На головну

Питання 1. Фізіологія людини і фактори, що характеризують умови праці.

  1. Disjunctive Question. Розділове питання
  2. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  3. II. Умови надання комунальних послуг
  4. II. Умови надання комунальних послуг
  5. III. Східний питання у Віденській системі міжнародних відносин.
  6. III. Ступені порівняння прикметників і прислівників, порядок слів в англійському реченні, типи питань.
  7. III. Умови договору, що містить положення про надання комунальних послуг, і порядок його укладення

Особливості фізіології людини

При проектуванні робочих місць (робочої зони) для обслуговування машин і обладнання слід враховувати розміри тіла людини. Робоча зона визначається дугами, які може описати рука, що повертається в плечі або лікті на рівні робочої поверхні. Крім того, робочу зону потрібно обов'язково поєднувати з зоною, зручною для охоплення людським поглядом.

Оптимальна робоча зона слід за робочим і існує всюди, де він працює. На наведені параметри робочої зони, які є наіболлее зручними для більшості працюючих.

Найбільшу висоту, доступну для чоловіків і жінок, слід приймати рівній 1800-2000мм, а зручну висоту - в межах 900-1500 мм.

Фізіологічні вимоги враховують функціональні прцесси, пртекающіе в організмі людини.

Шкіра, що є зовнішнім покривом, захищає тіло людини від механічних пошкоджень і теплорегулірующій температуру тіла. Доросла людина при легкій фізичній роботі і тепратуре повітря 18-200З в середньому віддає тепла на добу 11340 Дж, в тому числі шляхом випромінювання - 4960, віддачі в повітря - 3498, випаровування - 2343, витрати на роботу внутрішніх органів і м'язів - 214, на зігрівання їжі - 176 і на дихання - 147 Дж. якщо тепловіддача організму порушується внаслідок вимірювання температури тіла, вологості і т.п., то погіршується і самопочуття людини. Висока температура навколишнього повітря Привілля до перегрівання організму, низька - до значної тепловіддачі, організм переохолоджується, внаслідок чого можуть бути обмороження окремих частин тіла.

Велике значення для людини мають зір, різні відчуття до квітів, слух, дихання, обояние, і нерви система. Людина в стані сприймати звукові хвилі з частотою коливань від 20 до 20 000 Гц. Здатність чути висока в діапазоні від 2000 до 4000 Гц, але при частотах нижче 800 і понад 6000Гц чутливість уменьщается. При русі людини безперервно соверщается процес газообміну; кров збагачується киснем з атмосферного повітря і виділяє вуглекислий газ. Вдихаємо повітря містить 21% кисню, а видихається - 16%. Повітря, забруднене шкідливими домішками (газами, парами, пилом, аерозолями), дуже шкідливий для людини.

Нюх людини дозволяє рспознавать запахи і визначати забрудненість повітря шкідливими речовинами. При тривалому впливі запахів на нюх це властивість послаблюється.

Нервова система людини керує всіма фізіологічними функціями організму і здійснює зв'язок організму із зовнішнього середовищем. Всякого роду зміни в навколишньому середовищі (коливання температури повітря, тиску, складу повітря і т.д.) передаються на відповідні органи тіла для регулювання їх діяльності. Створюючи комфортні умови праці, фізіологи дійшли переконання, що з безлічі зовнішніх факторв, що діють на конкретному робочому місці (шум, тепло, холод, вологість, вібрація і ін.), Фізіологічна і психологічна кордону їх дії розрізняються лише кількісно. Так, комфортну зону роботи від некомфортною прийнято відокремлювати психологічної кордоном, а некомфортно зону від нестерпної зони - фізіологічної. Задоволення фізіологічних вимог сказиается на продуктивності і безпеки праці.

У тісному взаємозв'язку з трудовими діями знаходяться робочі рухи людини, які мають свої відмінні функції. За характером руху їх можна розбити на три групи:

власне «робочі» (ісплнітельние) руху, котрі займають центральне місце в структурі трудового процесу;

«Гностичні» (пізнавальні) руху, що застосовуються для впізнання об'єкта і умов дії (осязательно, пробують, контрольні). За допомогою цих рухів отримують інформацію про просторові характеристики предметів;

«Пристосовані» руху. Сюди можна віднести установчі (установка робочої пози) і коригувальні руху за допомогою котроие виправляються дії і помилки.

Представляючи тіло людини (його скелет) у вигляді елеменотов шарнірної системи, можна сказати. Що плавні еліптичні або кругові рухи з центром в суглобі - шарнірі більш сприятливі.

Область психологічних вимог людини і сучасній техніці видається більш великої і складної у взаємозв'язку, ніж область анатомічних і фізіологічних вимог, Комплекс психологічних вимог вивчає спеціальний розділ психології, відомий під назвою психологія праці (відбір, вивчення, трудова експертиза). Психологічні вимоги людини враховують функції мозку, які полягають у відображенні дійсності, об'єктивні закономірності психічної діяльності (відчуття, сприйняття, мислення та ін.) І психологічні властивості (навички, звички, здібності, темперамент, характер та ін.).

В процесі праці у людини виникає цілком певний, обумовлений виробничої обстановкою комплекс почуттів, відчуттів - комплекс емоцій, які можуть посилюватися або послаблюватися в конкретній виробничій обстановці. Емоції - це реакція людини на навколишні умови, а виробнича обстановка - це комплекс чинників, які позитивно чи негативно впливають на здоров'я, самопочуття і працездатність людини.

Фактори виробничого обстановки з некотрой часткою умовності можна об'єднати в чотири взаємопов'язані групи.

Фактори першої групи - Це санітарно - гігієнічні умови навколишнього середовища. До них відносяться температура (тепло, холод), чистота навколишнього повітря (чистий або запилений, забруднене з домішками), освітленість (світло, морок), звук (тиша, шум) і т.п.

Фактори другої групи - Кошти праці (машина, механізм, інструмент, пристосування для виконання робіт). Більш сучасні засоби праці виключають небезпеку травм і пошкоджень, а також створюють нормальні гігієнічні умови, виключають несприятливі навантаження як фізичні (підняття і перенесення ваги), так і психічні (підвищена напруженість уваги, органів слуху, зору і т.д.)

До третьої групи відносяться організаційні форми. Вони зумовили поділом праці, а також режимів праці і відпочинку.

четверта група об'єднує соціальні факторв, які залежать від взаємин людей між собою, від ставлення працівника до результату своєї праці і до самого процесу праці. Культура взаємин між людьми, що виявляється в характері дій і вчинків однієї людини по відношенню до іншого, досить істотний фактор виробничої обстановки, котрі створює особливий емоційний настрій людини і повишется його самопочуття і працездатність.

Фактори, що впливають на формування умов праці. Категорії важкості праці

За ступенем виробничого стомлення, характеру і кількості професійно-виробничих захворювань все роботи, пов'язані з фізичною витратою праці, підрозділяють на три категорії:

легкі роботи, Для виконання яких витрачаються невеликі фізичні зусилля (витрати енергії до 174 Вт);

роботи середньої тяжкості (Витрати енергії більше 174 і до 290 Вт);

важкі роботи, Які викликають великі фізичні зусилля, значне напруження органів почуттів і нервової системи (витрати енергії більше 290 Вт).

Крім того, роботи можуть бути поділені за рівнем шкідливості і небезпеки.

шкідливою вважається систематична робота в несприятливих умовах виробничого середовища і обстановки. Наприклад, робота в умовах забруднення повітря, вологості, радіоактивних випромінювань, високої температури і т.п.

До небезпечних відносяться роботи в умовах, небезпечних для життя людей (наприклад, робота монтажників на висоті), незважаючи на те, що є захисні засоби, що гарантують безпечні умови праці.

Від характеру і умов праці в будівництві залежать здоров'я і працездатність робітників, а здоров'я людини, не тільки його особисте благо, особисте щастя, а й суспільне багатство, дарма розкрадати яке злочинно. Важлива роль щодо поліпшення умов праці належить лікарям, гігієністів фізіологам, психологам, соціологам.

Вивчаючи умови праці та їх вплив на робітників, вони визначають ступінь тяжкості і шкідливості праці, розробляють найбільш раціональні і сприятливі режими праці і відпочинку, визначають і інші чинники, що характеризують умови праці. В цьому напрямку велике значення представляють питання роботи і відпочинку, діяльності робочого в різних виробничих умовах, оптимального розподілу навантаження по годинах і ін. Як показали дослідження, перерви, включення в трудовий процес, дозволяють підтримувати працездатність людини на деякому оптимальному рівні протягом робочої зміни. Відомо, що розбивається на три фази, Що характеризуються наступними ознаками:

наростанням працездатності ( «Наповненням» робочих потенціалів);

щодостійкої працездатністю. Тривалість цієї фази залежить від характеру роботи, а також від ступеня підготовки і стану робочого;

падінням працездатності, Що викликається втомою.

В силу цього протягом робочої зміни і тижні відзначаються коливання в кількості і якості продукції, що випускається, частота і тяжкість нещасних випадків і т.д.

стомлення працюючого, Якщо воно не досягло надмірних ступенів, оборотно і безслідно зникає після достатнього відпочинку. Перевтома зберігає до початку роботи залишкові явища втоми, викликаючи зниження працездатності. Хронічна втома модет бути знято тривалим відпочинком, а іноді і з допомогою спеціального лікування. Згідно з ученням І. П. Павлова в основі втоми лежить перенапруження нервової системи. Тому ботьба з надмірним виробничим стомленням є однією з важнейщіх соціально-економічних проблем.

Трудовий процес робітників у будівництві характеризується фізичними зусиллями, нервово-психічним напруженням, темпом роботи. Встановлено, що фізичні зусилля, що передаються на людину, значно менше при динамічній роботі, що супроводжується періодичним напруженням, ніж при статичному (наприклад, утримування на вазі вантажу). У будівництві для багатьох видів механізованих робіт характерна не стільки велике фізичне навантаження, скільки нервове і розумове напруження (наприклад, робота машиністів баштових кранів, одноківшових екскаваторів). Такі види праці вимагають розумної організації робочих місць, яка повинна ґрунтуватися на суворому дотриманні вимоги психофізіології праці.

Темп, ритм роботи і її монотонність впливають на ступінь стомлюваності робітників, характеризують тяжкість праці. При нормальному ритмі руху робочого його пульс і дихання частішають незначно і характеризуються більшою чіткістю. Якщо ритм роботи вище нормального, то погіршується і загальне самопочуття робітника. Тривале виконання робочим найбільш простих операцтй розвиває у нього гальмування, знижує функціональну рухливість нервової системи. При цьому сповільнюється темп роботи і знижується продуктивність праці.

Робоча поза людини (Сидячи, стоячи, напівзігнувши) повинна сприяти найкращою, які тривалий час підтримуваної його працездатності. Тривале, день у день повторюється стояння під час роботи негативно впливає на організм людини.

У будівництві найбільшого поширення набули дві пози: робота стоячи і робота сидячи. Сидяча поза найбільш раціональна при фізичних зусиллях робочого до 50 Н; при фізичних зусиллях від 50 до 100 Н робоча поза байдужа і фізичні зусилля до 200 Н вимагають виконання роботи в положенні стоячи, так як при цьому використовується сила тяжіння робочого і включається в роботу велика частина м'язової маси.

найважливішими факторами, Що характеризують умови праці, є санітарно-гігієнічні фактори (Температура повітря, запиленість, дія токсичних парів і газів, шум і вібрація, освітлення і дію іонізуючих випромінювань). профілактичним фактором охорони праці є естетика праці - кольорове оформлення або забарвлення в певні кольори відповідної яскравості механізмів, правильно підібрана і раціонально передана на виробництві музика.

Про роль кольору на виробництві добре сказав французький фахівець виробничої естетики Ж. Вьена: «Колір здатний на все. Він може народити світло, заспокоєння або збудження. Він може створити гармонію або викликати потрясіння; від нього можна чекати чудес, але він може викликати і катастрофу ».

Кольори повинні робити поле зору людини більш світлим, розвантажувати очей, упорядковувати робоче місце, підтримувати робочий ритм, направляти, компенсувати запахи, виробничі шуми. Звідси до кольору пред'являються високі вимоги, задовольняти які можна лише при обліку психофізіологічного дії квітів.

Стан охорони праці дозволяє виявити число і характер допускаються порушень, визначення коефіцієнта безпеки по кожній бригаді, цеху, дільниці.

коефіцієнт безпеки визначається як відношення числа робітників, що виконують виробничі завдання з дотриманням ТБ до загальної кількості працюючихПопередня   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

Питання 2. Короткий огляд розвитку охорони праці в Республіці Казахстан. | Питання 3. Основні положення законодавства з охорони праці. | Питання 4. Органи нагляду і контролю за станом охорони праці | Питання 5. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. | Питання 6. Організація роботи по створенню безпечних умов праці в будівництві | Організація, координація, облік і аналіз як функції управління охороною праці. | Організація і управління охороною праці в будівельних організаціях | Обов'язки адміністративно-технічного персоналу будівельної організації в області охорони праці. | Питання 8. Обов'язки і права по техніці безпеки будівельної організації | Обов'язки виробників робіт, начальників ділянок і майстрів виробничих дільниць і бригадирів в здійсненні заходів з охорони праці та техніки безпеки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати