На головну

Техніка безпеки при експлуатації будівельних машин.

  1. I. Особливості експлуатації родовищ
  2. Quot; Техніка ": витоки і еволюція поняття, сучасне трактування
  3. VII Правил технічної експлуатації, Інструкції з СИГНАЛИЗАЦИИ НА залізницях України
  4. Адміністрування засобів безпеки
  5. Аналіз стандартів інформаційної безпеки
  6. Б) забезпечення безпеки здоров'я громадян та захисту навколишнього середовища.
  7. Базові уявлення про безпеку в Інтернет

вантажопідйомна машина -це підйомний пристрій циклічної дії із зворотно-поступальним рухом вантажозахоплювального органа в просторі. Вантажопідіймальні машини призначені для переміщення вантажів по вертикалі і передачі їх з однієї точки простору в іншу. В основному їх можна розділити на підйомники і крани.

Підйомники піднімають вантаж по певній траєкторії, заданої жорсткими напрямними. До витягів відносяться, наприклад, ліфти (вантажні і для підйому людей).

кран - Навантажувально-розвантажувальна машина, призначена підйому і переміщення вантажу, підвішеного за допомогою вантажного гака або іншого вантажозахоплювального органа.

Крани розрізняють за конструктивним виконанням (мостові, стріляв кабельного типу та ін.), По виду вантажозахоплювального органа (обладнані гаком грейфером, магнітним захопленням і ін.), За способом пересування (стаціонарні, пересувні, самохідні та ін.), По ходовому пристрою ( рейкові, автомобільні, гусеничні і ін.) і за іншими ознаками.

Вимоги щодо безпечної експлуатації вантажопідйомні машин і механізмів в основному викладені в «Правилах будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів». Ці правила встановлюють вимоги до проектування, будови, виготовлення, встановлення, ремонту, реконструкції t експлуатації вантажопідіймальних машин і механізмів, а також вантажозахватних органів, пристосувань і тари.

Правила поширюються на:

- Вантажопідіймальні крани всіх типів, включаючи крани-маніпулятори;

- Вантажні електричні візки, що пересуваються надземними рейковими коліями разом з кабіною керування;

- Крани-екскаватори, призначені для роботи тільки з гаком, що підвішений на канаті, або електромагнітом;

- Електричні талі;

- Лебідки для підйому вантажу і (або) людей;

- Змінні вантажозахоплювальні органи (гак, грейфер, вантажопідіймальний електромагніт і т.п.);

- Знімні вантажозахоплювальні пристрої (стропи, захвати, траверси і т.п.);

- Несучу тару, за винятком спеціальної тари, що застосовується в металургійному виробництві (ковші, мульди, виливниці тощо), а також в морських і річкових портах, вимоги до яких встановлюються галузевими правилами або нормами.

Вантажопідіймальні машини до пуску їх в роботу повинні бути зареєстровані в територіальних органах Госгортехвадзор (Округах, інспекціях).

Дозвіл на пуск в роботу вантажопідіймальних машин, що не підлягають реєстрації в органах Держгірпромнагляду, видається інженерно-технічними працівниками по нагляду за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних машин.

Вантажопідіймальні машини і знімні вантажозахоплювальні пристрої до пуску в роботу повинні бути піддані повному технічному огляду.

Вантажопідіймальні машини, що знаходяться в роботі, повинні підлягати періодичному технічному огляду:

- Часткового - не рідше одного разу в 12 місяців;

-. повному - не рідше одного разу на 3 роки, за винятком рідко

використовуваних машин.

Позачергове повне технічне опосвідчення вантажопідйомної машини повинно проводитися після:

а) монтажу, викликаного установкою вантажопідйомної машини на
 новому місці;

б) реконструкції вантажопідйомної машини;

в) установлення змінного стрілового обладнання або заміни
 стріли;

г) капітального ремонту або заміни вантажний (стріловий) ле-
 бедки:

д) заміни гака або підвіски крюка (проводяться тільки
 статичні випробування);

е) заміни несучих або вантових канатів кабельного типу кра-
 нов;

ж) установки портального крана на новому місці роботи.

При повному технічному огляді вантажопідйомна машина повинна піддаватися:

огляду;

статичним випробуванням;

в) динамічним випробуванням.

Час часткового технічного огляду статичне та динамічне випробування вантажопідйомної машини не проводяться.

Періодичний огляд, технічне обслуговування та ремонт вантажопідіймальних машин, а також ремонт і рихтування кранових шляхів повинні проводитися відповідно до інструкції підприємства-виготовлювача і в терміни, встановлені графіком планово-попереджувального ремонту. Графік повинен бути складений з урахуванням фактичної наробки технічного стану крана.

Власник вантажопідйомних машин зобов'язаний забезпечити проведення зазначених робіт відповідно до графіка і своєчасне усунення виявлених несправностей.

Результати оглядів і технічного обслуговування, відомості про ремонти вантажопідіймальних машин повинні записуватися в журнал. Відомості про ремонти, що викликають необхідність позачергового технічного огляду вантажопідйомної машини, заносяться в її паспорт.

Результати огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари заносяться в журнал.

В процесі експлуатації знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари власник повинен періодично проводити їх огляд в такі строки:

- Траверс, кліщів і інших захоплень і тари - щомісяця;

- Строп (за винятком рідко використовуваних) - кожні 10 днів; рідко використовуваних знімних вантажозахоплювальних пристроїв - перед видачею їх в роботу.

Керівники підприємств та приватні особи - Власники вантажопідйомних машин, тари, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, кранових колій, а також керівники організацій, що експлуатують крани, зобов'язані забезпечити утримання їх в справному стані і безпечні умови роботи шляхом організації належного огляду, огляду, ремонту, нагляду та обслуговування.

З цією метою мають бути:

а) призначені інженерно-технічний працівник з нагляду за
 безпечною експлуатацією вантажопідіймальних машин, знімних
 вантажозахоплювальних пристроїв і тари, інженерно
 технічний працівник, відповідальний за утримання вантажопідіймальних машин у справному стані, і особа, відповідальна за безпечне проведення робіт кранами;

б) створена ремонтна служба і встановлений порядок періодичних оглядів, технічного обслуговування і ремонтів, які забезпечують утримання вантажопідіймальних машин, кранових
шляхів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари всправному стані;

в) встановлено необхідний Правилами порядок навчання та періодичної перевірки знань персоналу, який обслуговує вантажопідйомні машини, а також перевірки знань правил інженерно-технічним персоналом;

г) розроблені інструкції для відповідальних осіб і обслуговуючого персоналу, журнали, проекти виконання робіт, технологічні карти, технічні умови на навантаження і розвантаження, схеми стропування, складування вантажів та інші регламенти та безпечної експлуатації вантажопідіймальних машин;

д) забезпечено постачання інженерно-технічних працівників
 правилами, посадовими інструкціями і керівними
 вказівками з безпечної експлуатації вантажопідіймальних ма-
 шин, а персоналу - виробничими інструкціями;

е) забезпечено виконання інженерно-технічними працівника-
 ми правил, а обслуговуючим персоналом - інструкцій.

У кожному цеху, на будівельному майданчику або іншій дільниці робіт вантажопідйомних машин, в кожній зміні повинна бути призначена наказом особа, відповідальна за безпечне проведення робіт кранами, з числа майстрів, виконробів, начальників ділянки, а також бригадирів.

Для керування вантажопідіймальними машинами та їх обслуговування власник зобов'язаний призначити кранівників та слюсарів, а для обслуговування вантажопідйомних машин з електричним приводом, крім того, і електромонтерів.

Для зачіпки і обв'язки (стропування) вантажу на гак вантажопідйомної машини повинні призначатися стропальщики. Як стропальники можуть допускатися інші робочі (такелажники, монтажники тощо), пройшли навчання за професією, кваліфікаційною характеристикою якої передбачено виконання робіт зі стропування вантажу.

У посвідченнях таких робочих повинен бути зроблений запис про присвоєння їм суміжної професії стропальника.

Для підвішування на гак вантажопідйомної машини вантажу без попередньої обв'язки (вантаж, що має петлі, рими, цапфи, а також знаходиться в ковшах, баддях, контейнерах або іншій тарі) або в тих випадках, коли вантаж захоплюється напівавтоматичними захватними пристроями, можуть допускатися Робочі основних професій , додатково навчені професії стропальника за скороченою програмою. До цих робітників повинні пред'являтися ті ж вимоги правил, що і до стропальникам.

Вимоги безпечної експлуатації ліфтів.

 ліфт складається з наступних основних частин: шахти, кабіни
 машинного і блочного приміщень, противаги, підйомного механізму і електроустаткування. Шахтою ліфта називають oгpaжденное з усіх боків простір, в якому рухаються кабіна і противага ліфта. Шахта повинна бути огороджена з усіх боків на всю висоту і іметьверхнее перекриття і підлогу. У нижній частині шахти за пределомніжнего робочого положення кабіни повинен бути влаштований приямок.Двері шахти можуть бути як орні так і розсувні, що відкриваються і закриваються від руки або за допомогою приводу. Орні двері повинні відкриватися тільки назовні.

Двері шахти ліфтів обладнають автоматичними замку, замикаючими двері перш ніж кабіна відійде від рівня носа донної (завантажувальної) площадки на відстань 150 мм. Автоматичний замок повинен бути влаштований так і встановлено, щоб його відмикання ззовні шахти було неможливо. Допускається установка спеціальних пристроїв для відмикання автоматично замків зовні обслуговуючим ліфт персоналом.

Кабіни ліфтів служать для безпечного переміщення г? людей або вантажу. Канати, що застосовуються для підвішування кабіни і противаги, повинні бути однакової конструкції і одне го діаметру. Для ліфтів пасажирських, вантажопасажирських лікарняних і вантажних з провідником повинні застосовуватися канати діаметром не менше 9,5 мм.

Навішені на ліфті канат повинен мати певний за пас міцності. Значення найменшого коефіцієнта запас міцності (К) канатів повинно відповідати нормам, що містяться в таблиці

Коефіцієнт запасу міцності К в залежності від призначення ліфта

 Швидкість руху, м / с  Пасажирський, вантажно-пасажирський, лікарняний, вантажний з провідником, К.
 барабанна лебідка
 Лебідка з канатоведущим шкивом
 1 до 2
 2 до 4

Кожну кабіну ліфта обладнають запобіжним пристроєм - уловлювачами, міцно утримують її на напрямних в разі обриву каната або руху вниз з підвищеною швидкістю. Уловлювачі наводяться в дію обмежувачем швидкості, есліскорость руху кабіни (противаги) вниз перевищить номінальну швидкість, зазначену вправілах експлуатації ліфтів. Для забезпечення безпечної роботи ліфтів персонал повинен керуватися Правилами улаштування та експлуатації ліфтів

'Вимоги безпеки при експлуатації автомобілів

У правилах дорожнього руху затверджені основні положення по допуску транспортних засобів до експлуатації і наведено перелік несправностей і умов, при яких забороняється експлуатація транспортних засобів.

Автотранспорт повинен бути зареєстрований в ГИБДД, повинні бути встановлені на передбачених для цього місцях Реєстраційні знаки відповідного зразка. Технічний стан автомобіля має відповідати вимогам відповідних стандартів, правил і керівництва по їх технічної експлуатації.

Забороняється експлуатація автомобілів:

- Якщо їх технічний стан і обладнання не відповідають вимогам Переліку несправностей і умов, при яких забороняється експлуатація транспортних засобів;

- Не пройшли державний технічний огляд;

- Переобладнаних без відповідного дозволу. Вантажний автомобіль з бортовою платформою, що використовується для перевезення людей, повинен бути обладнаний сидіннями, закріпленими на висоті 0,3 -0,5 м від підлоги і не менш 0,3 м від верхнього краю борту.

При перевезенні дітей борту повинні мати висоту не менше 0,8 м від рівня підлоги. На транспортних засобах повинні бути встановлені розпізнавальні знаки, наприклад «Автопоїзд» -в вигляді трьох ліхтарів оранжевого кольору, розташованих горизонтально на даху кабіни; «Перевезення дітей» - у вигляді квадрата жовтого кольору з каймою червоного кольору.

Відповідно до Правил по ВІД на автомобільному транспорті на території підприємства повинні бути позначені проїзди для руху транспортних засобів, встановлені дорожні знаки.

Температура в приміщеннях для зберігання автомобіля не повинна бути нижче + 5 "С. Приміщення повинні мати ворота, що відкриваються назовні, мати припливно-витяжну вентиляцію, що забезпечує видалення повітря з верхньої і нижньої зон. Для роботи з кислотами і лугами слід передбачати роздільні акумуляторні, обладнані витяжною вентиляцією.

Майданчики для мийки автомобілів повинні мати ухил в бік приймальних колодязів і лотків, розташування яких повинно виключати потрапляння стічних вод на територію, не забруднювати навколишнє середовище.

Оглядові канави і естакади повинні мати направляючі перебирання по всій довжині, а в глухому куті канави - стаціонарні упори для коліс автомобіля. Кожен автомобіль повинен бути забезпечений упорами (башмаками) не менше 2 штук для підкладки під колеса, медичною аптечкою, знаком аварійної зупинки і вогнегасником. При направленні в дальній рейс (більше 1 доби) вантажні автомобілі і автобуси додатково забезпечуються металевими козелками, лопатою, буксирним пристроєм, а взимку додатково ланцюгами проти ковзання.

Вибракування інструменту, пристосуванні повинна проводитися не рідше 1 разу на місяць.

Демонтаж і монтаж шин повинен здійснюватися на спеціально відведеному місці, яке оснащене устаткуванням, пристроями та інструментом. Забороняється здійснювати запуск двигуна шляхом буксирування автомобіля.

Водій може виїжджати на лінію тільки після проходження передрейсового медогляду та відповідної відмітки в дорожньому листі.

Транспортний засіб на лінію має випускатися технічно справним, укомплектованим, що підтверджується підписами в дорожньому листі відповідальним за випуск (механіком) і водія.

Власник автотранспорту, засоби підвищеної небезпеки несе відповідальність за його технічний стан, експлуатацію.Попередня   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   Наступна

Джерела штучного світла | Питання 6. Захист від шуму і вібрації. | Засоби і методи захисту від шуму | Вібрація, її дія на організм людини і гігієнічненормування | Забезпечення вібробезпечних умов праці | Питання 1. Проектна документація | Класифікація та склад заходів з охорони праці та ТБ враховуються при проектуванні будівельного виробництва | Питання 2. Вимоги охорони праці і ТБ при організації будівельного майданчика | Небезпечні зони на будівельному майданчику | Безпечна організація складування матеріалів і виробів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати