Головна

Завдання для самостійного рішення

  1. I. ЗАВДАННЯ АРТИЛЕРІЇ
  2. I. Мета і завдання дисципліни
  3. II. Основні завдання та їх реалізація
  4. II. Проблема виродженого базисного рішення
  5. V. Для вирішення яких завдань психологічної корекції можуть бути використані наступні завдання '.
  6. VII. Шматки ТА ЗАВДАННЯ
  7. VII. За зразками завдань, виконаних Вітею X. (13 ле відновите можливі інструкції, цілі і завдання созда | згідно цих методик.

Завдання 4.1. Потужність комбайна, що випускався в минулому році, становила 110 к.с., а його вага - 3,85 т. У поточному році розпочато випуск комбайнів потужністю 150 к.с., вага в порівнянні з базовою моделлю збільшився на 10%. Визначити відносну матеріаломісткість старої і нової моделей.

Завдання 4.2. Чиста вага виробу 350 кг, величина фактичних відходів при обробці заготовки - 92 кг. В результаті вдосконалення технології відходи планується скоротити на 10%. Визначити коефіцієнт використання металу і частку відходів до і після зміни технології.

Завдання 4.3. У річній програмі підприємства 150 000 деталей. Деталі можуть бути виготовлені двома способами: вільним куванням і висадкою на горизонтально-кувальної машині. Чиста вага деталі 32 кг. При вільному куванні відходи складають 8 кг, при висадці на горизонтально-кувальної машині - 6 кг. Визначте коефіцієнт використання металу при першому і другому способах і економію металу при другому способі.

Завдання 4.4. Річний обсяг производства 4000 виробів, коефіцієнт використання матеріалу 0,88, поставки матеріалу виробляються один раз в квартал; річна потреба в матеріалі 360 т. Розрахувати величину виробничого запасу матеріалу для забезпечення виробничої програми підприємства і чиста вага одиниці продукції.

Завдання 4.5. Річний обсяг випуску 10 000 шт. Коефіцієнт використання металу 0,72. Поставки металу здійснюються 1 раз на місяць, річна потреба металу 800 т. Розрахувати чистий вага 1 продукції і норматив запасу металу для забезпечення річного випуску.

Завдання 4.6. Річний обсяг випуску виробів 10000 шт. при плановому коефіцієнті використання металу 0,75. Поставки металу здійснюються три рази на місяць, річна потреба металу 900 т. Розрахувати чистий вага 1 продукції і величину виробничого запасу металу.

Завдання 4.7. Добовий план випуску деталей - 200 шт., Планова норма витрати стали на 1 деталь - 3 кг. Залишок стали на початок звітного періоду - 8100 кг. Норматив запасу по сталі встановлений в розмірі 9000 кг. Визначити фактичну і нормативну забезпеченість фірми сталлю.

Завдання 4.8. Річний обсяг випуску продукції - 10000 шт. Плановий коефіцієнт використання металу - 0,75. Поставки металу здійснюються три рази в квартал, річна потреба металу становить 800 т. Вартість 1 т металу - 1,2 тис. Руб. Розрахувати чистий вага виробу і величину запасу металу для забезпечення річного випуску продукції.

Завдання 4.9. Річний обсяг випуску - 10000 шт. Коефіцієнт використання металу 0,75. Поставки металу здійснюються два рази на місяць, річна потреба металу 900 т. Розрахувати норматив запасу металу для забезпечення річного випуску і чиста вага 1 вироби.

Завдання 4.10. Квартальна програма випуску - 1800 шт., Чиста вага 1 вироби - 8 кг; втрати при куванні - 2,9 кг; відходи в стружку - 1,7 кг; шліфувальний пил - 0,4 кг. Періодичність поставки чавуну - 24 днів. Визначити норму витрати, коефіцієнт використання металу, нормативи поточного та страхового запасу металу.

Завдання 4.11. Квартальна програма випуску - 18000 шт., Чиста вага 1 вироби - 8 кг; втрати при куванні - 2,9 кг; відходи в стружку - 2,7 кг; шліфувальний пил - 0,4 кг. Періодичність поставки чавуну - 20 днів. Визначити норму витрати, коефіцієнт використання металу, нормативи поточного та страхового запасу металу.

Завдання 4.12. Квартальна програма випуску - 9000 шт., Чиста вага 1 вироби - 8 кг; втрати при куванні - 2,9 кг; відходи в стружку - 11,7 кг; шліфувальний пил - 0,4 кг. Інтервал між поставками чавуну - 20 днів. Визначити норму витрати, коефіцієнт використання металу, нормативи поточного та страхового запасу металу.

Завдання 4.13. Обсяг випуску виробів за рік - 5400 шт .; норма витрати стали на 1 виріб - 80,0 кг; ціна стали - 280 руб. / кг; інтервал між поставками - 24 днів; транспортний запас - 5 днів, підготовчий - 2 дня. Визначити норматив оборотних коштів у запасах стали.

Завдання 4.14. Річний обсяг випуску - 200 тис. Шт., Норма витрати стали на виріб - 80,0 кг за ціною - 54 руб. / Кг; інтервал між поставками - 28 днів; норма підготовчого запасу - 5 днів, транспортного - 4 дня. Визначити норматив оборотних коштів у запасах стали.

Завдання 4.15. Чиста вага виробу - 38 кг. Річний обсяг випуску -3000 шт. Чинний коефіцієнт використання матеріалу 0,8 планують підвищити до 0,83. Ціна 1 кг матеріалу - 4,2 тис. Руб. Визначити діючу і планову норму витрати матеріалу; річну економію матеріалу в натуральному і вартісному вимірі.

Завдання 4.16. Чиста вага виробу - 40 кг. Річний обсяг випуску -5000 шт. Чинний коефіцієнт використання матеріалу 0,7 планують підвищити до 0,8, а обсяг випуску на 18%. Ціна 1 кг матеріалу - 4,2 тис. Руб. Визначити діючу і планову норму витрати матеріалу; річну економію матеріалу в натуральному і вартісному вимірі.

Завдання 4.17. Чиста вага виробу - 48 кг. Річний обсяг випуску - 5000 шт. Чинний коефіцієнт використання матеріалу 0,75 планують підвищити до 0,76, а обсяг випуску на 5%. Ціна матеріалу 30 тис. Руб. за 1 кг. Визначити діючу і плановану норму витрати матеріалу на один виріб; а також річну економію від запланованого зниження матеріалу в натуральному і вартісному вимірі.

Завдання 4.18. Чиста вага виробу - 58 кг. Річний випуск - 6000 шт. Чинний коефіцієнт використання матеріалу 0,85 планують підвищити до 0,87, а обсяг випуску на 5%. Ціна матеріалу 40 руб. за 1 кг. Визначити діючу і плановану норму витрати матеріалу на 1ізделіе; річну економію в натуральному і вартісному вимірі.

Завдання 4.19. Чиста вага деталі вироби - 96 кг, норма витрати стали 108 кг. Випускається 3000 Тип на рік. Поставки стали здійснюються один раз в квартал. Транспортний запас - два дня. Визначити коефіцієнт використання сталі, приватні і загальний нормативи матеріалу.

Завдання 4.20. Матеріали надходять місячними партіями вартістю 200 тис. Руб. з оплатою за 2 тижні до поставки. Визначити потребу в оборотних коштах на підтримку запасу матеріалів на складі.

Завдання 4.21. Матеріали надходять місячними партіями вартістю 100 тис. Руб. з оплатою через тиждень після поставки. Визначити потребу в коштах на підтримку запасу матеріалів на складі.

Завдання 4.22. Мідний прут можна отримати: а) з Москви місячними партіями вартістю 20 млн. Руб. на умовах передоплати, вантаж знаходиться в дорозі 30 днів; б) з Череповця квартальними партіями, вантаж знаходиться в дорозі 5 днів, з його оплатою через 5 днів після прибуття. Вибрати варіант, що вимагає меншої суми оборотних коштів.

Завдання 4.23. Леговані сталі можна купити на металургійних комбінатах в Липецьку або Магнітогорську. Вибрати варіант, що вимагає меншої суми оборотних коштів, за даними табл. 4.13.

Таблиця 4.13

 металургійні комбінати  Партіяпоставкі  Умови оплати партії поставкілегірованной стали
 Липецький  місячна  передоплата (за півмісяця вперед)
 Магнітогорський  двомісячна  через 2 тижні після полученіяочередной партії

Завдання 4.24. Річний обсяг - 5400 шт. виробів. Витрата допоміжних матеріалів на річний випуск 12 млн. Руб. при нормі запасу 30 днів, палива - 18 млн. руб. і 35 днів, інших виробничих запасів - 15 млн. руб. і 45 днів. Визначити норми, нормативи оборотних коштів за видами матеріалів і загальний норматив в виробничих запасах матеріалів за даними табл. 4.14.

Таблиця 4.14

 Відиматеріалов  Норми витрати, т  Ціна металу тис. Руб. / Т  Норма запасу, в днях
 поточний  транспортний  підготовчий
 чавунне лиття  0,12
 сталь листова  0,26
 Кольорові метали  0,05

Завдання 4.25. Річний обсяг випуску виробу А -500 шт., Вироби Б - 300 шт. Витрата допоміжних матеріалів на річний випуск 18 млн. Руб. при нормі запасу 40 днів, палива - 16 млн. руб. і 30 днів, інших виробничих запасів - 10 млн. руб. і 60 днів. Визначити приватні нормативи запасів основних матеріалів і загальний норматив оборотних коштів за даними табл. 4.15.

Таблиця 4.15

 Відиматеріалов  Норми витрати по виробам, т  Ціна металу тис. Руб. / Т  Норма поточного запасу, дні
А Б
 чавунне лиття  0,2  0,3
 сталь листова  0,5  0,7
 Кольорові метали  0,08  0,04

Завдання 4.26. Виробнича програма - 3000 виробів на рік. Витрата допоміжних матеріалів на річний випуск 12 млн. Руб. при загальній нормі запасу 30 днів, палива - 18 млн. руб. і 35 днів, інших виробничих запасів - 15 млн. руб. і 45 днів. Визначити норматив оборотних коштів у виробничих запасах матеріалів за даними табл. 4.16.

Таблиця 4.16

 Відиматеріалов  Норми витрати, т  Ціна, тис.руб. / Т  Норма запасу, в днях
 поточний  транспортний  підготовчий
 чавунне лиття  0,12
 сталь листова  0,26
 Кольорові метали  0,05

Завдання 4.27. Обсяг випуску - 3000 виробів на рік. Витрата допоміжних матеріалів на річний випуск 12 млн. Руб. при загальній нормі запасу 30 днів, палива - 18 млн. руб. і 35 днів, інших виробничих запасів - 15 млн. руб. і 45 днів. Визначити норматив оборотних коштів у виробничих запасах матеріалів за даними табл. 4.17.

Таблиця 4.17

 Відиматеріалов  Норми витрати, т  Ціна, тис.руб. / Т  Норма запасу, в днях
 поточний  транспортний  підготовчий
 чавунне лиття  0,12
 сталь листова  0,26
 Кольорові метали  0,05

Завдання 4.28. Обсяг випуску IV кварталу планованого року становить 30% від річної потреби. На розвантаження і складування матеріалів в середньому потрібно один день. Визначити загальний норматив оборотних коштів IV кварталу в грошовому вираженні за даними табл. 4.18.

Таблиця 4.18

 матеріал  Річна потреба, млн. руб.  Транспортний запас, дні  Середній інтервал між поставками, дні
 лиття
 Прокат  0,4
 металовироби  1,0

Завдання 4.29. Норма запасу на лабораторну перевірку якості матеріалів становить два дні. Визначити загальний норматив оборотних коштів у грошовому вираженні за даними табл. 4.19.

Таблиця 4.19

 матеріал  Квартальна потреба, тис. Руб.  Транспортний запас, дні  Поточний запас, дні
 лиття
 Прокат
 металовироби

Завдання 4.30. Річний обсяг випуску виробу А - 50000, по Б - 35000 шт. Розрахувати нормативи оборотних коштів за видами матеріалів в натуральних і вартісних показниках за даними табл. 4.20.

Таблиця 4.20

 вид матеріалів  Норма витрати на 1 виріб, кг  Інтервал між поставками, дні  Ціна матеріалу, тис. руб. / т  Норма запасу, дні
А Б  транспортний  підготовчий
 сталь
 чавун

Завдання 4.31. Річна програма випуску виробів складе: по виробу А - 5000 шт., По виробу Б - 3500 шт. Розрахуйте нормативи оборотних коштів у виробничих запасах по основних матеріалів в натуральних і вартісних показниках за даними табл. 4.21.

Таблиця 4.21

 вид матеріалів  Норма витрати на 1 виріб, кг  Інтервал між поставками, дні  Ціна, тис. руб. / т  Норма запасу, дні
А Б  транспортний  підготовчий
 сталь
 чавун

Завдання 4.32. Програма випуску виробів у IV кварталі планованого року складе по виробу А - 400 шт., По виробу Б - 500 шт. Для стали норма підготовчого запасу - 1 день, транспортного - 4 дня; для чавуну норма підготовчого запасу - 3 дня, транспортного - 3 дні. Розрахувати норми і приватні нормативи оборотних коштів у виробничих запасах по основних видах матеріалів, а також загальну потребу організації в оборотному капіталі за даними табл. 4.22.

Таблиця 4.22

 матеріал  Норма витрати на 1 виріб, кг  Інтервал між поставками, дні  Ціна, тис. руб. / т
 виріб А  виріб Б
 сталь
 чавун

Завдання 4.33. Річна програма випуску - 1000 шт. виробів, норма витрати матеріалів на 1 виріб: стали - 70 кг, дюралюмінію - 0,9 кг, бронзи - 10 кг. Ціна 1 кг сталі - 360 руб., Дюралюмінію - 720 руб., Бронзи - 1080 руб. Час між двома черговими поставками стали - 10 днів, дюралюмінію - 20 днів, бронзи - 30 днів. Визначити річну потребу в оборотних коштах.

Завдання 4.34. Виготовляються вироби - А, Б, В. У 2009 році передбачається за рахунок більш раціонального використання матеріалів скоротити норми витрати: по виробу А - на 10%; по Б - на 5%, по В - на 15%. Визначити нормативи оборотних коштів по роках за даними табл.4.23.

Таблиця 4.22

 показники А Б В
 Річний обсяг випуску, тис.шт.
 Норма витрати, тис. Руб. / Шт.  1,8    1,2    0,8  
 Норма запасу, дні

Завдання 4.35. Річний обсяг випуску - 50 000 шт. виробів, час складської обробки, комплектації і лабораторної перевірки якості матеріалів - 2 дня. Визначити норми і приватні нормативи запасів за видами матеріалів, а також загальну потребу в оборотних коштах за даними табл. 4.23.

Таблиця 4.23

 показники  матеріал
А В
 Норма витрати матеріалу на один виріб, кг  1,5
 Обсяг партії поставки, т
 Ціна, руб. / Кг
 Час транспортування, дні

Завдання 4.36. Річний обсяг випуску - 60 000 шт. виробів. Розрахувати норми і приватні нормативи запасів за видами матеріалів, а також загальну потребу організації в оборотних коштах за даними табл. 4.24.

Таблиця 4.24

 показники  матеріал
А В
 Норма витрати матеріалу на один виріб, кг
 Кількість поставок в рік
 Ціна, тис. Руб. / Кг
 Час складської обробки матеріалів, днів  3,5
 Час транспортування, дні

Завдання 4.37. Річний обсяг випуску - 60 тис. Шт. виробів, час складської обробки, комплектації і лабораторної перевірки якості матеріалів - 3 дні. Розрахувати норми і приватні нормативи запасів за видами матеріалів, а також загальну потребу організації в оборотних коштах за даними табл. 4.25.

Таблиця 4.25

 показники  матеріал
А В
 Норма витрати матеріалу на один виріб, кг
 Обсяг партії поставки, т
 Ціна, тис. Руб. / Кг
 Час транспортування, дні

Завдання 4.38. Річний обсяг випуску - 45000 шт. Розрахувати норми і приватні нормативи запасів за видами матеріалів, а також загальну потребу організації в оборотних коштах на основі даних табл. 4.26.

Таблиця 4.26

 показники  матеріал
А В
 Норма витрати матеріалу на один виріб, кг
 Кількість поставок в рік
 Ціна, тис. Руб. / Кг
 Час складської обробки матеріалів, дні  3,5
 Час транспортування, дні

Завдання 4.39. квартальнийплан видобутку вугілля по шахті 320 тис. т, витрата кріпильного лісу на 1000 т вугілля - 22 м3 і металу - 4,5т. Ціна 1 м3 ліси - 15,0 тис. руб., 1т металу - 25,0 тис. руб. В умовах термінової поставки ціна 1 м3 ліси зростає до 20,0 тис. руб., 1 т металу - на 10%. Інтервал між двома поставками при звичайній поставці: по лісі - 22 діб, по металу - 10 діб, при термінової поставки: по лісі - 16 днів, металу - 6 діб. Норма підготовчого запасу по лісі - 8 діб, по металу - 1 добу. Норма транспортного запасу по лісі - 2 доби, по металу - 1 добу. Визначити загальну суму оборотних коштів для виконання квартального плану видобутку вугілля, здійснивши вибір кращого варіанту поставки лісу і металу.

Завдання 4.40. План видобутку вугілля на квартал по шахті 360 тис. Т, витрата кріпильного лісу на 1000 т вугілля - 25 м3 і металу - 6,5т. Ціна 1 м3 ліси - 15,0 тис. руб., 1т металу - 25,0 тис. руб. Інтервал між двома поставками по лісі - 22 діб, по металу - 10 діб, при термінової поставки лісу - 16 днів, металу - 6 діб. Норма підготовчого запасу по лісі - 8 діб, по металу - 1 добу. Транспортний запас по лісі - 2 доби, по металу - 1 добу. Здійсніть вибір варіанта за показником виробничі запаси, якщо в умовах термінової поставки ціна 1 м3 ліси зростає до 20,0 тис. руб., 1 т металу - на 10%.

Завдання 4.41. Обсяг випуску продукції - 4500 шт. в квартал, норма витрати - 22 кг металу на 1 виріб, ціна металу 12 руб. за 1 кг. Норма транспортного запасу - 2 дні; підготовчого - 3 дні. Розрахувати норму і норматив виробничого запасу матеріалів в тоннах і рублях на основі поставок матеріалів табл. 4.27.

Таблиця 4.27

 дата постачання  Обсяг поставок, т
 11.03
 26.03
 10.04
 25.04
 10.05
 28.05
 09.06

Завдання 4.42. Випуск продукції - 250 тис. Шт. в рік, норма витрати 12 кг металу на 1 виріб, ціна металу 12 руб. за 1 кг. Норма транспортного запасу - 3 дня, підготовчого - 4 дня. Розрахувати норму і норматив запасу матеріалу на основі поставок матеріалів табл. 4.28.

Таблиця 4.28

 дата постачання  Обсяг поставок, т  дата постачання  Обсяг поставок, т
 1.03  25.04
 6.03  5.05
 15.04  12.05

Завдання 4.43. Квартальний випуск - 180 тис. Шт. Норма витрати металу 20 кг на 1 виріб. Чиста вага виробу - 16 кг. Ціна металу 2200 руб. за 1 т. Час виробничого циклу 30 днів. Планова собівартість 1 вироби 88 руб. Підготовчий запас - 3 дні, транспортний - 5 днів. Визначити норму, приватні нормативи і загальний норматив в грошовому вираженні; коефіцієнт використання металу; річну суму відходів металу (у відсотках, тоннах, рублях) на основі поставок табл. 4.29.

Таблиця 4.29

 дата постачання  Обсяг поставок, т  дата постачання  Обсяг поставок, т
 5.01.  11.02.
 20.01.  21.02.
 30. 01.  1.03.

Завдання 4.44. Річний випуск - 85 тис. Шт. Норма витрати металу на 1 виріб - 25 кг. Чиста вага виробу - 20 кг. Ціна металу 2,2 тис. Руб. за 1 т. Час виробничого циклу 8 днів. Планова собівартість 1 вироби 88 руб. Норма підготовчого запасу - 3,5 дня, транспортного - 5 днів. Визначити норму запасу, приватні і загальний нормативи оборотних коштів, коефіцієнт використання металу; річні відходи металу (у відсотках, тоннах, рублях) на основі поставок матеріалу табл. 4.30.

Таблиця 4.30

 дата постачання  Обсяг поставок, т  дата постачання  Обсяг поставок, т
 5.01.  11.02.
 20.01.  21.02.
 30. 01.  1.03.

Завдання 4.45. Визначити значення середньорічного залишку оборотних коштів за різними варіантами. Дані для I варіанта представлені в млн. Руб. / Шт. в табл. 4.31. Дані II варіанти: на 1.01.03 - 5600 млн. Руб., На 1.04.03- 5000 млн. Руб., На 1.07.03 - 5200 млн. Руб., На 1.10.03 - 5400 млн. Руб., На 1.01 .04 - 4800 млн. руб.

Таблиця 4.31

 Відикомбайнов  На 1 січня 2009 року  На 1 січня 2010 року
 Кількість, шт.  вартість  Кількість, шт.  вартість,
 «Єнісей»  50,0  50,0
 «Кедр»  6,0  6,0

Завдання 4.46. Повна собівартість продукції - 250 руб., Річний обсяг випуску - 125 тис. Шт., Час виробничого циклу - 5 дня. Витрати в 1-й день - 50 руб., У 2-й - 50 руб., В 3-й - 50 руб., В 4-й - 60 руб., В 5-й - 40 руб. Визначити коефіцієнт наростання витрат, норму і норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві.

Завдання 4.47. Річний випуск продукції - 12,6 тис. Од .; собівартість вироби - 1,5 тис. руб .; час виробничого циклу - 5 днів; коефіцієнт наростання витрат у незавершеному виробництві - 0,4. Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві.

Завдання 4.48. Собівартість вироби з планової калькуляції - 380 руб., В т.ч. витрати на матеріали - 60%. Тривалість виробничого циклу - 28 днів. Річний випуск виробів - 5,4 тис. Шт. Норми наявності готової продукції - 6 днів. Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві та в наявності готової продукції.

Завдання 4.49. Виробнича програма - 700 виробів на рік, собівартість одного вироби - 150 тис. Руб. Коефіцієнт наростання витрат в незавершеному виробництві - 0,833. тривалість виробничого циклу 45 днів. Витрата основних матеріалів на один виріб - 100 тис. Руб. при нормі запасу 25 днів. Витрата допоміжних матеріалів на річний випуск 6000 тис. Руб. при нормі запасу 40 днів, палива - 3200 тис. руб. і 30 днів, інші виробничі запаси - 9000 тис. руб. і 60 днів. Витрати майбутніх періодів - 1000 тис. Руб. Норма запасу готової продукції - 5 днів. Визначити нормативи оборотних коштів у виробничих запасах матеріалів, незавершеному виробництві, готової продукції і їх загальну суму.

Завдання 4.50. За звітний рік середній залишок всіх оборотних коштів організації - 800 тис. Руб., Вартість реалізованої продукції - 7200 тис. Руб. Визначити оборотність і тривалість одного обороту оборотних коштів.

Завдання 4.51. За 2008 р реалізовано продукції на 800 млн. Руб. при середньорічних залишках оборотних коштів 100 млн. руб. Приріст обсягу реалізованої продукції в 2009 р повинен скласти 280 млн. Руб., Тривалість одного обороту оборотних коштів скоротиться на 5 днів. Визначити потребу організації в оборотних коштах в 2009 р

Завдання 4.52. Обсяг реалізації продукції в звітному кварталі - 100 млн. Руб. при середніх залишках оборотних коштів 25 млн. руб. Обсяг реалізації в наступному кварталі зросте на 10% при незмінній сумі оборотних коштів. Визначити показники ефективності використання оборотних коштів по роках (коефіцієнти оборотності, завантаження, тривалість одного обороту) і оцінити їх вивільнення.

Завдання 4.53. Випуск продукції в базисному році - 30 млн. Руб. при середньорічних залишках оборотних коштів - 6 млн. руб. Визначити додатковий обсяг продукції в планованому році при тих же оборотних коштах, якщо число оборотів збільшилася на один.

Завдання 4.54. Обсяг реалізованої продукції в попередньому році - 360 тис. Руб., В звітному - 400 тис. Руб. Середній залишок оборотних коштів у попередньому році - 100 тис. Руб., В звітному - 95 тис. Руб. Визначити абсолютне і відносне вивільнення оборотних коштів.

Завдання 4.55. У звітному році при середньорічному нормативі оборотних коштів 5 млн. Руб. було випущено продукції на 15 млн. руб. На наступний рік передбачено збільшення випуску продукції на 15% і зростання коефіцієнта оборотності оборотних коштів на 25%. Як повинен змінитися норматив оборотних коштів у плановому періоді?

Завдання 4.56. Випуск продукції в базисному році - 30 млн. Руб. при середньому розмірі оборотних коштів - 6 млн. руб. Визначити додатковий обсяг продукції в планованому році при тих же оборотних коштах, якщо тривалість одного обороту зменшилася на 12 днів.

Завдання 4.57. Випуск продукції в базисному році - 30 млн. Руб. при середньому розмірі оборотних коштів - 6 млн. руб. Визначити оборотність і середню тривалість одного обороту оборотних коштів, а також додатковий обсяг продукції в планованому році при тих же оборотних коштах, якщо число оборотів збільшилася на один.

Завдання 4.58. Залишки оборотних коштів за минулий і звітний роки рівні 700 тис. Руб. і 850 тис. руб .; вартість реалізованої продукції - 7000 тис. руб. і 7650 тис. руб. Визначити по роках показники оборотності, завантаження, тривалість обороту оборотних коштів.

Завдання 4.59. Середньорічні залишки оборотних коштів за звітний рік - 100,0 млн. Руб. при 10 обертах на рік, на наступний рік заплановано прискорити оборотність оборотних коштів на один оборот. Визначити показники ефективності використання оборотних коштів по роках і оцінити їх вивільнення, якщо: а) обсяг виробництва залишиться незмінним; б) обсяг виробництва збільшитися на 25%.

Завдання 4.60. У звітному році реалізовано продукції на 10 млн. Руб. при оборотних коштах в 800 тис. руб. У планованому році намічено збільшити випуск продукції на 30%. При цьому передбачається 50% необхідного приросту оборотних коштів отримати за рахунок кредиту банку, а решту суми за рахунок прискорення оборотності оборотних коштах. Визначити показники ефективності використання оборотних коштів по роках і оцінити їх вивільнення або залучення.

Завдання 4.61. У першому кварталі реалізовано продукції на 250 млн. Руб. при середніх залишках оборотних коштів 25 млн. руб. У другому кварталі обсяг реалізації продукції збільшиться на 10%, час одного обороту буде скорочено на один день. Визначити коефіцієнти оборотності оборотних коштів і час одного обороту в днях по кварталах; коефіцієнт оборотності оборотних коштів і їх абсолютну величину в другому кварталі; вивільнення оборотних коштів у результаті скорочення тривалості одного обороту оборотних коштів.

Завдання 4.62. У 2009 році реалізовано продукції на 350 млн. Руб. при середньорічному залишку оборотних коштів 50 млн. руб. У 2010 році в результаті продажу частини виробничих запасів матеріалів і зниження трудомісткості продукції тривалість обороту скоротилася на 15 днів. Визначити показники ефективного використання оборотних коштів по роках, розмір оборотних коштів звітного року, оцінити абсолютне і відносне вивільнення оборотних коштів.

Завдання 4.63. Випуск продукції за рік - 10000 одиниць; собівартість 1 вироби - 80 тис. руб., ціна виробу на 25% перевищує його собівартість; середньорічний залишок оборотних коштів - 50000 тис. руб .; тривалість виробничого циклу - п'ять днів; коефіцієнт наростання витрат у незавершеному виробництві - 0,5. Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві, оборотність оборотних коштів і тривалість одного обороту.

Завдання 4.64. Річна виручка від реалізації більше собівартості річного випуску на 25%. Визначити нормативи (приватні та загальний), коефіцієнт оборотності оборотних коштів за даними табл. 4.32.

Таблиця 4.32

 показники  значення
 Собівартість річного випуску товарної продукції, млн. Руб.
 в т.ч. витрати на матеріали, млн. руб.
 Норма виробничих запасів матеріалів, дні
 Норма запасу в готової продукції, дні
 Тривалість виробничого циклу, дні

Завдання 4.65. Річна виручка від реалізації продукції більше собівартості річного випуску на 25%. Визначити нормативи (приватні та загальний), коефіцієнт оборотності власних оборотних коштів. Вихідні дані представлені в табл. 4.33.

Таблиця 4.33

 показники  значення
 Собівартість річного випуску товарної продукції, млн. Руб.
 В т.ч. витрати на матеріали, млн. руб.
 Норма виробничих запасів матеріалів, дні
 Норма запасу в готової продукції, дні
 Тривалість виробничого циклу, дні

Завдання 4.66. Річний обсяг випуску - 10 тис. Шт. виробів за ціною - 144 руб .; собівартість річного випуску - 1200 тис. руб., в т.ч. витрати на матеріали - 720 тис. руб. при нормі запасу в матеріалах - 20 днів; норма запасів у готовій продукції - 15 днів; час виробничого циклу - 30 днів. На наступний рік обсяг випуску продукції планують збільшити на 10% при тій же сумі нормованих оборотних коштів. Визначити приватні і загальний нормативи власних оборотних коштів; виручку від реалізації і коефіцієнти оборотності по роках.

Завдання 4.67. Річний випуск - 825 шт., Обсяг реалізації - 138000 тис. Руб., Собівартість 1 вироби - 150 тис. Руб. Час виробничого циклу 25 днів. Витрата основних матеріалів на 1 виріб - 100 тис. Руб. при нормі запасу 15 днів. Річні витрати допоміжних матеріалів - 5400 тис. Руб. при нормі запасу 35 днів, палива - 3600 тис. руб. при нормі 30 днів, інших виробничих матеріалів - 7200 тис. руб. при нормі 50 днів. Витрати майбутніх періодів - 1284,37 тис. Руб. Норма запасу готової продукції - 5 днів. На наступний рік обсяг випуску планують збільшити на 20% при тій же сумі нормованих оборотних коштів. Визначити приватні і загальний нормативи оборотних коштів, а також коефіцієнти оборотності по роках.

Завдання 4.68. Річна виробнича програма - 7200 виробів, обсяг реалізації 1440 тис. Руб., Собівартість одного вироби - 160 руб. Витрати розподіляються протягом 15 днів виробничого циклу. Витрата основних матеріалів на один виріб - 112 руб. при нормі запасу 25 днів. Витрата допоміжних матеріалів на річний випуск 160 тис. Руб. при нормі запасу 40 днів, палива - 320 тис. руб. і 40 днів, інші виробничі запаси - 180 тис. руб. і 52 днів. Витрати майбутніх періодів - 1200 тис. Руб. Норма запасу готової продукції - п'ять днів. Визначити нормативи оборотних коштів за елементами і їх загальну суму; прискорення оборотності оборотних коштів, якщо обсяг реалізованої продукції зростає на 15% при тій же сумі нормованих оборотних коштів.Попередня   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

Тема 1. Виробнича потужність | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 2. Обсяги виробництва і реалізації продукції | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 3. Основні фонди і кошти | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 4. Оборотні фонди і кошти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати