Головна

Студент, визначивши тему свій майбутньої наукової роботи, починає свою діяльність з бібліографічних відділів провідних бібліотек.

  1. Amp; 4 Необхідність і свідома діяльність людей
  2. I. 2. 1. Марксистсько-ленінська філософія - методологічна основа наукової психології
  3. I.4.5) Діяльність юристів.
  4. II. 8. 1. Мова, спілкування, мовна діяльність
  5. III) Життя і перекладацька діяльність Кирила і Мефодія
  6. VI. Фінансування і господарська діяльність
  7. А) Процес, діяльність як основний спосіб існування психічного

Пошуки необхідної літератури - тривалий працю. Значення його величезне, бо від повноти вивчення опублікованого матеріалу буде залежати якість навчально-дослідницької або науково-дослідницької роботи.

Для роботи в довідково-бібліографічному відділі бібліотеки необхідно спланувати свій час, виділити певні дні та години.

Починати роботу в бібліотеці найкраще з звернення до енциклопедій і спеціальним словників. Статті енциклопедій містять не тільки коротку інформацію по суті тієї чи іншої проблеми, а й список основних опублікованих по ній робіт. Отримавши загальну інформацію по темі дослідження, можна вже податися до каталогів.

Каталоги - Це існуючі у вигляді брошур або у вигляді карток списки книг, наявних у фондах бібліотек. Існує чотири види каталогів: алфавітні, предметні, систематичні і каталоги нових надходжень.

К алфавітним каталогом звертаються в тому випадку, якщо знають назву необхідного джерела і прізвище його автора.

В предметному каталозі назви книг розміщені не в алфавітному порядку, а за рубриками, кожна з яких присвячена якому-небудь предмету (певної теми). При цьому самі рубрики слідують один за одним у алфавітному порядку, як і назви книг всередині самих рубрик.

В систематичному каталозі назви книг згруповані за рубриками та підрубрика, проте самі рубрики, на відміну від предметного каталогу, розташовані не за алфавітом, а за системою дисципліни.

Каталог нових надходжень дає уявлення про надійшли виданнях книг за останні півроку.

За тематичного каталогу складається список основної літератури. Доцільно складати на кожну книгу окрему картку відповідно до вимог ГОСТу. У ній має бути приведений повний набір необхідних елементів бібліографічного опису. Якісне складання бібліографічних карток істотно полегшує подальшу роботу студента (наприклад, при складанні списку літератури, перевірці правильності виконання виносок, повторному зверненні до книги та ін.).

Бібліографічна картка являє собою або звичайну бібліографічну картку, з якої працюють в бібліотеках і читальних залах, або звичайний листок для нотаток, або четверту частину звичайного аркуша А4.

Форма заповнення бібліографічної картки довільна, але вона повинна бути найбільш зручною для автора. Як приклад наведемо варіант складання картки:

 
 


 авторський

шифр

Шифр

бібліотеки

 
 


Авторський шифр проводиться довільно. Як правило, в ньому відображаються такі відомості:

- Буква (К) - відповідає першій букві прізвища автора книги, а якщо немає автора, то першою літерою назви книги;

- Цифри означають:

перша - номер зошити, де викладається її конспект, зроблений автором;

друга - сторінка зошита, із яким починається конспект даної книги.

Кожна книга в бібліотеці має свій шифр, який дозволяє оперативно знайти її співробітникам бібліотеки і видати в читальний зал. Записуючи шифр, читач отримує можливість при необхідності звернутися до цієї книги знову, оперативно заповнити вимогу для її замовлення в цій бібліотеці.

На картці наводяться повні відомості про книгу, а також основні відомості, викладені в ній. Ці відомості можуть братися або зі змісту, або зі змісту з урахуванням наукового інтересу автора.

За картками складається бібліографічний список, який представляється науковому керівнику. За його рекомендацією цей список уточнюється і доповнюється. Одночасно починається робота студента з відібраної їм літературою. У процесі знайомства з літературою робляться необхідні виписки в спеціальний зошит. Для зручності роботи з зошитом їй присвоюється номер, а сторінки нумеруються. В кінці зошита робиться зміст матеріалів, законспектувати в ній. У зошиті виділяються поля. Вони можуть бути на третину або на половину сторінки. Або пишуть на одній (наприклад, на лівій) сторінці, а іншу (наприклад, праву) залишають чистою. Поля (сторінка) залишаються для особистих записів автора конспекту, коментарів, роздумів за матеріалами конспекту.

Студенти, початківці працювати з літературою, нерідко використовують алфавітний блокнот, в який записуються всі книги, з якими вони працюють. По ньому можна швидко знайти відомості про відпрацьовану книзі. Блокнот зручний тим, що з ним можна ходити в бібліотеку, читальний зал. Картки для цього не завжди зручні, їх можна розгубити.

Перед початком конспектування книги записуються всі бібліографічні відомості про неї, а потім робляться виписки. Як показує практика, в конспекті робляться великі поля або залишається сторінка замість них. Записи або виписки можна робити на окремих аркушах або картках, на одному боці аркуша з полями. На них міститься посилання на джерело, вказівки на главу і параграф дипломної роботи, до яких ця виписка відноситься, замітки, примітки, посилання на інші джерела з цього питання і т.д. Таку виписку в разі потреби можна розрізати, вклеїти в рукопис без додаткової листування.

Після кожної цитати або записаної своїми словами думки обов'язково вказуються сторінки книги, з якої вони зроблені. На полях записуються особисті роздуми за матеріалами конспекту.

Після закінчення роботи студента над науковою роботою по бібліографічним картками складається список літератури, яка була використана автором у процесі його роботи над науковим дослідженням. Цей список літератури є складовою частиною наукової роботи.

Примітка: сьогодні, в період комп'ютеризації, можна користуватися комп'ютером при складанні списку літератури, тобто слід при знайомстві з новою книгою відразу ж заносити все бібліографічні дані в комп'ютер, розподіляючи список літератури в алфавітному порядку. Але до закінчення роботи над дослідженням в самій роботі не слід ставити нумерацію літератури, тому що вона зміниться до кінця роботи. Слід в дослідженні вказувати дані автора і назви книги, а після закінчення наукової роботи замінити їх на номер бібліографічного джерела, зазначеного в списку використаної літератури.

Список літератури в науковій роботіПопередня   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Наступна

гіпотеза дослідження | Значимість (новизна) результатів дослідження | Методологічна основа, методи і база дослідження | Послідовність здійснення дослідження | Положення, що виносяться на захист | Дослідження. Структура наукової роботи | Вправи для самостійної роботи і подальшого аналізу | Словник по темі | Вправи для самостійної роботи і подальшого аналізу | Словник по темі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати