На головну

Права і обов'язки безробітного

  1. I.2.1) Поняття права.
  2. I.2.3) Система римського права.
  3. I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму.
  4. I.3.2) Історичне сприйняття римського права.
  5. I.4. Джерела римського права
  6. I.5.1) Передумови загальної кодифікації права.
  7. II. Посадові обов'язки

Крім визначення поняття, правовий статус безробітного включає в себе його права і обов'язки, відповідальність за неналежне виконання або невиконання обов'язків, а також соціальні гарантії і компенсації, передбачені законодавством з метою надання безробітному громадянину можливості реалізувати надані права.

Закон про зайнятість закріплює широкий спектр прав громадян, визнаних у встановленому порядку безробітними, які умовно можна поділити на дві групи: правомочності, спрямовані на реалізацію права вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці, вибирати рід діяльності і професію, і правомочності, що забезпечують соціальну підтримку і матеріальну допомога безробітному в період пошуку роботи.

Право на працевлаштування може бути реалізовано різним чином і включає в себе наступні правомочності безробітного:

- Право на сприяння в пошуку підходящої роботи (ст.4 Закону про зайнятість);

- Право на вибір місця роботи (ст.8 Закону про зайнятість), в тому числі можливість працевлаштування в іншій місцевості, а також право на професійну діяльність за межами території Російської Федерації (ст.10 Закону про зайнятість);

- Право на безкоштовні професійну орієнтацію, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за направленням органів служби зайнятості (ст.9, 23 Закону про зайнятість);

- Право брати участь в громадських оплачуваних роботах (ст.24 Закону про зайнятість);

- Право на отримання сприяння в організації власної справи [50].

Правочини, що забезпечують соціальну підтримку і матеріальну допомогу безробітному в період пошуку роботи, також закріплені в Законі про зайнятість і передбачають можливість для безробітного отримувати такі соціальні гарантії і компенсації:

- Допомога по безробіттю (ст.30-35 Закону про зайнятість);

- Стипендія на період навчання за направленням служби зайнятості (ст.29 Закону про зайнятість);

- Матеріальна допомога безробітним і членам їх сімей (ст.36 Закону про зайнятість);

- Організація відпочинку і лікування дітей безробітних громадян [51];

- Відшкодування витрат у зв'язку з добровільним переїздом в іншу місцевість для працевлаштування за пропозицією органів служби зайнятості (абз. 5 п.1 ст.28 Закону про зайнятість);

- Оплата вартості проїзду (до місця навчання і назад) і витрат, пов'язаних з проживанням громадян, спрямованих службою зайнятості на професійну підготовку, підвищення кваліфікації або перепідготовку в іншу місцевість (п.8 ст.29 Закону про зайнятість). Важливою соціальною гарантією служить також пільговий порядок обчислення трудового стажу. Час, протягом якого громадянин в установленому законом порядку отримує допомогу з безробіття, стипендію, бере участь в оплачуваних громадських роботах, час, необхідний для переїзду за направленням органів служби зайнятості в іншу місцевість і працевлаштування, а також період тимчасової непрацездатності, відпустки по вагітності та пологів, призову на військові збори, залучення до заходів, пов'язаних з підготовкою до військової служби, з виконанням державних обов'язків, не перериває трудового стажу і зараховується до загального трудового та страхового стажу [52].

Що стосується обов'язків безробітного, то вобщем вигляді їх можна сформулювати як сумлінність і дисциплінованість.

Звертаючись за сприянням до державної служби зайнятості, громадянин повинен повідомити певні відомості про себе і свою сім'ю. На підставі цих відомостей приймається рішення про визнання громадянина безробітним і призначення йому допомоги по безробіттю. Якщо ж безробітний вчинив недобросовісно і отримував допомогу незаконним шляхом, то виплата допомоги по безробіттю може бути припинена з одночасним зняттям з обліку як безробітний [53]. Ті ж наслідки може спричинити за собою і неповідомлення безробітним в службу зайнятості відомостей про своє працевлаштування (нехай навіть тимчасове або на умовах неповного робочого часу).

Вимога дисциплінованості закладено в основі взаємодії органу служби зайнятості та безробітного: він повинен регулярно, не рідше двох разів місяць проходити перереєстрацію в органах служби зайнятості; заздалегідь повідомляти про тривалому (більше одного місяця) відсутності за місцем реєстрації в якості безробітного; з'явитися в органи служби зайнятості для отримання направлення на роботу (навчання) і на переговори про працевлаштування з роботодавцем протягом трьох днів з дня направлення органами служби зайнятості; безробітний або погоджується виконувати запропоновану підходящу роботу, або відвідує заняття і успішно проходить курс навчання за направленням органів служби зайнятості [54].

Крім того, безробітний зобов'язаний з'являтися в органи служби зайнятості в тверезому вигляді, так як явка безробітного на перереєстрацію в стані сп'яніння тягне за собою відповідні санкції з боку органу служби зайнятості.

Невиконання безробітним покладених на нього обов'язків тягне за собою заходи відповідальності, передбачені Законом про зайнятості. ці міри відповідальності можуть бути як традиційними, цивільно-правовими (стягнення в судовому порядку недобросовісно отриманої допомоги по безробіттю), кримінально-правовими (залучення до відповідальності за ст.159 КК РФ за шахрайство), так і специфічними, властивими тільки даних правовідносин. До числа таких специфічних заходів відносяться: припинення виплати допомоги по безробіттю на строк до трьох місяців, зниження його розміру на 25% на термін до одного місяця і як найсуворіша міра покарання - позбавлення статусу безробітного з одночасним припиненням виплати допомоги по безробіттю.

 Попередня   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Наступна

Гарантії прав профспілок | Відповідальність за порушення прав професійних спілок | Загальна характеристика соціального партнерства в сфері праці | колективні переговори | Колективний договір | угоди | Відповідальність сторін соціального партнерства | Нормативна база | Поняття зайнятості та категорії зайнятого населення | Поняття і порядок визнання безробітним |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати