Головна

Завдання для самостійного рішення

  1. I. ЗАВДАННЯ АРТИЛЕРІЇ
  2. I. Мета і завдання дисципліни
  3. II. Основні завдання та їх реалізація
  4. II. Проблема виродженого базисного рішення
  5. V. Для вирішення яких завдань психологічної корекції можуть бути використані наступні завдання '.
  6. VII. Шматки ТА ЗАВДАННЯ
  7. VII. За зразками завдань, виконаних Вітею X. (13 ле відновите можливі інструкції, цілі і завдання созда | згідно цих методик.

Завдання 1.1. Потужність заводу на початок року - 18200 млн. Руб. Очікуваний приріст потужності: з 10 квітня - 400 млн. Руб., З 21 липня - 340 млн. Руб., З 29 листопада - 300 млн. Руб. Плановане вибуття: з 14 червня - 120 млн. Руб., З 30 вересня - 180 млн. Руб. Визначити виробничу потужність на кінець року і середньорічну потужність заводу.

Завдання 1.2. Потужність на початок року - 16600 тис. Руб. Планований приріст потужності: з 10 січня - 400 тис. Руб .; з 22 травня - 340 тис. руб .; з 2 серпня - 300 тис. руб .; плановане вибуття потужності: з 14 березня -120 тис. руб .; з 13 липня - 180 тис. руб. Визначити середньорічну виробничу потужність заводу і потужність на кінець року.

Завдання 1.3. Потужність цеху на початок року - 11 тис. шт. виробів. З 10.04. вона повинна збільшитися на 1,2 тис. шт., з 2.09. ще на 0,8 тис. шт. Визначити вихідну і середньорічну виробничу потужність.

Завдання 1.4. Вхідна потужність - 1000 тис. Руб. З 6 квітня введена потужність за рахунок нового будівництва на суму 500 тис. Руб .; з 17 липня за рахунок реконструкції на суму 200 тис. руб. З 22 квітня ліквідована потужність на 50 тис. Руб .; з 8 серпня - на 100 тис. руб. Коефіцієнт використання потужності - 0,8. Визначити виробничу потужність на кінець року, середньорічну потужність і обсяг випуску.

Завдання 1.5. Вхідна потужність - 100 млн. Руб. З 16 квітня введена потужність за рахунок нового будівництва на 45 млн. Руб .; з 24 червня - за рахунок реконструкції на 20 млн. руб. Коефіцієнт використання потужності - 0,8. Визначити середньорічну виробничу потужність, потужність на кінець року, фактичну виручку від реалізації.

Завдання 1.6. Трудомісткість виробничої програми - 248,4 тис. Нормо-годину, виконання норм виробітку - 115%, ефективний фонд часу роботи одного верстата в рік - 3600 нормо-годину. Визначити необхідну кількість верстатів.

Завдання 1.7. Трудомісткість виробничої програми - 250 тис. Нормо-годину, виконання норм виробітку - 115%, ефективний фонд часу роботи верстата в рік - 4020 нормо-годину. Визначити необхідну кількість верстатів.

Завдання 1.8. Робочих днів у році - 250, число змін - 2, тривалість зміни - 8 год. Простої на ремонт - 5%. Наявність верстатів на початок року - 100, щорічний знос - 10%, обсяг випуску продукції - 114 тис. Шт., Норматив витрат часу на один виріб 4 час. Визначити додаткову потребу в верстатах.

Завдання 1.9. Наявність верстатів на початок року - 300 од., Режим роботи тризмінному, робочих днів на рік - 240, тривалість зміни -8 ч. Час простоїв на плановий ремонт верстатного парку - 24 тис. Годин. Визначити номінальний і ефективний фонди робочого часу встановлених верстатів на рік.

Завдання 1.10. Наявність верстатів на початок року - 500, режим роботи - 2 зміни по 8 год кожна, робочих днів на рік - 250. Час планового ремонту верстатного парку - 41 тис. Ч. Визначити номінальний і ефективний фонди робочого часу встановлених верстатів на рік.

Завдання 1.11. У цеху - 25 верстатів, річний фонд робочого часу кожного верстата - 4020 годину, виконання норм виробітку - 110%, норма часу на обробку однієї деталі - 0,75 год. Визначити виробничу потужність цеху.

Завдання 1.12. На ділянці будівельної механізації на початку року працюють 4 екскаватора марки Е -1252, 7 екскаваторів марки Е-652 і 6 екскаваторів марки Е-505. З 1.08. ділянка повинна отримати ще 6 екскаваторів марки Е-505. Годинна продуктивність екскаваторів Е-1252 - 160 м3, Е-652 - 123 м3, Е-505 - 90 м3. Середній час роботи в році - 4100 год. Визначити річну виробничу потужність ділянки.

Завдання 1.13. Вага завантаження в обпалювальну піч сировини - 60 т, вихід готової продукції (клінкеру) - 40%, тривалість випалу - 16 год. Піч працює в безперервному режимі, планові простої на ремонт - 200 годин на рік. Розрахувати ефективний фонд робочого часу і річну виробничу потужність обпалювальної печі.

Завдання 1.14. В організації ефективний фонд робочого часу становить 4000 годин. Визначити виробничу потужність потокової лінії складання тракторів, виходячи з такту потокової лінії 2,66 хв.

Завдання 1.15. Будується ділянку механічної обробки деталей. Будуть випускатися деталі одного виробу в одну зміну. Трудомісткість токарних робіт - 3 ч / изд., Фрезерних - 1ч / изд. План випуску - 36 тис. Виробів на рік. Коефіцієнт використання потужності - 0,75. Простої на планові ремонти верстатів - 10%. Визначити необхідну кількість токарних і фрезерних верстатів і річну виробничу потужність ділянки.

Завдання 1.16. Будується ділянку механічної обробки деталей. Будуть випускатися деталі одного виробу в одну зміну, трудомісткість токарних робіт - 2 ч / изд., Фрезерних - 1 ч / изд., План випуску - 30 тис. Виробів на рік, коефіцієнт використання верстатів - 0,75. Втрати робочого часу не плануються. Визначити необхідну кількість токарних і фрезерних верстатів і виробничу потужність ділянки.

Завдання 1.17. У цеху встановлено три групи верстатів: шліфувальні - 15 од., Стругальні - 8 од., Револьверні - 12 од. Норма часу на обробку 1 вироби в кожній групі верстатів: 2,5 ч; 1,5 ч; 2,0 ч; простої на плановий ремонт: 5%; 7%; 10%; виконання норм виробітку: 115%; 120%, 125%. Режим роботи - 2 зміни, тривалість зміни - 8 год; число робочих днів у році - 255. Визначити номінальний фонд робочого часу, ефективні фонди робочого часу, виробничу потужність кожної групи верстатів і виробничу потужність цеху.

Завдання 1.18. Режим роботи - 2 зміни по 8 годин кожна, 255 робочих днів на рік, простої на плановий ремонт верстатного парку - 5%. Визначити ефективний фонд робочого часу, виробничу потужність кожної групи верстатів і потужність ділянки за даними табл. 1.3.

Таблиця 1.3

 Група верстатів  Число верстатів, шт.  Продуктивність, шт. / Год  Норма вироблення,%
 фрезерна
 шліфувальна
 Токарська

Завдання 1.19. Режим роботи - 3 зміни, зміна - 8 год, 260 робочих днів на рік, простої на плановий ремонт - 7%. Визначити ефективний фонд робочого часу, виробничу потужність кожної групи верстатів і ділянки за даними табл. 1.4.

Таблиця 1.4

 Група верстатів  Кількість, шт.  Час обработкіодной деталі, хв.  Норма вироблення,%
 фрезерна
 Токарська
 шліфувальна
 сверлильная

Завдання 1.20. Загальна площа ділянки - 360 м2, З них 15% складає допоміжна. Площа, яку займає одним виробом, - 5 м2. Додаткова площа для організації робочого місця збирача становить 20% від площі, займаної одним виробом. Цикл зборки одного виробу - 12 год. Ефективний річний фонд робочого часу - 1800 год. Визначити виробничу потужність ділянки.

Завдання 1.21. Загальна площа ділянки - 540 м2, З них 18% складає допоміжна. Площа, яку займає одним виробом, - 5 м2. Додаткова площа для організації робочого місця збирача становить 20% від площі, займаної одним виробом. Цикл складання виробу - 24 год. Ефективний річний фонд робочого часу - 1960 год. Визначити виробничу потужність складального ділянки.

Завдання 1.22. Корисна площа складального цеху заводу комбайнів 400 м2, Один комбайн збирається на площі в 20 м2 за дві зміни. Зміна 8 ч, робочих днів на рік - 250. Втрати робочого часу не плануються. Визначити виробничу потужність цеху при роботі в одну зміну і випуск комбайнів при коефіцієнті змінності 1,5 і 2,5.

Завдання 1.23. Корисна площа цеху - 832 в м2; площа, необхідна для складання одного виробу з урахуванням площі займаної збирачем, - 104 м2; час збирання - 48 год; режим роботи - 2 зміни по 8 год кожна, робочих днів на рік - 240; обсяг випуску - 600 вид. / рік. Втрати робочого часу не плануються. Визначити виробничу потужність цеху і коефіцієнт її використання.

Завдання 1.24. Корисна площа складального цеху 400 м2, Одна машина збирається на площі в 25 м2 за одну зміну. Втрати робочого часу - 10%. Визначити виробничу потужність цеху при роботі в 1 зміну, випуск машин при коефіцієнті змінності 1,5 і 2,5.

Завдання 1.25. Корисна площа складального цеху - 500 м2, Один виріб збирається на площі 50 м2 за одну зміну (з урахуванням місця збирача). Визначити річну виробничу потужність і випуск виробів: а) при роботі в одну зміну і при коефіцієнті змінності 1,5 (без втрат робочого часу); б) при роботі в одну зміну і при коефіцієнті змінності 1,5 (з втратами робочого часу рівними 10%).

Завдання 1.26. Режим роботи двозмінний по 8 год кожна. За рік відпрацьовано 256 робочих днів. У цеху встановлено 40 верстатів. Простої на плановий ремонт - 8%. Трудомісткість одного виробу - 30 хв; річний випуск - 278 тис. шт., коефіцієнт виконання норм 1,25. Визначити річну виробничу потужність цеху і коефіцієнт її завантаження.

Завдання 1.27. Режим роботи цеху - 1 зміна, тривалість зміни 8 год. Робочих днів у році 256. У цеху встановлено 50 верстатів продуктивністю - 2 изд. / Год. Простої на плановий ремонт верстатів - 8%. Річний обсяг випуску виробів - 178 тис. Шт. Визначити річну виробничу потужність цеху і коефіцієнт завантаження обладнання.

Завдання 1.28. У цеху - 40 верстатів; річний обсяг випуску - 115500 вид .; режим роботи двозмінний по 8 год кожна; робочих днів у році - 258; простої на плановий ремонт - 4%; час обробки виробу - 1,2 ч. Визначити річну виробничу потужність і рівень її використання.

Завдання 1.29. Режим роботи - 2 зміни по 8 год кожна. Робочих днів у році 260. Простої на плановий ремонт верстата становлять 3%. Річний план випуску - 20176 штук. Нормативна трудомісткість однієї деталі - 0,192 години. Коефіцієнт виконання норм виробітку - 1,2. Визначити річну виробничу потужність верстата і коефіцієнт його завантаження.

Завдання 1.30. На ділянці - 30 верстатів. Норма часу на обробку одного виробу - 0,5 год; режим роботи - двозмінний; тривалість зміни - 8 год; робочих днів у році - 225; простої на плановий ремонт верстатів - 3%; коефіцієнт використання верстатів - 0,85. Визначити річну виробничу потужність ділянки і обсяг випуску продукції.

Завдання 1.31. У цеху - 40 верстатів продуктивністю 2 изд. / Год; режим роботи - 2 зміни по 8 год кожна; робочих днів у році - 245; простої на плановий ремонт верстатного парку - 3%; коефіцієнт використання верстатів - 0,75. Визначити ефективний фонд робочого часу, річну виробничу потужність ділянки і обсяг випуску продукції.

Завдання 1.32. Фабрика працює в одну зміну, число ткацьких верстатів на початок року - 500. З 13 квітня встановлено 60 верстатів, з 18 серпня - 40, з 1 березня вибуло 28 верстатів, з 20 серпня - 22. Робітників днів в році - 250, простої на ремонт - 5%, продуктивність одного верстата - 4 м тканини на годину, план випуску - 3750 тис.м. Визначити ефективний фонд робочого часу, середньорічна кількість верстатів, річну виробничу потужність фабрики і коефіцієнт її використання.

Завдання 1.33. Число верстатів на початок року 120 од., З 1 березня встановлено 20 од., З 12 вересня встановлено ще 30 од., З 16 вересня вибуло 10 од., Робочих днів в році 220, режим роботи - 3 зміни тривалістю 8 год, простої на ремонт верстатного парку - 8%, трудомісткість виготовлення однієї деталі - 15 хв .; річний план випуску виробів - 2500 тис. шт. Визначити середньорічне число верстатів, річну виробничу потужність цеху і коефіцієнт використання потужності.

Завдання 1.34. На заводі провідним є механічний цех. Його потужність визначається потужністю фрезерних верстатів. Вироблення 1 фрезерного верстата - 2 изд. / Год. У цеху таких верстатів 16, режим роботи - 2 зміни, по 8 год кожна, простої на плановий ремонт - 10%. Коефіцієнт використання верстатів - 0,92. «Вузьким місцем» на заводі є ливарний цех, що забезпечує тільки 70% необхідного обсягу заготовок. Визначити ефективний фонд робочого часу, виробничу потужність заводу по потужності ведучого цеху з урахуванням потужності заготівельного (ливарного) цеху і обсяг кооперованих поставок (в шт.), Необхідний для повного використання потужності ведучого цеху.

Завдання 1.35. Відпрацьовано 240 робочих днів. Режим роботи - 2 зміни, 8 ч кожна. Наявність верстатів на початок року - 90 од. Простої на плановий ремонт - 4%. План випуску - 752 тис. Шт. Продуктивність верстата - 2 изд. / Год. Щорічне вибуття верстатів -5% від наявного парку. Визначити ефективний річний фонд робочого часу, фактичне і планове число верстатів, додаткову потребу в верстатах

Завдання 1.36. Наявність верстатів на початок року - 190. Режим роботи - 1 зміни, по 8 год кожна. Робочих днів у році - 262. Простої на плановий ремонт - 9%. Коефіцієнт виконання норм - 1,25. План випуску - 146 тис. Шт. Час виготовлення одного виробу - 4,0 ч. Щорічне вибуття верстатів - 8 шт. Визначити ефективний річний фонд робочого часу, фактичне і планове число верстатів і їх додаткову потребу.

Завдання 1.37. У 2007 році на заводі є в наявності 120 од. обладнання з річною продуктивністю кожної одиниці - 100 тис. шт. У 2009 році планується збільшити випуск виробів на 3,52 млн. Шт. Нове обладнання, яке надходить замість зношеного, має продуктивність - 110 тис. Шт. на рік. Коефіцієнти вибуття обладнання: у 2007 році - 0,2; 2008 - 0,23. Визначити фактичне число одиниць обладнання у 2008 році, виробничу потужність 2008 і 2009 рр. і додаткову потребу в новому устаткуванні.

Завдання 1.38. В організації на початок року є 130 верстатів. Обсяг випуску - 70 тис. Шт. Трудомісткість 1 вироби - 4,65 ч. Режим роботи однозмінний тривалістю - 8 годин. Простої на плановий ремонт - 7%. Щорічне вибуття верстатів в зв'язку із зносом - 10 шт. Визначити ефективний річний фонд робочого часу, фактичне і планове число верстатів і їх додаткову потребу.

Завдання 1.39. Фабрика працює в три зміни, тривалість зміни 8 годин, протягом року відпрацьовано 260 робочих днів. Середньорічна кількість механічних верстатів - 50 од., Автоматичних - 125 од. Простої на плановий ремонт по механічних верстатів - 8%, по автоматичним - 6%. Трудомісткість виготовлення одного метра: сатину на механічних верстатах - 0,125 ч, крепу на автоматичних - 0,065 ч. Визначити ефективні річні фонди робочого часу за механічним і автоматичним верстатів, річну планову виробничу потужність автоматичних і механічних верстатів, а також потужність фабрики в цілому.

Завдання 1.40. Наявність верстатів на початок року - 86, до кінця року планується вибуття 6 верстатів і збільшення виробничої потужності фабрики на планований рік на 25%, продуктивність - 0,2 вироби на годину. Робочих днів у році - 260, однозмінний режим роботи, зміна тривалістю 8 годин. Коефіцієнт виконання норм виробітку - 1,1. Простої на плановий ремонт верстатного парку - 10%. Визначити номінальний і ефективний фонди робочого часу, фактичне і плановану кількість верстатів, фактичну і плановану річну виробничу потужність, додаткову кількість нових верстатів.

Завдання 1.41. Наявність верстатів на початок року - 120, на наступний рік планується вибуття 16 верстатів і збільшення потужності на 25%, час виготовлення виробу - 2год. Робочих днів у році - 240, режим роботи - 2 зміни, тривалість зміни 8 годин. Коефіцієнт виконання норм виробітку - 1,15. Простої на плановий ремонт - 10%. Визначити ефективний фонд робочого часу, фактичну і плановану річну виробничу потужність, додаткову кількість верстатів.

Завдання 1.42. В організації числиться 200 машин, придбаних в різний час: в т.ч. машин віком 3 роки - 35 од .; 4 роки - 20 од .; 5 років - 45 од .; 6 років - 40 од .; 8 років - 25 од .; 10 років - 30 од .; 12 років - 5 од. Визначити середній вік парку машин і їх річний фонд робочого часу.

Завдання 1.43. В організації числиться 100 машин, придбаних в різний час: в т.ч. машин віком 4 роки - 52 од .; 5 років - 30 од .; 6 років - 30 од .; 8 років - 5 од .; 10 років - 3 од. Визначити середній вік парку машин і їх річний фонд робочого часу.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ | ВСТУП | Тема 1. Виробнича потужність | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 3. Основні фонди і кошти | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 4. Оборотні фонди і кошти | Методика розв'язування типових задач |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати