Головна

Які загальні стильові риси цих творів в лексиці, морфології, синтаксисі?

  1. HTML: Загальні відомості.
  2. I. Загальні положення
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення

236 *. 24 грудня 1714 Петро Перший видав наступний указ. Постарайтеся правильно вголос прочитати його і передати сенс.

Понеже багато хабарництва множилися, між якими і підряди вигадані і інші тому подібні справи, які вже назовні вийшли, про що багато хто, нібито виправдав себе, кажуть, що се не замовлено було, не розмірковуючи того, що все те, що шкода і збиток державі трапилася може, суть злочину. І щоб надалі шахраям (які ні в що інше тщатся, точию міни під всякого доброго робити і неситість свою виконувати) неможливо було ніякої відмовки знайти: того заради забороняється всім чинам, які при справах приставлені, щоб не наважувалися ніяких обіцянок казенних і з народу збираються грошей брати торгом, підрядом і іншими вигадками. А хто наважиться це вчинити, той вельми жорстоко на тілі покараний, всього маєтку позбавлений, шельмувати і з числа добрих людей извержен або й смертю страчений буде; то ж буде належати і тим, які йому в тому служили, і через нього робили, і хто відали, а не сповістили, хоча підвладні або власні його люди, які не викручені тим, що зі страху перед сильних осіб, або що його служитель, а щоб незнанням ніхто не відмовлявся веліти всім при справах бу-дучім до цього указу докласти руку, і надалі хто до якого справі приставлений буде прикладати, а в народі всюди прибити друковані аркуші.

1. Застарілі слова та форми слів замініть сучасними.

2. Дуже складні пропозиції по можливості спростите,

НЕ збіднюючи і не спотворюючи їх смисловий зміст.

3. Зверніть увагу на порядок слів, Ви можете це зробити більш сучасним.
4. Викладіть текст указу (письмово) з дотриманням норм сучасної літературної мови. Намагайтеся не упустити деталі.

237. Прочитайте автобіографію С. Єсеніна. Назвіть частини тексту, окремі речення, словосполучення, слова, що відповідають вимогам офіційно-ділового документа - точності, стислості, стандартності і т. Д., І елементи тексту, що виходять за рамки суворої документальності. До яких стилів належать ці елементи?

I. Я народився в 1895 році 21 вересня в селі Константинові Куз (?) Мінської волості Рязанської губернії Рязанського повіту. Батько мій селянин Олександр Микитович Єсенін мати Тетяна Федорівна.

Дитинство провів у діда та баби .. по матер., В іншій частині села яке називається Матово.

Перші мої спогади относ.тся до того часів .. коли мені було три (чотири) роки.

Пам'ятаю ліс велика канав..стая дорога. Бабуся йде в Радовецький монастир який від нас в..рстах в 40. Я вхопившись за її палицю ледве вол..чу від втоми ноги а бабуся все примовляє Іди іди ягідка. Бог щастя дасть.

Часто збиралися у нас вдома сліпці мандрівні по селах співали духовні вірші про прекрасне рай про Лаз..ре про Микол .. і про жен..хе світлому гостя з граду невідомого.

Нянька стара пріж..вальщіца яка ухаж..вала за мною, розповідала мені казки все ті казки які слухають і знають селянські діти.

Дідусь співав мені пісні старі такі т..гучіе тужливі. За суб (?) Отам і в..скресним днях він розповідав мені Бібл..ю і Священну історію.

II. Вулична ж моє життя було (не) схожа на до-
 машн..ю. Сверс (?) Ники мої були хлопці оз..рние. З ними
 я лазив разом з чужим ог..родам. Тікав дня на 2-3
 в луки і харчувався вмест .. з пастухами рибою яку ми
 ловили в маленьких озерах сначал .. замутивши воду руками
 або виводками каченят.

Після коли я повертався мені частенько перепадало.

У сім'ї у нас був припадочний дядько крім бабки діда і моєї няньки.

Він мене дуже любив і ми часто їздили з ним на Оку напувати лош..дей. Вночі місяць при тихій погод., Варто стій


мя в воді. Коли коні пили мені здавалося що вони ось (ось) вип'ють місяць і радів коли вона разом з колами відпливала від їх ротів. Коли мені зрівнялося 12 років мене віддали вчить (?) Ся з сільської земської школи в учительську школу. Рідні хотіли що (б) з мене вийшов сільський учитель. Надії їх сягали до інституту на щастя моєму в який я не потрапив.

III. Вірші писати почав років з 9 читати вивчився в 5.

Вл..яніе на мою творчість в самому почав .. мали сільські частівки. Пері..д навчання не залишив на мені ніяких слідів крім міцного знання церковно-сл..вян-ського мови. Це все що я виніс.

1. Поясніть пропущені орфограми і пунктограми.

2. Використовуючи автобіографію С. Єсеніна, підготуйте (письмово) повідомлення за однією з тем: а) «Єсенін про своє дитинство»; б) «Творчий шлях С. Єсеніна».

238. В даний час в офіційно-діловому та економічній сферах спілкування з'являється багато нових слів. Складіть по 2-3 словосполучення з наступними словами. Що вони означають?

Мер, мерія, департамент, комерсант, менеджер, брокер, акція, дивіденд, спонсор, меценат.

239 *. З газет, радіо- і телепередач підберіть 10-12 слів, що відбивають нові явища в офіційно-діловому та економічній сферах; запишіть їх і дайте коротке тлумачення, використовуючи словники.

240. Виконайте наступні завдання.

а) Підберіть до даних словами правильне тлумачення.

1) Брокер. 2) В..люта. 3) Ваучер. 4) Дебітор. 5) Гроші. 6) Контракт. 7) Кредитор. 8) Прибуток. 9) Продюсер. 10) Товарообіг.

Тлумачення слів: 1) Владел..ц кін..фірми. 2) Про-цес (?) Звернення продуктів праці. 3) Сума, на яку дохід перевищує витрати. 4) Особливий товар, який виконує роль загального еквівалента. 5) Приватизаційний чек.

б) Боржник. 7) Договір, угода зі взаємними орга
 тельствами сторін. 8) Біржовий фахівець. 9) Грошова
 одиниця тієї чи іншої країни. 10) Кредитор.
6) За запропонованим визначенням знайдіть відповідний
 термін.

1) Власник і співвласник договору з державою на експлуатацію промислових підприємств, природних багатств. 2) Особа, яка має місцем на бірж., І яке здійснює операції від свого імені і за свій рахунок. 3) Відрізний т..лон цінного паперу. 4) Поручитель, гарант фі-нансіру..щее особа або організація. 5) Співвідношення між грошовими одиницями різних країн. 6) Номінальна вартість, позначений (?) А на цінні папери.

7) Торгова угода на основі натурального обміну. 8) Поган
 шення облігацій державних позик. 9) Документ,
 засвідчує права власника акцій.

Слова-терміни: бартер, концесіонер, купон, маклер, номінал, паритет (валютний), сертифікат, спонсор, тираж.

в) Дайте тлумачення слів ринкової термінології.

Актив, артикул, вексель, гарантія, демпінг, дилер, квота, маркетинг, негоція, реквізити, рента, рекет, рекетир, позика, супермаркет, митниця, тариф, фірма, цент.

241 *. Розподіліть наведені нижче слова, словосполучення і вирази по групах: а) мають особливу стилістичну забарвленість, притаманну засобів офіційно-ділового стилю; б) що входять до лексику всіх книжкових стилів, в тому числі і офіційно-ділового; в) не вживати в офіційно-діловому стилі.

I. Мати місце, непрацездатність, розірвання договору, обумовити, один (самісінький), констатувати, терем, заводіщ .., позивач, команд..ровочное уд..стовереніе, заявка на участ..е, розпорядок дня, в окрес (? ) ності міста, прийняти до сведен..ю, меланхолійний, діловодство.

П. урочистості (?) Е відкриття, коротка пам..ть, ме-Шоніна, зійти (с) рук, нове назначен..е, рег..страція шлюбу, огляд, л..бораторние випробування, поточний (в значенні « нинішній »), молодик, ті (с, з) ка, безотл, .гательно, судити так р..діть, повідомлення, (нижченаведений акт, необхідно осущ..ствлять.


III.Рекламація, неустойка, кас (?) Аціонного скарга, аукаться, чару..щій, клопотання, в плановому порядку застосування ПСП .., добрий молодець, кумир натовпу, притримати язика, відвантаження т..вара, підрахувати свої можливості, ізбуи1ка, (в) перегонки, імену..мий, м..рфема, інг..ляція, фрезер, поставити в извес (?) ність.

242 *. Згрупуйте слова в залежності від того, до якого стилю мовлення вони можуть належати. Якщо слово молсет використовуватися в різних стилях, випишіть його в окрему групу. З кількома з цих слів складіть пропозиції або мікротексти, що відповідають вимогам певного стилю мовлення.

Лак..нізм, б..л..б..рда, бессмисл..ца, конвенція, бублик (кермо), знання, імідж, програм (?) Іст, аксесуари, декл..рація, відстрочити, людство, однодумці , мазня, вояж, іст..на, пр..гнози, доморощен (?) ий, перемагати, вен..к, очі, інф..нітів, експериментатор, великодушність, невинний, доказ, угода, відродження, традиція, праз (?) нік, торжество, конгрес?), бюджет, д..бати, зам..рашка, термограф, показник, лес.степь, різновид, департамент, резюме, р..ф..рат.Попередня   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Наступна

Текст. Види його перетворення | виписки | Конспект, тематичний конспект | анотація | Функціональні стилі. науковий стиль | публіцистичний стиль | Згадайте з уроків історії, ніж завершилася Куликовська битва, що зіграло вирішальну роль. Напишіть про це. | Згадайте, що таке гротеск. У чому ви бачите гротескне зображення портрета мільйонера? Випишіть найбільш влучні мовні звороти, що створюють пародійний образ. | Оцінюючи досвід наших предків у влаштуванні сім'ї і домашнього побуту, напишіть нарис про проблеми сім'ї на сучасному етапі, враховуючи свої особисті погляди. | А які ваші думки про роль жінки в сім'ї та суспільстві? Підберіть прислів'я, приказки, вислови про жінку, які допоможуть вам відстоювати свою точку зору. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати