На головну

Розробка складального креслення редуктора

  1. CБОРКА РЕДУКТОРА
  2. II. Расчет зубчатых колес редуктора
  3. II. Расчет зубчатых колес редуктора
  4. II. Расчет редуктора
  5. III. Предварительный расчет валов редуктора
  6. III. Предварительный расчет валов редуктора
  7. III. Расчет зубчатых колес редуктора

Розробка складального креслення редуктора виробляється відповідно до ГОСТ 2.109-73. Складальне креслення виконується на креслярському папері формату А1 у масштабі 1:1, або за допомогою ПК з застосуванням програм автоматизованого проектування і повинен містити: три проекції редуктора з елементами відкритих передач; розміри, граничні відхилення і інші параметри і вимоги, які повинні бути виконані або проконтрольовані по даному складальному кресленню; номера позицій складових частин, що входять у редуктор; текстову частину; основний напис (див. рис. 11.1...11.3).

1. Зображення.Кількість зображень (видів, розрізів і перетинів) повинне бути найменшим, але повинне забезпечувати повне подання про пристрій, взаємодію його складових частин, складанню і регулюванню.

Складальні креслення проектованих редукторів виконують у трьох проекціях з необхідною кількістю розрізів і перетинів на підставі попередньо розробленого конструктивного компонування. У випадку, якщо три проекції складального креслення не розміщаються на одному аркуші формату А1, варто виконати кожну проекцію на окремому аркуші; при цьому основний напис виконується: на першому аркуші за формою 1, на другому - за формою 2а (див. рис.11.1.).

2. Розміри.Всі розміри на складальних кресленнях (кресленнях загального виду) наносять відповідно до ГОСТ 2.307-68. Лінійні розміри й відхилення лінійних розмірів на кресленнях указують у міліметрах без позначення одиниць величин. Лінійні розміри і граничні відхилення, що приводяться в технічних вимогах, примітках і інших написах на поле креслення, указують із одиницями величин. Нанесення розмірного числа при різних положеннях розмірних ліній(стрілок) на кресленні визначається найбільшою зручністю читання.

Розрізняють наступні розміри, які наносяться на проекції креслення: довідкові, габаритні, настановні й приєднувальні, посадкові.

а) Довідкові розміри на кресленнях (розміри, які не підлягають виконанню по даному кресленню і що вказуються для більшої зручності користування кресленням) відзначають знаком «*» і в технічних вимогах записують «*» Розміри для довідок. У тих випадках, коли на кресленні всі розміри довідкові, їхнім знаком «*»не відзначають, а в технічних вимогах записують «Розміри для довідок» (див. рис. 11.1...11.3).

б) Габаритні розміри наносять на крайніх положеннях редуктора по висоті, довжині й ширині з урахуванням вихідних кінців валів; габаритні розміри є довідковими.

в) Настановні й приєднувальні розміри: на кресленнях загального виду - це розміри, що визначають положення предметів «обстановки» щодо елементів привода; на складальних кресленнях і кресленнях загального виду - розміри конструктивних елементів, призначених для кріплення редуктора і приєднання до нього інших елементів привода (див. рис. 11.1...11.3).

г) Головний параметр редуктора - міжосьове відстань aw зубчастих і черв'ячних передач; зовнішній ділильний діаметр de2 конічного колеса - конічних.

д) Сполучені розміри:

діаметри і посадки на валах зубчастих (черв'ячних) коліс, муфт, зірочок, шківів ; діаметри й посадки на вал і в корпус підшипників кочення.

3. Номера позицій(ГОСТ 2.109-73).

а) На складальному кресленні всі складові частини складальної одиниці нумерують відповідно до номерів позицій, зазначеними в специфікації цієї складальної одиниці. Номера позицій указують на полках ліній-винесень, проведених від складових частин (рис. 13.4).

б) Номера позицій указують на тих зображеннях, на яких відповідні складові частини проектуються як видимі, як правило, на основних видах і їхніх розрізах, що заміняють.

в) Номера позицій розташовують паралельно основного напису креслення поза контуром зображення й групують у колонку або рядок по можливості на одній лінії.

г) Номера позицій наносять на кресленні, як правило, один раз. Допускається при необхідності повторно вказувати номера позицій однакових складових частин.

д) Розмір шрифту номерів позицій повинен бути на один -два розміри більше, ніж розмір шрифту, прийнятого для розмірних чисел на тім же кресленні.

е) Допускається робити загальну лінію-винесення з вертикальним розташуванням номерів позицій: для групикріпильних деталей, які відносяться до одного тог ж місця кріплення(рис. 11.5); для групи деталей із чітко вираженим взаємозв'язком, що виключає різне розуміння, і коли на кресленні неможливо підвести лінію-винесення до кожної складової частини. У цих випадках лінію-винесення відводять від зображення складової частини, номер позиції якої вказують першим (рис. 11.6).

ж) Лінії-винесення починаються точкою. Лінії-Винесення не повинні перетинатися, не повинні бути паралельні лініям штрихування й не повинні по можливості перетинати розмірні лінії і елементи зображення, до яких даний напис не відноситься. Допускається проводити лінії-винесення з одним зламом.

 
 


Рис. 11.4. Лінія-Винесення

4. Текстова частина складального креслення (ГОСТ 2.316-68).Текстова частина необхідна для кращого розуміння конструктивного пристрою виробу, взаємозв'язку його складових частин і принципу роботи виробу. Текстову частину поміщають на вільному полі креслення. Допускається розміщати текст у дві й більше колонки. Ширина колонки повинна бути не більше 180... 185 мм.

Напису на кресленнях, повинні бути короткими і точними без скорочень слів, крім загальноприйнятих. Розташовувати текст треба, як правило, паралельно основного напису креслення. Текстова частина складального креслення редуктора містить характеристику основних параметрів зубчастої (черв'ячної) передачі редуктора і відкритої передачі, технічну характеристику і технічні вимоги (див. рис. 11.1...11.3).

а) Таблиця основних параметрів передач міститься над основним написом і заповнюється: за ДСТ 2.403-75 -для циліндричних зубчастих коліс; за ДСТ 2.405-75 -для конічних зубчастих коліс; за ДСТ 2.406-76 -для циліндричних черв'яків і черв'ячних коліс.

Зміст таблиць основних параметрів передач.Для зубчастої (черв'ячної) передачі: число зубів шестірні (черв'яка) і колеса z1 z2; модуль зачеплення т; кут нахилу лінії зубів (витків черв'яка) (β) (γ); ширина шестірні (довжина нарізної частини, черв'яка) і колеса b1, b2; ступінь точності передачі (ГОСТ 1643-81 -циліндричної, ГОСТ 1758- 81 - конічної; ГОСТ 3675-81 -черв'ячної).

Для пасових передач: тип ременя; діаметри провідних і веденого шківів d1, d2, число клинових ременів (клинів) z; розміри плоского ременя ; міжосьова відстань.

Для ланцюгової передачі: крок ланцюга р; число зубів провідних і веденої зірочок zl z2; довжина ланцюга l; міжосьова відстань а.

б) Технічна характеристика включає: передаточне число редуктора и; обертаючий момент на тихохідному валу Т2,Н·м; частоту обертання швидкохідного вала п1, хв.-1.

в) Технічні вимоги містять: вказівки розмірів для довідок; вимоги до покриття площини рознімання підстави корпуса і кришки редуктора; вимоги до покриття внутрішніх (зовнішніх) неопрацьованих поверхонь; сорт масла для змазування передачі редуктора.

Технічна характеристика і технічні вимоги повинні мати наскрізну нумерацію; кожний пункт записується з нового рядка; заголовки «Технічна характеристика» «Технічні вимоги» не підкреслюють.

Технічна характеристика і технічні вимоги розміщають окремо у дві колонки ліворуч від основного напису.

5. Основний напис.Основний напис складального креслення виконується за формою 1 . Графи основного напису заповнюють відповідно до рекомендацій.


Рис.11.1. Приклад креслення конічного одноступеневого редуктора(лист 1)

Рис.11.2. Приклад креслення конічного одноступеневого редуктора(лист 2)

Рис.11.3. Приклад креслення циліндричного одноступеневого редуктора
  95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   Наступна

Змащування зубчастих, черв'ячних передач та підшипників кочення | А, б -з маточиною; в, г - з кільцем, що центрує | Конструювання елементів відкритих передач | Особливості конструювання шківів. | Особливості конструювання зірочок. | Конструкція зірочок роликових ланцюгів. | Встановлення елементів відкритих передач на вал | Вибір і розрахунок шпонкових з'єднань. | Вибір і розрахунок муфт. | Приклад розрахунку втулочно-пальцевої муфти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати