На головну

Методика розв'язування типових задач

  1. I. ЗАВДАННЯ АРТИЛЕРІЇ
  2. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  3. I. Мета і завдання дисципліни
  4. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ
  5. II. Основні завдання та їх реалізація
  6. II. Проблема виродженого базисного рішення
  7. II. Рішення логічних задач табличним способом

Завдання 8.1. На виготовлення одного верстата витрачено 150 маш.-год; витрати на утримання та експлуатацію обладнання по річний заводський кошторисі - 10 млн. руб. На річний випуск витрачено 200 тис. Маш.-ч. Визначити витрати на утримання та експлуатацію обладнання, що відносяться на собівартість 1 верстата.

Рішення

Визначимо РСЕО, що відносяться на собівартість одного верстата:

Завдання 8.2. Цех випускає вироби А, Б, В. Загальновиробничі витрати по річним кошторисом цеху - 90,96 млн. Рублів. Загальногосподарські витрати - 140%. Цеху встановлено завдання з випуску виробів (табл. 8.5). Визначити загальновиробничі і загальногосподарські витрати на кожний виріб і суму загальногосподарських витрат по заводу.

Таблиця 8.5

 показники  виріб
А Б В
 Обсяг випуску виробів, тис. Шт.  7,0  4,5  2,5
 Зарплата виробничих робітників, що припадає на 1ізделіе, тис. Руб.  4,3  4,0  3,5

Рішення

1. Визначимо зарплату виробничих робітників на весь обсяг по кожному виробу і по всіх виробах разом:

ЗПА= 7,0 · 4,3 = 30,1 млн. Руб .;

ЗПБ = 4,5 · 4,0 = 18,0 млн. Руб .;

ЗПВ = 2,5 · 3,5 = 8,75 млн. Руб .;

ЗПА + Б + В= 30,1 + 18,0 + 8,75 = 56,85 млн. Руб.

2. Визначимо частку загальновиробничих витрат на виріб:

.

3. Визначимо загальновиробничі витрати на кожний виріб:

 тис. руб.;

 тис. руб.;

 тис. руб.

4. Визначимо загальногосподарські витрати на кожний виріб і по заводу:

 тис. руб.;

 тис. руб.;

 тис. руб.;

ВОХРА + Б + В= 6,02 · 7 + 5,6 · 4,5 + 4,9 · 2,5 = 79,56 млн. Руб .;

 млн. руб.

Завдання 8.3. Загальногосподарські витрати - 80% від основної зарплати виробничих робітників, комерційні витрати - 3% від виробничої собівартості; інші дані представлені в табл. 8.6. Визначити виробничу і повну собівартість деталей А і Б.

Таблиця 8.6

 деталь  Річний випуск, тис. шт.  Цехова річна собівартість, тис. Руб.  Зарплата виробничих робітників на річний випуск, тис. Руб.
А
Б

Рішення

1. Визначимо питому виробничу собівартість деталей А і Б:

 руб .;

 руб.

2. Визначимо питому повну собівартість деталей А і Б:

 руб .;

 руб.

Завдання 8.4. Впроваджується нова технологія, що не змінює матеріаломісткість продукції. Річний випуск - 16 млн. Шт. Після впровадження нової технології передбачено зростання випуску продукції на 15%. Питома собівартість при існуючій технології - 700 руб. / Шт. Частка умовно-постійних витрат в собівартості - 20%. Визначити зниження собівартості одиниці продукції і річну економію. Рішення представлено в табл. 8.7. Цифри з дужкою показують порядок дій.

Таблиця 8.7

 Річний об'ёмпроізводства, млн. Шт.  Умовно-постійні витрати  Питомі умовно-змінні витрати, руб. / Шт.  Удельнаясебестоімость, руб. / Шт.
 питомі, руб. / шт.  сумарні, млн. руб.
 2) 700 · 0,2 = 140  3) 140 · 16 = 2240  4) 700-140 = 560
 1) 16 · 1,15 = 18,4  7)  6) 2240  5) 560  8) 121,74 + 560 == 681,74

закінчення рішення

9. Визначимо питоме зниження собівартості:

700- 681,74 = 18,26 руб.

10. Визначимо річну економію за рахунок впровадження нової технології:

18,26 • 18,4 = 335,98 млн. Руб.

Завдання 8.5. Постійні витрати на річний обсяг випуску - 20 тис. Руб., Питомі змінні - 1,5 руб. Визначити валовий прибуток (збитки) за умови, що фірма буде продавати вироби за ціною 4 грн. за штуку і за рік зробить виробів: 10 тис. шт .; 20 тис. Шт .; 5 тис. Шт.

Рішення

1. Визначимо валовий прибуток за першим варіантом:

Пвал. = 4 • 10000 - (20000 + 1,5 • 10000) = 5000 руб.

2. Визначимо валовий прибуток за другим варіантом:

Пвал. = 4 • 20000 - (20000 + 1,5 • 20000) = 30000 руб.

3. Визначимо валовий прибуток за третім варіантом:

Пвал.= 4 • 5000 - (20000 + 1,5 • 5000) = -7500 руб., Тобто фірма отримала збитки.

4. Визначимо мінімальний (крітічекій) обсяг виробництва і продажів:

5. Визначимо мінімальну виручку від реалізації:

Вр.кр. = 4 • 8000 = 32000 руб.

6. Підтвердимо правильність розрахунку:

4 • 8000 = 20000 + 1,5 • 8000, або 32000 = 32000 руб.

7. Визначимо питому маржинальний прибуток:

Муд.= 4,0 - 1,5 = 2,5 руб.

8. Визначимо беззбитковий обсяг продажів:

9. Визначимо фактичний обсяг продажів в нашому прикладі:

10. Визначимо обсяг продажів при бажаного прибутку в сумі 50000 руб .:

11. Визначимо плановану виручку, перевіривши правильність розрахунку:

Вр = ЦQ= 4 · 20000 = 80000 руб.

12. Визначимо сумарні змінні витрати:

Sперем.= Sуд.перем.Q= 1,5 · 20000 = 30000 руб.

13. Визначимо валову маржу як різниця виручки від реалізації і змінних витрат або як суму валового прибутку і постійних витрат:

Мвал.= Вр-Sперем. або Мвал.= Пвал. + Sпост:

Мвал= 80000-30000 = 50000 руб., Або 30000 + 20000 = 50000 руб.

14. Визначимо плановану прибуток як різниця валової маржинальної прибутку і сумарних постійних витрат:

Пплан.= Мвал.-Sпост.= 50000 -20000 = 30000 руб.

Отже, для отримання прибутку в розмірі 30 тис. Руб. КО потрібно реалізувати 20 тис. Изд., Якщо керівництво КО бажає отримати прибуток в розмірі 50 тис. Руб., То потрібно продати 28 тис. Изд.

Завдання 8.6. Цех з виготовлення товарів народного споживання виготовляє каністри. Матеріали: листова сталь (норма витрати 3 кг; ціна 37 руб. За 1 кг); нітрофарби (норма витрати 0,5 кг; ціна 46 руб. за 1 кг). Вартість сталевих відходів - 10 руб. / Шт. Вартість припою і електродів для зварювання - 18 руб. / Шт. ТЗВ - 5% від вартості матеріалів. Трудомісткість - 1 ч, годинна тарифна ставка виробничих робітників - 50 руб. Річні ОПР по цехової кошторисі - 10 млн. Руб. Річний ФОП виробничих робітників по цеху - 12 млн. Руб. Річні ВОХР - 110%. РСЕО - 30 руб. за 1 машино-годину роботи. На виготовлення каністри витрачається 1,5 верстато-години. Витрати на упаковку - 15 руб. / Шт. Рентабельність цеху - 20%, ПДВ - 18%. Визначити величини витрат по калькуляційних статтях витрат, видам собівартості, суму прибутку, розрахункову ціну, величину ПДВ і відпускну ціну 1 каністри. Рішення показано в табл. 8.8.

Таблиця 8.8

Калькуляція собівартості і вартості однієї каністри

 Статті витрат, види собівартості і ціни  Розрахунок  Всього, руб.
 Витрати на матеріали:    
 листова сталь  3 · 37 =
 нітрофарби  0,5 · 46 =
 припій і електроди  18,00
 ТЗВ, 5%  (111 + 23 + 18) 0,05 =  7,6
 зменшення або збільшення витрат    - 10
 ЗП виробничих робітників  50 · 1 =
 Єдиний соціальний податок (26%)  50 · 0,26 =
 РСЕО  1,5 · 30 =
 технологічна собівартість  111 + 23 + 18 + 7,6-10 + 50 + 13 + 45 =  257,6
 ОПР  41,66
 цехова собівартість  257,6 + 41,66 =  299,26
 ОЗР, 110%  50 · 1,1 =
 виробнича собівартість  299,26 + 55 =  354,26
 Комерційні витрати  15,00  15,00
 повна собівартість  354,26 + 15,00 =  369,26
 Прибуток, 20%  369,26 • 0,2 =  73,85
 розрахункова ціна  369,26 + 73,85 = 369,26 • 1,2 =  443,11
 ПДВ, 18%  443,11 • 0,18 =  79,75
 Відпускна ціна  443,11 + 79,75 = 443,11 • 1,18 =  522,86

Завдання 8.7. У першому кварталі питомі сукупні витрати виробництва становили 98,2 руб., Питомі умовно-постійні витрати - 30,2 руб. Частка витрат на сировину і матеріали в структурі собівартості першого кварталу - 70%. Витрати на матеріали в другому кварталі в порівнянні з первимI зросли на 20%, і був змінений обсяг виробництва і продажів. Інші складові умовно-змінних витрат, що припадають на один виріб, залишилися незмінними; питомі сукупні витрати зросли на 22,8 руб .; загальні умовно-постійні не змінилися. Визначити, на скільки відсотків змінився обсяг випуску в другому кварталі, якщо обсяг першого прийняти за 100%. Рішення см. В табл. 8.9.

Таблиця 8.9

 Об `єм  Умовно-постійні витрати  Питомі умовно-змінні витрати, руб.  Собівартість, руб.
 питомі, руб.  сумарні, руб.
Q1кв.  30,2  30,2 • Q1кв.  1) 98,2-30,2 = 68,02) 68,0 • 0,7 = 47,63) 68,0-47,6 = 20,4  98,2
Q2 кв.  8) 121,0-77,52 = 43,48  43,48 • Q2 кв.  4) 20,45) 47,6 • 1,2 = 57,126) 20,4 + 57,12 = 77,52  7) 8,2 + 22,8 == 121

закінчення рішення

Сумарні умовно-постійні витрати не змінюються. отже,

43,48Q2 кв. = 30,2Q1кв..

Обсяг виробництва у другому кварталі дорівнює:

Обсяг робіт у другому кварталі скоротився на 40,54% (100-59,46).

Завдання 8.8. Організація встановлює ціну на новий виріб. Прогнозований обсяг виробництва і продажів - 120 тис. Шт. Питомі умовно-змінні витрати складають 1,05 руб. Загальні умовно-постійні витрати - 90 тис. Руб. Для реалізації проекту потрібен кредит в розмірі 24 тис. Руб. ставка (r) Банківського кредиту - 10%. Розрахувати ціну одного виробу.

Рішення

Визначимо питому ціну виробу:

Завдання 8.9. Ціна виробу в першому кварталі - 200 руб., У другому кварталі ціна підвищилася на 10%. Загальні умовно-постійні витрати - 280 тис. Руб., Питомі умовно-змінні витрати - 60 руб. Визначити обсяги першого і другого кварталу.

Рішення

Визначимо обсяги виробництва I і II кварталу:

Завдання 8.10. Магазину запропонований товар, за який виробник (постачальник) хотів би отримати 80 руб. Торгова знижка, яку хотів би отримати продавець, дорівнює 80%. Визначити продажну ціну товару, по якій власник магазину погодиться продавати даний товар.

Рішення

Визначимо продажну ціну одного виробу, що задовольняє власника магазину:

Завдання 8.11. Магазину запропонований товар, ціна пропозиції (ціна кінцевої реалізації) якого, рекомендована виробником (постачальником), дорівнює 120 руб. Торгова знижка, яку хотів би мати власник магазину, - 20%. Визначити ціну поставки (придбання), з якої власник згоден буде отримати даний товар.

Рішення

Визначимо ціну поставки (придбання) товару, що задовольняє власника магазину:

Завдання 8.12. Магазину запропонований товар, за який постачальник хотів би отримати 240 руб. Торгова надбавка, яку хоче мати продавець, - 60%. Визначити продажну ціну товару, що задовольняє власника магазину.

Рішення

Визначимо продажну ціну одного виробу, що задовольняє власника магазину:

Завдання 8.13. У першому кварталі звітного року було реалізовано 5000 Тип за ціною 80 тис. Руб. за один виріб, що покрило витрати підприємства, але не дало прибутку. Загальні умовно-постійні витрати - 70000 тис. Руб., Питомі умовно-змінні - 66 тис. Руб. У другому кварталі було виготовлено і реалізовано 6000 Тип. У третьому кварталі планується збільшення прибутку на 10% в порівнянні з другим кварталом. Скільки має бути додатково реалізовано продукції, щоб збільшити прибуток на 20%?

Рішення

1. Визначимо прибуток від реалізації продукції в другому кварталі:

2. Визначимо додатковий приріст продукції в третьому кварталі в порівнянні з другим кварталом для збільшення прибутку на 20%:

Завдання 8.14. Собівартість продукції в базисному періоді склала 485 млн. Руб. У звітному періоді передбачається підвищити вироблення на 7% і середню зарплату на 5%. Обсяг виробництва і продажів зросте на 12% при незмінній величині умовно-постійних витрат. Питома вага оплати праці в собівартості продукції складає 25%, а питома вага умовно-постійних витрат - 20%. Визначити зниження собівартості у відсотках і отриману економію під впливом зазначених факторів.

Рішення

1. Визначимо зниження собівартості за рахунок збільшення вироблення праці:

.

2. Визначимо зниження собівартості за рахунок збільшення обсягу виробництва при незмінних постійних витратах:

.

3. Визначимо величину зниження собівартості за рахунок обох факторів:

Sп.т. +Q = 0,467 + 2,143 = 2,61%.

4. Визначимо економію від зниження собівартості продукції:

Завдання 8.15. За звітними даними організації встановлена ??економія матеріальних ресурсів за рахунок зниження норм витрати на 5% і за рахунок зниження цін на матеріальні ресурси на 8%. Собівартість продукції за звітом склала 120,6 млн. Руб., Витрати на сировину і матеріали - 50,2 млн. Руб. Визначити вплив зазначених факторів на собівартість продукції.

Рішення

1. Визначимо частку матеріальних витрат в структурі собівартості:

.

2. Визначимо зниження собівартості продукції за рахунок зниження норм витрати, тобто економії матеріальних ресурсів і зниження цін на них:

Sн.р. + ц.м.= dм(1Iн.р. IЦ.М.) = 65% (1 0,95 · 0,98) = 4,485%.Попередня   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Наступна

Тема 5. Персонал організації | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 6. Заробітна плата | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 7. Фінансові ресурси та їх тимчасова цінність | Методика розв'язування типових задач | Завдання 7.6. Банк пропонує вкладати кошти під 25% річних. Визначити початковий внесок, щоб через 3 роки мати на рахунку 100 тис. Рублів. | Завдання 7.5. Банк пропонує 24% річних. Визначити початковий внесок, щоб через 4 роки мати на рахунку 150 тис. Рублів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати