Головна

Зіставте конструкції з підрядними реченнями з синонімічні їм причетними і дієприслівниковими зворотами. Які пропозиції більш виразні, яскравіше передають картину?

  1. A) Складіть пропозиції, використовуючи наведені словосполучення.
  2. D) найбільш страждають від акціонерної спекуляції є недостатні класи населення, що несуть торговому справі свої останні заощадження (Г.Ф. Шершеневич).
  3. I. Узгодження головних членів речення
  4. IV. Доповніть пропозиції словами і виразами з тексту.
  5. IV. Доповніть пропозиції словами і виразами з тексту.
  6. Part2. ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ І ЗУСТРІЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ, обміни.
  7. UNIT 8 IMPERATIVE SENTENCES наказові речення

289. Уважно прочитайте пропозиції з книги «Не гово
 ри шорсткою мовою. Про порушення норм літературної мови
 в електронних і друкованих ЗМІ »(автори М. Горбаневский,
 Ю. Караулов, В. Шаклеин). Знайдіть помилки, охарактеризуйте
 їх. Запишіть пропозиції в виправленому вигляді.

1. Наші віконні рами мають неухильним якістю. 2. Бути поінформованими є найяскравішими здобутками російської демократії. 3. Ви ніколи не замислювалися, що потрібно одягнути, щоб з'явитися під куполом цирку ... 4. Ми представляємо вам унікальні кухонні ножі. 5. Я себе відчуваю більш скромніші телевізійним ведучим. 6. Критерії оцінки діяльності наших підрозділів є розкриваність злочинів. 7. Одягну окуляри, щоб краще бачити. 8. Пориви вітру досягали п'ятнадцять - двадцять метрів в секунду.

9. Йому потрібно кардинальна зміна ситуації.

10. Прокинувшись3 завтра, за вікном вже буде листопад.

11. Стиль його програми вельми традиційний. 12. Дивлячись на цю ситуацію, у мене рука не піднімалася критикувати місцеву владу. 13. Я готовий грудьми стати за спиною у Росії. 14. Ця історія може стати самим глядабельний серіалом. 15. Останнє висловлювання є кредом будь-якої поважаючої себе супермоделі. 16. Нам зараз необхідно вжити всіх заходів.

Наведіть приклади відступу від мовної норми (приклади мовних помилок) в мові товаришів і в своїй власній мові. Після кожного такого прикладу в дужках запишіть вірний варіант.

290. Запишіть текст, застосовуючи правила правопису.

I. Етика спілкування або мовної ет..кет вимагає соблюден..я в визначений (?) Их с.туаціях деяких правил мовної поведінки. Етичний комп ... мент культури мови виявляє себе головним чином в мовних актах цілеспрямованих мовних діях таких як вираз прохання питання подяки привітності привітання і т. п. Мовний акт здійснює (?) ся з особливих прийнятим в данн..м суспільстві в даний (?) перший час правилам які визначаютьсябагатьма внелінгв..стіческімі ° факторами возр..стом учас (?) ників мовного акту6 офіційними або (не) офіційними отн..шен..ямі між ними і т. п.

П. Особлива область етики общен..я явні і безумовні заборони на використання певних мовних засобів наприклад в будь-яких ситуаціях категорично забороняється лихослів'я. (Під) забороною можуть перебувати і деякі інт..націонние мовні засоби розмову на «підвищений (?) Их тонах» зриви на крик. При цьому етика спілкування не запр..ща..т емоційну промову з досить «сильними» вир..женіямі типу це чорт знає що таке!

III. У определени .. культури мови істотну роль грає комунікативний компонент. Г. О. Винокур так вир..зіл його суть Для кожної цілі свої кошти такий долж..н бути гасло лінгв..стіческі культурного общ..ства. Ком (?) Унікатівний Компонент грає реша..щую роль в дост..женіі цілей общен..я. Можна не порушувати норм мови дотримуватися всіх правил етики общен..я але (при) це створ "вать (незадовільний рительного тексти. Наприклад багато інструкц..і по польз..ванію побутовою технікою перенасищ..ни спец..альной терм .. гій і тому (не) зрозумілі (неспеціалісту. Якщо якась (або) лекц..я читається без урахування того що реально извес (?) але слуш..телям про пр..дмете лекції у лектора мало шансів бути прін..тим ауд ..торіей.

IV. У мові існують функціональні різновиди наприклад розмовна мова і функц..ональние стилі наприклад, офіційно (діловий) науковий публ..ц..стіческій. Кожна функціональна різновид має свої особ (?) Ості. Якщо наприклад офіц..ально-діловий стиль вимагає знання і вживання готових мовних формул штампів (не можна довільно писати за..вленія прот..коли і т. П.) То зашт..мпованность розмовної і публіцистичної мови св..детельствует про погане вл..деніі цими функціональними
 разновідносТоМІ мови. Уміння вільно (в) соответстви .. з задач..мі спілкування пер..ходіть з однієї функціональної різновиди .. мови на іншу важливий пок..затель культури мовлення. (Е. Ширяєв.)Попередня   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   Наступна

Оцінюючи досвід наших предків у влаштуванні сім'ї і домашнього побуту, напишіть нарис про проблеми сім'ї на сучасному етапі, враховуючи свої особисті погляди. | А які ваші думки про роль жінки в сім'ї та суспільстві? Підберіть прислів'я, приказки, вислови про жінку, які допоможуть вам відстоювати свою точку зору. | Розкрийте етимологію слова автобіографія. | Які загальні стильові риси цих творів в лексиці, морфології, синтаксисі? | Розмовна мова | Випишіть слова, які стосуються до розмовного стилю мовлення. | Мова художньої літератури | Які зображально-виражальні засоби використовує Б. Пастернак у своїх віршах? | мовна ситуація | Поясніть: а) призначення курсиву в тексті (у кожному конкретному випадку); б) призначення дужок. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати