Головна

радіаційний тероризм

  1. Боротьба з міжнародним тероризмом
  2. Дарвінізм і тероризм.
  3. Одноразова допомога громадянам, залученим для боротьби з тероризмом
  4. Природний радіаційний фон біосфери
  5. Завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму (ст. 207)
  6. Історичні аспекти появи тероризму в світі і в Росії.
  7. Класифікація тероризму

Радіаційний тероризм - це навмисне, навмисне вплив на здоров'я або життя людини іонізуючим через отриманням. Залежно від кількості людей, що стали об'єктом радіаційного терору, його можна розділити на індивідуальний і масовий.

Причини радіаційного тероризму: військові конфлікти, полі-тична і комерційно-фінансова боротьба, місцеві конфлікти, кланові, родинні та сімейні чвари, а також особисті СЗГ-ри і розбирання. Об'єктами, на які можуть впливати тер-рорісти, можуть бути не тільки радіаційно небезпечні підприємства. Місцем проведення терактів можуть стати території та об'єкти ме-стопребиванія людей: населені пункти або їх частина, аеровокза-ли, річкові порти, залізничні вокзали і автовокзали, тамо-женние пропускні пункти, метро, ??стадіони, великі концертні зали, універмаги, магазини, адміністративні і житлові будівлі, наукові, промислові, сільськогосподарські і медичні установи, а також водо- і повітрозабірники.

На відміну від аварійної ситуації, коли виробничий пер-нал і населення можуть бути попереджені про радіаційний віз-дії і є можливість проведення захисних мероприя-тий, терористичний акт з радіаційним впливом може бути здійснений раптово, швидко, потай і в непередбачуваному, несподіваному місці.

Радіоактивного забруднення можуть бути піддані середовище проживання, різні предмети, матеріали, сировину, повітря, вода і харчові продукти, напої, одяг, грошові квитки, цінні папери, подарунки, рекламні вироби і т. Д. У злочинних цілях терористами можуть бути використані втрачені, викрадені і отримані контрабандним шляхом різні радіоактивні ви-

покоління воєн

 Велися із застосуванням    Ведуться із застосуванням  
                       
                       
             автоматичного        високо-  
 холодного    пороху    нарез-    зброї, тан-    ракетно    точного ору-  
   і гладко-      ков, літаків,      жия і зброї  
 зброї    стовбурного    ного    потужних транс-    ядерного    на нових  
       зброї      зброї    
     зброї      кравців коштів      фізичних  
             і засобів зв'язку        принципах  
                       

Мал. 6.1. Класифікація воєн

хімічної промисловості, систем і технологій, пов'язаних з високим ризиком виникнення катастрофічних наслідків, за рахунок виникнення вторинних факторів - пожеж, вибухів, радіоактивного та хімічного зараження, хвиль прориву при руйнуючої-шення гребель гідровузлів. Дія вторинних факторів здатне викликати екологічні, економічні і соціальні катастрофи, забезпечити ефективне досягнення стратегічних результатів і перемоги в цілому.

Як вважають експерти, найбільший ефект в ураженні еко-номіки досягається при нанесенні ударів по об'єктах атомної енергетики, хімічної і нафтогазового виробництв, транспорту, металургії, машинобудування, систем життєзабезпечення насе-лення. При цьому в більшості випадків не буде ставитися завдання повного знищення об'єктів, впливу будуть піддаватися тільки завчасно виявлені функціональні елементи, ураження яких перериває функціонування об'єкта на визна-ділений проміжок часу.

Такими «критичними» елементами є:

- Для електростанцій: машинні зали, силові енергетичні установки, трансформаторні підстанції, парогенератори;

- Для об'єктів нафтогазового комплексу: електричні і рас-пределітельние підстанції, компресорні, ємності, резер-Вуару.

Основу запалювальних боєприпасів становлять запалювальні речовини і суміші, які прийнято ділити на групи: палій-ні суміші на основі нафтопродуктів (напалм); металізований-ні запальні суміші (пирогели); терміт і термітні склади; звичайний або пластифікований фосфор.

Пирогели - загущені металізовані огнесмеси на осно-ве нафтопродуктів, в своєму складі мають магниевую або алюмінію-ніевую стружку (порошок), тому горять зі спалахами, розвиваючи температуру до 1600 ° С і вище. Утворений при горінні шлак здатний пропалювати тонкі листи металу.

Термітні склади - це механічні суміші, що складаються з порошкоподібних металів (наприклад, алюмінію) і оксидів ме-них металів (наприклад, закису-окису заліза). При горінні термітних складів розвивається температура до 3000 ° С. Так як в резуль-таті протікає хімічної реакції з оксидів металу виокрем-ляется кисень, термітні склади можуть горіти і без доступу повітря.

Білий фосфор самозаймається на повітрі, розвиваючи темпе-ратуру горіння близько 900 ° С. При горінні виділяється велика ко-кість білого отруйного диму (окису фосфору), який, поряд з опіками, може стати причиною важких уражень людей.

Боєприпаси об'ємного вибуху (БОВ). Принцип дії та-кого боєприпасу полягає в наступному: рідке паливо, що має високу теплотворну здатність, поміщене в спеціальну оболонку, під час вибуху розбризкується, випарувалася-ється і перемішується з киснем повітря, утворюючи Сфера-чеський хмара паливно повітряної суміші радіусом близько 15 м і товщиною шару 2-3 м. утворилася суміш підривається у кількох місцях спеціальними детонаторами. У зоні Детона-ції за кілька десятків мікросекунд розвивається температурі

ра 3000 ° С.

У момент вибуху всередині оболонки з паливно-повітряної сме-сі утворюється відносна порожнеча. Виникає щось схоже на вибух оболонки кулі з відкачано повітря ( «вакуумна бом

ба »).

Основним вражаючим чинником БОВ є ударна віл-на. Боєприпаси об'ємного вибуху за своєю потужністю займають проміжне становище між ядерними і фугасними боепрі-пасами.

Зброя, що створює вогнища масових уражень

     традиційні    нетрадиційні    деякі способи    НС мирного    
     види ЗМУ    види ЗМУ    застосування ОСП    часу    
                         
   1.  ядерне  1.  променеву зброю    1. Запальні    1. Стихійні    
   зброю    засоби    лиха    
                         
   2.  хімічне  2.  біохімічне    2. Боєприпаси під-    2. Техногенні    
   зброю  зброю        шенной потужності    НС    
                         
   3.  біологічне  3.  геофізичне    3. Руйнування об'єк    3. Біолого-    
   зброю  зброю        проектів техносфери    соціальні НС    
                         
       4.  зброя несмер-   -   -    
       ного дії        
                 
             
     Мал. 6.2. Зброя, що створює вогнища масових уражень    
                 
     вид зброї        Тип вогнища масового ураження    
                 
                 
   1.  Ядерну зброю        Вогнища руйнувань, осередки пожеж, зони    
         радіоактивного зараження        
                   
                 
   2.  Хімічну зброю    Зони хімічного зараження        
             
   3.  Біологічна зброя    Зони біологічного зараження, вогнища епідемій    
                         

Мал. 6.3. Типи вогнищ масових уражень при застосуванні традиційних видів ЗМУ

             
     вид зброї    Тип вогнища масового ураження    
             
             
   1.  Боєприпаси з урановими    Вогнища підвищеної радіації (?-забруднення)    
   сердечниками      
         
             
   2.  запальний зброя    Вогнища масових руйнувань і суцільних пожеж    
             
             
   3.  боєприпаси об'ємного    Вогнища масових руйнувань    
   вибуху      
         
             
         Вогнища нафтових і саж забруднень при роз-    
         рушении об'єктів з нафтою    
   4.  звичайна зброя    Вогнища хімічного забруднення при руйнуванні    
     об'єктів з токсичними речовинами    
           
         Вогнища вибухів і пожеж при руйнуванні об'єктивним    
         тов з вибухо- і пожежонебезпечними речовинами    
             

Мал. 6.4. Типи вогнищ масових уражень, що мали місце під час бойових дей-наслідком в Югославії та Іраку

виливається велика кількість нафтопродуктів, і підпалюється. Ширина зони ураження перевищує 200 м.

Боєприпаси об'ємного вибуху є якісно новим ві-будинок запальної зброї. При його застосуванні разом з зоною по-спека виникає зона потужної ударної хвилі. Один боєприпас об'єк-емного вибуху створює зону ураження діаметром 200 м. Вперше боєприпас об'ємного вибуху був використаний ізраїльтянами в За-падном Бейруті в 1982 р у вигляді «вакуумної бомби».

При застосуванні боєприпасів підвищеної потужності створюються великі зони руйнувань і завалів. В ході бойових дій наш-ли застосування два способи. Перший - «килимове бомбометання», коли бомби скидаються так, що на поверхні землі образу-ється суцільний килим розривів. Розміри вогнища ураження складаючи-ють 300 га. Другий - застосування «косарок маргариток», авіабомб сверхкрупного калібру, які, вибухаючи над поверхнею зем-ли, знищують все живе в окрузі діаметром 130 м.

Руйнування об'єктів техносфери призводить до створення зон вто-ковий поразок. Руйнування об'єктів, що містять РВ і СДОР, призводить до утворення великих зон радіоактивного і хімічно-го зараження. В ході операції «Буря в пустелі» багатонаціональний-ні сили зруйнували іракські склади з хімічною зброєю. мета

- Скувати дії іракських військ в цьому районі. Мета була досяг-нуту. Руйнування нафтових свердловин і терміналів призводить до про-разованию зон пожеж, вибухів, нафтових і саж забруднень. В ході війни в Перській затоці слив нафти в море ускладнив бій-ше застосування сил флоту і висадку морського десанту. Руйнування сховищ вибухових речовин призводить до утворення зон вибухів і забруднень оксидами азоту і вуглецю. Руйнування гребель приво-дит до виникнення хвилі прориву і утворення зон затоплень.

Можна зробити висновок про те, що при застосуванні нетрадиційних-них видів зброї масового знищення та звичайної зброї можливе виникнення оча-гов масових уражень наступних типів:

- Вогнищ масових засліплення;

- Поразок живої матерії;

- Токсичних та інфекційних уражень;

- Фізіологічних розладів;

- стихійних лих;

- Зон пожеж, вибухів, нафтових і саж забруднень;

- Зон радіоактивних і хімічних забруднень.

плавлення і випаровування, пошкодження надчутливих елементом тов, засліплення людей і нанесення їм термічних уражень. У тумані, при випаданні дощу і снігу, а також в умовах задимлений-ності та запилення атмосфери нищівну силу лазерного променя істотно знижується.

прискорювальне зброю -зброя, вражаючим чинником кото-якого є високоточний гостронаправлених пучок заряджених або нейтральних частинок (електронів, протонів, нейтронів і ін.), розігнаних до великих швидкостей. Потужний потік енергії створює на об'єкті механічні ударні навантаження, інтенсивне теплове вплив, а також ініціює короткохвильове електромагніт-ве (рентгенівське) випромінювання. Застосування прискорювального зброї відрізняється миттєвістю і раптовістю дії, всепогодний-стю, миттєвостями процесів руйнування (пошкодження) і ви-вода об'єкта з ладу. Бойові комплекси лазерного і прискорювач-ного зброї можуть створюватися в варіантах наземного, морського і космічного базування. Діючи з космосу, воно створює вогнища масового ураження людей, тварин і рослинності.

Дія радіологічної зброї засноване на використанні бойових радіоактивних речовин (порошків або розчинів речовин, що містять в своєму складі радіоактивні ізотопи). Ефект ра-діологіческого зброї проявився при застосуванні снарядів з сер-дечнікамі зі збідненого урану в ході операції «Буря в пустелі» і війни в Югославії.

Основним джерелом бойових радіоактивних речовин служать відходи, що утворилися при роботі ядерних реакторів. Слідство третьому дії радіологічної зброї на людей є розвиток у них променевої хвороби, а також локальне ураження окремих частин і органів тіла. Застосування бойових радіоактивних речовин може здійснюватися за допомогою авіаційних бомб, розпороши-них авіаційних приладів, безпілотних літаків, крилатих ракет і інших засобів.

- біохімічне зброю

- Біохімічному зброї відносять гормональне, генна та пов-ническое зброю.

гормональне зброю засноване на застосуванні для масового

ураження живої сили гормонів. В його основі лежить використання

Бездротовий зброю вражає мозок і серце електромагнітних-магнітного випромінюванням надвисокої або надзвичайно низької частоти.

До радіочастотного зброї відносяться засоби, які генерують електромагнітні випромінювання надвисокої або надзвичайно низ-кою частот. Діапазон сверхчастот знаходиться в межах від 300 мГц до 30 ГГц, а надзвичайно низьких становить менше 100 Гц. Об'єктивним тому ураження радіочастотного зброї є люди, у яких уражаються мозок, серце, центральна нервова система, ендокринної-ва система, система кровообігу, а також психіка. Комплекси радіочастотного зброї можуть бути наземного, повітряного і кос-мічного базування.

акустичну зброю вражає інфразвукових випромінюванням. Воно викликає паніку або втрату свідомості. Акустичну зброю являє собою засоби масового ураження, засновані на використанні направленого випромінювання потужних інфразвукових коливань з частотою нижче 16 Гц. Такі коливання впливають на центральну нервову систему і травні органи людини, викликають головний біль, больові відчуття у внутрішніх органах, порушують ритм дихання. Інфразвукові зброю володіє також пси-хотропним дією на людину, викликає втрату контролю над со-бій, почуття страху і паніки. Для генерування інфразвуку можли-но використання реактивних двигунів, забезпечених резонаторами і відбивачами звуку, а також інших акустичних генераторів.

Акустичну зброю може бути застосовано для виведення з ладу обслуговуючого персоналу об'єктів економіки. Доставка його пла-нується за допомогою крилатих і балістичних ракет з посліду-ючим викиданням його на парашутах, просто скиданням на землю або проникненням всередину об'єктів. Поразка людей при цьому пов'язане з використанням інфранізких частот. Носіями та-кого зброї можуть бути і космічні засоби.

іммобілізірующую зброю включає речовини, при вдиханіікоторих людина втрачає рухову активність або засинає. Марлеві рецептури за своїм впливом поділяють-ся на іррітанти, що подразнюють слизову оболонку дихальних шляхів і очей; фізіканти, що відключають кісткову і гладку му-скулатуру; психотоміметіки, які надають психотропну впливів-ність. Окремі представники зазначених груп мають висо-ким швидкодією (секунди, хвилини) і тривалим періодом ураження (годинник).

ному дії космічних променів і ультрафіолетового випромінювання сонця, створення заторів на річках - викликати повінь і т. д. Для впливу на природні процеси можуть використовуватися химиче-ські речовини (йодисте срібло, тверда вуглекислота, карбамід, вугільний пил, сполуки брому, фтору і інші ), потужні генера-тори електромагнітних випромінювань, теплові генератори та інші технічні пристрої. Однак найбільш ефективним засобом впливу на геофізичні процеси є ядерна зброя, застосування якого найбільш надійно забезпечує вищевказаних-ні ефекти.

Геофізичну зброю можна умовно розділити на сейсміч-ське, кліматичне і іоносферне зброю (рис. 6.7).

Сейсмічне зброю. Застосування сейсмічної зброї за-лягає у створенні землетрусів, ураганів, обвалів і т. П.

Кліматичне зброю призводить до випадання рясних облог-ков, зміни температурного режиму, посухи. Ефект кліматичних-чеського зброї проявився під час Югославської війни в 1999 р В результаті масованого застосування ракет і авіації в атмос-Феру було виділено велику кількість вуглекислого газу, що через меніло клімат в Європі і Середземноморських країнах.

геофізичну зброю

     сейсмічне зброю    Кліматичне зброю    Іоносферне зброю    
                 
                 
   1.  створення штучних    1. Випадання рясних        
   землетрусів          
     опадів (злив, граду,        
   2.  створення потужних      1. Створення искусствен-    
     туману)      
   приливних хвиль типу        
     2. Великомасштабні    них магнітних бур    
   цунамі        
     зміни температурних    і полярних сяйв    
   3.  створення ураганів        
     ного режиму    2. Руйнування шару озо-    
   4.  створення вогненних        
     3. Зменшення    на в атмосфері    
   бур        
     кількості опадів        
   5.  Створення обвалів,          
     (Посуха)        
   лавин, селів, зсувів          
             
                 
         
     Мал. 6.7. Умовний поділ геофізичного зброї    

і США. Найбільш повно різні аспекти цієї проблеми знайшли від-ражение в договорі про нерозповсюдження ядерної зброї від 1968 року (країни - володарі ядерної зброї), а також в ряді договорів про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ОСО) і скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО).

Жоден міжнародний документ не забороняє застосування ядерної зброї.

 Попередня   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   Наступна

| Вплив небезпечних гідрологічних процесів на життєдіяльність | Вплив небезпечних метеорологічних процесів на життєдіяльність | епіфітотія | характеристика токсинів | Хімічні боєприпаси і бойові прилади авіації | маркування ХХН | Біологічні засоби, що застосовуються для ураження людей | характеристика хвороб | світлове випромінювання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати