На головну

Послідовність здійснення дослідження

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.
  6. II. Маркетингові дослідження
  7. II. Об'єктивні методи дослідження органів дихання. Особливості загального огляду. Місцевий огляд грудної клітки.

Наукове дослідження проводиться в кілька етапів (зазвичай їх 3):

Перший етап - інформаційно-пошуковий включає вибір і теоретичне осмислення теми; вивчення наукової літератури з проблеми дослідження; формування робочої гіпотези; аналіз проблеми дослідження; теоретичне обґрунтування ефективних умов, необхідних для забезпечення роботи (діяльності); розробку концепції дослідження.

Другий етап - діяльно-оцінний. У цей період проводиться узагальнюючий аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми, розробляється і апробується науковий інструментарій, досліджується, узагальнюється і систематизується отриманий матеріал.

Третій етап - узагальнюючийпов'язаний з аналізом результатів дослідження, практики, обробкою статистичних даних; підводяться підсумки роботи; здійснюється обробка отриманих даних; формулюються результати дослідження; апробуються і уточнюються окремі теоретичні положення; розробляються практично значимі висновки і пропозиції, що стосуються ефективного вирішення проблеми дослідження; здійснюється літературне і технічне оформлення наукової роботи; складаються висновок, список літератури, додатки, зміст.

 Попередня   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

Організація наукового дослідження | Система методологічних характеристик наукового дослідження | актуальність теми дослідження | проблема дослідження | Тема дослідження | Об'єкт і предмет дослідження | Мета і завдання дослідження | гіпотеза дослідження | Значимість (новизна) результатів дослідження | Дослідження. Структура наукової роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати