На головну

Методика розв'язування типових задач

  1. I. ЗАВДАННЯ АРТИЛЕРІЇ
  2. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  3. I. Мета і завдання дисципліни
  4. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ
  5. II. Основні завдання та їх реалізація
  6. II. Проблема виродженого базисного рішення
  7. II. Рішення логічних задач табличним способом

Завдання 5.1. Нормативна трудомісткість токарних робіт - 270 тис. Нормо-годин; коефіцієнт виконання норм - 1,15; середній річний фонд робочого часу одного токаря - 1664 години. Визначити планову трудомісткість токарних робіт і необхідну чисельність токарів.

Рішення

1. Визначимо планову трудомісткість робіт:

2. Визначимо необхідну чисельність токарів:

Завдання 5.2. У цеху встановлено 50 верстатів, режим роботи - 3 змінний, норма обслуговування - 10 верстатів на одного наладчика, планові невиходи на роботу - 10%. Визначити добову потребу в робочих.

Рішення

Визначимо планову добову чисельність робітників:

Завдання 5.3. В організації - 12 мостових кранів, 1 кран обслуговується 1 кранівником; режим роботи - двозмінний, номінальний час - 306 днів, явочне час - 279 днів. Визначити число кранівників.

Рішення

Визначимо планову чисельність кранівників:

Завдання 5.4. Протягом року на ділянці необхідно обробити 50 тис. Деталей. Змінна норма виробітку - 25 шт., Коефіцієнт виконання норм - 1,25, робочих днів на рік - 228. Визначити число робочих.

Рішення

Визначимо планову чисельність робітників:

Завдання 5.5. Норма обслуговування на одного слюсаря - 60 одиниць обладнання, годинна продуктивність прокатного стану - 30 т. Визначити чисельність бригади слюсарів, які обслуговують прокатний стан.

Рішення

Визначимо планову чисельність чергових слюсарів:

Задача5.6. Норматив чисельності працівників, які обслуговують 1 агрегат - ланка в складі чотирьох чоловік; в цеху - 60 агрегатів; кожен робітник протягом року повинен відпрацювати 225 робочих днів; режим роботи безперервний. Визначити добову і річну чисельність робітників.

Рішення

1. Визначимо добову потребу в робочих:

2. Визначимо річну потребу в робочих:

Завдання 5.7. Коефіцієнт виконання норм - 1,2; число робочих днів у році - 300, тривалість зміни 8 год, втрати часу на плановий ремонт верстатів - 10%. Визначити число робочих на планований рік при одно-, дво- і тризмінному режимі роботи за даними табл. 5.1.

Таблиця 5.1

 вироби  Річна програма випуску, шт.  Норма штучного часу, ч
А  30 000
Б  50 000

Рішення

Визначимо чисельність робітників на планований рік при однозмінному режимі роботи з урахуванням перевиконання норм виробітку:

Для виконання виробничої програми, незалежно від режиму роботи, необхідно 85 чол.

Завдання 5.8. Сезонна фірма почала працювати з 17 травня. Число працівників за списком (чол.): 17 травня - 300; 18 травня - 330; 19 травня - 350; 20 травня - 360; з 21 по 31 травня - 380; з 1 червня по 31 грудня - 400. Визначити середньоспискову чисельність працівників у травні, II, III, IV кварталах і за рік.

Рішення

1. Визначимо середньооблікова чисельність працівників в травні:

2. Визначимо середньооблікова чисельність працівників за II квартал:

3. Визначимо середньооблікова чисельність працівників за III квартал:

4. Визначимо середньооблікова чисельність працівників за IV квартал:

5. Визначимо середньооблікова чисельність працівників за рік:

Завдання 5.9. Визначити середньооблікова, середнє явочное і середнє фактичне число робочих за першу декаду місяця на основі даних табл. 5.2.

Таблиця 5.2

 Деньдекади  чисельність робітників
 Складалися в списках  Повинні з'явитися на роботу  В т.ч. мали целодневниепростоі
-
-
 субота
 неділя
-
 Разом:

Рішення

1. Визначимо середньооблікова кількість робітників за декаду:

2. Визначимо середнє явочное число робочих за декаду:

3. Визначимо середнє фактичне число робочих за декаду:

 або

Завдання 5.10. Фірма почала працювати з 1 лютого. Середньооблікова чисельність в лютому - 820, в березні - 880, далі вона була розформована. Визначити середньооблікова кількість працівників за I квартал і рік.

Рішення

1. Визначимо середньооблікова чисельність працівників за I квартал:

2. Визначимо середньооблікова чисельність працівників за рік:

Завдання 5.11. Номінальний фонд робочого часу становить 270 днів, а ефективний - 222. Середньооблікова чисельність робітників за місяць 450 чол. Визначити явочну чисельність за місяць.

Рішення

Визначимо явочну чисельність:

Завдання 5.12. Номінальний фонд робочого часу становить 286 днів, а ефективний - 235. Визначити коефіцієнти переходу від середньооблікової чисельності до явочній і від явочній - до середньооблікової.

Рішення

1. Визначимо коефіцієнт переходу від середньооблікової чисельності до явочній:

2. Визначити коефіцієнт переходу від явочній до середньооблікової чисельності:

Завдання 5.13. Явочное число робітників - 360 чол. Номінальний фонд робочого часу - 280 днів, ефективний - 220. Визначити середньоспискову чисельність робітників.

Рішення

Визначимо середньооблікова чисельність

Завдання 5.14. Станом на 1 квітня чисельність працівників за списком становила 800 осіб. 13 квітня 8 чол. покликані в армію; 18 квітня ухвалено 10 чол .; 22 квітня звільнилося за власним бажанням 7 чол. Весь рік в списках організації складалося 757 чол. Плановий річний фонд робочого часу одного працівника склав 220 днів. Визначити середньооблікову чисельність працівників організації за квітень, Облікова чисельність на 1 травня, а також коефіцієнти прийому, вибуття, обороту, поповнення, плинності, заміщення, сталості та втрати в чисельності.

Рішення

1. Визначимо середньооблікова чисельність працівників за квітень:

 2.Визначимо Облікова чисельність працівників на 1 травня:

 = 800 + 10 - (8 + 7) = 795 чол.

3. Визначимо коефіцієнт прийому кадрів:

4. Визначимо коефіцієнт вибуття кадрів:

5. Визначимо коефіцієнт обороту кадрів:

6. Визначимо коефіцієнт заповнення кадрів:

7. Визначимо коефіцієнт плинності кадрів:

8. Визначимо коефіцієнт заміщення:

9. Визначимо коефіцієнт сталості кадрів:

10. Визначимо втрати в чисельності в результаті плинності кадрів:

Завдання 5.15. Визначити абсолютні величини прийнятих, які вибули і звільнених і показники ефективності використання кадрів за даними табл. 5.3.

Таблиця 5.3

 Працівники, чол.  Кількість
 Складалися в списку на початок звітного року
 Прийняті за рік щодо організованого набору і громадському призову
 Прийняті за рік випускники вузів
 Перекладені з інших підприємств
 Перекладені з інших категорій персоналу
 Перекладені на інші підприємства
 Вибули у зв'язку з призовом на військову службу
 Вибули в зв'язку з відходом на пенсію
 Вибули за власним бажанням
 Звільнені за прогули і інші порушення дисципліни
 Складаються в списку протягом усього року
 Плановий річний ФРВ одного працівника, дні
 Середньооблікова чисельність, чол.

Рішення

1. Визначимо абсолютне число прийнятих:

Чпр. = 136 + 75 + 12 = 223 чол.

2. Визначимо абсолютне число вибулих:

Чвиб. = 16 + 29 + 52 + 332 + 14 = 443 чол.

3. Визначимо абсолютне число звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни:

Чув. = 332 + 14 = 346 чол.

4. Визначимо коефіцієнт прийому кадрів:

5. Визначимо коефіцієнт вибуття кадрів:

6. Визначимо коефіцієнт обороту кадрів:

7.Визначимо коефіцієнт заповнення кадрів:

8. Визначимо коефіцієнт плинності кадрів:

9. Визначимо коефіцієнт заміщення кадрів:

10. Визначимо коефіцієнт сталості кадрів:

11. Визначимо втрати в чисельності від плинності кадрів:

Завдання 5.16. Бригада робітників у складі 8 чоловік вручну виконала роботи по влаштуванню з чорного щебеню підстави товщиною 60 мм. Щебінь укладався в холодному стані на площі 960 м2 за 5 днів. Визначити вироблення на одну людину в день, загальну трудомісткість робіт і трудомісткість 1 м2.

Рішення

1. Визначимо денну вироблення на 1 особу:

2. Визначимо загальну трудомісткість робіт:

3. Визначимо трудомісткість 1 м2 основи:

Завдання 5.17. Річний обсяг робіт організації склав 3,6 млн. Руб., Середньооблікова чисельність працівників - 150 чоловік. Визначити річну та місячну вироблення на одного працюючого.

Рішення

1. Визначимо річний виробіток на одного працюючого:

2. Визначимо місячну вироблення на одного працюючого:

Завдання 5.18. Вироблення - 12 деталей за годину. Трудомісткість після впровадження нової технології знизилася на 20%. Визначити зміну виробітку і її величину після впровадження нової технології.

Рішення

1. Визначимо зміну вироблення (продуктивності праці):

2. Визначимо вироблення (продуктивність праці) після впровадження нової технології:

Завдання 5.19. Питома трудомісткість - 15 хвилин. Вироблення після впровадження нової технології підвищилася на 25%. Визначити зміну трудомісткості і її величину після впровадження нової технології.

Рішення

1. Визначимо зміну трудомісткості після впровадження нової технології:

2. Визначимо трудомісткість продукції після впровадження нової технології:

Завдання 5.20. Визначити відсутні показники і заповнити таблицю до кінця за даними, виділеним жирним шрифтом, табл. 5.4. Завдання можна вирішувати двома способами. Більш кращим є табличний спосіб. Цифри в осередках з дужкою після них показують послідовність дій.

Таблиця 5.4

 показники  звіт  план  Приріст за рік  Приріст виручки від реалізації за рахунок зміни
%  нат. од.  чисельності  вироблення
 Виручка від реалізації, млн. Руб.  6,4  2)  7)  11)
 Среднеспісочнаячісленность чол.  4)  6)  5)  9)  
 Вироблення на 1 людину, тис. Руб. / Чол.  1)  3)  8)    10)

Рішення

1. Визначимо вироблення на одного працівника за звітний період:

2. Визначимо плановану виручку від реалізації продукції:

3. Визначимо плановану вироблення на одного працівника:

4. Визначимо плановану середньооблікова чисельність працівників:

5. Визначимо приріст чисельності працівників в натуральних одиницях:

6. Визначимо приріст чисельності працівників у відсотках:

7. Визначимо приріст виручки в грошовому вираженні:

8. Визначимо приріст виробітку на одного працівника:

9. Визначимо приріст виручки за рахунок зміни чисельності:

10. Визначимо приріст виручки за рахунок зміни виробітку:

11. Визначимо сумарний приріст обсягу:

Завдання 5.21. Чисельність працюючих в організації становить 286 осіб. Плановий річний фонд робочого часу одного людини - 1820 годин. У планованому році намічено заощадити 40 тис. Люд.-год Визначити планову трудомісткість виробничої програми, нову трудомісткість з урахуванням економії витрат праці, відносне скорочення трудомісткості, а також плановане зростання продуктивності праці, виражений економією робочої сили у відсотках і абсолютних одиницях.

Рішення

1. Визначимо планову трудомісткість виробничої програми:

 = 286 • 1820 = 520520 чел.-ч.

2. Визначимо нову трудомісткість з урахуванням економії витрат праці:

3. Визначимо відносне скорочення трудомісткості:

4. Визначимо плановане зростання продуктивності праці:

5. Визначимо економію робочої сили:Попередня   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

Завдання для самостійного рішення | Тема 2. Обсяги виробництва і реалізації продукції | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 3. Основні фонди і кошти | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 4. Оборотні фонди і кошти | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати