На головну

СОЦІАЛЬНА стратифікація за Марксом

  1. А. Психіатрична соціальна робота.
  2. Алкоголізм, куріння і наркоманія як медико-соціальна проблема
  3. антисоціальна особистість
  4. Антисоціальна особистість 1 сторінка
  5. Антисоціальна особистість 2 сторінка
  6. Антисоціальна особистість 3 сторінка
  7. Антисоціальна особистість 4 сторінка

К. Маркс і його прихильники головною формою соціальної стратифікації вважали суспільний клас.

Саме поняття «соціальний клас» з'явилося давно. Ви пам'ятаєте, що ще Платон у своїй моделі ідеальної держави виділяв три основні класи: філософів, воїнів і безпосередніх виробників (купців і ремісників). Стільки ж класів вбачав в суспільстві і Аристотель, особливо при цьому підкреслюючи роль середнього класу. Ще одна тріада була висунута в епоху Просвітництва. Згідно розподільної теорії класів, основним розмежувальних ознакою виступає розмір і форма доходу. З огляду на це виділяються три класи: 1) власники землі (феодали), які отримують ренту; 2) власники капіталу (буржуазія), які отримують прибуток; 3) робочі, які мають своєю працею, які отримують заробітну плату.

К. Маркс, спираючись на ідеї попередників, створив нову теорію класів. Головним классообразующім ознакою він вважав відносини власності на засоби вироб


 ництва. Одну групу суспільства становив клас, який має цю власність, іншу - позбавлений її. Відносини між цими класами неминуче повинні були прийняти непримиренний, антагоністичний характер, оскільки власність була результатом експлуатації, а її привласнення виявилося можливим в умовах політичного панування класу власників. Такі основні класи-антагоністи існували на всіх етапах історичного розвитку, за винятком епохи первісності. В сучасну Марксу епоху ними стали пролетаріат і буржуазія. Протилежність класових інтересів породжує класову боротьбу, різні форми прояву якої також можна бачити на всіх стадіях історичного розвитку, починаючи з рабовласництва.

Таким чином, за Марксом, саме об'єктивні, в першу чергу економічні, фактори визначають класову стратифікація суспільства. При цьому він не заперечував і якогось суб'єктивного виміру даного процесу - класової свідомості. Воно, на думку філософа, не завжди правильно відображає реальний стан справ (Виникає феномен помилкового класової свідомості). Найважливіше завдання революціонерів Маркс бачив в тому, щоб показати пролетаріату його справжній стан в суспільстві як експлуатованого і пригніченого класу.

Обгрунтована в марксизмі ідея розглядати спосіб виробництва, відносини власності як основу виділення громадських класів була в подальшому сприйнята і використана соціологами різних напрямків. У той же час дослідники відзначали, що є й інші істотні фактори, що визначають соціальну структуру суспільства, без урахування яких картина соціальної стратифікації виглядає одновимірної і спрощеною. Зверталася увага й на те, що далеко не всі зроблені Марксом передбачення збулися. Це відноситься, зокрема, до прогнозу про неухильне зростання чисельності робітничого класу, його прогресуючому зубожінні в умовах розвитку капіталізму.

Марксистський підхід до вивчення соціальної структури суспільства довгий час залишався одним з найбільш впливових в соціології. Багато хто погоджувався з висунутими ідеями, але з'явилося чимало дослідників, які, відштовхуючись від марксистської теорії, висували альтернативні ідеї.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ТОВАРИСТВО | Глава IV. Сучасний етап світового розвитку | Соціальна структура і соціальні відносини | Люмпен І МАРГІНАЛИ | ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН | ЩО ТАКЕ соціальний інститут? | ТИПИ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ | СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА | Роль економіки в житті суспільства | ЕКОНОМІКА ЯК Підсистема ТОВАРИСТВА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати