На головну

А) звуків менше, ніж букв; б) звуків більше, ніж букв; в) відбувається процес оглушення і озвончения приголосних; визначте їх звуковий склад.

  1. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  2. I стадія раневого процесу.
  3. I. Основні і допоміжні процеси
  4. I. Процес об'єднання Італії і його вплив на систему міжнародних відносин
  5. II. 8.4. Розвиток мови в процесі навчання
  6. II. Процес об'єднання Німеччини і його вплив на систему міжнародних відносин
  7. III. 13.1. Поняття про уяву, його основних видах і процесах

316. Згрупуйте слова за орфограммам (письмово). сформу
 ліруйте орфографическое правило для кожної групи слів.

Прохання, ковкий, лебідка, візок, наказ, відбув, візок, ставок, град, в кіно, незабудка, посмішка, скарб, слизько, бідолаха, снігопад, вперше, ложка, здоров'я, втрьох, підтекст, вбігти, зірки, цвях, гість , віддати, обдути, молотьба, сходити, низький, пасовище, почуття, ненаситний, згоріти, спекти, згинати, гігантський, безшумний.

317. Спишіть текст з повісті О. Пушкіна. Згадайте, як вона
 називається. Знайдіть слова, які вжиті в незвичайній
 для сучасного читача формі. Як ви розумієте сенс сло
 ва прокази? Підберіть до нього синоніми.

З..ря сяяла на схід., І з..л..тие р..ди хмар здавалося ож..далі зі (?) Нца як цар..дворци ож..дают г..сударя: ясне небо ранкове ( ?) яя свеж..сть р..са в..т..рок і спів птіч..к наповнювали сер (?) це Лізи немовля (?) чеський ве-селостію боячись який (небудь) знайомої зустрічі вона здавалося (н ..) йшла а летіла. Наближаючись до гаїв., Стоящ..й на руб..ж .. отц..вск..го володіння Ліза п..шла тихіше. (З, 3) десь вона д..лжна була ож..дать Олексія. Сер (?) Це її сильно билося, саме (н ..) знаючи (по) чому але боязнь супроводжує м..л..дие наші прокази становить і головну їх принадність. Ліза увійшла в морок гаїв ... Глухий перекатні шум її привітав дівчину. В..селость її пр..тіхла. Мало (помалу) пр..далась вона ела..кой м..ч (?) Тательной. Вона думала ... але чи можна
з точ (?) ність визначити про що дума..т сем (?) надцяти-летн..я панянка одна в гаїв., в щ..стом годині весен (?) його ранку? Отже, вона йшла замислившись по дорозі осіненій з обох ст..рон високими дерев..ямі як вдру .. прекрасна л..гавая с..бака з..лаяла на неї. Ліза злякалася і закричала.

318. Чи можна поза контекстом правильно написати дані слова? Як вони звуться? Складіть і запишіть з цими парами слів словосполучення, що підтверджують правильне написання.

Прім..рять - прім..рять, ст..рожіл - ст..рожіл, мряка, зь) - мряка (сь, зь), плач (?) - Плач (?), Упереміж - впереме..ку, презирство - пр..зреніе, с..деть - с..деть, (л, л) юбовь - (л, л) юбовь, (р, р) оман - (р, р) оман.

319 *.Спишіть текст, визначте походження виділених слів. З якого твору взято цей уривок? Назвіть автора.

Тепер долж..н я прихильного читача познайомитиз Гаврилов Опанасовичем Ржевським. Він походив від стародавнього боярського роду вл..дел величезним маєтком був хлеб..сол любив Соколине (?) Ую полювання челядь його була численна. Словом він був корінних (?) Ой рус (?) Кий пан за його висловом (не) терпів німецького духу і стирався в домашн..м побуті зберігати звичай люб'язною йому ст..ріни.

Дочки його було сімнадцять років (від) роду. Ще дитиною ліш..лась вона матері. Вона була вихована (по) ста-рин (?) Ому тобто оточена мамушками нянюшками подружками і сен (?) Ими дівчатами ш..ла золотом і (не) зна-ла грамоти; батько її (не) дивлячись на отвр..щеніе своє від усього з..морского (не) міг противит (?) ся її бажанням вчить (?) ся танцям німецьким у полон (?) ого п1ведского офіцера жівущ..го в їх будинку. Цей заслужений (?) Ий танцмейстер мав років п'ятдесят (від) роду, права нога була у нього прострелений (?) А під Нарвою і (по) тому була (не) вельми здатнадо менует і курантами (за) те ліва з дивним ис (?) кус (?) твом і легкістю виробляла найважчі па. Уч..ніца робила честь її старанням.


Наталя Гаврилівна слав..лась на асамблеях кращої танцовщіц..й що і було (від) частини причиною пр..ступку Корсакова який на інший день пр..езжал вибачать (?) сяперед Гаврилов Опанасовичем; але ло..кость і франтівство м..лодого франта (не) сподобалися горд..му б..яріну який і прозвав його дотепно француз (?) кою мавпою.

1. Підберіть синоніми до слів корінний и заморський, складіть з ними словосполучення.

2. Знайдіть слова і вирази, які не властиві по їх формі сучасну російську мову.

3. Вкажіть вступне слово і вступний оборот (словосполучення).

320 *.Запишіть слова; виділіть приставки, визначте їх походження, в дужках запишіть значення.

Аморальний, ант..общественний, арх..плут, безлад, бе..правіе, (віце) пр..зідент, (г..пер) звук, д..з..нфор-мац..я, дем. .б..лізація, ді..гармонія, (до) історичний, ір (?) ац..ональний, (контр) розвідка, (над) заг..ловок, (най) -промені (?) ший, (обер ) прокурор, о..блеск, пасин..к, пр..т..тіп, (псевдо) реалізм, ра..кр..савіца, реорганізація, (зі) автор, (транс) сибірський, (ультра) модний , (екстра) клас, (екс) -

Ч..МПІОН.

321 *.Прочитайте висловлювання А. Толстого (I), М. Гоголя (II) і Н. Карамзіна (III) про російською мовою. На основі наведених нижче та інших відомих вам висловлювань про російською мовою зробіть свої узагальнення і викладіть їх у формі невеликого твору-міркування.

I. Російська мова! Тисячоліття с.здавал народ це гі..кое, пишне, (н ..) вичерпна б..гатое, розумне, поетичне і трудове знаряддя свого соціального життя, своєї думки, своїх чу (?) Ств, своїх наде..д, свого гніву, свого великого майбутнього.

II. ... (Н ..) обикновен (?) Ша мова нап є ще таємниця.
 У ньому все тони і від (?) Енкі, всі переходи звуків від самих твердих до найніжніших і м'яких; він безмежний і може, ж..вой як життя, обогащат (?) ся щохвилини, черпаючи, з одного боку, високі слова з мови церковно-біблійного, а з іншого боку, вибираючи на вибір влучні назви з незліченних своїх діалектів,
231рас (?) ипанних по нашим провінціям, маючи можливість таким чином в одній і тій же промові в..сходіть до висоти, (н ..) доступною ніякому іншому мові, і опускат (?) ся до простоти, відчутно дотику (н. .) тямущість людини, - мова, яка сама по собі вже поет.

III. А тепер щоб було честь і слава нашій мові, який в сам..родном свого багатства, майже без всякого чужого доважку тече як горда, величний (?) А річка - шумить і гримить - і раптом, якщо треба, см..гчается, дзюрчить ніжним струмочком і сладос (?) але вливається в душу, утворюючи всіх заходів, які полягають тільки в падінні і підвищенні людського голосу!Попередня   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Наступна

Розмовна мова | Випишіть слова, які стосуються до розмовного стилю мовлення. | Мова художньої літератури | Які зображально-виражальні засоби використовує Б. Пастернак у своїх віршах? | мовна ситуація | Поясніть: а) призначення курсиву в тексті (у кожному конкретному випадку); б) призначення дужок. | Три компонента культури мовлення. мовна норма | Зіставте конструкції з підрядними реченнями з синонімічні їм причетними і дієприслівниковими зворотами. Які пропозиції більш виразні, яскравіше передають картину? | Складіть два-три мікротексту на теми повсякденного життя вашого класу з використанням деяких з даних фразеологізмів. | Підготуйте опис картини, яка справила на вас особливо сильне враження. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати