На головну

Методика розв'язування типових задач

  1. I. ЗАВДАННЯ АРТИЛЕРІЇ
  2. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  3. I. Мета і завдання дисципліни
  4. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ
  5. II. Основні завдання та їх реалізація
  6. II. Проблема виродженого базисного рішення
  7. II. Рішення логічних задач табличним способом

Завдання 3.1. Первісна вартість обладнання - 520 тис. Руб., Первісна залишкова вартість - 312 тис. Руб. Коефіцієнт перерахунку 1,3. Визначити повну сучасну відновну вартість, коефіцієнти придатності та зносу, а також залишкову сучасну відновну вартість обладнання.

Рішення

1. Визначимо нову повну сучасну відновну вартість:

2. Визначимо показники придатності і зносу:

Квив.= 1-0,6 = 0,4.

3. Визначимо залишкову сучасну відновну вартість:

 тис. руб.

Завдання 3.2. Фірма має парк машин вартістю 30 млн. Руб. Середній норма амортизації 8%. Середній термін служби 5 років. При останньої переоцінки середній коефіцієнт перерахунку склав 1,2. Визначити балансову, залишкові (сучасну відновну і первісну) вартості, показники стану, повні (сучасну відновну і первісну) вартості парку машин.

Рішення

1. Визначимо залишкову сучасну відновну вартість (вона ж буде балансової):

2. Визначимо залишкову первісну вартість:

 млн. руб.

3. Визначимо показники стану, тобто коефіцієнти зносу і придатності:

 ; Допридатні.= 1-0,4 = 0,6.

4. Визначимо повну сучасну відновну вартість:

5. Визначимо повну первісну вартість парку машин:

Примітка: в практичній діяльності організацій визначення повної початкової та повної сучасної відновної вартостей ОПФ не є актуальним завданням, так як з моменту переоцінки ОПФ балансовою вартістю основних фондів стає залишкова сучасна відновлювальна вартість.

Завдання 3.3. Першого грудня 2002 р організація придбала автокран. Оптова ціна крана - 618 тис. Руб .; транспортні витрати - 7% від оптової ціни; витрати на демонтаж і монтаж - 5% від відпускної ціни; річна норма амортизаційних відрахувань - 10%. Визначити його первісну і залишкову вартість на 1.01.2009 і величину фізичного зносу.

Рішення

1. Визначимо повну первісну вартість автокрана:

Фполн.п. = 618 + 618 · 0,07 + 618,0 · 0,05 = 692,2 тис. Руб.

2. Визначимо фізичний знос автомобільного крана:

А = 692,2 · 0,1 · 6 = 415,3 тис. Руб.

3. Визначимо залишкову вартість автомобільного крана:

Фост.= 692,2 - 415,3 = 276,9 тис. Руб.

Завдання 3.4. Відпускна ціна скрепера 1200 тис. Руб. Транспортні витрати 80 тис. Руб .; витрати на демонтаж і монтаж - 3,5% від відпускної ціни; постачальницько-збутові витрати - 10% від відпускної ціни. Заготівельно-складські витрати - 2% від суми відпускної ціни заводу-виготовлювача, транспортних і постачальницько-збутових витрат. Нормативний термін служби скрепера - 10 років, фактичний - 7 років. На восьмому році роботи скрепер вийшов з ладу і відновленню не підлягає. Керівництвом організації вирішено реалізувати його за ціною металобрухту. Вага машини 5,5 т. Вартість 1 т брухту - 12,0 тис. Руб. Визначити вартості скрепера (повну первісну, залишкову, ліквідаційну, недоамортизовану), його фізичний знос за фактичний термін служби, а також збитки (або прибуток) після його реалізації.

Рішення

1. Визначимо витрати на демонтаж і монтаж скрепера:

Фд.м.у.= 0,035 · 1200 = 42 тис. Руб.

2. Визначимо постачальницько-збутові витрати:

ФРСР.= 0,1 · 1200 = 120 тис. Руб.

3. Визначимо заготівельно-складські витрати:

ФЗСР= 0,02 (1200 + 80 + 120) = 28 тис. Руб.

4. Визначимо повну первісну вартість:

Фп.п. = 1200 + 80 + 120 + 42 + 28 = 1470 тис. Руб.

5. Визначимо норму амортизаційних відрахувань:

6. Визначимо фізичний знос:

А = 1470 · 0,1 · 7 = +1029 тис. Руб.

7. Визначимо залишкову вартість:

Фост.= 1470 - 1029 = 441 тис. Руб.

8. Визначимо ліквідаційну вартість:

Фл = Р · Ц = 5,6 · 12,0 = 66 тис. Руб.

9. Визначимо недоамортизовану вартість:

Фн.-а.= 441- 66 = 375 тис. Руб.

10. Так як 66 менше 441 тис. Руб., Втрати зараховуються в збитки.

Завдання 3.5.Стоімость ОПФ на початок року - 3200 тис. Руб., Їх вартість на початок наступного року за вирахуванням зносу - 4200 тис. Руб. Визначити: вартості (середньорічну і на кінець року), коефіцієнти руху, стану, заміщення і розширення парку за даними табл. 3.1.

Таблиця 3.1

 Датапоступленія (вибуття)  Вартість основних фондів, тис. Руб.
 надійшли  вибулих
 всього  в т. ч. нових  всього  в т. ч. ліквідовано
 10 лютого  
 5 березня    
 2 квітня    
 14 серпня
 9 вересня      
 23 жовтня    

Рішення

1. Визначимо середньорічну вартість ОПФ:

2. Визначимо вартість основних фондів на кінець року:

ФК.Г.= 3200 + (440 + 770 + 1200 + 800) - (160 + 140 + 150 + 1150) = 4810 тис. Руб.

3. Визначимо коефіцієнт введення (надходження) ОПФ:

4. Визначимо коефіцієнт оновлення ОПФ:

5. Визначимо коефіцієнт вибуття ОПФ:

6. Визначимо коефіцієнт ліквідації ОПФ:

.

7. Визначимо коефіцієнт приросту ОПФ:

8. Визначимо коефіцієнт заміщення машин:

9. Визначимо коефіцієнт розширення парку машин:

Кр.п. = 1 - 0,25 = 0,75.

10. Визначимо коефіцієнт зносу ОПФ:

11. Визначимо коефіцієнт придатності ОПФ:

Кпридатні. = 1 - 0,127 = 0,873.

Завдання 3.6. Вартість ОПФ на 1 січня року - 4238 тис. Руб. Визначити середньорічну вартість надійшли, нових, які вибули, ліквідованих, всіх ОПФ, їх вартість на кінець року за даними табл. 3.2.

Таблиця 3.2

 Найменування  Дата надходження (вибуття)  Вартість основних фондів, тис. Руб.
 надійшли  вибулих
 всього  в т.ч. нових  всього  в т.ч. ліквідовано
 бульдозер  12.03.
 Скрепер  20.04.
 грейдер  23.06. - - -
 автокран  10.08. - - -
 Ковзанка  20.10. -

Рішення

1. Визначимо середньорічну вартість ОПФ, введених за рік:

2. Визначимо середньорічну вартість введених нових ОПФ:

3. Визначимо середньорічну вартість вибулих ОПФ:

4. Визначимо середньорічну вартість ліквідованих фондів:

5. Визначимо середньорічну вартість всіх ОПФ:

 тис. руб.

6. Визначимо вартість ОПФ на кінець року:

ФК.Г.= 4238 + (640 + 960 + 730 + 670) - (140 + 260 + 480 + 120) = 6238 тис. Руб.

Завдання 3.7. Розрахувати показники руху та стану основних фондів за даними табл. 3.3.

Таблиця 3.3

 Вартість основних фондів, млн. Руб.
 на началоотчётного року  надійшли  вибулих  на конецотчётногогода  на 1 январяследующего рокуза вирахуванням зносу
 всього  в т.ч.нових  всього  в т.ч. ліквідовано

Рішення

1. Визначимо коефіцієнт введення (надходження):

2. Визначимо коефіцієнт оновлення:

3. Визначимо коефіцієнт вибуття:

4. Визначимо коефіцієнт ліквідації:

5. Визначимо коефіцієнт приросту:

6. Визначимо коефіцієнт зносу на кінець року:

7. Визначимо коефіцієнт придатності на кінець року:

Кпридатні. = 1-Квив. = 1 0,272 = 0,728, або 72,8%.

8. Визначимо коефіцієнт заміщення парку машин:

9. Визначимо коефіцієнт розширення парку:

Кр.п. = 1 - 0,228 = 0,772, або 77,2%.

Завдання 3.8. У 2009 році організації за рахунок організаційно-технічних заходів вдалося скоротити втрати робочого часу на проведення планового ремонту парку машин. У 2008 р і 2009 р. число вихідних днів - 105 і 107, святкових - 7 і 9. Режим роботи двозмінний. Тривалість зміни 8 годин. Визначити номінальний і ефективний фонди робочого часу, коефіцієнти екстенсивної, інтенсивної, інтегрального завантаження, фондовіддачі, фондомісткості і фондоозброєності по роках за даними табл. 3.4.

Таблиця 3.4

 Показники, одиниці виміру  роки
 Виручка від реалізації, тис. Руб.
 Середньорічна виробнича потужність, млн. Руб.  2,7  2,78
 Середньорічна вартість ОПФ, тис. Руб.
 Фактичний ФРВ (в середньому на одиницю обладнання) за рік, годину
 Планові втрати ФРВ на ремонт обладнання,% від НФРВ
 Середньооблікова чисельність працюючих, чол.

Рішення

1. Визначимо номінальний фонд робочого часу:

2008 р .: Тн = 2 • 8 (365-105-7) = 4048 год;

2009 р .: Тн = 2 • 8 (365-107-9) = 3984 год.

2. Визначимо ефективний фонд робочого часу:

2008 р .: Теф.= 4048 (1-0,07) = 3764,64 ч;

2009 р .: Теф.= 3984 (1-0,04) = 3824,64 ч.

3. Визначимо коефіцієнти екстенсивного завантаження обладнання:

2008 р .:

2009 р .:

4. Визначимо коефіцієнти інтенсивного завантаження обладнання:

2008 р .:

2009 р .:

5. Визначимо коефіцієнти інтегрального завантаження обладнання:

2008 р .: Доинтегр.= 0,88 · 0,8296 = 0,736;

2009 р .: Доинтегр.= 0,954 • 0,96 = 0,916.

6. Визначимо фондовіддачу попереднього і звітного періоду:

2008 р .:

2009 р .:

7. Визначимо фондомісткість попереднього і звітного періоду:

2008 р .:

2009 р .:

8. Визначимо фондоозброєність попереднього і звітного періоду:

2008 р .:

2009 р .:

Завдання 3.9. Планова вартість основних фондів - 300 тис. Руб. Коефіцієнт використання потужності в звітному періоді - 80%, потужність в звітному періоді - 500 тис. Руб., В плановому періоді вона збільшиться на 10%, а коефіцієнт її використання на 5%. Визначити виробничу потужність, коефіцієнт її використання, виручку від реалізації продукції і фондоотдачу планового періоду. Рішення завдання показано в табл. 3.5. В осередках цифри з круглою дужкою означають порядок дій.

Таблиця 3.5

 показники  звіт  план
 Виробнича потужність, тис. Руб.  1) 500  1,1 = 550
 Виручка від реалізації продукції, тис. Руб.    3) 550  0,85 = 467,5
 Середньорічна вартість основних фондів, тис. Руб.  
 Коефіцієнт використання потужності  0,8  2) 0,8 + 0,05 = 0,85
 фондовіддача    4)

Завдання 3.10. Організація має в своєму розпорядженні парком машин в 250 од. В першу зміну працює - 180, в другу - 120, в третю - 100 машин. Фондовіддача базисного року становить 5 руб. Вирішено в звітному році коефіцієнт змінності збільшити до 1,9. Визначити базовий коефіцієнт змінності, зміна фондовіддачі та фондовіддачу звітного року.

Рішення

1. Визначимо базисний коефіцієнт змінності:

2. Визначимо зміну фондовіддачі в звітному періоді:

3. Визначимо фондовіддачу в звітному періоді:

Завдання 3.11. У цеху 10 верстатів працювали в одну зміну, 20 - у дві зміни, 35 - в три зміни, 3 верстати знаходилися в просте. Визначити коефіцієнти змінності встановлених і діючих верстатів.

Рішення

1. Визначимо коефіцієнт змінності встановлених верстатів:

2. Визначимо коефіцієнт змінності діючих верстатів:

Завдання 3.12. Вартість верстата - 200 тис. Руб., Нормативний термін служби - 10 років, фактичний - 3 роки. Використовуючи лінійний спосіб, визначити річну норму амортизації, суму амортизаційних відрахувань за фактичний термін служби і залишкову вартість верстата.

Рішення

1. Визначимо норму амортизаційних відрахувань:

1. Визначимо амортизаційні відрахування за фактичний термін служби:

Афакт.= Фп.п. · На· Тфакт. = 200 • 0,1 • 3 = 60 тис. Руб.

2. Визначимо залишкову вартість верстата після трьох років служби:

Фост. = Фп..п. - Афакт. = 200 - 60 = 140 тис. Руб.

Завдання 3.13. Первісна вартість ОПФ за вирахуванням зносу на початок року - 190 млн. Руб. Знос ОПФ на початок року - 20%. За рік в експлуатацію введено нових ОПФ на 8 млн. Руб. Середня норма амортизації - 10%. Визначити первісну вартість і фізичний знос на початок року, первинну і залишкову вартість на кінець року.

Рішення

1. Визначимо повну первісну вартість фондів на початок року:

2. Визначимо знос обладнання на початок року:

або Ап.р.= Фп.п. - Фост. = 237,5 - 190 = 47,5 млн. Руб.

2. Визначимо початкову вартість обладнання на кінець року:

3. Визначимо середньорічну вартість обладнання:

4. Визначимо середню річну величину амортизації:

5. Визначимо залишкову вартість обладнання на кінець року:

Фост. К.Г.= 190 + 8-24,15 = 173,85 млн. Руб.

Завдання 3.14. Повна початкова вартість ОПФ - 820 тис. Руб., Термін служби - 8 років. Витрати на модернізацію - 23 тис. Руб., На демонтаж - 17 тис. Руб., Ліквідаційна вартість - 4 тис. Руб. Визначити амортизацію за весь термін служби, річну суму і норму амортизації.

Рішення

1. Визначимо повну амортизацію за весь термін експлуатації:

Аповн. = Фп.п. + Фмод.+ Фдем. - Фл = 820 + 23 + 17 - 4 = 856 тис. Руб.

2. Визначимо фактичну річну суму амортизації:

3. Визначимо фактичну норму амортизаційних відрахувань:

.

Завдання 3.15. Первісна вартість верстата 579,2 тис. Руб. Амортизаційні відрахування на його реновацію за час експлуатації - 366,3 тис. Руб. Верстат знаходився в експлуатації 9 років, після цього був реалізований як металобрухт за 9,4 тис. Руб. Встановлено, що верстат знаходився в експлуатації менше нормативного терміну служби. Визначити нормативний термін служби і фактичну норму амортизації, яку необхідно застосувати для цього верстата при даному терміні його служби.

Рішення

1. Визначимо річну суму амортизації:

2. Визначимо нормативний термін служби верстата:

3. Визначимо фактичну річну норму амортизації верстата:

.

Завдання 3.16. Повна початкова вартість верстата - 720 тис. Руб., Нормативний термін служби 10 років, фактичний - 7 років. Залишкова вартість будівлі - 3600 тис. Руб., Нормативний термін експлуатації 50 років, фактичний - 32 роки. Використовуючи лінійний спосіб, визначити: а) норму амортизаційних відрахувань, амортизацію за фактичний термін служби і залишкову вартість верстата; б) число років, що залишилися до кінця терміну служби будівлі, річні амортизаційні відрахування, амортизацію за фактичний термін служби і повну первісну вартість будівлі.

Рішення

1. Визначимо річну норму амортизаційних відрахувань верстата:

2. Визначимо амортизацію за фактичний термін служби верстата:

А = 720 · 0,1 · 7 = 504 тис. Руб.

3. Визначимо залишкову вартість верстата:

Фост. = 720 - 504 = 216 тис. Руб.

4. Визначимо число років, що залишилися до кінця терміну служби будівлі:

Тост. = 50 - 32 = 18 років.

5. Визначимо річні амортизаційні відрахування для будівлі:

;

6. Визначимо амортизацію за фактичний термін служби будівлі:

А = 200 · 32 = 6400 тис. Руб.

7. Визначимо повну первісну вартість будівлі:

Завдання 3.17. Первісна вартість верстата - 30 тис. Руб. Через 7 років вартість подібного верстата склала 25 тис. Руб., Норма амортизації - 10%. Встановити, про моральний знос якої форми йде мова і визначити фізичний знос, залишкову первісну і залишкову сучасну вартості, суму втрат від морального зносу в% і рублях.

Рішення

1. Визначимо амортизацію за фактичний термін служби (за 7 років):

Афакт. = 30 • 0,1 • 7 = 21 тис. Руб.

2. Визначимо залишкову первісну вартість:

3. Визначимо залишкову сучасну відновну вартість:

4. Визначимо суму втрат від морального зносу першого роду в%:

.

5. Визначимо суму втрат від морального зносу першого роду в руб .:

Завдання 3.18. Ціна верстата - 30 тис. Руб., Норма амортизації - 10%. Верстат експлуатується 3 роки. В даний час ціна аналогічного верстата - 40 тис. Руб., А його продуктивність вище на 20%. Встановити, про моральний знос якого роду йде мова і розрахувати величину морального і фізичного зносу, залишкову первісну і залишкову сучасну відновну вартість верстата.

Рішення

1. У задачі мова йде про моральний знос другого роду.

2. Визначимо моральний знос основних фондів другого роду:

3. Визначимо фізичний знос, тобто амортизацію за три роки служби:

Афакт. = 30 • 0,1 • 3 = 9 тис. Руб.

4. Визначимо залишкову первісну вартість:

5. Визначимо залишкову сучасну відновну вартість:

Завдання 3.19. Повна початкова вартість верстата - 200 тис. Руб., Нормативний термін експлуатації - 10 років. Використовуючи нелінійний спосіб розрахунку амортизаційних відрахувань, визначити норму амортизаційних відрахувань, величину амортизаційних відрахувань третього року експлуатації, суму амортизаційних відрахувань за три роки експлуатації, залишкову вартість після трьох років експлуатації верстата.

Рішення

1. Визначимо норму амортизаційних відрахувань за рік:

2. Визначимо амортизаційні відрахування за третій рік служби:

3. Визначимо суму амортизаційних відрахувань за три роки служби:

4. Визначимо залишкову вартість верстата після трьох років служби:

Завдання 3.20. Повна початкова вартість ковзанки - 200 тис. Руб., Термін служби - 5 років, запланований річний обсяг робіт - 250 тис. М2. За звітний місяць виконано 20,8 тис. М2. Використовуючи метод розрахунку амортизації пропорційно обсягу виконаних робіт, визначити поетапно річну суму амортизаційних відрахувань, норму амортизації в грошовому вираженні на 1 м2, Суму амортизації за місяць. Як перевірки, знайти суму амортизації за фактично виконаний обсяг.

Рішення

1. Визначимо річну суму амортизаційних відрахувань:

2. Визначимо норму амортизації на 1 м2 обсягу робіт:

3. Визначимо фактичні амортизаційні відрахування за місяць:

Аміс. = На1 Qфакт. = 0,16 · 20800 = 3328 руб.

4. Визначимо суму амортизації за фактичний обсяг робіт:

Завдання 3.21.Стоімость автомобіля 800 тис. Руб. Його передбачуваний пробіг 520 тис. Км. Фактичний пробіг за звітний період склав 6 тис. Км. Використовуючи метод списання вартості пропорційно об'ёмуработ, визначити суму амортизації автомобіля за звітний період.

Рішення

Визначимо суму амортизаційних відрахувань за звітний період:

Завдання 3.22. Повна початкова вартість верстата - 200 тис. Руб., Нормативний термін служби - 10 років. Використовуючи спосіб списання вартості за сумою чисел терміну корисного використання, визначити число умовних років служби, норми амортизації першого, четвертого і сьомого року експлуатації, норми амортизації за чотири, п'ять і сім років служби, амортизаційні відрахування першого, четвертого і сьомого року служби, суми амортизаційних відрахувань за чотири, п'ять і сім років служби, залишкові вартості після п'яти і семи років експлуатації верстата.

Рішення

1. Визначимо кількість умовних років експлуатації:

 ум. років.

2.Визначимо норми амортизації першого, четвертого, сьомого року:

3. Визначимо норми амортизації за чотири, п'ять і сім років служби:

4. Визначимо амортизаційні відрахування за 1-й, 4-й і 7-й роки:

5. Визначимо амортизаційні відрахування за чотири, п'ять, сім років:

6. Визначимо залишкові вартості після п'яти і семи років служби:

 тис. руб.

 тис. руб.

Завдання 3.23. Вартість верстата - 100 тис. Руб., Нормативний термін служби - 10 років, норма амортизаційних відрахувань - 10%, коефіцієнт прискорення амортизації - 2. Використовуючи метод зменшуваного залишку, визначити амортизаційні відрахування четвертого року служби, суму амортизаційних відрахувань за чотири роки служби, залишкову вартість після чотирьох років служби.

Рішення

1.Определите норму амортизації з урахуванням коефіцієнта прискорення:

Н 'а = На КУСК. = 10 · 2 = 20%.

2. Визначимо амортизаційні відрахування четвертого року

А4 = 100 · 0,2 (1 - 0,2)4-1 = 10,24 тис. Руб.

3. Визначимо суму амортизаційних відрахувань за чотири роки служби:

А1-4 = 100 [1- (1 - 0,2)4] = 59,0 тис. Руб.

4. Визначимо залишкову вартість верстата після чотирьох років служби:

Завдання 3.24. Вартість машини - 180 тис. Руб., Нормативний термін служби - 10 років, норма амортизації - 10%, коефіцієнт прискорення - 2. Використовуючи метод зменшуваного залишку, визначити амортизаційні відрахування шостого року служби, амортизаційні відрахування за 4 роки, 8 і 10 років служби , залишкову вартість після чотирьох, восьми і десяти років служби, повну амортизацію за весь термін служби і збитки фірми.

Рішення

1. Визначимо норму амортизації з урахуванням коефіцієнта прискорення:

Н 'а = На КУСК. = 10 · 2 = 20%.

2. Визначимо амортизаційні відрахування четвертого року служби:

А6 = 180 · 0,2 (1 - 0,2)6-1 = 11,79 тис. Руб.

3. Визначимо амортизаційні відрахування за чотири роки експлуатації:

А1-4 = 180 [1- (1 - 0,2)4] = 106,27 тис. Руб.

4. Визначимо амортизаційні відрахування за вісім років експлуатації:

А1-8 = 180 [1- (1 - 0,2)8] = 149,81 тис. Руб.

5. Визначимо амортизаційні відрахування за десять років експлуатації:

А1-10 = 180 [1- (1 - 0,2)10] = 160,67 тис. Руб.

6. Визначимо залишкову вартість машини після чотирьох років служби:

7. Визначимо залишкову вартість машини після восьми років служби:

8. Визначимо залишкову вартість машини після десяти років служби:

9. Визначимо повну амортизацію за весь термін експлуатації машини:

Аповн. = А1-10= 160,67 тис. Руб.

10. Визначимо збитки організації:

У = Фполн.п. - Аповн. = 180 - 160,67 = 19,33 тис. Руб.

Завдання 3.25. Фактичні річні амортизаційні відрахування - 48 млн. Руб., Середня норма амортизації 9,4%. В результаті проведених організаційно-технічних заходів плановий річний обсяг випуску перевиконано і, відповідно, виручка від реалізації продукції збільшилася на 26 млн. Руб. при тій же величині амортизаційних відрахувань. Плановий показник фондовіддачі ОПФ - 2,3. Визначити фактичну фондовіддачу і річну економію від зниження амортизаційних відрахувань на 1 рубль випуску продукції.

Рішення

1. Визначимо середньорічну вартість ОПФ:

 млн. руб.

2. Визначимо планову суму виручки від реалізації продукції:

Вр.план.= Фпор.· Фвід.= 510.· 2,3 = 1174,47 млн. Руб.

3. Визначимо фактичну планову суму виручки від реалізації:

Вр.факт.= 1174,47 + 26 = 1200,47 млн. Руб.

4. Визначимо фактичний коефіцієнт фондовіддачі:

5) Визначимо фактичну середньорічну вартість ОПФ:

6) Визначимо фактичну суму амортизації:

Насправді більший обсяг випуску вимагає і більшої величини ОПФ, отже, більшої суми амортизаційних відрахувань. Якщо планової виручці 1174,47 млн. Руб. відповідає сума амортизації - 48 млн. руб., то планова середньорічна вартість ОПФ буде дорівнює 510,64 млн. руб. Фактичної виручки 1200,47 млн. Руб. відповідає сума амортизації - 49,0624 млн. руб., при фактичній середньорічної вартості ОПФ - 521,94 млн. руб.

7) Визначимо економію від зниження амортизації на 1 рубль випуску:

?А = 49,062 - 48 = 1,062 млн. Руб.

Завдання 3.26. Річна виручка від реалізації - 24 млн. Руб., Вартість основного капіталу - 12 млн. Руб., Середньорічна заробітна плата - 60 тис. Руб., Середній виробіток - 160 тис. Руб. Середня норма амортизаційних відрахувань базисного року - 10%. У плановому періоді фондовіддача збільшилася на 0,2 руб., А на кожен рубль вартості продукції було отримано 0,1 руб. прибутку. Визначити фактичні та планові показники фондовіддачі і фондомісткості, планову виручку від реалізації, величину приросту продукції, відносну економію капіталу, відносне вивільнення працюючих, економію витрат на заробітну плату, зниження собівартості за рахунок амортизації, збільшення прибутку за рахунок зростання фондовіддачі в результаті більш ефективного використання основних фондів.

Рішення

1.Определите фактичну фондовіддачу:

2.Визначимо фактичну фондомісткість:

3. Визначити планову величину фондовіддачі:

 = 2 + 0,2 = 2,2 руб.

4.Визначите планову виручку при плановій величині фондовіддачі:

 = Фпор.  = 12 · 2,2 = 26,4 млн. Руб.

5.Определіть планову (нову) величину фондомісткості:

6.Определіть планову (нову) величину основного капіталу:

7.Определім приріст продукції:

8.Определім відносну економію капітальних вкладень:

9.Определім відносне вивільнення працюючих:

10.Определіть економію витрат на заробітну плату:

11.Определім зниження собівартості за рахунок зменшення амортизації:

?S = ?К • На = 1,2 • 0,1 = 0,12 млн. Руб.

12.Определім збільшення прибутку за рахунок зростання фондовіддачі:Попередня   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ | ВСТУП | Тема 1. Виробнича потужність | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 2. Обсяги виробництва і реалізації продукції | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 4. Оборотні фонди і кошти | Методика розв'язування типових задач |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати