На головну

Тести підсумкового контролю знань

  1. CLIPS як багатофункціональне середовище програмування (інженерії знань)
  2. II. актуалізація знань
  3. III. Розвиток і закріплення математичних знань
  4. IV. Розвиток і закріплення математичних знань
  5. IV. Розвиток і закріплення математичних знань
  6. Автоматизовані системи набуття знань (АЗПЗ)
  7. Агенти і інструменти соціального контролю

1. Система збереження життя і здоров'я працівників у процесі їх трудової діяльності?

а) охорона праці

б) безпечні умови праці

в) технічна документація

г) гігієна праці

д) виробнича санітарія

2. Як називається система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів?

а) гігієна праці

б) електробезпека

в) техніка безпеки

г) виробнича діяльність

д) виробнича санітарія

3. Як називається профілактична медицина, що вивчає умови і характер праці, вплив на здоров'я і функціональний стан людини і разробативающая наукові основи, спрямовані на профілактику шкідливої ??дії виробничого середовища?

а) техніка безпеки

б) гігієна праці

в) виробнича санітарія

г) електробезпека

д) виробнича діяльність

4. Як називається система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають або зменшують вплив на працюючих шкідливих виробничих факторів?

а) електробезпека

б) виробнича діяльність

в) виробнича санітарія

г) техніка безпеки

д) гігієна праці

5. Стан захищеності життєво важливих інтересів особистості і суспільства від аварій на небезпечних виробничих об'єктах і наслідків зазначених аварій

а) електробезпека

б) виробнича діяльність

в) пожежна безпека

г) техніка безпеки

д) гігієна праці

6. Наука, яка спрямована на захист людей від шкідливого і опасноговоздействія електроструму, електродуги, електромагнітного поля і статичної електрики.

а) електробезпека

б) виробнича діяльність

в) пожежна безпека

г) техніка безпеки

д) гігієна праці

7. Як називається місце, в якому працівник повинен перебувати або в яке йому необхідно прибути в зв'язку з його роботою і яке прямо або побічно перебувати під контролем роботодавця?

а) охорона праці

б) виробнича діяльність

в) гігієна праці

г) робоче місце

д) сертифікат безпеки

8. Технічні засоби, що використовуються для запобігання або зменшення впливу на працівників шкідливих та небезпечних виробничих факторів, а також для захисту від забруднення?

а) гігієна праці

б) виробнича діяльність

в) засоби індивідуального та колективного захисту працівників

г) сертифікат безпеки

д) охорона праці

9. Як називається акт, що встановлює комплекс правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних вимог, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження здоров'я та працездатності працівників у процесі праці, затверджених компетентним органом?

а) нормований акт

б) нормативний акт

в) обов'язковий акт

г) трудовий акт

д) технічний акт

10. Які правила затверджуються відповідними центральними органами виконавчої влади?

а) міжгалузеві правила

б) нормовані

в) трудові

г) обов'язкові

д) галузеві правила

11. Що встановлюється з урахуванням терміну дії відповідних правил з охорони праці?

а) нормування актів

б) дію типових інструкцій

в) санітарно-епідеміологічні санкції

г) технічні умови

д) виробнича діяльність

12. Що слід враховувати при проектуванні робочих місць (робочої зони) для обслуговування машин і обладнання?

а) дію типових інструкцій

б) розміри тіла людини

в) технічні умови

г) санітарно-епідеміологічні санкції

д) нормування актів

13. У яких межах знаходиться зручна для людини висота?

а) в межах 500- 900 мм.

б) в межах 1000-1500 мм.

в) в межах 900-1000 мм.

г) в межах 900-1500 мм.

д) в межах 1200-1500 мм.

14. Який орган людини керує всіма фізіологічними функціями організму і здійснює зв'язок організму із зовнішнього середовищем?

а) зір

б) нервова система

в) органи нюху

г) органи зору

д) органи слуху

15. Який вважається систематична робота в несприятливих умовах виробничого середовища і обстановки?

а) корисною

б) виробленої

в) легкої

г) шкідливої

д) поліпшеною

16. Яка поза повинна сприяти найкращою, які тривалий час підтримуваної працездатності?

а) сидяча

б) робоча

в) важлива

г) складна

д) легка

17. Як називаються причини порушення норм охорони праці з вини адміністрації, відсутністю або недостатнім технічним наглядом?

а) технічні

б) особистісні

в) адміністративні

г) планові

д) організаційні

18. Як називаються причини порушення норм охорони праці, викликані несправністю машин, пристосувань, інструменту, недосконалістю технологічних процесів, відсутністю або недосконалістю огороджувальних та запобіжних пристроїв?

а) технічні

б) особистісні

в) адміністративні

г) планові

д) організаційні

19. Як називаються причини порушення норм охорони праці з недисциплінованість працівників, невиконання вказівок, розпоряджень адміністрації, порушення вимог інструкцій з охорони праці?

а) технічні

б) особистісні

в) адміністративні

г) планові

д) організаційні

20. Як називається подія, в результаті якого застрахований (працівник) отримав каліцтво або інше ушкодження здоров'я при виконанні ним обов'язків за трудовим договором і в інших випадках?

а) професійне захворювання

б) хронічне захворювання

в) виробниче захворювання

г) нещасний випадок

д) аварія

21. Що означає поняття охорони праці?

а) охорона праці - це система організаційно-технічних заходів і засобів, спрямована на захист працівників від шкідливих і небезпечних виробничих факторів

б) охорона праці - це система збереження здоров'я працівників в процесі трудової діяльності

в) охорона праці - це система збереження життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності, що включає в себе правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи

г) охорона праці - це система правових заходів і засобів, спрямована на захист працівників від шкідливих і небезпечних виробничих факторів

д) охорона праці - це система організаційних заходів і засобів, спрямована на захист працівників від шкідливих і небезпечних виробничих факторів

22. Чи є ідентичними поняття охорони праці та техніка безпеки?

а) обидва поняття рівнозначні

б) немає, бо техніка безпеки є складовою частиною охорони праці

в) немає, так як техніка безпеки ширше поняття охорона праці

г) та

д) немає, техніка безпеки є одним з пунктів охорони праці

23. До чого призводить вплив на працівника шкідливого виробничого фактора?

а) до травми

б) до травми і захворювання

в) до захворювання хронічного або гострого, або до смерті

г) до виробничої діяльності

д) до відпочинку

24. Що мається на увазі під виробничою діяльністю?

а) виробнича діяльність - це виробництво, переробка різних видів сировини і будівництва

б) виробнича діяльність - це сукупність дій людей із застосуванням знарядь праці, необхідних для перетворення ресурсів в готову продукцію, що включають в себе виробництво та переробку різних видів сировини, будівництво, надання різних видів послуг

в) виробнича діяльність - це сукупність дій людей із застосуванням знарядь праці, необхідних для перетворення ресурсів в готову продукцію і будівництво

г) виробнича діяльність - це виробництво і будівництво

д) виробнича діяльність - переробка різних видів сировини

25. Чи є інструкції з охорони праці для працівників у організації локальними нормативними актами?

а) є

б) немає

в) вони відносяться до технічної документації організації

г) вони відносяться до нормативної технічної документації організації

д) вони відносяться до нормативної документації організації

26. Чи зобов'язаний роботодавець проводити за рахунок власних коштів позачергові медогляди працівників на їх прохання?

а) зобов'язаний

б) не зобов'язаний

в) зобов'язаний, тільки у виняткових випадках

г) в порядку черги

д) немає

27. Хто керує охороною праці в організації?

а) керівник організації

б) роботодавець спільно з профспілкою

в) посадова особа, уповноважена роботодавцем

г) майстер виробничої дільниці

д) профспілки

28. Хто здійснює громадський контроль за охороною праці?

а) профспілки та інші уповноважені працівниками представницькі органи

б) профспілки та інші уповноважені працівниками представницькі органи, які створюють в цих цілях власні інспекції (правові, технічні), обирають уповноважені (довірених) осіб з охорони праці

в) уповноважені (довірених) особи з охорони праці профспілок або трудових колективів

г) уповноважені (довірених) осіб з охорони праці

д) адміністрація підприємства

29. Назвіть види дисциплінарних стягнень?

а) зауваження, попередження і догану

б) зауваження, догана та звільнення з роботи

в) зауваження, догану, сувору догану і звільнення з роботи

г) Cтрогий догана та звільнення з роботи

д) зауваження, і звільнення з роботи

30. На що спрямована планування заходів в організації з охорони праці?

а) на профілактику виробничого травматизму та профзахворювань

б) на поліпшення і оздоровлення умов праці

в) на попередження виробничого травматизму і профзахворювань, поліпшення умов і охорони праці, санітарно-побутового забезпечення працівників

г) на профілактику техніки безпеки

д) на профілактику профзахворювань

31. Що включає в себе атестація робочих місць за умовами праці?

а) атестація робочих місць за умовами праці включає оцінку травмобезопасности робочих місць і облік забезпеченості працівників засобами індивідуального захисту

б) атестація робочих місць за умовами праці включає гігієнічну оцінку відповідних умов і характеру праці, оцінку травмобезопасності і облік забезпеченості працівників засобами індивідуального захисту

в) атестація робочих місць за умовами праці включає гігієнічну оцінку відповідних умов і характеру праці

г) атестація робочих місць за умовами праці включає оцінку робочих місць і облік працівників

д) атестація робочих місць за умовами праці включає оцінку нерухомості і облік забезпеченості засобами індивідуального захисту

32. Назвіть види інструктажів з охорони праці?

а) вступний, первинний на робочому місці, повторний і поточний

б) вступний, первинний на робочому місці, повторний і позаплановий

в) вступний, первинний на робочому місці, повторний, позаплановий і цільовий

г) вступний, первинний на робочому місці, повторний, обов'язковий і цільової

д) вступний, первинний на робочому місці, багаторазовий, позаплановий і цільовий

33. Де фіксуються результати проведення цільового інструктажу при виконанні роботи за нарядом-допуском?

а) в журналі інструктажу на робочому місці

б) в журналі реєстрації наряд-допусків і розпоряджень

в) в наряд-допуск

г) в журналі реєстрації на робочих місць

д) в журналі обліку робочих місць

34. Чи має право проводити вступний інструктаж інспектор відділу кадрів організації?

а) має

б) не має

в) має, якщо ці обов'язки покладені на нього наказом по організації

г) немає

д) не має, тому що ці обов'язки на нього не покладені

35. Хто проводить первинний інструктаж на робочому місці, повторний і позаплановий інструктаж?

а) особи, на яких наказом керівника покладено ці обов'язки

б) безпосередні керівники робіт

в) керівники структурних підрозділів організації

г) керівник підприємства

д) головний інженер

36. Хто звільняється від первинного інструктажу на робочому місці?

а) ті особи, які не зайняті на роботах з підвищеною небезпекою

б) тільки керівники і фахівці

в) працівники, які не пов'язані з експлуатацією, обслуговуванням, випробуванням, накладкою і ремонтом обладнання, використанням електрифікованого чи іншого інструменту, зберіганням і застосуванням сировини і матеріалів

г) працівники, пов'язані з експлуатацією, обслуговуванням, випробуванням, накладкою і ремонтом обладнання, використанням електрифікованого чи іншого інструменту, зберіганням і застосуванням сировини і матеріалів

д) працівники, які займаються експлуатацією, обслуговуванням, випробуванням, накладкою і ремонтом обладнання, використанням електрифікованого чи іншого інструменту, зберіганням і застосуванням сировини і матеріалів

37. Роботодавець у разі нещасного випадку на виробництві зобов'язаний?

а) організувати першу допомогу, запобігти розвитку аварійної ситуації, зафіксувати обстановку, забезпечити сучасне розслідування

б) проінформувати родичів потерпілого

в) виконати вимоги відповідей «а» і «б»

г) терміново видати тимчасову допомогу

д) терміново

38. Ким розглядається розбіжності з питань розслідування та оформлення документів про нещасний випадок на виробництві?

а) тільки федеральної інспекції праці

б) Державними інспекціями праці по суб'єктах РФ або судом

в) тільки судом

г) профспілкою

д) податковим інспектором

39. Хто формує комісію з розслідування нещасного випадку, в які терміни?

а) роботодавець негайно призначає комісію у складі не менше 3-х осіб, у неї включається спеціаліст з охорони праці, представник роботодавця, профспілок, уповноважений з охорони праці

б) фахівець з охорони праці, він же представник, створює комісію негайно в кол-во не менше 3-х осіб. При груповому нещасному випадку або важкому або смертельному до складу комісії повинен входити державний інспектор праці

в) державний інспектор праці незалежності від тяжкості нещасного випадку на протязі доби після отримання Извещения від організації

г) спеціаліст з охорони праці, він же представник, створює комісію негайно в кол-во не менше 10 осіб.

д) державний інспектор праці незалежності від тяжкості нещасного випадку протягом 5 діб після отримання Извещения від організації

40. У якій кількості примірників оформляється акт за формою Н-1?

а) в одному екземплярі

б) в двох примірниках при страховому випадку

в) в трьох примірниках при страховому випадку

г) в п'яти примірниках при страховому випадку

д) в шести екземплярах при страховому випадку

41. Обмежені терміни розслідування нещасних випадків?

а) групові нещасні випадки, а також важкі або зі смертельним результатом розслідуються протягом 15 днів, інші - протягом 3 днів з дня події, що відбулася

б) групові нещасні випадки, а також важкі або зі смертельним результатом розслідуються протягом 15 календарних днів, решта - протягом 3 календарних днів з дня видання про призначення комісії з розслідування

в) групові нещасні випадки, а також важкі або зі смертельним результатом розслідуються протягом 30 днів, інші - протягом 5 днів з дня події, що відбулася

г) групові нещасні випадки, а також важкі або зі смертельним результатом розслідуються протягом 20 днів, інші - протягом 5 днів з дня події, що відбулася

д) групові нещасні випадки, а також важкі або зі смертельним результатом розслідуються протягом 5 днів, решта - протягом 5 днів з дня події, що відбулася

42. Назвіть види страхових виплат?

а) допомога по тимчасовій непрацездатності, одноразові і щомісячні страхові виплати

б) допомога по тимчасовій непрацездатності, одноразові і щомісячні страхові виплати та відшкодування моральної шкоди

в) допомога по тимчасовій непрацездатності, одноразові і щомісячні страхові виплати, оплата додаткових витрат

г) допомога по тимчасовій непрацездатності.

д) допомога по одноразовим і щомісячним страховим виплатам

43. Що є визначальною і ведучою функцією управління охороною праці?

а) планування технічних заходів з охорони праці

б) планування організаційних заходів з охорони праці.

в) планування організаційно-технічних заходів з охорони праці.

г) планування виробничого процесу.

д) атестацію робочих місць за умовами праці включає оцінку нерухомості і облік забезпеченості засобами індивідуального захисту

44. Що захищає тіло людини від механічних пошкоджень і теплорегулірующій температуру тіла?

а) органи нюху

б) нервова система

в) шкіра

г) органи слуху

д) волосся

45. Що визначається як відношення числа робітників, що виконують виробничі завдання з дотриманням ТБ до загальної кількості працюючих?

а) коефіцієнт працевлаштування

б) коефіцієнт забезпеченості робочих місць

в) коефіцієнт поліпшень праці

г) коефіцієнт складності

д) коефіцієнт безпеки

46. ??Як називається сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці?

а) продуктивністю праці

б) умови праці

в) шкідливими чинниками

г) небезпечними чинниками

д) охороною праці

47. Як називаються речовини, які при контакті з організмом людини можуть викликати виробничі травми, професійні захворювання або відхилення в стані здоров'я, які виявляються сучасними методами як у процесі роботи, так і у віддалені строки життя теперішнього і наступних поколінь?

а) виробничими

б) індивідуальними

в) безпечними

г) шкідливими

д) гострі

48. Які можуть бути отруєння в виробничих умовах?

а) виробничими і гострими

б) хронічними і виробничими

в) слабкими і профілактичними

г) хронічними і індивідуальними

д) на гострі та хронічні

49. Ці отруєння виникають швидко при наявності відносно високих концентрацій шкідливих газів і парів?

а) швидкі

б) гострі

в) швидкі

г) хронічні

д) функціональні

50. Яким дією володіють кислоти, луги, а також хлор-, фтор-, сіро і азотовмісні сполуки фосген, аміак, оксиди сірки і азоту, сірководень?

а) знижує

б) дратівливим

в) канцерогенним

г) мутагенні

д) оздоравливающим

51. Основне призначення санітарних норм це ...?

а) створення на робочих місцях сприятливої ??виробничої обстановки.

б) створення на робочих місцях громадської обстановки.

в) створення на робочих місцях сприятливої ??робочої обстановки.

г) створення на робочих місцях сприятливої ??санітарно-гігієнічної обстановки.

д) створення на робочих місцях сприятливої ??промислової обстановки.

52. Як називається група наук, які вивчають поведінку людини у виробничих умовах, та оптимізують умови праці?

а) охорона праці

б) ергономіка

в) виробнича санітарія

г) гігієна праці

д) трудова діяльність

53. Від чого залежить фізичний стан повітряного середовища, характеризующ наступними параметрами: температурою, відносною вологістю, швидкістю руху повітря, а також інтенсивністю теплового випромінювання від нагрітих поверхонь (обладнання, сировини, електродвигунів, трубопроводів і т.д.)?

а) виробничих приміщень

б) метеорологічних умов

в) вентиляції виробничих приміщень

г) виробничим освітленням

д) безпекою роботи з радіоактивними речовинами

54. Сукупність фізіологічних і хімічних процесів, спрямованих на підтримання постійного температурного балансу тіла людини в межах 36-37 ° С називається?

а) мікрокліматом

б) Тепловідчуття

в) переохолодженням

г) терморегуляція

д) перегрівом

55. Що утворюється в результаті дроблення каменя, буріння, роботи піскоструминних апаратів, при вибухах земляних мас, розбиранні старих будівель, розвантаженні сипучих матеріалів?

а) шкідливі фактори

б) радіоактивного речовини

в) виробнича пил

г) підвищення вологості повітря

д) підвищення температури повітря

56. На скільки категорій по тяжкості фізичного навантаження розділені всі види робіт, що виконуються на виробництві?

а) на дві категорії

б) на три категорії

в) на чотири категорії

г) на п'ять категорій

д) на шість категорій

57. Як називають дію пилу, при якому в легенях відбувається розростання сполучної тканини, що порушує нормальну будову і функції органу?

а) дратівливим

б) ваговим

в) токсичним

г) фіброгенного

д) виробничим

58. Назвіть речовини, які, потрапляючи в організм людини навіть у відносно невеликих кількостях, викликають помітні фізіологічні зміни окремих клітин і органів, в результаті чого в організмі людини утворюються хворобливі зміни і відбувається професійне отруєння?

а) виробничі

б) газоподібні

в) отруйні

г) фіброгенні

д) вагові

59. Як називається мимовільне перетворення нестійких ядер в ядра інших елементів, при цьому випускаються альфа, бета, гамма випромінювання?

а) терморегуляція

б) радіоактивність

в) Тепловідчуття

г) мікрокліматом

д) освітленням

60. При якому освітленні світильники розміщують у відповідності з розташуванням обладнання, що дозволяє створювати велику освітленість на робочих місцях?

а) рівномірним

б) комбінованим

в) природним

г) яскравим

д) локалізованому

61. Що використовують, якщо відключається робоче освітлення і пов'язане з цим порушення обслуговування устаткування може привести до вибуху, пожежі, тривалого порушення технологічного процесу, порушення роботи електростанцій?

а) евакуаційне освітлення

б) аварійне освітлення

в) природне освітлення

г) виробниче освітлення

д) охоронне освітлення

62. Що виникає в повітрі при порушенні його стаціонарного стану під впливом вимушених коливань?

а) звукові коливання

б) силові коливання

в) гучні коливання

г) кількісні коливання

д) специфічні коливання

63. Назвіть один з найбільш ефективних і поширених методів зниження виробничого шуму на шляху його поширення?

а) тепловідчуття

б) терморегуляція

в) звукоізоляція

г) ергономіка

д) коливання

64 Що обов'язково повинно застосовуватися в шумних цехах машинобудівних заводів, цехах ткацьких фабрик, машинних залах, обчислювальних центрах, машинописних бюро?

а) контактує обробка

б) терморегулююча обробка

в) стаціонарна обробка

г) акустична обробка

д) нестаціонарна обробка

65. Як називається складний коливальний процес, що виникає при періодичному зміщення центру ваги будь-якого тіла від положення рівноваги, а також при періодичному зміні форми тіла, яку воно мало в статичному стані?

а) шум

б) вібрація

в) терморегуляція

г) тепловідчуття

д) звукоізоляція

66. Які заходи розробляють в календарних планах (мережевих графіках) будівництва об'єкта при ув'язці і суміщенні будівельних процесів?

а) календарні

б) технологічні

в) загальномайданчикові

г) організаційні

д) виробничі

67. Від чого в значній мірі залежить безпека на будівельному майданчику?

а) від профілактики травматизму

б) від дохідливості, швидкості і точності зорової інформації

в) від фізіологічних здібностей робітників

г) від сукупність фізіологічних і хімічних процесів

д) від виробничих умов

68. Як називаються ділянки в процесі будівельно-монтажних робіт на об'єкті, на яких перебування людей стає небезпечним?

а) виробничі зони

б) фізіологічні зони

в) шкідливі зони

г) перелік небезпечних зон

д) безпечні зони

69. До яких зон відносяться зони при монтажі будівель або виконанні робіт кладок на висоті, лінії електропередачі, зони дії вантажопідйомних машин?

а) тимчасовим

б) постійним

в) виробничим

г) фізіологічним

д) безпечним

70. Як називаються зони, які виникають в процесі виробництва робіт тривалістю до однієї робочої зміни (наприклад: вибухові роботи, монтаж крана)?

а) тимчасовими

б) постійними

в) виробничими

г) фізіологічними

д) безпечними

71. Чому дорівнює небезпечна зона під час риття глибоких траншей, котлованів, виїмок по призмі обвалення грунту?

а) плюс 2 метри

б) плюс 5 метрів

в) плюс 1 метр

г) плюс 2 метри

д) плюс 10 метрів

72. У яких випадках на будівельному майданчику виставляють охоронні пости сигнальників, забезпечених червоними прапорцями і свистками, з розрахунку одна людина на кожні 25 метрів охоронної зони?

а) при відсутності будівельних робіт

б) при відсутностей огорож на кордонах небезпечної зони

в) при відсутності освітлення будівельного майданчика

г) при відсутності монтажних робіт

д) при відсутності проектної документації

73. Як в приміщеннях на будівельному майданчику зберігають всі кислоти (соляна, сірчана, карболова та ін., В тому числі і фенол)?

а) в герметично закривається пластмасовій тарі.

б) щільно закривається стандартної не скляну тарі

в) в скляних обплетених бутлях, встановлених на підлозі в один ряд.

г) у відкритому місці, в стандартній упаковці

д) не зберігають

74. З ким повинна проводиться атестація кваліфікаційною комісією підприємства відповідно до вимог «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних механізмів»?

а) інженерами по ТБ

б) виконробами

в) монтажниками

г) мулярами

д) малярами

75. Коли забороняється підйом збірних залізобетонних конструкцій?

а) якщо вони не мають елементів конструкції

б) якщо вони не мають монтажних петель або міток

в) якщо вони не мають монтуються

г) якщо вони не мають гнучких відтяжок.

д) якщо вони не мають інвентарних сходів

76. Що не повинна перевищувати при підйомі і переміщенні вантажу декількома кранами навантаження, що припадає на кожний з них?

а) переміщення конструкцій

б) кути відхилення від вертикалі вантажних канатів

в) монтаж вузлів устаткування

г) вантажопідйомність крана

д) усунення конструктивних недоліків

77. Як називаетсягрузопод'емная машина, призначена підйому і переміщення вантажу, підвішеного за допомогою вантажного гака або іншого вантажозахоплювального органа?

а) лебідки для підйому вантажу

б) кран

в) перехідні містки

г) ліси

д) підмостки

78. Хто зобов'язаний забезпечити проведення вантажопідйомних робіт, згідно з графіком і відповідає за своєчасне усунення виявлених несправностей?

а) керівник підприємства

б) власник вантажопідйомних машин

в) головний інженер

г) керівник проекту

д) інженер по ТБ

79.В якому випадку пневматичні інструменти, не повинні допускатися до експлуатації?

а) якщо їх амплітуда коливань відповідає гранично допустимим величинам

б) якщо їх амплітуда коливань не відповідає гранично допустимим величинам

в) якщо їх амплітуда коливань відсутня

г) якщо немає віброгасильних пристрої

д) якщо відсутній ефективний глушник шуму вихлопу стисненого повітря

80. Як повинні бути закріплені ліси?

а) до парапетів, карнизів, труб, балконів та інших конструкцій будівель

б) до сходів, закріпленим верхнім кінцем до поперечок лісів

в) до стін будівлі, що будується по всій висоті

г) до надійних елементів і конструкцій

д) до поперечок лісів

81. Яка рівномірно розподілене навантаження при перевірці лісів приймається для кам'яної кладки?

а) 250 кг / м

б) 150 кг / м

в) 500 кг / м

г) 200 кг / м

д) 100 кг / м

82. Яка допускається допустима ширина настилів на лісах і риштованні для кам'яних робіт?

а) не менше 1 м

б) не менше 2 м

в) не менше 3 м

г) не менше 4 м

д) не менше 5 м

83. Як називаетсявесьма трудомісткий процес, безпеку виконання яких значною мірою залежить від виду і способів виконання робіт, від умов рельєфу місцевості, роду грунту і виду споруд?

а) кам'яні роботи

б) земляні роботи

в) монтажні роботи

г) штукатурні роботи

д) оздоблювальні роботи

84. Яке кріплення, виконане за типовими проектами застосовують для котлованів і траншей глибиною до 3м?

а) кріплення за індивідуальними проектами, затвердженими головним інженером будівництва.

б) підвісне і підкісний кріплення

в) консольне і об'ємне кріплення

г) інвентарна кріплення

д) підвісне кріплення

85. Як називається навмисне електричне з'єднання з землею або її еквівалентом металевих неструмоведучих частин, які можуть опинитися під напругою?

а) захисне занулення

б) захисне заземлення

в) захисна блокування

г) електрична блокування

д) захисну огорожу

86. Як називається швидкодіючий захист, що забезпечує автоматичне відключення електроустановки при виникненні в ній небезпеки ураження людини електричним струмом?

а) захисне занулення

б) захисне заземлення

в) захисне опір

г) захисне відключення

д) захисну огорожу

87. Яке електрику виникає при терті висхідних теплових шарів повітря, терті повітряних мас?

а) атмосферний

б) статичне

в) статистичне

г) захисне

д) інтенсивне

88. Як називається неконтрольований процес горіння поза спеціальним вогнищем, що супроводжується знищенням матеріальних цінностей і створює небезпеку для життя людей?

а) займання

б) знищення

в) вогнестійкість

г) пожежа

д) спалах

89.Назовіте процес займання твердих тіл, рідких і газоподібних речовин, нагрітих зовнішнім джерелом тепла без дотику з відкритому вогнем до певної температури?

а) спалах

б) самозаймання

в) загоряння

г) знищення

д) вогнестійкість

90. Як називається здатність будівельних конструкцій чинити опір дії пожежі протягом певного часу при збереженні експлуатаційних функцій?

а) вогнестійкість

б) возгораемость

в) самозаймання

г) гранична діфформація

д) вогнетривкість

91. На якому етапі забезпечується ефективність заходів щодо безпечного ведення робіт з попередження вибухів і пожеж?

а) на етапі нульового циклу будівництва

б) на етапі проектування

в) на етапі експлуатації будівлі

г) на етапі зведення каркаса будівлі

д) на етапі завершення будівництва

92. На скільки категорій поділяються приміщення по пожежо- та вибухонебезпечності?

а) на дві категорії

б) на три категорії

в) на чотири категорії

г) на п'ять категорії

д) на одну категорію

93. Як називається комплекс засобів, що включає в себе пристрої защітизданій або споруд від прямих ударів блискавки і пристрої захисту від вторинних впливів блискавки?

а) блискавкозахист будівель або споруд

б) статичну електрику

в) захисне опір

г) захисне заземлення

д) захисна блокування

94.Как називається напрямок, яке передбачає заходи щодо попередження та ліквідації пожеж і вибухів, включаючи обмеження сфери розповсюдження вогню і забезпечення успішної евакуації людей і майна з палаючих приміщень?

а) пожежна система

б) категорія виробництва

в) вимушена евакуація

г) технологічний процес виробництва

д) пожежна профілактика.

95. Від чого залежить ймовірність загоряння при експлуатації електричних приладів?

а) від способів освітленості

б) від стану елементів і з'єднувальних проводів.

в) від вертикальності

г) від пожежної безпеки

д) від категорії виробництва

96. Як називають рух, яке людина змушена зробити, щоб покинути приміщення або будівля з-за виниклої небезпеки (пожежа, аварія)?

а) перекриттям виробничих комунікацій

б) недотримання заходів пожежної безпеки

в) вимушеної евакуацією

г) визначення шляхів поширення пожеж

д) автоматичним блокуванням

97. Назвіть мінімальне число евакуаційних виходів з приміщення або будівлі?

а) не менше одного

б) не менше двох

в) не менше трьох

г) не менше чотирьох

д) не менше п'яти

98. Як називають в громадських будівлях пожежні сходи для масового руху людей?

а) головні

б) основні

в) робочі

г) промислові

д) проміжні

99. На кого покладається контроль за вивченням плану евакуації і навчанням персоналу?

а) на головного інженера

б) на виконроба

в) на начальника ділянки

г) на керівника установи

д) на відділ кадрів

100. Як називають різноманітні засоби, що використовуються для гасіння пожеж?

а) пожежними

б) огнетушащими

в) стаціонарними

г) аерозольними

д) змочувальним

література

1.Закон Республіки Казахстан «Про працю»

2. Закон Республіки Казахстан «Про охорону праці»

3. Аманжолов Ж. «Охорона праці і техніка безпеки»: Навчальний посібник. 2-е видання. - Астана: Фоліант, 2011. - 440 с.

4. Нуржасарова М., Риськулова Б., Тургумбаева Х .. Охорона праці: Навчальний посібник 2-е изд. - Астана: Фоліант, 2010. - 224 с.

5.СНіП РК 1.03-05-2001. Охорона праці і техніка безпеки в будівництві.

6. Н.П. Заметів, В.І. Поляков «Охорона праці в будівництві» - М., Стройиздат, 1985

7.К.М. Акопян, Ю.І. Наумов «Охорона праці на підприємствах житлово-комунального господарства» - М., Стройиздат, 1991

8.В.І. Русин, Г.Г. Орлов «Охорона праці в будівництві» - М., Стройиздат, 1990

9. Рекомендації щодо безпечного та охорони праці (робочих професій і видів робіт) в Республіці Казахстан. А.2008.

10. Пчелинцев В.А., Коптєв Д.В. , Орлов Г.Г. «Охорона праці в будівництві»

М.В.Ш. 1 997

11. Збірник документів з охорони праці в будівництві. Організація охорона праці в будівництві / Під ред.І.А. Колесникова М., 1997.

12. Монтаж сталевих та залізобетонних конструкцій. Довідник монтажника / Под ред. І.П. Олисова М., 1989

13.Інструкція з проектування електричного освітлення будівельних

майданчиків М., 1989

14.Руководство з обліку техніки безпеки і виробничої санітарії в проектах виробництва работ.М., 1989

15. ГОСТи. Система стандартів безпеки праці. М., 1987

16. ГОСТи .12.1 046-85 ССБТ
 Попередня   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73

Питання 4. Безпека експлуатації посудин, що працюють під тиском. | Питання 1. Горіння і вибухонебезпечні властивості речовин. | Питання 3. Вогнестійкість будівельних конструкцій і возгораемость матеріалів. | Питання 1. Захист будівель вибухонебезпечних виробництв. | Питання 2. Вимушена евакуація людей з будівлі | Питання 3. Організація пожежної охорони та гасіння пожеж. | Вогнегасні речовини | протипожежне водопостачання | Перша допомога при пожежах та опіках | Пожежна профілактика |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати