На головну

Методика розв'язування типових задач

  1. I. ЗАВДАННЯ АРТИЛЕРІЇ
  2. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  3. I. Мета і завдання дисципліни
  4. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ
  5. II. Основні завдання та їх реалізація
  6. II. Проблема виродженого базисного рішення
  7. II. Рішення логічних задач табличним способом

Завдання 4.1. Випуск продукції - 30000 шт. в квартал, норма витрати металу 20 кг на 1 виріб, ціна металу 12 руб. за 1 кг. Розрахувати величину виробничого запасу, якщо норма транспортного запасу - 2 дня, підготовчого - 2,5 дня. Обсяг поставок см. В табл. 4.2.

Таблиця 4.2

 Дата поставки матеріалів  Обсяг поставок, т  Інтервал поставки, дні
 11.03
 26.03
 10.04
 25.04
 10.05
 28.05
 09.06  

Рішення

1. Визначимо середньозважений інтервал поставок:

2. Визначимо норму поточного запасу:

Дтек. = 0,5 • 14 = 7 дн.

3. Визначимо норму страхового запасу:

ДСтор. = 0,5 • 7 = 3,5 дн.

4. Визначимо загальну середню норму виробничого запасу:

ДМПЗ = 7 + 3,5 + 2 + 2,5 = 15 дн.

5. Визначимо добовий (одноденний) витрата матеріалів:

6. Визначимо норматив СОС в МПЗ в грошовому вираженні:

НМПЗ = 15 • 80 = 1200 тис. Руб.

Завдання 4.2. Визначити середній інтервал поставок, поточний і страховий запаси в днях. Вихідні дані наведені в табл. 4.3.

Таблиця 4.3

 види матеріалів  Інтервал поставок, днів  Вартість партії, тис. Руб.
 Прокат листовий
 труби
 сталь катаная

Рішення

1. Визначимо середній інтервал поставок:

2. Визначимо поточний запас:

Дтек.= 0,5 • 34 = 17 дн.

3. Визначимо страховий запас:

ДСтор.= 0,5 • 17 = 8,5 дн.

Завдання 4.3. Плановий витрата в I кварталі за матеріалом А - 200 тис. Руб., За матеріалом Б - 40 тис. Руб., За матеріалом В - 120 тис. Руб. Визначити середню норму виробничого запасу оборотних коштів за всіма матеріалами; середній добовий витрата матеріалів; норматив оборотних коштів в матеріалах в рублях на основі даних табл. 4.4.

Таблиця 4.4

 матеріал  Норма запасів, дні
 поточний  транспортний  підготовчий
А
Б -
В

Рішення

1. Визначимо середню норму виробничого запасу оборотних коштів за всіма матеріалами в днях:

2. Визначимо середній добовий витрата матеріалів:

3. Визначити норматив власних оборотних коштів:

НМПЗ= 4 • 46 = 184 тис. Руб.

Завдання 4.4. Місячна сума витрат - 12 млн. Руб., В т.ч. одноразові витрати на матеріали - 4,8 млн. руб. (40%), наростаючі витрати - 7,2 млн. Руб. Визначити коефіцієнт наростання витрат.

Рішення

Визначимо коефіцієнт наростання витрат:

або

Завдання 4.5. Витрати за квартал - 46 тис. Руб., В т.ч. одноразові - 24 тис. руб., що наростають - 22 тис. руб. Визначити час виробничого циклу, коефіцієнт наростання витрат, норму і норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві за даними табл. 4.5.

Таблиця 4.5

 товар  Час виготовлення, дні  Частка в обсязі продукції за плановою собівартістю
А  0,35
Б  0,4
В  0,1
Г  0,15

Рішення

1. Визначимо середню тривалість виробничого циклу:

Дц = 40 · 0,35 + 8 · 0,4 + 16 · 0,1 + 2 · 0,15 = 19,1 дня.

2. Визначимо коефіцієнт наростання витрат:

3. Визначимо норму засобів по незавершеного виробництву в днях:

ДНП = Дц Кн.з. = 19,1 · 0,76 = 14,5 дня.

4. Визначимо середньодобові витрати на виробництво продукції по квартальної собівартості, тобто за кошторисом витрат на виробництво:

5. Визначимо норматив власних оборотних коштів на незавершене виробництво в грошовому еквіваленті:

ННП = Зсут.Дц Кн.з. = 511 · 19,1 · 0,76 = 511 · 14,5 = 7418 руб.

Завдання 4.6. За звітний рік виручка від продажу електромоторів для виробництва пилососів - 579,7 тис. Руб. Залишок електромоторів на кінець звітного року - 60 шт. Розрахувати по трьом методам вартість запасів електромоторів, собівартість і прибуток реалізованої продукції за даними табл. 4.6

Таблиця 4.6

 Дані звітного року  Кількість, шт.  Ціна за ед.тис. руб.  Загальна вартість, тис. руб.
 Запаси на 1.01.  0,5
 1-я покупка  0,742  111,3
 2 я покупка  0,780  124,8
 3-я покупка  0,8
 Всього електромоторів для подальшого продажу      504,1

Примітка. Алгоритм розрахунку базується на використанні такої формули: продукція для продажу (запаси на початок року + закупівлі) - запаси на кінець року = собівартість реалізованої продукції.

Завдання вирішена табличним способом, див. Табл. 4.7.

Таблиця 4.7

 метод розрахунку  Вартість на кінець періоду, тис. Руб.  Собівартість, тис. руб.  Прибуток від реалізації, тис. Руб.
 ФІФО  0,5 · 60 = 30  504,1-30 = 474  579,7-474 = 105,7
 ЛІФО  0,8 · 60 = 48  504,1-48 = 456,1  579,7-456,1 = 123,6
 середньозваженої вартості  504,1: 700 · 60 = 43,2  5-4,1-43,2 = 460,9  579,7-460,9 = 118,2

Завдання 4.7. Повна собівартість продукції - 100 руб., Річний обсяг випуску - 125 тис. Виробів, час виробничого циклу - 4 дня. Витрати в 1-й день - 30 руб., У 2-й - 30 руб., В 3-й - 20 руб., В 4-й - 20 руб. Визначити коефіцієнт наростання витрат, норму і норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві.

Рішення

1. Визначимо коефіцієнт наростання витрат:

2. Визначимо норму оборотних коштів у незавершеному виробництві:

3. Визначимо норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві в грошовому еквіваленті:

Завдання 4.8. Сума витрат на початок звітного року з бухгалтерського балансу - 150 тис. Руб. Планована сума витрат майбутніх періодів в звітному періоді - 240 тис. Руб. Сума витрат, що відносяться на собівартість продукції в планованому періоді, - 180 тис. Руб. Визначити норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів.

Рішення

Визначимо норматив оборотних коштів у витратах майбутніх:

НРБП = Рп.р. + Рбуд. - Рплан. = 150 + 240 - 180 = 210 тис. Руб.

Завдання 4.9. Річний обсяг випуску - 5000 верстатів, ціна 1 кг металу - 8 тис. Руб. Чиста вага верстата - 460 кг. Фактичні відходи -120 кг, які в результаті вдосконалення технології планують скоротити на 15%. Визначити коефіцієнт використання металу, частку відходів до і після зміни технології, питому і річну економію металу.

Рішення

1. Визначимо відходи після зміни технології:

Офакт. = 120 · (1-0,15) = 102 кг.

2. Визначимо коефіцієнти використання металу:

3. Визначимо частку відходів:

4. Визначимо питому економію металу після зміни технології:

5. Визначимо річну економію металу:

Завдання 4.10. На заводі випускалися бульдозери потужністю 130 к.с., їх чиста вага - 4,5 т. Норма витрати (чорновий вага) металу на виготовлення одного бульдозера 6 т. Після удосконалення конструкції бульдозера і впровадження нової техніки у виробництво його потужність збільшилася до 165 л .з. при збереженні колишнього чистого ваги, а норма витрати знизилася до 5 тонн. Визначити показники використання металу до і після вдосконалення конструкції і впровадження нової техніки.

Рішення

1. Визначимо показники використання металу:

2. Визначимо показники відносної матеріаломісткості:

 3. Визначимо інтегральні показники використання металу:

4. Визначимо загальну економію металу на 1 к.с .:

Завдання 4.11. Річний обсяг виробництва і реалізації продукції - 50000 шт., Час складської обробки матеріалів 2 дня. Розрахувати величину запасів сировини в натуральних одиницях і потреба організації в оборотних коштах в грошовому вираженні на основі даних табл. 4.8.

Таблиця 4.8

 показники  матеріал
А Б
 Норма витрати матеріалу на один виріб, кг  3,6  1,44
 Обсяг партії поставки матеріалу, т
 Ціна матеріалу, тис. Руб. / Т
 Час транспортування, дні

Рішення

1. Визначимо річну потребу за матеріалом А в тонах:

МА = НР (А) Q = 3,6 · 50000 = 180000 кг, або 180 т.

2. Визначимо кількість поставок матеріалу А в рік:

3. Визначимо інтервал між двома поставками матеріалу А в днях:

4. Визначимо норму виробничого запасу матеріалу А:

5. Визначимо одноденний витрата матеріалу А в натуральних одиницях:

6. Визначимо норматив в оборотних коштах по матеріалу А в руб. :

НА = Рсут.ДАЦ = 0,5 · 120 · 73,5 = 4410 тис. Руб.

7. Визначимо річний норматив по матеріалу Б в тоннах:

МБ = НР (Б)Q = 1,44 · 50000 = 72000 кг, або 72 т.

8. Визначимо кількість поставок в рік матеріалу Б:

9. Визначимо інтервал між двома поставками матеріалу Б:

10. Визначимо норму виробничого запасу в днях для матеріалу Б:

11. Визначимо одноденний витрата матеріалу Б в тонах:

12. Визначимо потреба в оборотних коштах матеріалу Б в руб. :

НБ = Рсут. (Б) Ц ДБ = 0,2 · 950 · 143 = 27170 тис. Руб.

13. Визначимо загальну потребу в капіталі за матеріалами А і Б:

НА + Б = НА + НБ = 4410 + 27170 = 31580 тис. Руб.

Завдання 4.12. Відомі суми оборотних коштів за трьома варіантами: 1) на початок року - 100 тис. Руб .; на кінець - 110 тис. руб .; 2) на 1.01.2009 - 120 тис. Руб., На 1.04.2009 - 130 тис. Руб., На 1.07.2009 - 125 тис. Руб., 1.10.09 - 115 тис. Руб., На 1.01.2010 - 140 тис. руб .; 3) на 1.01.2009 - 110 тис. Руб., З 1.07.2009 залучено - 12 тис. Руб., Вивільнено з 1.10.2009 - 4 тис. Руб. Визначити середньорічну вартість оборотних коштів, використовуючи різні формули.

Рішення

Визначимо середньорічну вартість оборотних коштів:

Завдання 2.13. Річний обсяг виробництва - 720 шт., Виручка від реалізації 115,5 млн. Руб., Собівартість 1 вироби - 150 тис. Руб. Час виробничого циклу - 15 днів. Витрата основних матеріалів на 1 виріб - 100 тис. Руб. при нормі запасу 25 днів. Витрата допоміжних матеріалів на річний випуск 5,4 млн. Руб. при нормі 40 днів, палива - 4,32 млн. руб. при нормі 30 днів, інших виробничих матеріалів - 3,06 млн. руб. при нормі 60 днів. Витрати майбутніх періодів - 1,2 млн. Руб. Норма запасу в готової продукції - 5 днів. У наступному році обсяг реалізації повинен збільшитися на 20% при тій же сумі нормованих оборотних коштів. Визначити сукупний норматив оборотних коштів і коефіцієнти оборотності звітного і планованого року.

Рішення

1. Визначимо річна витрата основних матеріалів:

М = QНр1 = 720 · 100 = 72000 тис. Руб.

2. Визначимо одноденний витрата:

а) основних матеріалів:

б) допоміжних матеріалів:

в) палива:

г) інших матеріалів:

3. Визначимо норматив коштів у виробничих запасах матеріалів:

НМПЗ= ДМПЗРсут. .

а) основних матеріалів:

Носн.м. = 200 · 25 = 5000 тис. Руб .;

б) допоміжних матеріалів:

Нвсп.м.= 15 · 40 = 600 тис. Руб .;

в) палива:

Нпалив.= 12 · 30 = 360 тис. Руб .;

г) інших матеріалів:

Нпр. м.= 8,5 · 60 = 510тис. руб .;

д) всіх видів матеріалів:

НМПЗ = 5000 + 600 + 360 + 510 = 6470 тис. Руб.

4. Визначимо коефіцієнт наростання витрат:

5. Визначимо добовий випуск продукції за плановою собівартістю:

6. Визначимо норматив СОС в незавершеному виробництві:

ННП = 15 · 0,834 · 300 = 3735 тис. Руб.

7. Визначимо норматив оборотних коштів у готової продукції:

НДП = 5 · 300 = 1500 тис. Руб.

8. Визначимо загальний норматив власних оборотних коштів (НСОС):

Нзаг. = НСОС = НМПЗ + ЗНП + ЗДП + ЗРБП = 6470 + 3735 + 1500 + 1200 = 12905 тис. Руб.

9. Визначимо коефіцієнт оборотності коштів звітного року:

10. Визначимо коефіцієнт оборотності СОС планованого року:

Завдання 4.14. Визначити коефіцієнт оборотності оборотних коштів, якщо відомо, що виручка від реалізації більше собівартості річного випуску на 20%. Вихідні дані в табл. 4.9.

Таблиця 4.9

 показники  значення
 Собівартість річного випуску товарної продукції, тис. Руб.
 В т.ч. витрати на матеріали, тис. руб.
 Норма виробничого запасу матеріалів, дні
 Норма запасу готової продукції, дні
 Тривалість виробничого циклу, дні

Рішення

1. Визначимо норматив оборотних коштів у МПЗ:

2. Визначимо коефіцієнт наростання витрат:

3. Визначимо норматив оборотних коштів в НЗП:

4.Визначите норматив оборотних коштів у готової продукції:

5.Определіть загальний норматив оборотних коштів:

Нзаг. = 30 +79,2 +33 = 142,2 тис. Руб.

6.Определіть коефіцієнт оборотності оборотних коштів:

Завдання 4.15. Розрахувати вивільнення оборотних коштів за рахунок зростання коефіцієнта оборотності, додаткову потребу в оборотних коштах у звітному році за рахунок зростання обсягу реалізації, оцінити загальний результат діяльності організації за даними табл. 4.10.

Таблиця 4.10

 Показники, одиниці виміру  роки
 базисний  звітний
 Випуск від реалізації продукції, млн. Руб.  1200,0  1500,0
 Середні залишки оборотних коштів, млн. Руб.  240,0  250,0

Рішення

Завдання можна вирішити двома способами

Перший спосіб розв'язання задачі

1. Визначимо коефіцієнти оборотності по роках:

базисний:  звітний:

2. Визначимо абсолютне вивільнення СОС в звітному році:

3. Визначимо відносне вивільнення оборотних коштів за рахунок зростання коефіцієнта оборотності:

4. Визначимо умовну потреба в оборотних коштах для виконання наміченого плану випуску продукції в звітному році:

5. Визначимо умовну додаткову потребу в оборотних коштах для виконання плану випуску продукції в звітному році:

6. Визначимо загальний результат, отриманий під впливом двох факторів (зростання реалізованої продукції та збільшення її обсягу):

заг. = + 60 - 50 = + 10 тис. Руб.

Другий спосіб розв'язання задачі

1. Визначимо відносне вивільнення оборотних коштів за рахунок зростання коефіцієнта оборотності:

2. Визначимо додаткову потребу в оборотних коштах для виконання наміченого плану випуску продукції в звітному році:

3. Визначимо загальний результат:

?заг. = ?Кпро. + ?Вр = + 60 - 50 = + 10 тис. Руб.

Завдання 2.16. Обсяг реалізації базисного року - 120 млн. Руб. при середніх залишках оборотних коштів - 30 млн. руб .; в звітному році обсяг реалізації планують збільшити на 10%, а тривалість 1оборота зменшити на 10 днів. Визначити коефіцієнти оборотності і завантаження, час оборотів по роках, вивільнення оборотних коштів. Примітки: при вирішенні завдання краще використовувати табличну форму; нумерація в осередках означає послідовність виконуваних дій.

Рішення завдання представлено в табл. 4.11.

Таблиця 4.11

 показники  2008 р  2009 р
 Виручка від реалізації продукції, млн. Руб.  4) 120 · 1,1 = 132
 Середні залишки оборотних коштів, млн. Руб.  7)
 Коефіцієнт оборотності (число оборотів)  1)  6)
 коефіцієнт завантаження  2)  8)
 Тривалість одного обороту, дні  3)  5) 90-10 = 80

закінчення рішення

9. Визначимо абсолютне вивільнення оборотних коштів:

10. Визначимо відносне вивільнення СОС різними способами:

Завдання 4.17. Обсяг реалізації продукції в базисному році - 120 млн. Руб. при середніх залишках оборотних коштів 30 млн. руб .; в звітному році обсяг реалізації планують збільшити на 20%, а оборотність оборотних коштів збільшити на 2 обороту. Визначити виручку від реалізації звітного року, коефіцієнти оборотності і завантаження, час оборотів в базисному і звітному роках, залишки оборотних коштів звітного року, вивільнення оборотних коштів. Примітки: при вирішенні завдання краще використовувати табличну форму; нумерація в осередках означає послідовність виконуваних дій.

Рішення представлено в таблиці 4.12.

Таблиця 4.12

 показники  базисний рік  Звітній рік
 Виручка від реалізації продукції, млн. Руб.  1) 120 · 1,2 = 144
 Середні залишки оборотних коштів, млн. Руб.  8)
 Коефіцієнт оборотності (число оборотів)  2)  5) 4 + 2 = 6
 коефіцієнт завантаження  3)  6)
 Тривалість одного обороту, дні  4)  7)

закінчення рішення

9. Визначимо абсолютне вивільнення оборотних коштів:

10. Визначимо відносне вивільнення оборотних коштів:Попередня   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Наступна

ВСТУП | Тема 1. Виробнича потужність | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 2. Обсяги виробництва і реалізації продукції | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 3. Основні фонди і кошти | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати