висловлювання (судження) цитованих авторів і вираженні до них свого ставлення, І. В. Усачова, І. І. Ільясов пропонують використовувати такі дієслова, як: аналізує, заперечує, висловлює думку, додає, доводить, допускає, задає питання, викладає, констатує, сподівається, знаходить, починає, не розділяє точку зору, не погоджується, виявляє, обговорює, пояснює, схвалює, відповідає, відзначає, відстоює, визначає, переказує, пише, повторює, підтримує, підтверджує, дозволяє, вважає , розуміє, пропонує, передбачає, представляє, визнає, приймає точку зору, приходить до висновку, розбирає питання, розділяє, розмірковує, дозволяє, роз'яснює, рекомендує, вирішує проблему, слід, погоджується, сумнівається, повідомляє, запитує, посилається, вважає, вказує , згадує, стверджує, уточнює.

Рекомендуємо при роботі з джерелами наступне:

1. Всі свої зауваження, висновки з приводу роботи з джерелами тут же фіксуйте письмово.

2. Записи повинні бути короткими і доступним для огляду, ведіть їх на окремих аркушах або в зошиті, але на одній стороні.

3. Записи, як уже говорилося раніше, можуть мати форму плану, тез, конспектів, виписок, а також картотеки ідей, цитат методик, що надалі полегшить класифікацію та систематизацію отриманої інформації.

4. Не забувайте, записи є найкращим способом накопичення та первинної обробки матеріалів, однією з обов'язкових форм організації розумової праці.

Контрольні питання для закріплення матеріалу

 Попередня   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Наступна

Послідовність здійснення дослідження | Положення, що виносяться на захист | Дослідження. Структура наукової роботи | Вправи для самостійної роботи і подальшого аналізу | Словник по темі | Вправи для самостійної роботи і подальшого аналізу | Словник по темі | науковому дослідженні | Студент, визначивши тему свій майбутньої наукової роботи, починає свою діяльність з бібліографічних відділів провідних бібліотек. | Вимоги ГОСТу до оформлення списку літератури |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати