Головна

Негативні займенники з приставками не- іні пишуться разом.

  1. DEMONSTRATIVE PRONOUNS. Вказівні займенники
  2. I Займенники
  3. INDEFINITE PRONOUNS. невизначені займенники
  4. INTERROGATIVE PRONOUNS питальний займенник
  5. U За характером впливу виділяють позитивні, негативні і нейтральні зв'язку.
  6. МАЙБУТНЄ ЧАС ГЛАГОЛА. Підсилювальної займенників. Дієслівні управління відмінку
  7. взаємні займенники

не-пишеться під наголосом, ні-- Без наголосу: нікого - нікого.

якщо між не- (ні) і займенником стоїть прийменник, то вони пишуться в три слова: НЕ укого, ні укого.

Ненаголошені особисті закінчення дієслова перевіряйте невизначеною формою: у дієслів на -іт' і дієслів-винятків пишіть в закінченнях і, а(Я); у інших дієслів - е, у(Ю).


Запам'ятайте чотиривірш з дієсловами-винятками: Чути, бачити, ненавидіти, І залежати, і образити, Гнати, тримати, терпіти, вертіти, А ще дихати, дивитися.

341. I. Поставте дієслова у множині (не змінюючи обличчя).

Вим..ю, вир..ю, розвію, потішу, міняю; завал..шь, міну..шь, наряд..шься, увенча..шь, утеш..шь; (Він) піта..т, совеща..тся, утеша..т, слуша..т, слиш.л, поглядає, осмотр..т, гон..т, гоня..т.

II. Запишіть дієслова в невизначеній формі і в однині (не змінюючи обличчя).

Уме..те, кін..те, робе..те, засе..те, сяд..те, шага..те, сподіваєтеся, гон..тесь, чу..те, бор..тесь, будів .. ті, вимо..те, виросте, (вони) ненавід..т, завіс..т, обід..т, гон..т, гоня..те, держ..т, терп..т, верт .. т, повертивает, слуша..те, диш..т, смотр..т, кле..т, суме..т, слиш..те, озирається, від..те, зна..те, кол..т , стукн..те, пол..те, ро..те.

1. Написання тся, ться в дієсловах проверяйтевопросом. Якщо питання що (с) д е л а т ь? - Пишемо ться; якщо питання що (с) д е л я є т ь? - Тся.

2. У дієслові, який залежить від іншого дієслова або від таких слів, як можна, треба, не можна, повинен, пора, почав і деяких інших, завжди пишеться ться.

342. Запишіть наступні словосполучення, використовуючи один з
 названих прийомів перевірки написання.

Будинок будує (?) Ся, почав будує (?) Ся, повинен будує (?) Ся, скоро смирить (?) Ся, дивують (?) Ся, готовий здивує (?) Ся, тес-тий (?) Ся, він тіснить (?) ся, не треба тіснить (?) ся, переломаться, переламає (?) ся, прізнатся (?) ся, визнає (?) ся, ро-ет (?) ся, ритий (?) ся, пора митий (?) ся, миє (?) ся, він застій-піт (?) ся, заступить (?) ся за кого-небудь, хочу прокотить (?) ся, він прокотить (?) ся, треба вчить (?) ся , він вчить (?) ся добре.

343. Запишіть прислів'я і приказки, згрупувавши їх по ті
 мам; теми озаглавьте. Підкресліть головні члени пропозицією
 ня, вкажіть, ніж вони виражені. Розкажіть про особливості
побудови речень в прислів'ях. Визначте відмінювання дієслів.

1. Правда прямо йде з нею НЕ розминешся (?) Ся. 2. Мова царствами вороча..т. 3. Правда у вогні (не) горить і у воді (не) тон..т. 4. Без зап..вали і пісня (н ..) співає (?) Ся. 5. Мова стяг, дружину вод..т. 6. Всяк про правду сурмить так (н ..) всяк правду любить. 7. Вистріливши кулю (н ..) схват..шь а слово ск..зав (н ..) пойма..шь. 8. Каже біло а робить ч..рно. 9. За твоєю мовою (н ..) поспе..шь босоніж. 10. Хто гнів свій од..лева..т міцний буває. 11. Хто багато гов..ріт той мало дела..т. 12. Хто мовою штурму..т (н ..) багато навою..т. 13. (Н ..) уб..ешь словом та опозор..шь. 14. (Н. ^ кому не вер..т а сам мел..т. 15. Від мал..й іскри (сир) бор заг..рает (?) Ся. 16. Правда суду не боіт (?) Ся . 17. Правди (н ..) переспор..шь. 18. Що зна..т все скаж..т і чого (н ..) зна..т і то скаж..т.

344. Утворіть від зазначених дієслів форми минулого часу. Вкажіть відмінювання дієслів.

Мерзнути, згасати, зникнути, охолонути, заворожити, заворожувати, відвести, кивнути, стрибнути, сохнути, закипати, закипіти.

Уважно вивчіть таблицю освіти дієприкметників. Сформулюйте правило і постарайтеся його запам'ятати.Попередня   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   Наступна

Мова художньої літератури | Які зображально-виражальні засоби використовує Б. Пастернак у своїх віршах? | мовна ситуація | Поясніть: а) призначення курсиву в тексті (у кожному конкретному випадку); б) призначення дужок. | Три компонента культури мовлення. мовна норма | Зіставте конструкції з підрядними реченнями з синонімічні їм причетними і дієприслівниковими зворотами. Які пропозиції більш виразні, яскравіше передають картину? | Складіть два-три мікротексту на теми повсякденного життя вашого класу з використанням деяких з даних фразеологізмів. | Підготуйте опис картини, яка справила на вас особливо сильне враження. | Орфографія | А) звуків менше, ніж букв; б) звуків більше, ніж букв; в) відбувається процес оглушення і озвончения приголосних; визначте їх звуковий склад. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати