Головна

Вплив емоцій на сприйняття і увагу

  1. I. Процес об'єднання Італії і його вплив на систему міжнародних відносин
  2. I.3.2) Історичне сприйняття римського права.
  3. II. Процес об'єднання Німеччини і його вплив на систему міжнародних відносин
  4. III. 10.2. Сприйняття як дія
  5. III. 10.3. сприйняття простору
  6. V. Сценічна увага
  7. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

Інтуїтивні підстави дозволяють припустити, що люди воспрініма-
 ють насамперед ту інформацію, емоційне забарвлення якої від-
 ветствует їх емоційного стану. Однак результати експериментальних
 тальних досліджень часто бували суперечливі, іноді підтверджуючи
 це припущення, а іноді спростовуючи його. Можливо, це пояснюється
 характерною методологічної труднощами, з якою стикаються иссле-
 нання емоцій. У них часто враховується тільки один вимір, по ко
 торому розрізняються емоції: «позитивне-негативне». такий
 підхід виявляється занадто грубим і не дозволяє виявити багато ефек
 дефекти, пов'язані з емоціями.

Пола Ниденталь і Марк Сеттерлунд, активно досліджували вплив
 емоцій на когнітивні процеси, постаралися реалізувати більш тонкий
 підхід, працюючи не просто з позитивно і негативно забарвленими
 стимулами, а зі стимулами, пов'язаними більш конкретно з радістю і гру-
 стю [Niedenthal, Setterlund, 1994].

Піддослідним пропонувалося прослухати музичні фрагменти, кото
 які викликали у слухачів сумне чи радісне стан. наприклад,
 радісний стан викликалося прослуховуванням «Маленької нічної
 серенади »Моцарта, а хто печальний стан - Adagio з другого фортепьян-
 ного концерту Рахманінова. Після цього піддослідним давалися завдання на
 лексичне рішення. На екрані комп'ютера на короткий час пред'яв-
 лялісь послідовності букв. Деякі з них були осмислен-
 ними словами, а інші-безглуздими поєднаннями букв. Іспитуе-
 мие повинні були якомога швидше натиснути одну кнопку, якщо стимул
 був словом, і іншу кнопку, якщо стимул словом не був. Стімуль-
 ний матеріал включав п'ять категорій слів: I - радісні за забарвленням сло
 ва, наприклад, «захват»; II - слова, позитивно забарвлені, але не свя-
 занние з радістю, наприклад, «спокійний»; III - сумні за забарвленням
 слова, наприклад, «плакати»; IV - слова, негативно забарвлені, але не
 пов'язані з сумом, наприклад, «образа»; V - нейтральні слова,
 наприклад, «звичка».

Всі випробовувані реагували на радісні слова (I категорія) швидше
 в порівнянні з сумними словами (III категорія). У радісному стану
 ванні зменшувалася час реакції на радісні слова, а в сумне - на
 сумні. Примітно, що для позитивно і негативно забарвлений-
 них слів (II і IV категорії) подібних явищ не спостерігалося.

Більшість робіт, в яких досліджувався вплив емоцій на вни-
 гу, було пов'язано з тривожністю. Отриманий в них основний резуль-
 тат полягає в тому, що тривожність призводить до звуження поля уваги.
 Люди, перебуваючи в тривожному стані, концентруються на тому, чого
 вони бояться або що може бути важливим для їх благополуччя: інша ж ін-
 формація в значній мірі ігнорується. У кількох експери-
 ментів (наприклад, [Broadbent, Broadbent, 1988; Mathews, 1993]) іспитуе-
 мим пред'являлися на екрані комп'ютера два слова, розташовані один


Глава 12. Емоційна регуляція когнітивних процесів

над одним, після чого на місці одного з слів з'являлася точка. побачивши
 точку, випробувані повинні були якомога швидше натиснути на кнопку.
 Одне з слів в парі було загрозливим за змістом, наприклад, «неуда-
 ча »або« хвороба », а інше нейтральним, наприклад,« стіл ». використанням
 лись дві групи випробуваних: в одній тривожність як особистісна риса
 була виражена сильно, в іншій - слабо. Коли точка з'являлася на міс-
 ті загрозливого слова, час реакції у перших піддослідних було мень-
 ше, ніж час реакції у друге. Коли точка з'являлася на місці нейт-
 рального слова, час реакції у випробовуваних з обох груп було одина
 ковим. Можливе пояснення отриманих результатів полягає в тому, що
 високо тривожні випробувані звертають більше уваги на угрожаю-
 ний слово і частіше на нього дивляться, що і призводить до зменшення време-
 ні реакції.

Найбільш яскравою демонстрацією впливу емоцій на увагу являет-
 ся так званий емоційний ефект Струпа. Відмінність від класси-
 чеського ефекту Струпа, описаного в главі 10 цієї книги, полягає
 в тому, що деякі з слів, використовуваних в якості стимульного ма
 териала, є нейтральними, а інші мають емоційної зна
 чімості для випробуваного. Як і в класичному варіанті процедури,
 випробувані повинні називати колір фарби, якою надруковано слово, що не
 читаючи його. В ході численних експериментів [Mathews, 1993] було
 показано, що емоційно значимі слова призводять до збільшення вре-
 мени реакції, яке тим більше, чим виразніше емоційна зна
 чімость слова.

Найбільш загальне пояснення описаних явищ полягає в тому, що у
 час переживання тієї чи іншої емоції когнітивна система людини
 функціонує в особливому модусі, переробляючи насамперед ту інфор
 мацію, яка виявляється найбільш важливою в даний момент.Попередня   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   Наступна

ефект стереотипізації | ефект ореолу | контрфакту | Оцінка відстроченого винагороди | І схильність до підтвердження | Виправдання важкого рішення, помилка ретроспекції ... | оціночного поведінки | Експериментальні маніпуляції критеріями оптимальності оціночного поведінки | Глава 11. Оціночні судження | Емоційна регуляція когнітивних процесів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати