Головна

Завдання для самостійного рішення

  1. I. ЗАВДАННЯ АРТИЛЕРІЇ
  2. I. Мета і завдання дисципліни
  3. II. Основні завдання та їх реалізація
  4. II. Проблема виродженого базисного рішення
  5. V. Для вирішення яких завдань психологічної корекції можуть бути використані наступні завдання '.
  6. VII. Шматки ТА ЗАВДАННЯ
  7. VII. За зразками завдань, виконаних Вітею X. (13 ле відновите можливі інструкції, цілі і завдання созда | згідно цих методик.

Завдання 3.1. Повна початкова вартість обладнання - 540 тис. Руб., Первісна залишкова - 337,5 тис. Руб. Коефіцієнт перерахунку - 2,5. Визначити повну сучасну відновну вартість, коефіцієнти придатності та зносу, а також залишкову сучасну відновну вартість обладнання.

Завдання 3.2. Первісна вартість вантажної машини - 840 тис. Руб., Амортизаційні відрахування за фактичний термін експлуатації - 252 тис. Руб. Коефіцієнт перерахунку 1,5. Визначити повну сучасну відновну вартість, коефіцієнти придатності та зносу, а також залишкову сучасну відновну вартість машини.

Завдання 3.3. Нормативний термін служби верстата - 10 років; ціна його придбання - 6000 тис. руб .; транспортні витрати - 420 тис. руб., ліквідаційна вартість - 57,8 тис. руб. Визначити повну амортизацію за фактичний термін служби і річну норму амортизації.

Завдання 3.4. Повна початкова вартість машини - 3,8 млн. Руб., Нормативний термін служби - 10 років, фактичний термін - 8 років, ліквідаційна вартість - 0,36 млн. Руб., Витрати на демонтаж - 0,16 млн. Руб. Визначити планову норму амортизації, амортизацію за один рік і за фактичний термін служби, залишкову і недоамортизовану вартості, повну суму амортизації за фактичний термін служби, а також норму амортизації, яку необхідно застосувати для даного верстата при даному терміні його експлуатації.

Завдання 3.5. Первісна вартість верстата 30,8 млн. Руб., Нормативний термін служби - 10 років, фактичний - 8,5. Виручка від реалізації окремих деталей і вузлів - 2,2 млн. Руб. Витрати на демонтаж - 0,5 млн. Руб. Визначити планову і фактичну норму амортизації.

Завдання 3.6. Організація 10 грудня 2006 р придбала машину вартістю 750 тис. Руб. В результаті переоцінки її вартість на 1 січня 2009 р склала 945 тис. Руб. Норма амортизації - 15%. Визначити (за станом на 1 січня 2009 року) повну сучасну відновну вартість і амортизаційні відрахування за період роботи машини.

Завдання 3.7. В організації є обладнання вартістю 240,0 тис. Руб. Норма амортизації - 12,5%. Термін служби 3 роки. При останньої переоцінки середньозважений коефіцієнт перерахунку склав 2,5. Визначити балансову, залишкову сучасну відновну і залишкову первісну вартість, а також показники стану.

Завдання 3.8. Організація має в своєму розпорядженні парком машин вартістю 45 млн. Руб. Середня норма амортизації 12%. Середній термін служби 5 років. При останньої переоцінки середній коефіцієнт перерахунку склав 1,8. Визначити балансову, залишкову сучасну відновну і залишкову первісну вартість, а також показники стану.

Завдання 3.9. Первісна вартість верстата - 360 тис. Руб., А залишкова - 120 тис. Руб. Норма амортизації - 12%. Середній термін служби 5 років. При останньої переоцінки середній коефіцієнт перерахунку склав 1,8. Визначити балансову, залишкову сучасну відновну і залишкову первісну вартість, показники стану.

Завдання 3.10. Цех в своєму розпорядженні устаткування вартістю 36 млн. Руб. Середня норма амортизації 8,5%, середній термін експлуатації 8 років. При останньої переоцінки ОПФ середній коефіцієнт перерахунку склав 10. Визначити балансову, залишкову сучасну відновну і залишкову первісну вартість, показники стану.

Завдання 3.11. Десятого вересня 2003 році фірма придбала автокран за оптовою ціною - 860 тис. Руб .; транспортні витрати - 10% від оптової ціни; витрати на демонтаж і монтаж - 5% від відпускної ціни; норма амортизаційних відрахувань - 12,5%. Визначити первісну і залишкову вартість крана на 1.10.2009 і величину фізичного зносу.

Завдання 3.12. Відпускна ціна мостового крана 1800 тис. Руб. Транспортні витрати 40 тис. Руб .; витрати на демонтаж, монтаж і установку - 2,5% від відпускної ціни; постачальницько-збутові витрати - 4% від відпускної ціни. Заготівельно-складські витрати - 2% від суми відпускної ціни заводу-виготовлювача, транспортних і постачальницько-збутових витрат. Нормативний термін служби крана - 10 років, фактичний - 8,5 років. Після цього терміну кран вийшов з ладу і відновленню не підлягає. Керівництвом організації вирішено реалізувати його за ціною металобрухту. Вага машини 8,5 т. Вартість 1 т брухту - 15,0 тис. Руб. Визначити всі види вартості мостового крана, фізичний знос за фактичний термін служби, а також збитки (або прибуток) після його реалізації.

Завдання 3.13. Відпускна ціна верстата 1200 тис. Руб. Транспортні витрати - 80 тис. Руб .; витрати на демонтаж, монтаж і установку - 2,5% і постачальницько-збутові - 10% від відпускної ціни. Заготівельно-складські - 2% від суми витрат на ціну заводу-виготовлювача, транспортних і постачальницько-збутових. Нормативний термін служби - 10 років, фактичний - 7. На восьмому році роботи верстат вийшов з ладу і відновленню не підлягає. Керівництвом організації було вирішено реалізувати його за ціною металобрухту. Вага верстата 8,5 т. Вартість 1 т металобрухту - 12,0 тис. Руб. Визначити всі види вартості верстата (повну первісну, залишкову, ліквідаційну, недоамортизовану), а також величину його фізичного зносу і збитки (прибуток) організації після його реалізації.

Завдання 3.14. Вартість основних фондів на початок року - 94,1млн. руб .; надійшло 10 лютого ОПФ на 10,2 млн. руб .; вибуло в зв'язку з продажем з 15 травня - 34,5 млн. руб .; вибуло у зв'язку із зносом з 11 жовтня - 1,7 млн. руб. Визначити середньорічну вартість і вартість основних фондів на кінець року, коефіцієнти введення, вибуття та ліквідації.

Завдання 3.15. Вартість основних фондів на початок року - 140,0 млн. Руб. За звітний рік проведено реконструкцію та технічне переозброєння, що збільшило вартість ОПФ на 5,5 і 2 млн. Руб., А також нове будівництво, яке збільшило вартість ОПФ на 20,0 млн. Руб. За період вибуло ОПФ на суму 0,5 млн. Руб. Визначити коефіцієнти оновлення ОПФ: загальний, в результаті реконструкції та технічного переозброєння, в результаті нового будівництва, ліквідації.

Завдання 3.16. Вартість ОПФ на початок року - 4933,33 тис. Руб .; введено нових ОПФ з 7 березня на 150 тис. руб. і з 17 травня на 230 тис. руб .; вибуло через фізичного зносу ОПФ з 10 лютого - на 51 тис. руб. і з огляду на продажу іншим організаціям з 17 червня - на 45 тис. руб. Визначити середньорічну вартість і вартість основних фондів на кінець року.

Завдання 3.17. Середня норма амортизації - 18,5%. Вартість основних фондів на початок року - 3110 тис. Руб. Протягом року введено ОПФ на 2040 тис. Руб., В т.ч. нових - на 1220 тис. руб .; вибуло на 860 тис. руб., в т.ч. ліквідовано - на 210 тис. руб. Визначити виходить і середньорічну вартість основних фондів, коефіцієнти руху і стану, заміщення і розширення парку, середньорічну суму амортизаційних відрахувань.

Завдання 3.18. Вартість ОПФ на початок звітного періоду -2825 тис. Руб. Визначити вартість на кінець року і середньорічну вартість ОПФ, а також коефіцієнти руху за даними табл. 3.6.

Таблиця 3.6

 Дата надходження або вибуття  Вартість основних фондів, тис. Руб.
 надійшли  вибулих
 10 січня
 16 квітня
 20 липня
 12 вересня

Завдання 3.19. Вартість ОПФ на початок року - 3850 млн. Руб. Визначити середньорічну вартість ОПФ і їх вартість на кінець року, а також коефіцієнти введення, вибуття і приросту за даними табл. 3.7.

Таблиця 3.7

 Дата придбання або списання  Вартість основних фондів, млн. Руб.
 придбаних  вибулих
 4 січня  340,0  
 14 березня  
 10 квітня  450,0  
 24 червня  
 10 серпня  370,0  
 3 вересня  
 20 жовтня  140,0  

Завдання 3.20. Середня норма амортизації - 12,5%. Вартість ОПФ на початок року - 2825 тис. Руб. Визначити виходить і середньорічну вартість ОПФ, коефіцієнти руху і стану, заміщення і розширення парку за даними табл. 3.8.

Таблиця 3.8

 Дата придбання або списання  Вартість основних фондів, тис. Руб.
 придбаних  вибулих
 всього  в т. ч. нових  всього  в т. ч. ліквідованих
 12 лютого -
 4 травня -
 17 червня -
 5 серпня

Завдання 3.21. Вартість ОПФ на початок року - 5,2 млн. Руб .; вартість на 1 січня наступного року за вирахуванням зносу - 5,44 тис. руб. Визначити виходить і середньорічну вартість ОПФ, коефіцієнти руху і стану на кінець звітного року за даними табл. 3.9.

Таблиця 3.9

 Дата придбання, списання  Вартість основних фондів, млн. Руб.
 придбаних  вибулих
 всього  в т. ч. нових  всього  в т. ч. ліквідованих
 20 лютого  0,44  0,23  0,16 -
 12 березня      0,14  0,12
 25 квітня  0,76  0,37    
 15 серпня  1,2  0,6  0,15  0,04
 9 вересня  0,8 -    
 3 жовтня      1,15  0,14

Завдання 3.22. Вартість ОПФ на початок року - 5825 тис. Руб. Середньорічна норма амортизації ОПФ - 8,5%. Введення і вибуття ОПФ відображені в табл. 3.10. Визначити середньорічну і виходить вартість ОПФ, а також коефіцієнти руху і стану основних фондів.

Таблиця 3.10

 Датапріобретенія, списання  Вартість основних фондів, тис. Руб.
 придбаних  вибулих
 всього  в т. ч. нових  всього  в т. ч. ліквідованих
 12 лютого -
 17 травня -
 10 липня -
 4 серпня

Завдання 3.23. Вартість ОПФ на початок року - 3205 тис. Руб. Середня норма амортизації - 18,5%. Визначити середньорічну і виходить вартість ОПФ, коефіцієнти введення, оновлення, вибуття, ліквідації, приросту, заміщення, зносу і придатності за даними табл. 3.11.

Таблиця 3.11

 Датапріобретенія, списання  Вартість основних фондів, млн. Руб.
 придбаних  вибулих
 всього  в т. ч. нових  всього  в т. ч. ліквідованих
 17 березня
 7 квітня
 21 серпня -
 6 жовтня -
 Разом

Завдання 3.24. Вартість ОПФ на початок року - 3205 тис. Руб. Середня норма амортизації ОПФ - 18,5%. Визначити середньорічну вартість і вартість ОПФ на кінець року, а також коефіцієнти руху, заміщення, розширення парку і стану ОПФ за даними табл. 3.12.

Таблиця 3.12

 Датапріобретенія, списання  Вартість основних фондів, млн. Руб.
 придбаних  вибулих
 всього  в т. ч. нових  всього  в т. ч. ліквідованих
 2 лютий -
 10 березня    
 8 квітня    
 16 серпня -
 9 вересня        
 3 жовтня    
 13 листопада     -

Завдання 3.25. Вартість ОПФ на початок року - 4575 тис. Руб. Середня норма амортизації ОПФ - 12,5%. Визначити середньорічну вартість і вартість ОПФ на кінець року, а також коефіцієнти руху і стану ОПФ за даними табл. 3.13.

Таблиця 3.13

 Датапріобретенія, списання  Вартість основних фондів, млн. Руб.
 придбаних  вибулих
 всього  в т. ч. нових  всього  в т. ч. ліквідованих
 10 лютого
 14 травня - -
 24 липня
 4 серпня

Завдання 3.26. Вартість основних фондів на початок року - 2895 тис. Руб. Середньорічна норма амортизації - 13,5%. Визначити середньорічну і виходить вартість, коефіцієнти руху і стану основних фондів за даними табл. 3.14.

Таблиця 3.14

 Датапріобретенія, списання  Вартість основних фондів, млн. Руб.
 придбаних  вибулих
 всього  в т. ч. нових  всього  в т. ч. ліквідованих
 20 лютого -
 1 березня
 24 квітня    
 14 серпня
 19 вересня    
 14 жовтня    
 2 листопада    

Завдання 3.27. Визначити відсутні показники, використовуючи метод лінійної амортизації, заповнивши порожні клітинки, за даними табл. 3.15.

Таблиця 3.15

 вид ОПФ  Первісна вартість, тис. Руб.  Нормативний термін, років  Норма амортизації,%  Час служби, років  Залишкова вартість, тис. Руб.  Амортизація, тис. руб.
 верстат      
 будівля   х  

Завдання 3.28. Визначити відсутні показники, використовуючи метод лінійної амортизації, заповнивши порожні клітинки, за даними табл. 3.16.

Таблиця 3.16

 вид ОПФ  Первісна вартість, тис. Руб.  Нормативний термін, років  Норма амортизації,%  Час служби, років  Залишкова вартість, тис. Руб.  Амортизація, тис. руб.
 верстат      
 будівля   х  

Завдання 3.29. Визначити відсутні показники, використовуючи метод лінійної амортизації, заповнивши порожні клітинки, за даними табл. 3.17.

 вид ОПФ  Первісна вартість, тис. Руб.  Нормативний термін, років  Норма амортизації,%  Фактичний термін, років  Залишкова вартість, тис. Руб.  Амортизація, тис. руб.
 верстат      
 будівля   х  

Таблиця 3.17

Завдання 3.30. Виручка від реалізації - 9450 млн. Руб .; середньорічна вартість ОПФ - 4500 млн. руб .; частка активної частини - 0,6. Розрахувати показники фондовіддачі і фондомісткості ОПФ і їх активної частини.

Завдання 3.31. Вартість ОПФ на початок року - 9500 тис. Руб. Протягом року продано ОПФ на 1200 тис. Руб., Списано у зв'язку із зносом на 200 тис. Руб., Введено в дію ОПФ на 3400 тис. Руб., В т.ч. нових на 1400 тис. руб. Річна виручка від реалізації - 20700 тис. Руб., Середньорічна чисельність - 230 чол. Визначити вартість ОПФ на кінець року, коефіцієнти руху, середньорічну вартість, фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність ОПФ.

Завдання 3.32. Планова вартість ОПФ - 600 тис. Руб. Виробнича потужність звітного року - 1650 тис. Руб., Коефіцієнт її використання - 85%. У плановому періоді потужність збільшиться на 10%, а коефіцієнт її використання на 5%. Визначити планову фондовіддачу.

Завдання 3.33. Планова вартість ОПФ - 300 тис. Руб. Виробнича потужність звітного року - 500 тис. Руб., Коефіцієнт її використання - 80%. У плановому періоді потужність збільшиться на 10%, а коефіцієнт її використання на 5%. Визначити планову фондовіддачу.

Завдання 3.34. Первісна вартість ковзанки - 20 млн. Руб. Через 6 років вартість подібних ковзанок склала 15 млн. Руб. Норма амортизації - 10%. Зробити висновок, про моральний знос якого роду йде мова? Визначити амортизацію за фактичний термін служби; залишкову первісну вартість; коефіцієнти стану; залишкову відновну вартість; втрати від морального зносу у відсотках і рублях.

Завдання 3.35. Первісна вартість верстата - 32 млн. Руб. Через 4 роки вартість подібних ковзанок - 27 млн. Руб. Норма амортизації - 10%. Зробити висновок, про моральний знос якого роду йде мова? Визначити амортизацію за фактичний термін служби; залишкову первісну вартість; коефіцієнти стану; залишкову сучасну відновну вартість; втрати від морального зносу у відсотках і рублях.

Завдання 3.36. Первісна вартість верстата - 30 тис. Руб. через 4 роки вартість подібних верстатів - 25 тис. руб., норма амортизації - 10%. Зробити висновок, про моральний знос якого роду йде мова? Визначити амортизацію за фактичний термін служби; залишкову первісну вартість; коефіцієнти стану; залишкову сучасну відновну вартість; втрати від морального зносу у відсотках і рублях.

Завдання 3.37. Ціна придбання верстата 330 тис. Руб., Річна норма амортизації 20%. Верстат експлуатується 2 роки. В даний час ціна аналогічного верстата - 350 тис. Руб., Його продуктивність вище на 20%. Розрахувати величину морального і фізичного зносу, показники стану, залишкову первісну і сучасну вартості верстата; зробіть висновок: про моральний знос якого роду йде мова?

Завдання 3.38. Ціна придбання машини 330 тис. Руб., Норма амортизації 12,5%. Верстат експлуатується три роки. В даний час ціна аналогічного верстата - 400 тис. Руб., Його продуктивність вище на 20%. Розрахувати моральний знос у відсотках, фізичний знос в рублях, показники стану, залишкову первісну і сучасну вартості верстата; зробити висновок: про моральний знос якого роду йде мова?

Завдання 3.39. Первісна вартість машини - 25 млн. Руб. Через 6 років вартість подібних машин - 22,8 млн. Руб. Норма амортизації - 12,5%. Визначити залишкову вартість (первісну та сучасну відновну) і суму втрат від морального зносу.

Завдання 3.40. Ціна придбання обладнання 30 млн. Руб., Норма амортизації 10%. Устаткування експлуатується 4 роки. В даний час ціна аналогічного обладнання - 40 млн. Руб., Його продуктивність вище на 20%. Зробити висновок, про моральний знос якого роду йде мова? Розрахувати моральний знос у відсотках; фізичний знос в грошовому вираженні; залишкову первісну вартість; коефіцієнти стану; залишкову сучасну відновну вартість обладнання.

Завдання 3.41. Первісна вартість верстата 70 тис. Руб., Норма амортизації 8%. Фактичний ресурс 6 років. В даний час ціна аналогічного верстата - 74 тис. Руб., А продуктивність вище на 15%. Зробити висновок, про моральний знос якого роду йде мова? Розрахувати моральний знос у відсотках, фізичний знос в грошовому вираженні; залишкову (первісну та сучасну відновну) вартості верстата.

Завдання 3.42. Первісна вартість верстата 170 тис. Руб., Норма амортизації 12,5%. Верстат експлуатується 6 років. В даний час ціна аналогічного верстата - 184 тис. Руб., Його продуктивність вище на 25%. Зробити висновок, про моральний знос якого роду йде мова? Розрахувати моральний знос у відсотках; фізичний знос в рублях; залишкову первісну вартість; коефіцієнти придатності та зносу; залишкову сучасну відновну вартість верстата.

Завдання 3.43. Відпускна ціна верстата - 30 тис. Руб. Витрати на транспортування - 1 тис. Руб., Установку - 2 тис. Руб. Норма амортизації - 10%. Коефіцієнт прискореної амортизації - 2. Верстат експлуатується 3 роки. В даний час ціна аналогічного верстата 40 тис. Руб., Витрати на транспортування зросли в 1,5 рази, установку в 2 рази. Продуктивність нового верстата вище на 20%. Зробити висновок, про моральний знос якого роду йде мова? Розрахувати моральний знос у відсотках; фізичний знос в рублях; залишкову первісну вартість; коефіцієнти придатності та зносу; залишкову сучасну відновну вартість.

Завдання 3.44. У 2006 р організація придбала 4 машини, вартістю 250 тис. Руб. кожна. Їх доставка і установка склала 12 тис. Руб. У 2009 р придбані ще 3 аналогічних машини загальною вартістю 690 тис. Руб., А їх доставка і установка обійшлася в 9 тис. Руб. Визначити повну первісну і відновну вартість всіх верстатів в 2009 року; ступінь морального зносу верстатів, придбаних в 2006 р

Завдання 3.45. Вартість верстата 400 тис. Руб., Нормативний термін служби - 8 років. Використовуючи нелінійний спосіб, визначити норму амортизаційних відрахувань і амортизацію за 2-й, 3-й, 4-й і 5-й роки служби; амортизаційні відрахування за два, три, чотири і п'ять років служби, залишкову вартість після двох, трьох, чотирьох і п'яти років служби.

Завдання 3.46. Вартість верстата 438 тис. Руб., Нормативний термін служби - 10 років. Використовуючи нелінійний спосіб, визначити норму амортизаційних відрахувань і амортизацію за 1-й, 3-й, 4-й і 5-й роки служби; амортизаційні відрахування за три, чотири і п'ять років, залишкову вартість після закінчення трьох, чотирьох і п'яти років служби.

Завдання 3.47. Вартість верстата 580 тис. Руб., Нормативний термін служби 8 років. Використовуючи нелінійний спосіб, визначити норму амортизації, амортизацію за 1-й, 2-й, 3-й і 4-й роки служби, амортизаційні відрахування за один, два, три, чотири і п'ять років служби, залишкову вартість верстата після закінчення одного, двох, трьох, чотирьох, п'яти і семи років.

Завдання 3.48. Вартість верстата 680 тис. Руб., Нормативний термін служби 10 років. Використовуючи нелінійний спосіб, визначити норму амортизаційних відрахувань і амортизацію за 1-й, 3-й і 6-й роки служби, амортизацію за один, три і шість років служби, залишкову вартість верстата після закінчення одного, трьох і шести років служби.

Завдання 3.49. Вартість верстата - 760 тис. Руб., Нормативний термін служби - 8 років. Використовуючи нелінійний спосіб, визначити норму амортизаційних відрахувань і амортизацію за 1-й, 3-й і 4-й роки служби, суму амортизаційних відрахувань за один, три і чотири роки служби, залишкову вартість верстата після одного, трьох і чотирьох років служби.

Завдання 3.50. Вартість катка - 400 тис. Руб., Термін служби - 8 років, запланований річний обсяг робіт - 450 тис. М2. За звітний квартал виконано 120 тис. М2. Використовуючи спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції, визначити поетапно: річні амортизаційні відрахування, норму амортизації, амортизаційні відрахування за квартал, амортизаційні відрахування за фактичний обсяг робіт.

Завдання 3.51. Вартість катка - 500 тис. Руб., Термін служби - 8 років, запланований річний обсяг робіт - 450 тис. М2. За звітний місяць виконано 39,8 тис. М2. Використовуючи спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції, визначити поетапно: річні амортизаційні відрахування, норму амортизації, амортизаційні відрахування за місяць, амортизаційні відрахування за фактичний обсяг робіт.

Завдання 3.52. Вартість скрепера - 865 тис. Руб., Термін служби - 8 років, запланований річний обсяг робіт - 480 тис. М3. За звітний місяць виконано 42 тис. М3. Використовуючи спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції, визначити поетапно: річні амортизаційні відрахування, норму амортизації, амортизаційні відрахування за місяць, амортизаційні відрахування за фактично виконану роботу.

Завдання 3.53. Вартість катка - 750 тис. Руб., Термін служби - 10 років, запланований річний обсяг робіт - 360 тис. М2. За квартал виконано 100 тис. М2. Використовуючи спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції, визначити поетапно: річні амортизаційні відрахування, норму амортизації, амортизаційні відрахування за квартал, амортизаційні відрахування за фактично виконаний обсяг робіт.

Завдання 3.54. Вартість катка - 400 тис. Руб., Термін служби - 8 років, запланований річний обсяг СМР - 450 тис. М2. За звітний квартал виконано 120 тис. М2. Визначити поетапно: річні амортизаційні відрахування, норму амортизації, амортизаційні відрахування за квартал, амортизаційні відрахування за фактично виконаний обсяг робіт.

Завдання 3.55. Вартість верстата - 1,2 млн. Руб., Термін його служби - 10 років, продуктивність 40 вид. / Год. Передбачається, що верстат буде діяти в дві зміни 250 робочих днів на рік по 8 годин на день, простої на плановий ремонт складуть 10%. Фактично за квартал випущено 12,5 тис. Изд. Використовуючи спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції, визначити поетапно: ефективний фонд робочого часу, річну виробничу потужність, річну суму амортизаційних відрахувань, норму амортизації, амортизаційні відрахування за квартал, амортизаційні відрахування за фактично виконаний обсяг робіт.

Завдання 3.56. Вартість верстата - 800 тис. Руб., Термін служби - 8 років, продуктивність 16 вид. / Год. Режим роботи тризмінному 220 робочих днів на рік по 8 годин на день, простої на планові ремонти - 10%. Фактично за квартал виготовлено 20,5 тис. Изд. Використовуючи спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції, визначити поетапно: ефективний річний фонд робочого часу, річну виробничу потужність, річні амортизаційні відрахування, норму амортизації, амортизаційні відрахування за квартал, амортизаційні відрахування за фактично виконаний обсяг робіт.

Завдання 3.57. Вартість верстата - 200 тис. Руб., Нормативний термін -10 років. Використовуючи спосіб списання вартості за сумою чисел років СПИ, визначити умовне число років служби, норму амортизації за 1-й, 2-й, 3-й і 4-й роки служби, норму амортизації за три роки служби, амортизаційні відрахування третього і шостого року служби, амортизацію за три і вісім років служби, залишкову вартість після двох і семи років служби.

Завдання 3.58. Вартість верстата 456 тис. Руб., Нормативний термін - 10 років. Використовуючи спосіб списання вартості за сумою чисел років СПИ, визначити число умовних років служби, норму амортизації третього року, норму амортизації за п'ять років, амортизацію за 6-й рік, амортизацію за три і шість років, залишкову вартість після двох і п'яти років служби.

Завдання 3.59. Вартість верстата 160 тис. Руб., Нормативний термін -8 років. Використовуючи спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання, визначити умовне число років, норму амортизації четвертого року, норму амортизації за два роки служби, амортизаційні відрахування за 5-й рік служби, амортизацію за три і сім років, залишкову вартість після трьох і п'яти років служби.

Завдання 3.60. Вартість машини 180 тис. Руб., Нормативний термін - 10 років, норма амортизації - 10%, коефіцієнт прискорення - 2. Використовуючи метод зменшуваного залишку, визначити амортизацію за 5-й і 6-й роки служби, амортизаційні відрахування за два, чотири, шість і вісім років, залишкову вартість після двох, чотирьох, шести і восьми років служби.

Завдання 3.61. Вартість катка 320 тис. Руб., Нормативний термін - 10 років, норма амортизації - 10%, коефіцієнта прискорення - 2. Використовуючи метод зменшуваного залишку, визначити амортизаційні відрахування за 5-й і 6-й роки, амортизацію за два, три, чотири , шість і вісім років, залишкову вартість після двох, трьох, чотирьох, шести і семи років служби.

Завдання 3.62. Вартість катка 726 тис. Руб., Нормативний термін - 10 років, норма амортизації - 10%, коефіцієнт прискорення - 2. Використовуючи метод зменшуваного залишку, визначити амортизацію за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5 -й і 6-й роки, амортизацію за два, три, сім, дев'ять років експлуатації, залишкову вартість після двох, трьох, семи і дев'яти років служби.

Завдання 3.63. Вартість верстата 460 тис. Руб., Нормативний термін - 10 років, норма амортизації - 10%, коефіцієнт прискорення - 2. Використовуючи метод зменшуваного залишку, визначити амортизаційні відрахування за 4-й і 6-й роки служби, амортизацію за три, чотири, шість і дев'ять років, залишкову вартість після трьох, шести, семи і дев'яти років служби.

Завдання 3.64. Відомо, що амортизаційні відрахування за 2008 р склали 36 млн. Руб., Середньорічна норма амортизації дорівнює 10%. В результаті проведених організаційно-технічних заходів план випуску перевиконано на 24 млн. Руб. Фактична фондовіддача за 2008 р - 2,5. Визначити фондовіддачу 2009 року та річну економію від зниження амортизаційних відрахувань на 1 рубль випуску товарної продукції.

Завдання 65. Відомо, що амортизаційні відрахування за рік склали 28 млн. Руб. при середній нормі амортизації 8,4%. В результаті проведених організаційно-технічних заходів план випуску продукції за рік перевиконано на 12 млн. Руб. Планова фондовіддача - 2,15. Визначити фактичну фондовіддачу, річну економію від зниження амортизаційних відрахувань на 1 рубль випуску продукції.

Завдання 3.66. У цеху встановлено 100 верстатів. Режим роботи цеху двозмінний. Тривалість зміни 8 годин. Річний обсяг випуску 280 тис. Виробів, виробнича потужність цеху - 310 тис. Шт. виробів. В першу зміну працюють всі верстати, у другу - 50% верстатного парку, кількість робочих днів у році - 260, час фактичної роботи одного верстата за рік - 3600 год. Визначити коефіцієнти: змінності, екстенсивної, інтенсивної і інтегральної завантаження верстатів.Попередня   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ | ВСТУП | Тема 1. Виробнича потужність | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 2. Обсяги виробництва і реалізації продукції | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 3. Основні фонди і кошти | Методика розв'язування типових задач |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати