На головну

Питання 5. Поняття про ергономіку. Пристосування умов праці до людини.

  1. Disjunctive Question. Розділове питання
  2. I. 1. 1. Поняття про психологію
  3. I. 1. 3. Поняття про свідомість
  4. I.2.1) Поняття права.
  5. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 1 сторінка
  6. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 2 сторінка
  7. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 3 сторінка

Ергономіка (від грец. Ergon - «робота», nomos - «закон») - група наук, які вивчають поведінку людини у виробничих умовах, та оптимізують умови праці. Виникнення ергономіки пов'язано з науково-технічною революцією і ускладненням в зв'язку з цим технічних засобів і умов виробництва, розширенням трудової діяльності людини.

Становлення ергономіки як науки пов'язують з початком вивчення людини у виробничому середовищі з метою максимального використання людських ресурсів та інтенсифікації праці і відносять до 20-м рр. ХХ ст. Активний розвиток і становлення ергономіки як самостійної наукової дисципліни відбулося в 50-х рр. і пов'язується з організацією ергономічного дослідницького товариства К. Марелла. Саме з цього моменту починається активний розвиток ергономіки в багатьох країнах. В СРСР розвиток ергономіки пов'язано з виникненням і становленням в 20-30-х рр. ХХ ст. наукової організації праці. Вивченням трудової діяльності людини займалися багато видних учених - В. М. Бехтерєв, А. К. Гаст, П. М. Керженцев та ін. Радянська ергономіка орієнтувалася не тільки на підвищення ефективності виробництва, а й на збереження здоров'я і розвиток особистості працівника, розвиваючи корпоративність, ідеологічний компонент виробництва і відповідну систему норм і цінностей.

Предметом ергономіки є вивчення системи людина- машина-середовище та його дію. Ергономіка розглядає розподіл праці між людиною і машиною, стежить за дотриманням безпеки праці при взаємодії з механізмами, аналізує і розподіляє обов'язки операторів, розробляє дизайн робочих місць з урахуванням антропометричних даних, в тому числі і для осіб з обмеженими трудовими можливостями. Ергономіка грунтується на психології, соціології, фізіології і медицині, гігієні праці, загальної теорії систем, теорій управління і організації праці, охорони праці, деяких технічних науках і технічної естетики.

Методологічною базою ергономіки є теорія систем, яка дозволяє отримати повну картину про виробничий процес і пропонує шляхи його вдосконалення, що включає облік схильностей, характеру кожного працівника, задоволеності працею, що, безсумнівно, відбивається на ефективності і якості праці.

Основною метою ергономіки є вивчення закономірностей трудових процесів, ролі людських факторів у трудовій діяльності та підвищення ефективності виробництва при дотриманні умов безпеки праці.

З точки зору безпеки праці і створення комфортних умов для трудової діяльності виключно важливим є комплексне вивчення системи «людина - машина - виробниче середовище». З урахуванням тієї обставини, що сучасне виробництво стає все більш автоматизованим, на людину все більшою мірою покладаються функції управління і оператора. Організація робочого місця людини-оператора, комплексно враховує характер діяльності, умови праці, психофізіологічні можливості та антропометричні характеристики людини, є предметом ергономіки.

Контрольні питання:

1. Перерахуйте основні завдання виробничої санітарії та гігієни праці.

2. Що таке виробниче середовище.

3. Які ви знаєте виробничі шкідливості в будівництві. Перерахуйте засоби захисту від них

4. Санітарно-побутове обслуговування на будівельному майданчику.

5. Захист від шкідливих речовин.

6. Санітарно-побутове обслуговування на будівельному майданчику.

7. Санітарна класифікація підприємств.

8. Що таке ергономіка, її роль у трудовій діяльності?

література:

1. Закон РК «Про працю»

2. Закон РК «Про охорону праці»

3. Н. П. Заметів, В. І. Поляков «Охорона праці в будівництві» - М., Стройиздат, 1985

4. К. М. Акопян, Ю. І. Наумов «Охорона праці на підприємствах житлово-комунального господарства» - М., Стройиздат, 1991

5. В. І. Русин, Г. Г. Орлов «Охорона праці в будівництві» - М., Стройиздат, 1990

6. Ж. Аманжолов «Охорона праці і техніка безпеки» 2 видання. - Астана: Фоліант, 2011 р

 Попередня   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   Наступна

Порядок розслідування нещасних випадків | Питання 3. Методи аналізу виробничого травматизму. | Відповідальність посадових осіб за порушення правил ТБ | Питання 4. Підготовка персоналу | Видані кошти - власність організації і підлягають поверненню. | Питання 5. Навчання безпечним методам роботи інструктаж на виробництві | Питання 6. Захист навколишнього середовища | Тема: Виробнича санітарія і гігієна праці в будівництві | Питання 3. Виробничі шкідливості в будівництві і засоби захисту від них | Питання 4. Санітарно-побутове обслуговування на будівельному майданчику |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати