На головну

Питання 3. Безпека робіт при монтажі цивільних і промислових будівель і споруд.

  1. Cedil; Паралельна робота свердловинних насосів
  2. Disjunctive Question. Розділове питання
  3. Divide; несталий і перехідні режими роботи насосів
  4. Dynamics Range Processing - універсальна динамічна обробка
  5. I. КУРСОВІ РОБОТИ
  6. I. НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
  7. I. Причини звернення за допомогою до консультанта по роботі з персоналом

 До монтажних робіт допускаються робітники, які досягли 18 років, не мають обмежень за станом здоров'я, які пройшли навчання за спеціальною програмою, атестовані кваліфікаційною комісією і мають посвідчення на право проведення цих робіт.

Атестація монтажників повинна проводитися кваліфікаційною комісією підприємства відповідно до вимог «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних механізмів». Атестованому монтажника видається відповідне посвідчення про атестацію.

Монтажні роботи, як правило, проводяться за допомогою кранів, навантажувачів, трубоукладачів.

До монтажних робіт механізованим способом у всіх випадках можуть допускатися і призначатися тільки робочі, які мають посвідчення стропальника.

Монтажні роботи механізованим способом можуть проводитися тільки під керівництвом особи, відповідальної за безпечне ведення робіт.

При монтажі конструкцій, труб та іншого вантажу монтажник забороняється:

- Перебувати на вантажі під час підіймання або переміщення, а також допускати підіймання або переміщення вантажу, якщо на ньому присутні інші особи;

- Перебувати під піднятим вантажем;

- Відтягувати вантаж під час підйому.

Загальні вимоги безпеки

На ділянці (захватці), де ведуться монтажні роботи, не допускається виконання інших робіт і перебування сторонніх осіб.

При зведенні будинків і споруд забороняється виконувати роботи, пов'язані з перебуванням людей в одній секції (захватці, дільниці) на поверхах (ярусах), над якими проводиться переміщення, установка і тимчасове закріплення елементів збірних конструкцій або обладнання.

При зведенні односекційних будівель або споруд одночасне виконання монтажних та інших будівельних робіт на різних поверхах (ярусах) допускається за наявності між ними надійних (обґрунтованих відповідним розрахунком на дію ударних навантажень) міжповерхових перекриттів за письмовим розпорядженням головного інженера після здійснення заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, і за умови перебування безпосередньо на місці робіт спеціально призначених осіб, відповідальних за безпечне проведення монтажу і переміщення вантажів кранами, а також за здійснення контролю за виконанням кранівником, стропальником і сигнальником виробничих інструкцій з охорони праці.

Способи стропування елементів конструкцій та обладнання повинні забезпечувати їх подачу до місця установки в положенні, близькому до проектного.

Забороняється підйом збірних залізобетонних конструкцій, не мають монтажних петель або міток, що забезпечують правильне стропування і монтаж.

Очищення підлягають монтажу елементів конструкцій від бруду і полою слід проводити до їх підйому.

Стропування конструкцій і обладнання слід проводити вантажозахоплювальними засобами, що задовольняють вимогам п. 4.1 «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів», що забезпечують можливість дистанційного расстроповкі з робочого горизонту у випадках, коли висота до замку вантажозахватного засобу перевищує 2 м, а також при дотриманні вимог п . 7.4 вищевказаних правил.

Елементи конструкцій, що монтуються або обладнання під час переміщення повинні утримуватися від розгойдування і обертання гнучкими відтяжками.

Не допускається перебування людей на елементах конструкцій та обладнання під час їх підйому або переміщення.

Під час перерв у роботі не допускається залишати підняті елементи конструкцій і устаткування на вазі.

Розчалювання для тимчасового закріплення конструкцій, що монтуються повинні бути прикріплені до надійних опор (фундаментів, якорів і т. Д.). Кількість розчалок, їх матеріали і перетин, способи натягу і місця закріплення встановлюються проектом виконання робіт. Розчалювання повинні бути розташовані за межами габаритів руху транспорту і будівельних машин. Розчалювання не повинні торкатися гострих кутів інших конструкцій. Перегинання розчалок в місцях зіткнення їх з елементами інших конструкцій допускається лише після перевірки міцності і стійкості цих елементів під впливом зусиль від розчалок.

Для переходу монтажників з однієї конструкції на іншу слід застосовувати інвентарні драбини, перехідні містки і трапи, що мають огородження.

Не допускається перехід монтажників за встановленими конструкцій і їх елементів (фермам, ригелів і т.п.), на яких неможливо встановити огорожу, що забезпечує ширину проходу відповідно до п. 2.23, без застосування спеціальних запобіжних пристроїв (надійно натягнутого вздовж ферми або ригеля каната для закріплення карабіна запобіжного пояса і ін.).

Встановлені в проектне положення елементи конструкцій або обладнання повинні бути закріплені так, щоб забезпечувалася їх стійкість і геометрична незмінність.

Розстропування елементів конструкцій і устаткування, встановлених в проектне положення, слід проводити після постійного або тимчасового надійного їх закріплення. Переміщати встановлені елементи конструкцій або обладнання після їх расстроповкі, за винятком випадків, обґрунтованих ППР, не допускається.

Не допускається виконувати монтажні роботи на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру 15 м / с і більше, при ожеледиці, грозі і тумані, що виключає видимість в межах фронту робіт. Роботи по переміщенню і встановлення вертикальних панелей і подібних їм конструкцій з великою парусністю слід припиняти при швидкості вітру 10 м / с і більше.

Не допускається перебування людей під демонтуватися елементами конструкцій і устаткування до установки їх в проектне положення і закріплення.

При необхідності знаходження працюючих під монтується обладнанням (конструкціями), а також на обладнанні (конструкціях) повинні здійснюватися спеціальні заходи, що забезпечують безпеку працюючих.

Навісні монтажні площадки, драбини і інші пристосування, необхідні для роботи монтажників на висоті, слід встановлювати і закріплювати на монтуються конструкціях до їх підйому.

При виконанні монтажних (демонтажних) робіт в умовах діючого підприємства експлуатовані електромережі та інші діючі інженерні системи в зоні робіт повинні бути, як правило, відключені, закорочені, а обладнання і трубопроводи звільнені від вибухонебезпечних, горючих і шкідливих речовин.

При виконанні монтажних робіт не допускається використовувати для закріплення технологічного і монтажного оснащення устаткування і трубопроводи, а також технологічні і будівельні конструкції без узгодження з особами, відповідальними за правильну їх експлуатацію.

Власник вантажопідйомної машини повинен встановити порядок обміну сигналами між стропальником і кранівником. Рекомендована знакова сигналізація повинна визначатися згідно з додатком 18 «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів». При зведенні будинків і споруд заввишки більше 36 м повинна застосовуватися двостороння радіопереговорних зв'язок. Знакова сигналізація і система обміну сигналами при радіопереговорних зв'язку повинні бути внесені в інструкції кранівника та стропальника.

В особливо відповідальних випадках (при підйомі конструкцій із застосуванням складного такелажу, методу повороту, при насуву великогабаритних і важких конструкцій, при підйомі їх двома або більше механізмами і т.п.) сигнали повинен подавати тільки бригадир монтажної бригади в присутності інженерно-технічних працівників, відповідальних за розробку і здійснення технічних заходів щодо забезпечення вимог безпеки.

При насуву (пересування) конструкцій і обладнання лебідками вантажопідйомність гальмівних лебідок і поліспастів повинна дорівнювати вантажопідйомності тягових, якщо інші вимоги не встановлені проектом.

Монтаж конструкцій кожного наступного ярусу (ділянки) будівлі або споруди слід проводити тільки після надійного закріплення всіх елементів попереднього ярусу (ділянки) згідно з проектом.

Навісні металеві сходи висотою більше 5 м повинні бути огороджені металевими дугами з вертикальними зв'язками і надійно прикріплені до конструкції або до обладнання. Підйом робітників по навісним сходах на висоту більше 10 м допускається в тому випадку, якщо сходи обладнані майданчиками відпочинку не рідше ніж через кожні 10 м по висоті.

При монтажі каркасних будинків встановлювати наступний ярус каркаса допускається тільки після установки огороджувальних конструкцій або тимчасових огорож на попередньому ярусі.

В процесі монтажу конструкцій, будівель або споруд монтажники повинні перебувати на раніше встановлених і надійно закріплених конструкціях чи засобах підмащування.

Монтаж сходових маршів і майданчиків будівель (споруд), а також вантажопасажирських будівельних підйомників (ліфтів), повинен здійснюватися одночасно з монтажем конструкцій будівлі. На змонтованих сходових маршах слід негайно встановлювати огородження.

На захватці, в якій ведеться монтаж конструкції будівлі, не допускається користуватися вантажопасажирських підйомником (ліфтом) безпосередньо під час переміщення елементів конструкцій.

При монтажі металоконструкцій з рулонних заготовок повинні вживатися заходи проти самовільного згортання рулону.

Забарвлення і антикорозійний захист конструкцій і обладнання у випадках, коли вони виконуються на будівельному майданчику, слід виробляти, як правило, до їх підйому на проектну відмітку. Після підйому фарбувати або антикорозійний захист слід тільки в місцях стиків або з'єднань конструкцій.

Розпакування і розконсервація підлягає монтажу обладнання повинні проводитися в зоні, відведеної відповідно до проекту виконання робіт, і здійснюватися на спеціальних стелажах або підкладках висотою не менше 100 мм.

При розконсервації обладнання не допускається застосування матеріалів з вибухо і пожежонебезпечними властивостями.

Укрупнювального збирання та до виготовлення підлягають монтажу конструкцій і устаткування (нарізкарізьблення на трубах, гнуття труб, підгонка стиків і тому подібні роботи) повинні виконуватися, як правило, на спеціально призначених для цього місцях.

В процесі виконання складальних операцій поєднання отворів і перевірка їх збігу в монтованих деталях повинні проводитися з використанням спеціального інструменту (конусних оправок, складальних пробок і ін.). Перевіряти збіг отворів в монтованих деталях пальцями рук не допускається.

Під час монтажу обладнання в умовах вибухонебезпечного середовища повинні застосовуватися інструмент, пристосування і оснащення, що виключають можливість іскроутворення.

При монтажі обладнання повинна бути виключена можливість самовільного або випадкового його включення.

Переміщення вантажу декількома кранами допускається в окремих випадках. Така робота повинна проводитися відповідно до проекту або технологічною картою, в яких повинні бути наведені схеми стропування та переміщення вантажу із зазначенням послідовності виконання операцій, положення вантажних канатів, а також повинні міститися вимоги до стану колії та інші вказівки щодо безпечного переміщення вантажу.

При підйомі і переміщенні вантажу декількома кранами навантаження, що припадає на кожний з них, не повинна перевищувати вантажопідйомність крана.

Робота по переміщенню вантажу декількома кранами повинна проводитися під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за безпечне проведення робіт кранами.

При переміщенні конструкцій або обладнання відстань між ними частинами змонтованого обладнання або інших конструкцій повинна бути по горизонталі не менше 1 м, по вертикалі - 0,5 м.

Кути відхилення від вертикалі вантажних канатів і поліспастів вантажопідіймальних засобів у процесі монтажу не повинні перевищувати величину, зазначену в паспорті, затвердженому проекті або технічних умовах на це вантажопідйомне засіб.

Під час монтажу обладнання з використанням домкратів повинні бути вжиті заходи, що виключають можливість перекосу або перекидання домкратів.

При спуску конструкцій або обладнання по похилій площині слід застосовувати гальмівні засоби, що забезпечують необхідне регулювання швидкості спуску.

Монтаж вузлів устаткування і ланок трубопроводів і повітропроводів поблизу електричних проводів (у межах відстані, рівного найбільшої довжині монтируемого вузла або ланки) повинен проводитися при знятій напрузі.

При неможливості зняття напруги роботи необхідно виконувати за нарядом-допуском, затвердженим в установленому порядку.

Всі роботи по усуненню конструктивних недоліків і ліквідації недоробок на змонтованому технологічному обладнанні, підданому випробуванню продуктом, слід проводити тільки після розробки і затвердження замовником і генеральним підрядником спільно з відповідними субпідрядними організаціями заходів щодо безпеки робіт.

Установка і зняття перемичок (зв'язків) між змонтованим і діючим обладнанням, а також підключення тимчасових установок до діючих систем (електричним, паровим, технологічним і т. Д.) Без письмового дозволу генерального підрядника і замовника не допускається.

При демонтажі конструкцій та обладнання слід виконувати вимоги, що пред'являються до монтажних робіт.

Одночасна розбирання конструкцій або демонтаж обладнання в двох або більше ярусах по одній вертикалі забороняється.

Вимоги безпеки під час роботи

При веденні монтажних робіт монтажник повинен:

1. переконатися, що монтовані елементи надійно закріплені і нічим не утримуються;

2. перевірити, чи немає на елементах незакріплених деталей та інструменту;

3. перед підйомом труб великого діаметру переконатися, що в них немає землі, льоду або інших предметів, які можуть випасти при підйомі;

4. переконатися, що монтується елемент не може під час підіймання за що-небудь зачепитися;

5. переконатися у відсутності людей біля елементів, які монтує, між елементами.

Монтажник приступає до установки конструкції вже після її доставки на місце вантажопідйомної технікою з використанням необхідних інструментів.

Для переходу монтажників з однієї конструкції на іншу слід застосовувати інвентарні драбини, перехідні містки і трапи, що мають огородження.

Встановлені в проектне положення елементи конструкцій або обладнання повинні бути закріплені так, щоб забезпечувалася їх стійкість.

Розстропування елементів конструкцій, встановлених в проектне положення, слід проводити після постійного або тимчасового надійного їх закріплення.

Не допускається виконувати монтажні роботи на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру 15 м / с і більше, при ожеледиці, грозі або тумані.

При виконанні монтажних робіт не допускається використовувати для закріплення технологічного і монтажного оснащення устаткування і трубопроводи, а також технологічні і будівельні конструкції без узгодження з особами, відповідальними за правильну їх експлуатацію.

Заходи безпеки після закінчення роботи

Після закінчення роботи необхідно:

а) привести в порядок обладнання та робоче місце, інструмент і пристосування;

б) повідомити механіка або бригадиру про всі несправності, виявлені під час роботи.

 Попередня   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   Наступна

Питання 5. Виробниче освітлення | Джерела штучного світла | Питання 6. Захист від шуму і вібрації. | Засоби і методи захисту від шуму | Вібрація, її дія на організм людини і гігієнічненормування | Забезпечення вібробезпечних умов праці | Питання 1. Проектна документація | Класифікація та склад заходів з охорони праці та ТБ враховуються при проектуванні будівельного виробництва | Питання 2. Вимоги охорони праці і ТБ при організації будівельного майданчика | Небезпечні зони на будівельному майданчику |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати