На головну

Апаратне та програмне обеспеченіе.Компьютер зі встановленою операційною системою Windows і файловий менеджер Total Commander.

  1. Breaking Windows
  2. Total - "Всього.
  3. Total control of your finances, anytime, anywhere ... Worldwide Wishful-thinking?
  4. WINDOWS
  5. Windows NT
  6. Автоматична політика (політика вбудованих стабілізаторів) заснована на забезпеченні податковою системою бюджетних надходжень в залежності від рівня економічної активності.
  7. авторитет менеджера

Відповідальний редактор Е.А.Юсупянц

художник А.Пащенко коректори: Т.Лазарєва, І.Булгакова

Ліцензія ЛР № 065194 вiд 02 червня 1997 р

Здано в набір 30.05.02.

Підписано до друку 31.07.02.

Формат 84x108 / 32. Бум. тип № 2. Гарнітура CG Times. Друк висока. Ум. д 26,88.

Тираж 10000 прим. Зак. № 412.

Видавництво «Фенікс»

344002, г. Ростов-на-Дону, пров. Соборний, 17

Віддруковано з готових діапозитивів у ЗАТ «Книга»

344019, г. Ростов-на-Дону, вул. Радянська, 57

Якість друку відповідає наданим диапозитивам.

порядок під


[1] Відомості РРФСР. 1991. № 18. У розділі ст. 565; Відомості Верховної. 1996. № 17. У розділі ст. 1915.

[2] Російське трудове право / Под ред. А.Д.Зайкіна. М., 2000. С. 44.

[3] Конвенції та рекомендації МОП: В 2 т. Женева, 1991.

[4] Конвенція МОП № 111 «Про дискримінацію в галузі праці та занять». Міжнародна організація праці: Конвенції та рекомендації (1919-1990). Т. 1, 2. Женева, 1991.

[5] Смолярчук В.І. Джерела радянського трудового права. М .: Юрид. лит. 1978. С. 21.

[6] Відомості Верховної. 2000. № 12. У розділі ст. 1259.

[7] Відомості Верховної. 2000. № 6. У розділі ст. 760.

[8] Див., Наприклад: роз'яснення Мінпраці РФ від 25.11.1993. «Про відпустки працюючим за сумісництвом» / 1994. № 2. С. 60.

[9] Див .: Указ Президента Російської Федерації від 16.05.1997. № 490 // Відомості Верховної. 1997. № 20. У розділі ст. 2242.

[10] Відомості Верховної. 1995. № 35. У розділі ст. 3505.

[11] Відомості Верховної. 1994. № 8. Ст. 801.

[12] Відомості Верховної. 1996. № 22. У розділі ст. 2663.

[13] САПП РФ. 1993. № 51. У розділі ст. 4934; 1994. № 2. Ст. 77.

[14] Відомості Верховної 2001. № 33. Ч. 1. Ст. 3423.

[15] П. 3 ст. 21 ФЗ РФ «Про основи державної служби Російської Федерації» від 31.07.1995 // Відомості Верховної. 1995. № 31. У розділі ст. 2990; ст. 7 ФЗ РФ «Про відомчу охорону» від 14.04.1999 // РГ. 1999. 20 квітня.

[16] Відомості Верховної. 1999. № 29. У розділі ст. 3702.

[17] Трудове право: Підручник. Під ред. О.В.Смірнова. М., 1999. С. 64.

[18] ВПС СРСР. 1983. № 25. У розділі ст. 382.

[19] ВВС РРФСР. 1988. № 6. У розділі ст. 168.

[20] ВСНД РФ і ЗС РФ. 1992. № 41. У розділі ст. 2254; Відомості Верховної. 1995. № 48. У розділі ст. 4558.

[21] Відомості Верховної. 1995. № 48. У розділі ст. 4557.

[22] Курс російського трудового права. Т.1. СПб., 1996. С. 429.

[23] РГ. 1991. 30 жовтня.

[24] Відомості РФ. 1992. № 41. У розділі ст. 2254.

[25] СЗРФ. 1995. № 21. У розділі ст. 1930.

[26] СЗРФ. 1995. № 48. У розділі ст. 4557.

[27] Відомості РФ. 1992. № 17. У розділі ст. 890; Відомості Верховної. 1995. № 48.Ст. 4558.

[28] Відомості РРФСР. 1991. № 18. У розділі ст. 565; Відомості Верховної. 1996. № 17. У розділі ст. 1915.

[29] Росія і соціальне партнерство. М., 1993.

[30] Відомості РРФСР. 1991. № 47. У розділі ст. 1611.

[31] Відомості РФ. 1992. № 17. У розділі ст. 890; Відомості Верховної. 1995. № 48. У розділі ст. 4558.

[32] Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці // Женева. 1983.

[33] РГ. 1999. 12 травня.

[34] Трудове право Росії / Под ред. Р.3.Лівшіца і Ю.П.Орловского. М., 1998. С. 74.

[35] РГ. 1993. 21 вересня.

[36] Відомості Верховної. 1999. № 18. У розділі ст. 2218.

[37] Трудове право: Підручник / За ред. О.В.Смірнова. М., 1999. С. 136.

[38] У розділі ст. 17 Федерального закону від 21.12.2001 № 178-ФЗ «Про приватизацію державного та муніципального майна» // Відомості Верховної. 2002. № 4. Ст. 251.

[39] В даний час діє з ізм. і доп. від 25.07.2002 // Відомості РФ. 1991. № 18. У розділі ст. 565. Надалі - Закон про зайнятість.

[40] Відомості РФ. 1992. № 24. У розділі ст. 1329.

[41] САПП РФ. 1992. № 1. Ст. 4.

[42] Відомості Верховної. 1996. № 22. У розділі ст. 2665.

[43] САПП РФ. 1993. № 7. Ст. 564.

[44] Відомості Верховної. 1997. № 17. У розділі ст. 2009.

[45] Відомості Верховної. 1997. № 29. У розділі ст. 3533.

[46] Утв. Наказом Мінпраці РФ від 30.11.2000. № 274. 2000. № 51.

[47] У розділі ст. 20 Закону «Про зайнятість населення в РФ».

[48] ??Див .: Порядок реєстрації безробітних громадян. Затв. Постановою Уряду РФ від 22.04.1997 № 458 в ред. від 05.11.1999 // Відомості Верховної. 1997. № 17. У розділі ст. 2009.

[49] Див .: № 181-ФЗ від 24.11.1995 // Відомості Верховної. 1995. № 48. У розділі ст. 4563.

[50] Див .: Положення про фінансування заходів щодо сприяння зайнятості населення та соціальної підтримки безробітних громадян за рахунок коштів федерального бюджету Утв. Наказом Мінпраці РФ № 57, Мінфіну РФ № 21Н від 25 03.2002 // БНА. 2002. № 17.

[51] Див .: Положення про порядок організації відпочинку та оздоровлення дітей безробітних громадян. Затв. Наказом Федеральної службою зайнятості РФ № 104 від 30.04.1996.

[52] п.2 ст.29 Закону «Про зайнятість населення в РФ».

[53] Абзац 5 п. 2 ст. 35 Закону «Про зайнятість населення в РФ».

[54] У розділі ст. 31, 35 Закону «Про зайнятість населення в РФ».

[55] Філіппова М.В. Матеріальна підтримка безробітних / В кн .: Курс російського трудового права. Т.2: Ринок праці та забезпечення зайнятості (правові питання) / Под ред. С.П.Мавріна, А.С.Пашкова, Е.Б.Хохлова. М., 2001. С. 519.

[56] Див., наприклад, Гавриліна А.К. Законодавство про зайнятість населення в державах СНД. Аналітичний огляд // Право і економіка. 1998. № 6, 8, 12; Лебедєва Л. Досвід США: державне страхування на випадок безробіття // Людина і праця. 1999. № 11.

[57] У розділі ст. 11 Федерального закону від 13.04.1998 № 60-ФЗ «Про конверсії оборонної промисловості в Російській Федерації» // Відомості Верховної. 1998. № 16. У розділі ст. 1795.

[58] Федеральний закон від 21.12.1996 № 159-ФЗ «Про додаткові гарантії щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків» // Відомості Верховної. 1996. № 52. У розділі ст. 5880.

[59] П. 22 Порядку реєстрації безробітних громадян. Затв. Постановою Уряду РФ від 22.04.1997 № 458 // Відомості Верховної. 1997. № 17. У розділі ст. 2009.

[60] Постановою Мінпраці РФ № 3, Міносвіти РФ № 1 від 13.01.2000 затверджено Положення про організацію професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки безробітних громадян і незайнятого населення.

[61] Див .: Лист Федеральної служби зайнятості РФ від 11.08.1995 № П-3-11-1553 «Про питання, пов'язані з оплатою безробітним громадянам за період їх професійного навчання за направленням служби зайнятості вартості проїзду на громадському транспорті».

[62] Див .: Наказ Федеральної служби зайнятості РФ від 18.06.1993 № 78 «Про надання матеріальної допомоги безробітним і членам сімей безробітних, які перебувають на їх утриманні» // БНА. 1993. № 10.

[63] Медведєв ОМ. Працевлаштування на громадські роботи (деякі проблеми) // Трудове право. 1999. № 4. С.37-43.

[64] Див .: Постанова Уряду РФ від 14.07.1997 № 875 // Відомості Верховної. 1997. № 29. У розділі ст. 3533.

[65] РГ, 1995. № 149. 3 серпня.

[66] Слід зазначити, що в даний час трудова книжка втратила своє значення як єдиного документа, за яким визначається стаж роботи, який дає право на отримання пенсії, оскільки в цей стаж включаються всі види діяльності (робота за цивільно-правовими договорами, підприємницька діяльність і т.д.), з доходів від якої справляються внески до Пенсійного фонду.

[67] Дана норма вступає в протиріччя зі ст.57 ТК, яка відносить місце роботи із зазначенням структурного підрозділу до істотних умов трудового договору, які можуть бути змінені тільки за згодою сторін і в письмовій формі. Норма ст.57 відповідає ст. 37 Конституції - принципу свободи праці.

[68] Відомості Верховної. 2001. № 52. Ч. 1. Ст. 4921. 24 грудня.

[69] На відміну від раніше діючого КЗпП, Трудовий кодекс використовує терміни «припинення» і «розірвання» як синоніми.

[70] СП СРСР. 1980. № 3. С. 17.

[71] Федеральний закон від 17.07.1999 № 175-ФЗ // РГ. 1999. № 140-141. 22 липня.

[72] П. 21 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 22.12.1992 № 16 (ред. Від 15.01.98) «Про деякі питання застосування судами Російської Федерації законодавства при вирішенні трудових спорів» // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду РФ 1961-1993 , М .: Юридична література, 1994; ВВС РФ. 1998. № 3.

[73] РГ. 1993. 21 вересня; 1997. 9 жовтня.

[74] РГ. 1995. № 149. 3 серпня; РГ 1999. 23 лютого; Відомості Верховної. 2000. № 46. 13 листопада.

[75] РГ.1998. № 8. 16 січня; Відомості Верховної. 1999. № 16.

[76] РГ. 2001. 31 грудня.

[77] Відомості Верховної. 1996. № 15. У розділі ст. 1 629.

[78] Відомості Верховної. 2000. № 46. У розділі ст. 4538.

[79] ФЗ РФ від 24 листопада 1995 № 181-ФЗ «Про соціальний захист інвалідів в Російській Федерації» // Відомості Верховної. 1995. № 48. У розділі ст. 4563.

[80] М .: Економіка, 1977.

[81] БМТ. 1998. № 8.

[82] Бюлетень Держкомпраці СРСР. 1985. № 11.

[83] БНА. 1999. № 36.

[84] Роз'яснення Мінпраці Росії від 29.12.1992 № 5 «Про деякі питання, що виникають у зв'язку з перенесенням вихідних днів, збігаються з святковими днями // БНА. 1993. № 3.

[85] Трудове право Росії: Підручник / За ред. Р.З.Лівшіца і Ю.П.Орловского. М., 1998. С. 171.

[86] Постанова Уряду РФ від 13.09.1994. № 1052 «Про відпустки працівників освітніх установ і педагогічних працівників інших установ, підприємств та організацій» // СП РФ. 1994. № 21. У розділі ст. 2397.

[87] У розділі ст. 44 ФЗ РФ «Про прокуратуру Російської Федерації» від 17 листопада 1995 № 168-ФЗ в ред. від 10.02.1999 // Відомості Верховної. 1995. № 47. У розділі ст. 4472; РГ. 1999. 17 лютого.

[88] М .: Економіка, 1997..

[89] СП СРСР. 1990. № 16. У розділі ст. 85.

[90] Відомості Верховної. 1995. № 2. Ст. 16.

[91] П. 3 ст. 37 Конституції РФ 1993 р

[92] У розділі ст. 130 ТК РФ.

[93] Ст.1 Федерального закону від 24.10.1997 № 134-ФЗ «Про прожитковий мінімум в Російській Федерації» // Відомості Верховної. 1997. № 43. У розділі ст. 4904.

[94] Див .: ст. 421 ТК РФ.

[95] ФЗ від 29.04.2002 № 42-ФЗ «Про внесення доповнення до Федерального закону« Про мінімальний розмір оплати праці »// Відомості Верховної. 2002. № 18. У розділі ст. 1722.

[96] Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний науково-практичний) / Под ред. К.Я.Ананьевой. М., 2002. С. 180.

[97] У розділі ст. 132 ТК РФ.

[98] Зайкин А.Д. Правове регулювання заробітної плати // В кн .: Російське трудове право / Відп. ред. А.Д.Зайкін. М., 1997. С. 235-237.

[99] Зайкин А.Д. Правове регулювання заробітної плати // В кн .: Російське трудове право / Відп. ред. А.Д.Зайкін. М., 1997. С. 233.

[100] У розділі ст. 129 ТК РФ.

[101] Утв. Постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питань і Секретаріату ВЦРПС від 31.01.1985 № 31 / 3-30.

[102] Утв. Постановою Мінпраці РФ від 21.08.1998 № 37.

[103] САПП РФ. 1992. № 16. У розділі ст. Тисяча двісті п'ятьдесят три.

[104] Відомості Верховної. 2001. № 44. У розділі ст. 4150.

[105] Відомості Верховної. 2001. № 46. У розділі ст. 4365.

[106] У розділі ст. 144 ТК РФ.

[107] Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації / Відп. ред. Ю.П.Орловскій. М., 2002. С. 317.

[108] Утв. Постановою Уряду Російської Федерації від 21.03.1994 № 210 // САППРФ. 1994. № 13. У розділі ст. 991.

[109] Див., Наприклад: Перелік науково-дослідних установ і підрозділів, безпосередня робота в яких дає право працівникам на підвищення окладів (ставок) у зв'язку з небезпечними для здоров'я та особливо важкими умовами праці. Затв. Наказом Минздравмедпрома РФ від 06.06.1994 № 113 // Бібліотека РГ. 1995. № 2, 19.

[110] Утв. Постановою Мінпраці РФ від 14.03.97 № 12 // Бюлетень Мінпраці РФ. 1997. № 5.

[111] Див .: ст. 7, 10, 11 Закону від 19.02.1993 № 4520-1 // Відомості Верховної Ради РФ. 1993. № 16. У розділі ст. 551.

[112] Див .: Постанова Уряду РФ від 07.10.1993 № 1012 «Про порядок встановлення та нарахування трудового стажу для отримання процентної надбавки до заробітної плати особам, які працюють в районах Крайньої Півночі, прирівняних до них місцевостях і в інших районах Півночі» // Саппа РФ. 1993. № 41. У розділі ст. 3928.

[113] У розділі ст. 150 ТК РФ.

[114] У розділі ст. 150 ТК РФ.

[115] У розділі ст. 153 ТК РФ.

[116] Постанова Держкомпраці СРСР № 313, Секретаріату ВЦРПС № 14-9 від 06.08.1990 «Про оплату праці працівників охорони в нічний час».

[117] Постанова Мінпраці РФ від 08.06.1992 № 17 «Про розміри надбавок і доплат працівникам охорони здоров'я та соціального захисту населення» // Бюлетень Мінпраці РФ. 1992. № 7-8.

[118] Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний, науково-практичний) / Под ред. К.Я.Ананьевой. , 2002. С. 201.

[119] Пп. 4, 5 ст. 18 Федерального закону від 23.11.1995 № 175-ФЗ «Про порядок вирішення колективних трудових спорів» // Відомості Верховної. 1995. № 48. У розділі ст. 4557.

[120] У розділі ст. 8, 9 Закону України від 17.07.1999 № 181-ФЗ «Про основи охорони праці в Російській Федерації» // Відомості Верховної. 1999. № 29. У розділі ст. 3702.

[121] У розділі ст. 141 ТК РФ.

[122] Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації / Відп. ред. Ю.П.Орловскій. М., 2002. С. 340.

[123] Гусов К.М., Толкунова В.М. Трудове право. М., 2000. С. 197.

[124] У розділі ст. 164 ТК РФ.

[125] У розділі ст. 16 Федерального закону від 12.01.1995 № 5-ФЗ «Про ветеранів» // Відомості Верховної. 1995. № 3. У розділі ст. 168.

[126] У розділі ст. 2 Федерального закону від 10.01.2002 № 2-ФЗ «Про соціальні гарантії громадянам, які зазнали радіаційного впливу внаслідок ядерних випробувань на Семипалатинському полігоні» // Відомості Верховної. 2002. № 2. Ст. 128.

[127] Інструкція про службові відрядження. Затв. Мінфіном СРСР, Держкомпраці СРСР і ВЦРПС 07.04.1988 // Бюлетень Держкомпраці СРСР. 1988. № 8.

[128] У розділі ст. 268 ТК РФ.

[129] У розділі ст. 259 ТК РФ.

[130] У розділі ст. 264 ТК РФ.

[131] Див .: Постанова Уряду РФ від 26.02.1992 № 122 «Про норми відшкодування витрат на відрядження» // БНА. № 6. тисячі дев'ятсот дев'яносто дві.

[132] Наказ Мінфіну РФ від 06.07.2001 № 49н «Про зміну норм відшкодування витрат на відрядження на території Російської Федерації» // БНА. 2001. № 34.

[133] Див .: Указ Президента РФ № 1177 від 24.11.1995 // Відомості Верховної. 1995. №48. Ст. 4659.

[134] Постанова Уряду РФ від 01.12.1993 № 1261 «Про розмір та порядок виплати добових при короткострокових відрядженнях на території іноземних держав» // Саппа РФ. 1993. № 50. У розділі ст. 4871.

[135] Наказ Мінфіну РФ від 12.11.2001 № 92-н «Про розміри виплати добових при короткострокових відрядженнях на території зарубіжних країн» // БНА. 2001. № 51.

[136] Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації / Відп. ред. Ю.П.Орловскій. М., 2002. С. 352.

[137] Постанова Уряду РФ від 08.02.2002 № 93 «Про встановлення норм витрат організацій на виплату добових і польового забезпечення, в межах яких при визначенні податкової бази по податку на прибуток організацій такі витрати відносяться до інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією» // Відомості Верховної. 2002. № 7. Ст. 692.

[138] Постанова Уряду РФ від 19.09.1995 № 942 «Про цільової контрактної підготовки фахівців з вищою і середньою професійною освітою // Відомості Верховної. 1995. № 39. У розділі ст. 3777.

[139] СП СРСР. 1981. № 21. У розділі ст. 123.

[140] П. 4 Положення про цільової контрактної підготовки фахівців з вищою і середньою професійною освітою. Затв. Постановою Уряду РФ від 19.09.1995 № 942 // Відомості Верховної. 1995. № 39. У розділі ст. 3777.

[141] П. 3 Постанови Уряду РФ від 20.04.2000 № 354 «Про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з перевезенням військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, а також їх особистого майна» // Відомості Верховної. 2000. № 17. У розділі ст. 1883.

[142] Ст.35 Закону РФ від 19.02.1993 № 4520-1 «Про державні гарантії і компенсації особам, які працюють і проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях» // Відомості Верховної Ради РФ. 1993. № 16. У розділі ст. 551.

[143] Див .: ст. 373-376 ТК РФ.

[144] № 10-ФЗ від 12.01.1996 // Відомості Верховної. 1996. № 3. У розділі ст. 148.

[145] У розділі ст. 25 Федерального закону від 08.05.1994 № 3-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 2. Ст. 74.

[146] У розділі ст. 15,16,18 Федерального закону від 28.08.1995 № 154-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 35. У розділі ст. 3506.

[147] Наше час. 1997. № 119. 1 липня.

[148] У розділі ст. 43 Конституції РФ 1993 р

[149] У розділі ст. 196 ТК РФ.

[150] У розділі ст. 177 ТК РФ.

[151] Див .: Наказ Міносвіти РФ від 20.01.1997 № 91 // БНА. 1997. № 4. Наказ Міносвіти РФ від 01.10.2001 № 3244 // БНА. 2001. № 45.

[152] Відомості Верховної. 2000. № 43. У розділі ст. 4247.

[153] БНА. № 36. 2001.

[154] У розділі ст. 13, 14 Закону РФ від 15.05.1991 № 1244-1 «Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС» // Відомості Верховної Ради РРФСР. 1991. № 21. У розділі ст. 699.

[155] Утв. Постановою Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 23.02.1984 № 191 // СП СРСР. 1984. № 8. Ст. 46.

[156] Постанова Президії ВЦРПС від 12.11.1984 № 13-6 // Бібліотека РГ. 1995. № 4.

[157] Утв. Наказом Минздравмедпрома Росії № 206 і Постановою Фонду соціального страхування РФ № 21 від 19.10.1994 // БНА. 1995. № 1.

[158] Наказом Минздравмедпрома РФ «Про порядок проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників та медичних регламентах допуску до професії» від 14.03.1996 № 90 затверджено Список професійних захворювань та Інструкцію щодо його застосування (додаток № 5).

[159] У розділі ст. 14, 15, 18, 25 Закону РФ «Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС» від 15.05.1991 № 1244-1 // Відомості Верховної Ради РРФСР. 1991. № 21. У розділі ст. 699.

[160] У розділі ст. 24 Федерального закону від 19.02.1993 № 4520-1 «Про державні гарантії і компенсації особам, які працюють і проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях» // Відомості Верховної Ради РФ. 1993. № 16. У розділі ст. 551.

[161] У розділі ст. 10 Федерального закону РФ від 09.06.1993 № 5142-1 «Про донорство крові та її компонентів» // Відомості Верховної Ради РФ. 1993. № 28. У розділі ст. 1064.

[162] У розділі ст. 21 Федерального закону від 17.09.1998 № 157-ФЗ «Про імунопрофілактику інфекційних захворювань» // Відомості Верховної. 1998. № 38. У розділі ст. 4736.

[163] У розділі ст. 9 Федерального закону РФ від 07.11.2000 № 136-ФЗ «Про соціальний захист громадян, зайнятих на роботах з хімічною зброєю» // Відомості Верховної. 2000. № 46. У розділі ст. 4538.

[164] Указ Президента РФ № 508 від 15.03.2000 // Відомості Верховної. 2000. № 12. У розділі ст. 1259.

[165] Федеральний закон РФ від 19.06.2000 № 82-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 26. У розділі ст. 2729.

[166] Федеральний закон РФ від 11.02.2002 № 17-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 7. Ст. 628.

[167] Федеральний закон РФ від 24.07.1998 № 125-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. У розділі ст. 3803.

[168] У розділі ст. 12 Федерального закону від 11.02.2002 № 17-ФЗ «Про бюджет Фонду соціального страхування Російської Федерації на 2002 рік».

[169] Див .: Постанова Уряду РФ від 28.04.2001 № 332 // Відомості Верховної. 2001. № 19. У розділі ст. 1940.

[170] У розділі ст. 22 Федерального закону від 11.02.2002 № 17-ФЗ «Про бюджет Фонду соціального страхування Російської Федерації на 2002 рік».

[171] У розділі ст. 328 ТК РФ.

[172] У розділі ст. 213 ТК РФ.

[173] Постановою Уряду РФ від 28.04.1993 № 377 затверджено Перелік медичних психіатричних протипоказань для здійснення окремих видів професійної діяльності та діяльності, пов'язаної з джерелом підвищеної небезпеки // Саппа РФ. 1993. № 18. У розділі ст. 1602.

[174] Закон РФ від 09.06.1993 № 5142-1 «Про донорство крові та її компонентів» // Відомості Верховної Ради РФ. 1993. № 28. У розділі ст. 1064.

[175] Утв. Постановою Уряду РФ від 26.06.95 № 610 // Відомості Верховної. 1995. № 27. У розділі ст. 2580.

[176] Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації / Відп. ред. Ю.П.Орловскій. М. 2002. С. 412.

[177] Утв. Постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29.09.1981 № 275 / 17-99 // Бюллетень Госкомтруда СССР. № 1. 1982.

[178] Див .: Лист Мінфіну РФ від 21.07.1992 № 57. «Про умови виплати компенсації працівникам за використання ними особистих легкових автомобілів для службових поїздок» // БНА. 1992. № 11-12.

[179] Див .: Постанова Уряду РФ від 08.02.2002 № 92 // СЗРФ. 2002. №7. Ст. 691.

[180] Трудове право Росії / Под ред. С.П.Мавріна, Е.Б.Хохлова. М., 2002. С. 443.

[181] Коментар до Трудового Кодексу Російської Федерації / Під ред. К.Н.Гусова. М., 2002. С. 354.

[182] Див., Наприклад: Статут про дисципліну працівників рибопромислового флоту Російської Федерації. Затв. Постановою Уряду РФ від 21.09.2000 № 708 // Відомості Верховної. 2000. № 40. У розділі ст. 3965; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту Російської Федерації. Затв. Постановою Уряду РФ від 25.08.1992 № 535 // Саппа РФ. 1992. № 9. У розділі ст. 608.

[183] ??Федеральний закон від 31.07.1995 № 119-ФЗ «Про основи державної служби Російської Федерації» // Відомості Верховної. 1995. № 31. У розділі ст. 2990.

[184] Див .: ст.8 Статуту про дисципліну працівників морського транспорту. Затв. Постановою Уряду РФ від 23.05.2000 № 395 // Відомості Верховної. 2000. № 22. У розділі ст. 2311.

[185] Абрамова А.А. Трудова дисципліна та відповідальність // В кн .: Російське трудове право / Відп. ред. А.Д.Зайкін. М., 1997. С. 278.

[186] Див .: ст. 28 Федерального закону від 21.07.1997 № 114-ФЗ «Про службу в митних органах Російської Федерації» // Відомості Верховної. 1997. № 30. У розділі ст. 3586.

[187] П. 11 Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту РФ. Затв. Постановою Уряду РФ 25.08.1992 № 621 // Саппа РФ. 1992. № 9. У розділі ст. 608.

[188] Див .: п. 19 Дисциплінарного статуту воєнізованих гірничорятувальних частин з обслуговування гірничодобувних підприємств металургійної промисловості. Затв. Постановою Уряду РФ від 16.01.1995 № 47 // Відомості Верховної. 1995. № 4. Ст. 310.

[189] Утв. Указом Президента РФ від 02.03.1994 № 442 // Саппа РФ. 1994. № 10. У розділі ст. 775.

[190] Закон РРФСР від 20.03.92 № 2553-1 // Відомості РРФСР. 1992. № 14. У розділі ст. 719.

[191] Відомості Верховної. 1996. № 2. Ст. 64.

[192] Див .: Ф3 №5 від 12.01.1995 // Відомості Верховної. 1995. № 3. У розділі ст. 168.

[193] Утв. Указом Президента РФ від 25.09.1999 № 1270 // Відомості Верховної. 1999. № 39. У розділі ст. 4589.

[194] Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України. Затв. Постановою Уряду РФ від 31.05.1995 № 547 // Відомості Верховної. 1995. № 24. У розділі ст. 2276

[195] Гусов К.М., Толкунова В.М. Трудове право. М., 2000. С. 213.

[196] Абрамова О.В. Дисциплінарна відповідальність за порушення трудової дисципліни // В кн .: Трудове право Росії / Відп. ред. А.Ф.Нуртдінова і Ю.П.Орловскій. М., 2001. С. 260.

[197] Відомості Верховної. 2000. № 22. У розділі ст. 2311; Відомості Верховної. 2000. № 40. У розділі ст. 3965.

[198] Див., Наприклад: Положення про дисциплінарну відповідальність глав адміністрації. Затв. Указом Президента Російської Федерації від 07.08.1992 // Відомості РФ. 1992. № 33. У розділі ст. Тисяча дев'ятсот тридцять один.

[199] СЗ РФ.1995. № 31. У розділі ст. 2990.

[200] ВСНД РФ і ЗС РФ. 1992. № 8. Ст. 366.

[201] ВСНД РФ і ЗС РФ. 1993. № 33. У розділі ст. 1318.

[202] Відомості Верховної. 1999. № 29. У розділі ст. 3702.

[203] Російське трудове право: Підручник / За ред. А.Д.Зайкіна. М., 2000.. С. 322.

[204] Відомості Верховної. 2001. № 1. Ч. II. Ст. 135.

[205] РГ. 2001. 31 жовтня.

[206] ВВС РФ. 1993. № 23. У розділі ст. 811.

[207] Закони РФ від 10.06.1993. № 5154-1 «Про стандартизацію» - ВВС РФ. 1993. № 25. У розділі ст. 917; «Про сертифікації продукції та послуг» - ВВС РФ. 1993. № 26. У розділі ст. 966.

[208] Відомості Верховної. 2000. №22. Ст. 2314.

[209] Відомості Верховної. 2000. № 31. У розділі ст. 3295.

[210] Бюлетень Мінпраці РФ. 2001. № 4. С. 44.

[211] Відомості Верховної. 2000. № 6. У розділі ст. 760.

[212] Бюлетень Мінпраці РФ. 1997. № 2.

[213] БНА. 1997. № 2. С. 52.

[214] Відомості Верховної. 1995. № 14. У розділі ст. 1212.

[215] Відомості Верховної. 1995. № 37. У розділі ст. 3624.

[216] БМТ РФ. 1998. № 8-12.

[217] БМТ РФ. 1999. № 2. С. 15.

[218] Бюлетень Мінпраці РФ. 1998. № 8.

[219] Бюлетень Держкомпраці СРСР. 1988. № 4. С. 22. 12 '355

[220] Бюлетень Мінпраці СРСР. 1979. № 7-9.

[221] Відомості Верховної. 1995. № 48. У розділі ст. 4563.

[222] СП СРСР. 1973. № 21. У розділі ст. 116.

[223] Відомості Верховної. 1999. № 13. У розділі ст. 1595.

[224] РГ. 02.09.99.

[225] Відомості Верховної. 2000. № 52 (ч. II). Ст. 5149.

[226] РГ. 2001. 10 серпня.

[227] Охорона праці та соціальне страхування. 1999. № 12. С. 73.

[228] Охорона праці та соціальне страхування. 1995. № 4. С. 43.

[229] Відомості Верховної. 1995. № 47. У розділі ст. 4472; Відомості Верховної. 1999. № 7. Ст. 878.

[230] Закон РРФСР від 06.07.1991. № 1550-1 «Про місцеве самоврядування в Російській Федерації». ВВС РРФСР. 1991. № 29. У розділі ст. 1010.

[231] Відомості Верховної. 1996. № 3. У розділі ст. 148.

[232] Відомості Верховної. 2000. № 6. У розділі ст. 760.

[233] ФЗ РФ від 08.08.2001. № 134-ФЗ «Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при проведенні державного контролю (нагляду)» // Відомості Верховної. 2001. № 33. Ч. I. Ст. 3436.

[234] СЗ РФ.2001. № 50. У розділі ст. 4742.

[235] Відомості Верховної. 1998. № 33. У розділі ст. 4037.

[236] Відомості Верховної. 1999. № 14. У розділі ст. 1650.

[237] Відомості Верховної. 2000. № 31. У розділі ст. 3295.

[238] РГ. 2002. 8 травня.

[239] Відомості Верховної. 1999. № 29. У розділі ст. 3702; РГ. 2002. 23 травня.

[240] Відомості Верховної. 1995. № 48. У розділі ст. 4558; Відомості Верховної. 1995. № 48. У розділі ст. 4557.

[241] Відомості Верховної. 2000. № 29. У розділі ст. 3095.

[242] Бюлетень Мінпраці РФ. 2001. № 3.

[243] Абрамова А.А. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору за заподіяння шкоди // В кн .: Російське трудове право / Відп. ред. А.Д.Зайкін. М., 1997. С. 294.

[244] Коментар до Кодексу законів про працю Російської Федерації / Під ред. К.Н.Гусова. М., 1996. С. 243.

[245] Толкунова В.М. Трудове право: Конспект лекцій. М., 2002. С. 244.

[246] Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації / Під ред. К.Я.Ананьевой. М., 2002. С. 285.

[247] У розділі ст. 142 ТК РФ.

[248] п.З ст. 8 № 125-ФЗ від 24.07.1998 // Відомості Верховної. 1998. № 31. У розділі ст. 3803.

[249] Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 20.12.1994 № 10 «Деякі питання застосування законодавства про компенсацію моральної шкоди» // РГ. 1995. № 29. 8 лютого.

[250] У розділі ст. 233 ТК РФ.

[251] Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації / Під ред. К.Я.Ананьевой. М., 2002. С.296.

[252] У розділі ст. 37 Федерального закону від 16.02.1995 № 15-ФЗ «Про зв'язок» // Відомості Верховної. 1995. №8. Ст. 600.

[253] У розділі ст. 2.1 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1. Ч. 1. Ст. 1.

[254] У розділі ст. 10 Федерального закону від 31.07.1995 № 119-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 31. У розділі ст. 2990.

[255] Постанова Уряду РРФСР від 05.12.1991 № 35 // СП РФ. 1992. № 1-2. Ст. 7.

[256] У розділі ст. 3 Федерального закону від 29.07.1998 № 135-ФЗ «Про оціночної діяльності в Російській Федерації» // Відомості Верховної. 1998. № 31. У розділі ст. 3813.

[257] У розділі ст. 1 Федерального закону від 21.11.1996 № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» // Відомості Верховної. 1996. № 48. У розділі ст. 5369.

[258] п.6 ст. 59 Федерального закону від 08.01.1998 № 3-ФЗ // СЗ РФ 1998. № 2. Ст. 219.

[259] У розділі ст. 21 Федерального закону від 26.03.1998 № 41-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 13. У розділі ст. Тисячу чотиреста шістьдесят три.

[260] У розділі ст. 207 ТК РФ.

[261] Див. Коршунова Т.Ю. Правове регулювання праці керівника організації: єдність і диференціація // Журнал російського права. 1998. № 6. С. 34-35.

[262] В даний час діє Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, при виконанні яких забороняється застосування праці жінок (затв. Постановою Уряду РФ від 25.02.2000 № 162 // Відомості Верховної. 2000. № 10. У розділі ст. З).

[263] Перелік відповідних робіт затверджений Постановою Уряду РФ від 25.02.2000 № 163 (СЗ РФ. 06.03.2000. № 10. У розділі ст. Тисяча сто тридцять одна).

[264] Коментар до Трудового Кодексу Російської Федерації / Відп. ред. проф. Ю.П.Орловскій. М., 2002.М., 2002. С. 623. (Коментар до гл. 48 написаний Т.Ю.Коршуновой).

[265] Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації / Під ред. засл. юриста РФ С.А.Паніна. М., 2002. С. 263. (Коментар до ст. 77 написаний З.О.Александровой).

[266] Коментар до Трудового Кодексу Російської Федерації / Відп. ред. проф. Ю.П.Орловскій. М., 2002. С. 633. (Коментар до ст. 312. написаний А.К.Гавріліной).

[267] Утв. Наказом Міносвіти РФ від 07.12.2000 № 3570 // РГ. 2001. № 50-51. 13 березня.

[268] Сезону визнали роботи, які в силу кліматичних та інших природних умов виконуються протягом певного періоду (сезону), що не перевищує шести місяців (ст. 293 ТК).

[269] Вахтовий метод - особлива форма здійснення трудового процесу поза місцем постійного проживання працівників, коли не може бути забезпечене щоденне їх повернення до місця постійного проживання (ст. 297 ТК).

[270] Роботодавцем тут є релігійна організація, зареєстрована в порядку, встановленому федеральним законом, і яка уклала трудовий договір з працівником у письмовій формі (ст. 342 ТК).

[271] Толкунова В.М. Трудові спори і порядок їх вирішення. М., 1999. С. 49.

[272] Див., Наприклад: Постанова Пленуму Верховного Суду РФ № 16 від 22.12.1992 р «Про деякі питання застосування судами Російської Федерації законодавства при вирішенні трудових спорів» // ВПС РФ. 1993. № 3.

[273] Див .: Закон РФ від 26.06.1992 № 3132-1 «Про статус суддів в Російській Федерації» // Відомості Верховної Ради РФ. 1992. № 30. У розділі ст. тисячі сімсот дев'яносто дві; Федеральний закон від 17.01.1992 № 2202-1 «Про прокуратуру в Російській Федерації» // Відомості Верховної Ради ЗС РФ. 1992. № 8. Ст. 366.

[274] У розділі ст. 386 ТК РФ.

[275] У розділі ст. 392 ТК РФ.

[276] Див .: Федеральний закон від 17.12.1998 № 188-ФЗ «Про мирових суддів у Російській Федерації» // Відомості Верховної. 1998. № 51. У розділі ст. 6270.

[277] У розділі ст. 394 ТК РФ.

[278] У розділі ст. 396 ТК РФ.

[279] Див .: Федеральний закон від 23.11.1995 № 175-ФЗ // СЗ РФ. 1995 року № 48. У розділі ст. 4557.

[280] Нуртдінова А.Ф. Коментар до Закону «Про порядок вирішення колективних трудових спорів». М., 2001. С. 14.

[281] Коментар до Трудового кодексу РФ / Відп. редактор Ю.П.Орловскій. М., 2002. С. 814.

[282] Толкунова В.М. Трудові спори і порядок їх вирішення. М., 1999. С. 119.

[283] Закон РФ від 11.03.1992 № 2490-1 // Відомості Верховної Ради РФ. 1992. № 17. У розділі ст. 890.

[284] Указ Президента РРФСР від 15.11.1991 № 212. В даний час цей указ втратив чинність у зв'язку з Указом Президента РФ від 20.05.1996 № 743 // Відомості Верховної. 1996. № 21. У розділі ст. 2476.

[285] Див .: Постанова Уряду РФ від 15.04.1996 № 468 // Відомості Верховної. 1996. № 17. У розділі ст. +1999.

[286] Постанова Уряду РФ від 21.03.1998 № 332 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Російської Федерації з питань Міністерства праці та соціального розвитку Російської Федерації» // Відомості Верховної. 1998. № 14. У розділі ст. 1579.

[287] Постанова Мінпраці РФ від 17.12.1996 № 17 «Про надання підрозділам органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації повноважень щодо врегулювання колективних трудових спорів» // Бюлетень Мінпраці РФ. 1997. № 1.

[288] Див .: Постанова Мінпраці РФ від 12.03.1997 № 11 // Бюлетень Мінпраці РФ. 1997. № 4.

[289] Див .: додаток № 3 до Рекомендацій Мінпраці Росії від 27.03. № 4. 97 № 16 // Бюлетень Мінпраці РФ. 1997. № 5.

[290] Утв. Постановою Мінпраці Росії від 27.03. 1997 року № 16 // Бюлетень Мінпраці Росії. 1997. № 5.

[291] У розділі ст. 406 ТК РФ.

[292] Додаток № 1 до Рекомендацій Мінпраці РФ від 27.03. 1997 року № 17 // Бюлетень Мінпраці РФ. 1997. № 5.

[293] Трудове право Росії / Відп. ред. А.Ф.Нуртдінова, Ю.П.Орловскій. М., 2001.. С. 83.

[294] Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації / Відп. ред. Ю.П.Орловскій. М., 2002. С. 864.

[295] У розділі ст. 11 Федерального закону від 31.07.1995 № 119-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 31. У розділі ст. 2990.

[296] У розділі ст. 28 Закону РФ від 18.04.1991 № 1026-1 «Про міліцію» // Відомості Верховної Ради РРФСР. 1991. № 16. У розділі ст. 503.

[297] У розділі ст. 5.34 КоАП РФ, що вступив в дію з 1 липня 2002 р

[298] У розділі ст. 5.32 КоАП РФ, що вступив в дію з 1 липня 2002 року.

[299] Друкується за вид .: Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації / Під ред. проф. Ю.П.Орловского. М., 2002. С. 32-34.

Апаратне та програмне обеспеченіе.Компьютер зі встановленою операційною системою Windows і файловий менеджер Total Commander.

Total Commanderвикористовує дві панелі для відображення каталогів і файлів, що знаходяться на двох дисках; він дозволяє здійснювати операції над файлами з використанням як клавіатури, так і миші.

 CD-ROM 1ЩГ

 Встановити файловий менеджер Total Commander

Мета роботи.Навчитися виконувати операції над файлами, а також їх архівацію.

На гнучкому магнітному диску створена ієрархічна файлова система, зображена на рис. 1.38.

Завдання 1. Здійснити перегляд вмісту диска у формі списку і в формі дерева каталогів.

Завдання 2. Створити каталог Школа і скопіювати в нього файли Твір ^ ос і Класс.Ьтр.

Завдання 3. Заархівувати для зменшення інформаційного обсягу файли Твір ^ ос і Класс.Ьтр, що знаходяться в каталозі Школа.

Додаткові відомості по роботі з мишею.Для роботи з графічним інтерфейсом використовується миша або інший координатний пристрій введення (наприклад, сенсорна панель), при цьому користувач повинен вміти робити:

- клацання лівою кнопкою миші(або просто клацання)-
 одноразове натиснення і відпуск основної (зазвичай
 лівої) кнопки миші;

- клацання правою кнопкою миші- Одноразове натиснення
 і відпускання додаткової (зазвичай правої) кнопки
 миші;

- подвійне клацання- Два натискання основної кнопки з мі
 мінімальними інтервалом часу між ними;

- перетягування- Переміщення об'єкта, утримуючи
 кнопці миші.комп'ютерний практикум


Практична робота № 2
 Перегляд вмісту диска у формі списку і в формі дерева каталогів з використанням файлового менеджера Total Commander

Здійснимо перегляд вмісту диска у формі списку і в формі дерева каталогів.

1. Для перегляду вмісту диска у формі списку акти
 візувати ліву панель клацанням миші на панелі і
 вибрати логічний диск А: клацанням на кнопці диска.
 На лівій панелі з'явиться список каталогів, знаходячи
 щихся в кореневому каталозі диска А :.

2. Для перегляду вмісту диска у формі дерева ката
 логів активізувати праву панель натисканням клави
 ши {Tab} на клавіатурі і вибрати логічний диск А: з
 списку логічних імен дисків.

3. Вибрати команду [Вид-Дерево]. На правій панелі співаючи
 вітся дерево каталогів диска А :.

Створення каталогу і копіювання файлів з використанням файлового менеджера Total Commander

Створимо каталог Школа і скопіюємо в нього файл Сочіненіе.doc з каталогу Документи і файл Класс.Ьтр з каталогу Зображення.

1. Для створення нової папки на правій панелі активізувати кореневу папку і клацнути на кнопці F7 Каталог. На що з'явилася діалогової панелі ввести ім'я папки Школа.

Для копіювання першого файлу на правій панелі двічі клацнувши мишею відкрити каталог Документи і за допомогою миші перенести файл Сочіненіе.doc на праву панель в папку Школа.


Для копіювання другого файлу на правій панелі двічі клацнувши мишею відкрити каталог Зображення, а потім вкладений каталог Фото. За допомогою миші перенести файл Класс.Ьтр на праву панель в папку Школа. 2. На лівій панелі клацанням мишею відкрити папку Школа. З'явиться список файлів, скопійованих в цю папку, що містить дані про інформаційний обсязі файлів, дату і час їх створення.

до Архивирование файлів з використанням файловогоменеджера Total Commander

Для зменшення інформаційного обсягу заархівіруем файли.

1. Для архівації файлів спочатку клацнути мишею на
 іменах файлів, а потім виділити їх натисканням клавіші
 {Insert} на клавіатурі.

2. Вибрати команду [Файл-Запакувати].

На що з'явилася діалогової панелі упаковка файлів встановити параметри архівації та клацнути на кнопці ОК.комп'ютерний практикум


Практична робота № 3
           
   
 
 
     
 

3. Процес архівації буде відображатися за допомогою інформаційного вікна.

В результаті архівації буде отримано файл Школа.г.р, інформаційний обсяг якого буде приблизно в три рази менше сумарного інформаційного обсягу вихідних файлів Твір ^ ос і Класс.Ьтр.

Практична робота № 3

Форматування, перевірка і дефрагментація дискети

Апаратне та програмне забезпечення. Комп'ютер з встановленою операційною системою Windows, дискета.

Мета роботи. Навчитися працювати з носіями інформації на прикладі гнучкого магнітного диска.

Завдання 1. Відформатувати дискету методом повного форматування.

Завдання 2. Перевірити дискету на наявність помилок в файлової системі.

Завдання 3. Здійснити дефрагментацію дискети.

форматування дискети

1. Відкрити папку Мій комп'ютер клацанням на значку Мій
 комп'ютер.

Клацнути правою кнопкою миші на значку гнучкого магнітного диска. У контекстному меню вибрати пункт Форматувати.

2. У діалоговому вікні форматування з по
 міццю перемикача спосіб форматування вибрати
 пункт Полное.

В полі мітка: можна ввести назву диска. Для отримання відомостей про результати форматування встановити прапорець Вивести звіт про результати. Клацнути на кнопці на-

чат'.


3. Після закінчення форматування диска з'явиться інформаційна панель Результати форматування.

Доступний для розміщення файлів інформаційний обсяг диска дорівнює 2847 кластерів (секторів).

Перевірка дискети

1. Запустити службову програму Перевірка диска командою
[Пуск-Програми-Стандартні-Службові-Перевірка
 диска].

2. На що з'явилася діалогової панелі Перевірка диска ви
 брати диск для перевірки зі списку.

За допомогою перемикача Перевірка вибрати тип перевірки стандартна або Повна. Почати перевірку клацанням на кнопці Запуск. У нижній частині діалогової панелі хід перевірки буде відображатися за допомогою індикатора.

 Після закінчення перевірки з'явиться інформаційна панель Результати перевірки диска, на якому буде відображена інформації про результати перевірки.комп'ютерний практикум


Практична робота № 4
ЛЦ Дефрагментація дискети

1. Запустити службову програму дефрагментації диска
 командою [Пуск-Програми-Стандартні-Служебние-
 Дефрагментація диска].

2. Діалогова панель вибір дис
 ка
дозволяє вибрати диск,
 потребує процедурі
 дефрагментації.

Після клацання на кнопці ОК з'явиться панель Дефрагментація диска.

3. Процес дефрагментації диска можна візуально наблю
 дати, якщо клацнути на кнопці Відомості.

Кожен квадратик відповідає одному сектору, при цьому неоптимізовані, вже оптимізовані, а також зчитувальні изаписуються в даний момент сектори мають різні кольори.


Практична робота № 4

Визначення роздільної здатності екрану монітора і миші

Апаратне та програмне забезпечення.Комп'ютер з встановленою операційною системою Windows, лінійка.

Мета роботи.Визначити роздільну здатність миші.

Заданіе.Узнать встановлену роздільну здатність екрана монітора і визначити роздільну здатність миші. Використовувати для обчислень стандартний додаток Windows Калькулятор.

Вказівки щодо виконання роботи.Перемістити покажчик миші на певну кількість точок (наприклад, від одного краю екрана до іншого) і виміряти за допомогою лінійки відстань, на яку переміститься курсор по поверхні столу. Перекласти відстань з сантиметрів в дюйми і розділити кількість точок на відстань в дюймах.

fj визначення роздільної здатності екрану ~~г монітора і миші

Дізнаємося роздільну здатність екрана монітора. 1. Клацнути правою кнопкою миші на робочому столі і в контекстному меню вибрати пункт Властивості. На що відкрилася діалогової панелі Властивості: Екран перейти на вкладку Параметри.

положення повзунка Роздільна здатність екрану вказує встановлену роздільну здатність екрана: 1024 на 768 точок.комп'ютерний практикум


Практична робота № 6
 Визначимо роздільну здатність координатного пристрою введення (наприклад, миші).

2. Встановити покажчик миші на екрані монітора в край
 неї ліве положення, а нульове ділення лінійки совмес
 тить з центром миші.

Перемістити покажчик миші на екрані монітора в крайнє праве положення і вважати з лінійки положення центру миші. Покажчик миші переміститься по екрану на 1024 точки, а вимірювання відстаней, на яку переміститься миша, дорівнюватиме, наприклад, 5,5 см.

3. Запустити стандартний додаток Калькулятор коман
 дою [Пуск-Програми-Стандартні-Калькулятор] и
 провести наступні обчислення:

Відстань, на яке перемістилася миша в дюймах

одно:

5,5 см: 2,54 см / дюйм »2,2 дюйма.

Роздільна здатність миші:

1024 крапки: 2,2 дюйма ~ 465 точок / дюйм.

Практична робота № 5

Отримання інформації про завантаження. процесора і зайнятості оперативної пам'яті

Апаратне та програмне забезпечення. Комп'ютер з встановленою операційною системою Windows, її службова програма Системний монітор.

Мета роботи. Навчитися отримувати інформацію про ступінь завантаження процесора і зайнятості оперативної пам'яті в наочній формі.

Завдання. Отримати інформацію про завантаження процесора і зайнятості оперативної пам'яті.

Отримання інформації про завантаження процесора і зайнятості оперативної пам'яті

1. Запустити службову програму Системний монітор
 командою [Пуск-Програми-Стандартні-Служебние-
 Системний монітор].

2. У вікні програми системний монітор вибрати поки
 затели для відображення командою [Редагування-Додати
 показник ...].

3. У вікні програми з'являться графіки залежності за
 навантаження процесора і зайнятості оперативної пам'яті від
 часу.


Якщо в процесі роботи комп'ютера завантаження процесора досягає 100%, а зайнятість пам'яті - її максимального обсягу, то необхідно модернізувати комп'ютер (встановити більш швидкий процесор і збільшити обсяг оперативної пам'яті).

Практична робота № 6

Знайомство з графічним інтерфейсом Windows

Апаратне та програмне забезпечення. Комп'ютер з встановленою операційною системою Windows.

Мета роботи. Навчитися працювати графічним інтерфейсом операційної системи Windows, що використовують різні керуючі елементи.

Завдання 1:

- Змінити зовнішній вигляд Робочого столу (основного еле
 мента графічного інтерфейсу операційної системи
 Windows), помістити на Робочий стіл ярлики дисків,
 наявних в комп'ютері;

- Ознайомитися з вмістом папки Робочий стіл, кото
 раю є вершиною ієрархічної файлової систе
 ми, подати вміст папки з використанням
 значків і у вигляді списку.

Завдання 2:

- Запустити стандартні програми Windows: графічні
 ський редактор Paint, текстові редактори Блокнот і
 WordPad і електронний калькулятор Калькулятор;комп'ютерний практикум


Практична робота № 6
       
   
 
 

 

- Відкрити в графічному редакторі графічний файл
 Класс.bmp і в текстових редакторах - текстовий файл
 Сочіненіе.doc;

- Поекспериментувати з різними варіантами раз
 мещения вікон додатків на робочому столі і під
 брати найбільш зручне їх розміщення.

Завдання 3.З використанням діалогової панелі Дата та час:

- Визначити день тижня, в який ви народилися;

- Визначити різницю в часі між місцем вашого
 проживання та Гринвічем.1   2   3   4
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати