На головну

Визначення потужності і частоти обертання двигуна

  1. Вибір електродвигуна
  2. Вибір матеріалу коліс. Визначення допустимих напруг
  3. Визначення вартості власного і позикового капіталу підприємства
  4. Визначення видових понять кримінально-правової кваліфікації
  5. Визначення геометричних параметрів
  6. Визначення геометричних параметрів циліндрової передачі
  7. Визначення довжини l підшипникового гнізда, мм

Потужність двигуна залежить від необхідної потужності робочої машини, а його частота обертання - від частоти обертання приводного вала робочої машини.

1.Визначити необхідну потужність робочої машини кВт:

- якщо у вихідних даних на проектування зазначене значення тягової сили , кН, і лінійної швидкості v, м/с, тягового органу робочої машини;

- якщо зазначено значення обертаючого моменту Т, кН м, і кутової швидкості , рад/с, тягового органу робочої машини.

2. Визначити загальний коефіцієнт корисної дії (ККД) привода:

(1.1.)

де - коефіцієнти корисної дії закритої передачі (редуктора), відкритої передачі, муфти, підшипників кочення (за кінематичною схемою в редукторі дві пари підшипників) і підшипників ковзання (за схемою на приводному валу робочої машини одна пара підшипників). Значення ККД передач і підшипників вибрати з табл. 1.2.

3. Визначити необхідну потужність двигуна , кВт:

(1.2.)

4. Визначити номінальну потужність двигуна , кВт.

Значення номінальної потужності вибрати з табл. 1.1 по величині, більшої, але найближчої до необхідної потужності :

(1.3.)

5.Вибрати тип двигуна (табл. 1.1).

Кожному значенню номінальної потужності відповідає в більшості не одне, а кілька типів двигунів з різними частотами обертання, синхронними 3000, 1500, 1000, 750 об/хв. Вибір оптимального типу двигуна залежить від типів передач, що входять у привод, кінематичних характеристик робочої машини (вихідні дані), і виробляється після визначення передаточного числа привода і його ступіней (п. 1.2). При цьому треба врахувати, що двигуни з великою частотою обертання (синхронної 3000 об/хв) мають низький робочий ресурс, а двигуни з низькими частотами (синхронними 750 об/хв) досить металоємні, тому їх небажано застосовувати без особливої необхідності в приводах загального призначення малої потужності. У наведеному нижче прикладі розглядається і аналізується можливість застосування для обраної номінальної потужності всіх типів двигунів.

Таблиця 1.2

Значення ККД механічних передач (без втрат у підшипниках)

Тип передачі Закрита Відкрита
Зубчаста: циліндрична конічна 0,96...0,97 0,95...0,97 0,93...0,95 0,92...0,94
Черв'ячна при передаточному числі u: понад 30 » 14 до 30 » 8 » 14 0,70...0,75 0,80...0,85 0,85...0,95   - - -
Ланцюгова 0,95...0...0,97 0,90...0...0,93
Пасова: плоским пасом клиновим (поліклиновим) пасами - - 0,96...0,98 0,95...0,97

Примітки:

1. Орієнтовні значення ККД закритих передач у масляній ванні наведені для коліс, виконаних по 8-й ступені точності, а для відкритих - по 9-й; при більш точному виконанні коліс КПД може бути підвищено на 1...1,5%; при меншій точності - відповідно знижено

2. Для черв'ячної передачі попереднє значення КПД приймають . Після встановлення основних параметрів передачі значення КПД слід уточнити (3.3, п. 10).

3. Втрати в підшипниках на тертя оцінюються наступними коефіцієнтами: для однієї пари підшипників кочення ; для однієї пари підшипників ковзання .

4. Втрати в муфті приймаються .

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ОСНОВНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ | Умовні позначення, що відносяться до зубчатих передач | Визначення силових і кінематичних параметрів приводу | Вибір електродвигуна | Зубчасті передачі | Вибір матеріалу, термообробки і твердості | Механічні характеристики сталей | Приклад вибору матеріалу зубчатої (черв'яної) передачі та визначення допустимих напруг | Черв'ячні передачі | Матеріали для черв'ячних коліс |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати