Головна

Згадайте, що таке гротеск. У чому ви бачите гротескне зображення портрета мільйонера? Випишіть найбільш влучні мовні звороти, що створюють пародійний образ.

  1. D) найбільш страждають від акціонерної спекуляції є недостатні класи населення, що несуть торговому справі свої останні заощадження (Г.Ф. Шершеневич).
  2. Fro таке / let / on research
  3. I. РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ. ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ (БЛОК-СХЕМИ) І СЛОВЕСНА ЗАПИС АЛГОРИТМІВ
  4. VII. Якими найбільш близькими за змістом словами або виразами
  5. А. В. Луначарського. ЩО ТАКЕ ОСВІТА?
  6. Авторитетна думка. Взаємне страхування є однією з найбільш древніх форм страхування, тісно пов'язаної насамперед з торгівлею (М.І. Брагінський).
  7. Алгоритми діагностики найбільш поширених моногенних ННСТ.

1. Як почати нарис? Це питання в кожному конкретному випадку вирішується по-різному. У вступі автор зазвичай говорить про щось дуже важливе для розуміння особистості героя нарису. Воно повинно зацікавити, заінтригувати читача, щоб викликати бажання прочитати нарис до кінця.

195. Запишіть прикметники, які називають якості людини, розподіляючи їх на три групи: 1) позитивні; 2) негативні; 3) нейтральні.

Бе..дарний, без (?) Аботний, безкорисливий, благородний, б..лтлівий, вежл..вий, веселий, владний,


вп..ч..тлітельний, запальний-.вий, зарозумілий, гостинний, делікатний, доброж-.лательний, заносч..вий, допитливий, цікавий, неосвічений, чуйний, пріветл..вий, ра..говорч., вий, самозакоханий, самозакоханий, слаб..вольний, тактич (?) ний, талановитий, чоловіче (?) ний, ч..столюбівий, ерудований.

196. Запишіть епітети, які можуть бути використані при
 описі: а) погляду; б) очей; в) рук. Узгодьте їх з існуючих
 тільними.

Білий, великий, вицвілий, гнівний, г..лубой, грубий, ж.-щення, заісковающій, зелений, коричневий, круглий, ласкавий, м..золістий, м'який, (на) викотив, насмішив-Л..ВИЙ, ніжний , (не) навідощій, похмурий, привіт-л..вий, раокосий, світлий, сірий, сильний, спокійний, суворий, сухий, темний, т..ж..лий, розумний, втомлений, ч..рний.

197. Підберіть (зі словників і по пам'яті) і запишіть епітети, доречні при описі: а) зростання людини; б) його фігури; в) волосся; г) одягу.

198. Підберіть і запишіть епітети, доречні при описі: а) особи (щік, чола); б) ходи; в) одягу - добре знайомого вам людини.

199. Згрупуйте (на свій розсуд) прислів'я і запишіть їх за групами. Кожну групу прислів'їв озаглавьте, сформулювавши їх тему.

1. Хто собою не управ..т той і іншого на розум не на-став..т. 2. Брю (?) Жит як осіння муха. 3. У кого є сором в тому є і совість. 4. Всі від..т як в..селюсь а ніхто не від..т як плачу. 5. Видом орел а розумом теторев. 6. Весь б простий, так прив'язаний лисячий хвіст. 7, Очима кіс та душею прям. 8. Очима плач..т а серцем сміється. 9. Добрий Іван і людям і нам а худий Іван н .. людям н .. нам. 10. І старий та веселий і молодий та похмурий. 11. І ліч..ком білого і з очей мила. 12. Криклій та на ділі правдивий. 13. Критикувати востер як сокира а критику слуш..ть глухий як обух. 14. Пихатий високо мостить (?) Ся, та низько сідає.
200 *. Спробуйте написати нарис про свого друга. Уточніть для себе, яка основна думка вашого нарису, відобразіть її в назві. Складіть план. Врахуйте, що в нарисі вам доведеться використовувати не тільки опис, але і розповідь і міркування. Зверніть увагу на такі моменти, як опис зовнішності, особливостей ходи, манери говорити і т. Д.

Згадайте своє перше враження від знайомства з цією людиною. Що вас насамперед привернуло в ньому? Що вас пов'язує? Про що ви іноді мрієте з ним? Діліться ви з ним найпотаємнішими думками? Згадайте цікаві епізоди з його життя. Чи є у нього недоліки? Якщо є, заважають вони вашу дружбу?

201. Прокоментуйте стосовно собі зміст наступних текстів (письмово: в формі щоденника читача, погоджуючись або не погоджуючись з автором, або у формі особистого щоденника, розмірковуючи про себе після прочитання тексту). Другий текст спочатку спишіть.

I. З ДНЕВНИКА

Кляну себе за багато, За те, що на шляху Я часто слово суворе Намагався обійти.

Кляну себе за багато, За те, що в якийсь день неприбраним дорогою До мене пробралася лінь.

Кляну себе за багато, За те, що - ось біда! - Я в пісеньку убогу Закохувався іноді.

Кляну себе за багато, За те, що мені на зло Удавання мягконогое Увійти в мій будинок змогло.

Кляну себе за багато, За те, що в скрутну годину Я м'яке, пологе Волів не раз.

(С. Островой.)


Знайдіть междометного пропозицію (поєднання двох слів, які є вигуком і в той же час самостійним вставним реченням). Яка стилістична роль цього маленького пропозиції?

П. байдикування зовсім3 не перебуває в тому що людина сидить без діла склавши руки в буквальному сенсі. Ні безделн..к вічно зайнятий марнословить по телефону іноді годинами хід ... т в гості, сидить біля телевізора і смотр..т все підряд довго спить прідум..вает собі різні справи. Взагалі бе..дельнік завжди дуже зайнятий. (Д. Ліхачов.)

202 *. Найважче писати про себе, хоча, здавалося б, кожен знає себе краще, ніж інших. Це можна пояснити: по-перше, не завжди можна об'єктивно оцінити себе, свої вчинки, по-друге, не завжди хочеться говорити про себе все.

Напишіть про себе, вибравши один з жанрів оповідання:

а) у формі щоденника (про свої мрії і життєвих планах);

б) про себе в третій особі - такому, яким вас бачать з боку ваші друзі, або рідні, або вчителя;

в) в казковій формі: події, дії - вигадані,
 фантастичні, а риси характеру, звички, думки і навіть
 окремі слова головного героя - ваші.

У центрі проблемного нарису - соціально значущі питання: політичні, економічні, морально-етичні та ін. Автор нарису намагається втрутитися у вирішення важливих проблем, вступає в полеміку зі своїми опонентами.

У цьому жанрі публіцистичного стилю можуть використовуватися і портретні замальовки, але головним тут виявляється не характер тієї чи іншої людини, а його ставлення до актуальних питань, його точка зору, його погляди. У такому нарисі можна зустріти і подорожні нотатки, але вони теж носять підлеглий характер.

Проблемний нарис завжди полемічний, будується він за типом міркування.

203. Спишіть уривки зі статті А. Іванової, застосовуючи правила правопису. Визначте їх тему і основну думку. Озаглавьте їх.

I. Будинок хата двір дворище Печище ... Здавалося б говорить про одне й те ж наведено (?) Ті слова отлича-
ють (?) ся смисловими відтінками і ємністю стоїть за ними змісту одні мають на увазі тільки житло в якому можна сховатися від дощу холоду та інших бід інші крім цього вказують на сімейний союз в ньому проживає ... <...>

З давніх-давен .. в Росії з сім'єю связ..валісь основні людські цінності а людина так і не зумів обзавестися родиною іменувався бездомним і Бездольний (див. Прислів'я: «І в раю тошно жити одному», «Сімейна кашка густіше .. кипить», « одна головешка і в поле гасн..т а дві димлять »,« без чоловіка що без голови без дружини що без розуму »і ін.) - З цієї причини., в громадськості (?) ой життя холості позбавлялися ряду пр..в ..легій про що красномовно свідчать наступні фрагменти з листів селян XIX ст., які проживають в Ярославській і Орловської губерніях: «(Не) одружений не рахується у нас справжнім селянином. На нього дивляться (від) частини з жалем як на щось нецельним (від) частини з презирством »; «Холостого бути хозя.-ном суспільство забороняє».

У народному середовищі трепетне ставлення до сім'ї підтримувалося священнослужителями вшановували її за «малу» церква ...

П. Упорядкування відносин між членами великої селянської сім'ї сприяла її складна ієрархічна стратифікація - свого роду «сімейна ліс (?) Ні-ца» в якій права і обов'язки кожного визначалися займаної ним «щаблем».

На чолі сім'ї стояв старший чоловік - битий шлях, набол'шой, старший. Саме він мав право реша..щего голосу у всіх сімейних справах (розподіл робіт по членам сім'ї купівля продаж догляд на заробітки і ін.) І представляв свій рід на мирської сільському сході (див. Прислів'я: «Всякий будинок господарем тримається», «Будинок фарбує (?) ся господарем »,« Без господаря будинок сирота »).

Головною помо..ніцей чоловікові його правою рукою по дому була дружина - болиіуха, старша у всьому подчіня..щая-ся йому. Такі дружини рассматр..валісь в народі як заставу сімейного благоп..лучія оскіль .. в цьому випадку зникали приводи для сімейних сварок а «де мир нехай лад там і Божа благодать» (пор .: «Розумна дружина як жебракові сума», « від поганої дружини состар.-шься від хорошого помолоде..шь »,« доб-


рую дружину взяти н .. нудьги н .. горя н .. знати »,« З доброї дружиною горе - (пол) горя а радість (в) двійні »,« Чоловік голова дружина душа »),Попередня   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Наступна

Запишіть слова, групуючи їх за частинами мови; числівники згрупуйте за граматичним значенням. | Складіть пропозиції з зазначеними словами. Поясніть, чому по-різному написання цих слів. | Спишіть текст. Проведіть розбір словосполучень передостаннього пропозиції; в ньому леї підкресліть усі члени пропозиції, вкажіть, ніж вони виражені. | синтаксис | Текст. Види його перетворення | виписки | Конспект, тематичний конспект | анотація | Функціональні стилі. науковий стиль | публіцистичний стиль |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати