На головну

Методика розв'язування типових задач

  1. I. ЗАВДАННЯ АРТИЛЕРІЇ
  2. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  3. I. Мета і завдання дисципліни
  4. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ
  5. II. Основні завдання та їх реалізація
  6. II. Проблема виродженого базисного рішення
  7. II. Рішення логічних задач табличним способом

Завдання 2.1. Передбачається, що залишки напівфабрикатів власного виробництва незмінні. Визначити вартість товарної продукції за квартал, вартість валової продукції по місяцях і за квартал за даними табл. 2.3.

Таблиця 2.3

 Показники, млн. Руб.  Жовтень  Листопад  грудень
 товарна продукція  1300,0
 Залишки незавершеного виробництва:      
 на початок місяця  300,0  400,0  500,0
 на кінець місяця  400,0  500,0  350,0

Рішення

1. Визначимо вартість товарної продукції за квартал:

ТПкв. = 1300 + 1200 + 1500 = 4000 млн. Руб.

2. Визначимо вартість валової продукції за квартал:

ВПкв. = 4000 + (350-300) = 4050 млн. Руб.

3. Визначимо вартість валової продукції по місяцях

ВПжовтень = 1300+ (400-300) = 1400 млн. Руб.

ВПнояб. = 1200+ (500-400) = 1300 млн. Руб.

ВПгруд. = 1500+ (350-500) = 1350 млн. Руб.

4. Визначимо вартість валової продукції за квартал:

ВПкв. = 1400 + 1300 + 1350 = 4050 млн. Руб.

Завдання 2.2. Передбачається, що залишки напівфабрикатів власного виробництва незмінні. Визначити розмір валової і реалізованої продукції за даними табл. 2.4.

Таблиця 2.4

 Показники, млн. Руб.  Жовтень  Листопад  грудень
 товарна продукція
 Залишки незавершеного виробництва:      
 на початок місяця
 на кінець місяця
 Залишки нереалізованої продукції:      
 на початок місяця
 на кінець місяця

Рішення

1. Визначимо вартість товарної продукції:

ТПкв. = 2500 + 2200 + 2800 = 7500 млн. Руб.

2. Визначимо вартість валової продукції:

ВПкв. = 7500 + (1350 - 800) = 8050 млн. Руб.

3. Визначимо вартість реалізованої продукції:

РПкв. = 7500 - (350 - 750) = 7900 млн. Руб.

Завдання 2.3. Передбачається, що на заводі відсутні міжцехових склади готової продукції та напівфабрикатів власного виробництва (руху залишків готової продукції і напівфабрикатів не спостерігається). Розрахувати валовий витрата і валовий оборот окремо по кожному цеху, а також валову продукцію і валовий оборот по заводу в цілому в млн. Руб. за даними табл. 2.5. Рішення виробляємо в табл. 2.5, послідовно заповнюючи графи 6 і 7 і рядок «Разом».

Таблиця 2.5

 підрозділ  ?НЗП  ВВ  В ПО  ТП  ВР = ВПО + ТП  ВО = ВВ ± ?НЗП
 ливарний  -100  4800 + 900 = 5700  5700-100 = 5600
 механічний  +200  9600 + 1900 = 11500  11500 + 200 = 11700
 складальний  -50 -  23000 + 0 = 23000  23000-50 = 22950
 інструментальний  +100  100 + 40 = 140  140 + 100 = 240
 ремонтний  +100  80 + 25 = 105  100 + 105 = 205
 Разом:  +250  14580 + 25865 == 40445  5600 + 11700 + 22950 ++ 240 + 205 = 4069540445 + 250 = 40695

Закінчення рішення:

ВП = 25865 + 250 = 26115 або ВП = 40695-14580 = 26115.

Завдання 2.4. Організація виготовила основної продукції на суму 325,7 млн. Руб .; вартість послуг промислового характеру, виконаних на замовлення сторонніх організацій, - 44,5 млн. руб .; вартість напівфабрикатів власного виготовлення - 24 млн. руб., з них 80% спожито у власному виробництві, інші призначені для реалізації на сторону. Залишки незавершеного виробництва збільшилася на кінець року на 5,8 млн. Руб. Залишки нереалізованої продукції на кінець року становить 4,4 млн. Руб .; на початок року - 7,8 млн. руб. Вартість продукції, що знаходиться на відповідальному зберіганні у покупців, становить 2,4 млн. Руб. Визначити вартість товарної, валової і реалізованої продукції, внутрішньовиробничого і валового оборотів.

Рішення

1. Визначимо вартість товарної продукції:

ТП = 325,7 + 44,5 + 24 · 0,2 = 375 млн. Руб.

2. Визначимо вартість валової продукції:

ВП = 375 + 5,8 = 380,8 млн. Руб.

3. Визначимо вартість реалізованої продукції:

РП = 375 - (4,4 - 7,8) -2,4 = 376 млн. Руб.

4. Визначимо вартість внутрішньовиробничого обороту:

ВПО = 24 · 0,8 = 19,2 млн. Руб.

5. Визначимо вартість валового обороту:

ВО = ВП + ВПО = 380,8 + 19,2 = 400 млн. Руб.

Завдання 2.5. За місяць вироблено валової продукції на 952 тис. Руб., Напівфабрикатів на 316 тис. Руб., З них реалізовано на сторону - 164 тис. Руб., Перероблено в своєму виробництві - 84 тис. Руб., Залишок призначений для переробки в наступному місяці . Незавершене виробництво на початок місяця - 184,4 тис. Руб., На кінець - 142,4 тис. Руб. Коефіцієнти відвантаження і реалізації - 102,5% і 97,5%. Визначити обсяг товарної продукції, внутрішньовиробничого і валового оборотів, відвантаженої і реалізованої продукції.

Рішення

1. Визначимо вартість товарної продукції:

ТП = 952 - (142,4- 184,4) - (316-164-84) = 926 тис. Руб.

2. Визначимо вартість внутрішньовиробничого обороту:

ВПО = 84 тис. Руб.

3. Визначимо вартість валового обороту:

ВО = 952 + 84 = 1036 тис. Руб.

4. Визначимо вартість відвантаженої продукції:

ОП = 926 · 1,025 = 949,15 тис. Руб.

5. Визначимо вартість реалізованої продукції:

РП = 949,15 · 0,975 = 925,42 тис. Руб.

Завдання 2.6. Вартість основної продукції - 425,6 млн. Руб., Послуг промислового характеру, виконаних на сторону, - 42,4 млн. Руб., Напівфабрикатів власного виготовлення - 30 млн. Руб., З них 60% спожито у власному виробництві, 40% реалізовано на сторону. Вартість залишків незавершеного виробництва збільшилася на 22,0 млн. Руб., Залишків нереалізованої продукції зменшилася на 5,0 млн. Руб. Визначити вартість товарної, реалізованої, валової продукції, внутрішньовиробничого і валового оборотів.

Рішення

1. Визначимо вартість товарної продукції:

ТП = 425,6 + 30 · 0,4 + 42,4 = 480 млн. Руб.

2. Визначимо вартість валової продукції:

ВП = 480 + 22 = 502 млн. Руб.

3. Визначимо вартість реалізованої продукції:

РП = 480 - (· - 5) = 485 млн. Руб.

4. Визначимо вартість внутрішньовиробничого обороту:

ВПО = 30 · 0,6 = 18 млн. Руб.

5. Визначимо вартість валового обороту:

ВО = 502 + 18 = 520 млн. Руб.

Завдання 2.7. У звітному періоді було виготовлено виробів А в кількості 6 тис. Шт. за ціною 26 руб., виробів Б - 5 тис. шт. за ціною 40 руб. Послуги промислового характеру, надані стороннім фірмам, склали 135 тис. Руб. Напівфабрикати власного виробництва - 200 тис. Руб., В т.ч. для реалізації на сторону - 125 тис. руб .; для власних потреб - 35 тис. руб., залишок призначений для переробки в наступному місяці. Перероблені матеріали замовника на 84 тис. Руб. і проведена тара для відпустки на сторону на 80 тис. руб. і на 40 тис. руб. для власних потреб. Залишки незавершеного виробництва на початок періоду - 58 тис. Руб., На кінець - 75 тис. Руб. Залишки готової продукції на початок періоду - 243,8 тис. Руб., На кінець - 166,7 тис. Руб. У звітному періоді повернуті споживачами, визнані дефектними вироби, реалізовані в попередньому місяці на суму 17,1 тис. Руб. Визначити вартість валової, товарної, реалізованої продукції, внутрішньовиробничого і валового оборотів, а також коефіцієнти внутрішньофірмового комбінування і товарності.

Рішення

1. Визначимо вартість товарної продукції:

ТП = 6 · 26 + 5 · 40 + 135 + 125 + 84 + 80 = 840 тис. Руб.

2. Визначимо вартість валової продукції:

ВП = 840 + (75-58) + (200-125-35) + (120-80) = 937 тис. Руб.

3. Визначимо вартість реалізованої продукції:

РП = 840 - (166,7-243,8) -17,1 = 900 тис. Руб.

4. Визначимо вартість внутрішньовиробничого обороту:

ВПО = 35 + 40 = 75 тис. Руб.

5. Визначимо вартість валового обороту:

ВО = 937 + 75 = 1012 тис. Руб.

6. Визначимо коефіцієнт товарності:

7. Визначимо коефіцієнт внутрішньофірмового комбінування:

Завдання 2.8. Верстатобудівний завод виготовив верстатів на суму 7480 тис. Руб. Прокатний цех виробив прокату на 2490 тис. Руб. Механічний цех переробив весь прокат свого виробництва і прокат, отриманий з боку, на суму 2880 тис. Руб. Допоміжні цехи виконали роботи промислового характеру на сторону на суму 340 тис. Руб. і для власних потреб заводу на суму 520 тис. руб. Залишки незавершеного виробництва на початок місяця - 1240 тис. Руб., На кінець - 1140 тис. Руб. У звітному періоді повернуті споживачами, визнані дефектними вироби, вироблені і реалізовані в попередньому місяці на суму 25 тис. Руб. Залишки нереалізованої продукції збільшилися на 15,0 млн. Руб. Визначити вартість внутрішньовиробничого обороту, товарної і валової продукції, валового обороту, реалізованої продукції та коефіцієнти комбінування, товарності, співвідношення.

Рішення

1. Визначимо внутрішньовиробничий оборот:

ВПО = 2490 + 2880 +520 = 5890 тис. Руб.

2. Визначимо товарну продукцію:

ТП = 7480 + 340 = 7820 тис. Руб.

3. Визначимо валову продукцію:

ВП = 7820 + (1140 - 1240) = 7720 тис. Руб.

4. Визначимо валовий оборот:

ВО = 5890 + 7720 = 13610 тис. Руб.

5. Визначимо реалізовану продукцію:

РП = 7820 - (+15) - 25 = 7790 тис. Руб.

6. Визначимо коефіцієнт внутрішньовиробничого комбінування:

7. Визначимо коефіцієнт товарності:

8. Визначимо коефіцієнт співвідношення ВП і ВО:

Завдання 2.9. Визначити вартість відвантаженої, товарної і валової продукції за даними табл. 2.6.

Таблиця 2.6

 показник  Сума, тис. Руб.
 Вартість реалізованої продукції
 Залишки товарів в дорозі  +300
 Залишки товарів, неоплачених у строк споживачем  -100
 Залишки товарів на відповідальному зберіганні у споживача  -400
 Залишки товарів на складі збуту підприємства  -700
 Залишки напівфабрикатів на складах підприємства  -1200
 Залишки незавершеного виробництва  +800

Рішення

1. Визначимо вартість відвантаженої продукції:

ОП = 21000 + 300 + (- 100) + (- 400) = 20800тис. руб.

2. Визначимо вартість товарної продукції:

ТП = 20800 + (-700) = 20100 тис. Руб.

3. Визначимо вартість валової продукції:

ВП = 20100 + 800 + (- 1200) = 19700 тис. Руб.

Завдання 2.10. Визначити плановий і фактичний обсяги товарної продукції; виконання плану за обсягом товарної продукції і асортименту; абсолютне і відносне вплив на обсяг товарної продукції динаміки цін і фізичних обсягів виробництва; лінійний коефіцієнт структурних зрушень для оцінки зміни структури товарної продукції за даними табл. 2.7:

Таблиця 2.7

 товар  план  факт
 Ціна, руб.  Обсяг, шт.  Ціна, руб.  Обсяг, шт.
А  400,0  800,0
В  500,0  960,0
С  2600,0  3000,0

Рішення

1. Визначимо плановий обсяг товарної продукції:

ТПплан. = 400 · 500 + 500 · 300 + 2600 · 200 = 870 000 руб.

2. Визначимо фактичний обсяг товарної продукції:

ТПфакт. = 800 · 450 + 960 · 350 +3000 · 180 = тисяча двісті тридцять шість 000 руб.

3. Визначимо коефіцієнт виконання плану за обсягом товарної продукції:

 = 1,421 (або 142,1%).

Висновок: план за обсягом товарної продукції перевиконано на 42,1%.

4. Визначимо коефіцієнт виконання плану по асортименту товарної продукції, з огляду на при цьому тільки виконання плану (перевиконання не враховується), використовуючи порівняльні (планові) ціни:

 = 0,917 (або 91,7%).

Висновок: план по асортименту товарної продукції недовиконаний на 8,3%.

5. Визначимо вплив зміни обсягу виробництва на вартість товарної продукції:

 = 0,946 (або 94,6%).

?ТПQ= 823000-870000 = -47000 руб.

Висновок: в результаті зниження фізичного обсягу виробництва вартість товарної продукції знизилася на 47 тис. Руб. (5,4%).

6. Визначимо вплив зміни цін на вартість товарної продукції:

 = 1,502 (150,2%).

?ТПц= 1236000-823000 = + 413000.

Висновок: 1) через зростання цін вартість товарної продукції збільшилася на 413 тис. Руб. (50,2%); 2) загальний вплив динаміки цін і фізичних обсягів виробництва на вартість товарної продукції становить зростання обсягу товарної продукції на 366 тис. Руб. (413-47 = 366), тобто на 42,1%.

7. Визначимо лінійний коефіцієнт структурних зрушень для оцінки зміни структури товарної продукції, яка за плановими даними (табл. 2.8) може бути представлена ??вектором (23,0; 17,2; 59,8), а за фактичними даними вектором (29,1 ; 27,2; 43,7):

 = 10,7%.

Таблиця 2.8

 ТП  план  факт
 Ціна  Об `єм  Виручка від продажів  Ціна  Об `єм  Виручка від продажів
 тис. руб.  тис.шт.  млн. руб. %  тис. руб.  тис. шт.  млн. руб. %
А  0,4  0,5  0,4 · 0,5 = 0,2  23,0  0,8  0,45  0,8 · 0,45 = 0,36  29,1
В  0,5  0,3  0,5 · 0,3 = 0,15  17,2  0,96  0,35  0,96 · 0,35 = 0,336  27,2
С  2,6  0,2  2,6 · 0,2 = 0,52  59,8  3,0  0,18  3 · 0,18 = 0,54  43,7
 Разом:  0,87    1,236

Висновок: структура товарної продукції змінилася значно, в середньому частка кожного виду продукції в загальному обсязі виробництва змінилася на 10,7%.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ | ВСТУП | Тема 1. Виробнича потужність | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 3. Основні фонди і кошти | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 4. Оборотні фонди і кошти | Методика розв'язування типових задач |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати