Головна

Питання 1. Проектна документація

  1. Disjunctive Question. Розділове питання
  2. III. Східний питання у Віденській системі міжнародних відносин.
  3. III. Ступені порівняння прикметників і прислівників, порядок слів в англійському реченні, типи питань.
  4. INTERROGATIVE PRONOUNS питальний займенник
  5. X. Задайте до тексту 5 - 6 питань різного типу, що відображають його
  6. X. Задайте до тексту 5 - 6 питань різного типу, що відображають його
  7. X. Задайте до тексту 5 - 6 питань різного типу, що відображають його

Командна документація з питань охорони праці та ТБ при проектуванні будівельного виробництва.

Вихідними матеріалами при вирішенні питань щодо забезпечення безпеки праці та санітарно-гігієнічного обслуговування працюючих повинні бути:

- Вимоги нормативних документів і стандартів по техніці безпеки в виробничої санітарії;

- Рекомендації щодо попередження причин виробничого травматизму, розроблені на основі досвіду будівництва аналогічних об'єктів;

- Типові рішення по забезпеченню безпеки праці і каталоги засобів захисту працюючих.

У проекті виконання робіт повинні бути відображені вимоги по:

- Забезпечення монтажної технологічності конструкцій та обладнання;

- Зниження обсягів і трудомісткості робіт, виконуваних в умовах виробничої небезпеки;

- Безпечного розміщення машин і механізмів; організації робочих місць із застосуванням технічних засобів безпеки.

Крім того, повинні бути вказані:

- Номенклатура пристроїв, пристосувань і засобів індивідуального і колективного захисту працюючих і визначена потреба в них;

- Засоби освітлення будівельного майданчика, робочих місць, проходів та проїздів, а також засоби сигналізації та зв'язку;

- Вимоги по санітарно-побутового обслуговування працюючих.

У проектній документації по організації будівництва і виконанню робіт повинні бути розроблені:

а) організація санітарно-гігієнічного та побутового обслуговування на будівельному майданчику;

б) система освітлення будівельного майданчика, проходів і робочих місць;

в) забезпечення працюючих питною водою;

г) огородження небезпечних зон і захист робочих місць від можливого падіння зверху матеріалів і предметів;

д) забезпечення безпечної експлуатації будівельних машин;

е) забезпечення електробезпеки;

ж) відбір існуючих і розробка нових пристроїв і пристосувань, що забезпечують безпеку запроектованих способів виробництва робіт;

з) забезпечення безпечних умов праці при роботах з матеріалами на основі полімерів і іншими новими матеріалами;

і) забезпечення безпеки праці при роботі в зимових та інших особливих умовах;

к) проектні рішення з питань, по яким главою СНиП I1I-А.11-70 «Техніка безпеки в будівництві» потрібна спеціальна проектна документація.

У технологічних картах на складні і небезпечні роботи (монтаж, демонтаж, розбирання) і на роботи, що виконуються новими методами, наводяться способи і порядок виконання елементів процесу, схема організації робіт, потреба в конструкціях, матеріалах, виробах, машинах, приладах, інструментах, склад бригад, графік процесу з об'ємом робіт і їх трудомісткістю, а також наряд для бригади з розцінками і вартістю всієї роботи.

Чи не дозволяється виконання будівельно-монтажних робіт, якщо в проектній документації по організації будівництва немає викладених вище рішень з питань охорони праці.

Проекти організації будівництва і виконання робіт, технологічні карти й інша технічна документація повинні бути своєчасно розглянуті та затверджені головним інженером будівельно-технічних працівників і субпідрядних будівельних організацій.

 Попередня   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   Наступна

Питання 1. Метеорологічні умови виробничого середовища. | Нормування мікроклімату виробничих приміщень | Питання 2. Виробнича пил на будівельних майданчиках і підприємствах будіндустрії і боротьба з нею. | Питання 3. Шкідливість речовин і попередження отруєнь. | Питання 4. Безпека роботи з радіоактивними речовинами. | Питання 5. Виробниче освітлення | Джерела штучного світла | Питання 6. Захист від шуму і вібрації. | Засоби і методи захисту від шуму | Вібрація, її дія на організм людини і гігієнічненормування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати