Головна

Складіть пропозиції з зазначеними словами. Поясніть, чому по-різному написання цих слів.

  1. A) Складіть пропозиції, використовуючи наведені словосполучення.
  2. D. Вставте антоніми виділених слів.
  3. D. Заповніть пропуски антонімами виділених слів.
  4. I. Прочитайте текст. Складіть словник невідомих вам термінів,
  5. I. Узгодження головних членів речення
  6. IV. Доповніть пропозиції словами і виразами з тексту.
  7. IV. Доповніть пропозиції словами і виразами з тексту.

I. Тому - по тому, потім - за тим, тому - з цього, також - так само.

П. Нема кого - ні в кого, нічим - нічим, ніким - ні з ким, ніким - ні з ким, ніщо інше - не що інше, нема за що - ні за що.

Запишіть висловлювання В. Бєлінського. Визначте розряди займенників, вкажіть їх морфологічні особливості та синтаксичну роль у реченні.

У Гоголя є (н ..) що3 таке що змушує (н..замечать (н ..) брежності його мови - є склад. Гоголь

(Не) піш..т, а рісу..т його зображення диш..т ж..вимі
фарбами дійсне ... Від..шь і слиш..шь їх. Кожне слово кожна фраза різко, визначено (?) Про рельєфно виражені ... т у нього думка і марно (б) хотіли ви придумати іншу слово або іншу фразу для вираження цієї думки. Це означає мати склад який мають тільки великі письменники ...

99. Запишіть дієслова у 2-му л. од. ч. наст, або буд. вр. (В залежності від виду дієслова) і в м. Р. од. ч. прош. вр., не змінюючи виду, наприклад: йдеш - йшов, прийдеш - прибув,

Думати, вирішуватися, виднітися, розмовляти, поспішати, крикнути, бігти, махати, плисти, боротися, винести, закривати, закрити, мерзнути, знайти, замерзнути.

Утворіть, якщо це можливо, видові пари дієслова (досконалий - недосконалий).

Позбавляти, кидати, подобатися, сісти, набрати, прощати, піч, стати, закрити, кричати, стиснути, ходити, засмучуватися, сохнути, класти, плисти, дати, ловити.Попередня   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

Мова і мова | Російська мова як система засобів різних рівнів | Словники російської мови | Одиниці мови. Рівні мовної системи | Розділи науки про мову. фонетика | Лексика і фразеологія | Склад слова (морфемика) і словотвір | Морфологія | Спишіть текст, назвіть твір і його автора. Визначте синтаксичну роль іменників. | II. Розподіліть словосполучення в залежності від розряду прикметників. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати