На головну

Тема 33. Форми і методи податкового контролю.

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Методи перехоплення.
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.
  7. II. Методи несанкціонованого доступу.

Податкова інспекція, в ході контролю за повнотою і правильністю обчисленням податків, користується різними методами і формами податкового контролю.

Залежно від часу здійснення контролю виділяють три основні форми податкового контролю - попередній, поточний і наступний. Всі вони знаходяться в тісному взаємозв'язку, відображаючи безперервний характер контролю.

Попередній контроль передує здійсненню операцій. Це дозволяє виявити, ще на стадії планування, порушення податкового законодавства. Основним методом, що реалізує попередній контроль є камеральні перевірки. Вони здійснюються безпосередньо в інспекції, в день надходження або в наступні періоди, за допомогою всіх вступників бухгалтерських звітів і податкових розрахунків.

Основними завданнями камеральної перевірки є:

- Візуальна перевірка правильності оформлення бухгалтерської звітності, тобто перевірка заповнення всіх необхідних реквізитів звіту, наявності підписів уповноважених посадових осіб;

- Перевірка правильності складання розрахунків по податках, що включає в себе арифметичний підрахунок підсумкових сум податків, що підлягають сплаті до бюджету, перевірку обгрунтованості застосування ставок податку і податкових пільг, правильності відображення показників, необхідних для обчислення бази оподаткування, перевірка своєчасності подання розрахунків по податках;

- Логічний контроль за наявністю перекручувань у звітної інформації - перевірка логічного зв'язку між звітними і розрахунковими показниками порівнянності звітних показників з показниками попереднього звітного періоду;

- Перевірка узгодженості показників, що повторюються в бухгалтерській звітності та в податкових розрахунках;

- Попередня оцінка бухгалтерської звітності та податкових розрахунків з точки зору достовірності окремих звітних показників, наявності сумнівних моментів або невідповідностей, що вказують на можливі порушення податкової дисципліни.

Камеральна перевірка включає наступні операції:

- Вивчення податкових декларацій і річних особових рахунків - проводиться після подання річного або квартального балансу або через певний час. У разі необхідності платником податків повідомляється додаткова інформація.

- Порівняння річних балансів за кілька попередніх років - 2-3 роки - дозволить встановити відношення собівартості до виручки від реалізації, комерційних витрат до собівартості реалізованої продукції і виручки від реалізації, зростання інших активів і т. П.

- Аналіз співвідношення і оцінок - сприяє отриманню уявлення про динаміку розвитку організацій платника податків. При цьому коливання в динаміці розвитку можуть стати приводом для подальшого дослідження.

- Аналіз балансу за ряд років дозволяє зібрати необхідний матеріал для виявлення можливих помилок в розрахунку оподатковуваного доходу.

При використанні методу, заснованого на розрахунках, відбираються організації, які заслуговують на особливу увагу з боку податкової інспекції.

Другий метод базується на знаннях, досвіді та ініціативи податкових інспекторів. Якщо вони знають, що в певному виді бізнесу процвітає "тіньова економіка", то вони можуть вибрати все організації цього виду діяльності для подальшого аналізу з використанням розрахунків, порівнянь і співвідношень з метою відбору тих, хто представляє найбільший інтерес.

Контрольні питання:

1. Форми податкового контролю.

2. Методи податкового контролю.Попередня   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   Наступна

Податкова база * ставка податку * 1/4. | Податок на гральний бізнес. | Система оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (єдиний сільськогосподарський податок). | Права і обов'язки платників податків. | Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства | Права, обов'язок і відповідальність податкових органів. | Тема 31. Принципи організації діяльності податкових органів. | Функції, права та обов'язки податкових органів | Повноваження податкового контролю | Повноваження по стягненню сум податків, пені та штрафів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати