На головну

Вступ

  1. I. Вступ
  2. Біорізноманіття: введення в проблему
  3. Вступ
  4. Вступ
  5. ВСТУП
  6. ВСТУП
  7. ВСТУП

Удари - це пошкодження тканин і органів без порушення цілісності шкіри і кісток.

Ознаки ударів: біль, припухлість і синці.

При ударах слід прикласти до забитого місця холод; туго його забинтувати; направити постраждалого до лікувального закладу.

Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан

ГККП «Уральський коледж газу, нафти та галузевих технологій» УАО ЗКО

лекційний комплекс

з дисципліни «Охорона праці»

Для спеціальності «Будівництво

і експлуатація будівель та споруд »

Уральськ - 2014р.

зміст

Вступ.................................................. .................................. 3

Лекція 1. Тема: Загальні положення охорони праці ........................................... 4

Лекція 2.Тема: Розслідування, облік, вивчення і економічськой оцінка травматизму і професійних захворювань .................................... ............ 35

лекція 3. Тема: Виробнича санітарія і гігієна праці в строительстве...............................................................................67

Лекція 4.Тема: Виробничі шкідливості в будівництві ............... 77

Лекція 5.Тема: Основи техніки безпеки .................................. 104

Лекція 6.Тема: Основи техніки безпеки в будівництві ............. 139

Лекція 7.Тема: Пожежна безпека в будівництві ..................... 165

Лекція 8.Тема: Захист будівель вибухонебезпечних виробництв ................ 170

Тести підсумкового контролю знань................................................ 192

література.................................................. ............................. 212

Вступ

Справжній лекційний комплекс з дисципліни «Охорона праці» складено відповідно до типової навчальної програми для спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», затвердженої рішенням УМЗ МО і НРК, (протокол № 595 від 25.12.09 р Астана) і призначений для реалізації вимог до рівня підготовки за кваліфікацією 1401213 - «Технік будівельник».

Дисципліна «Охорона праці» є прикладною технічною наукою, яка виявляє і вивчає виробничі небезпеки і професійні шкідливості, розробляє методи їх запобігання або ослаблення з метою усунення виробничих нещасних випадків і професійних захворювань робітників, а так само аварій і пожеж.

Лекційний комплекс передбачає вивчення основних питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки. Досліджувані питання розглядаються з позиції вимог БНіП "Техніка безпеки в будівництві», ГОСТів та інших нормативних документів, аналізу причин виробничого травматизму і професійних захворювань, виявлення потенційних небезпек і шкідливостей, створення на базі нової техніки більш безпечних умов праці в будівництві. Тому на заняттях рекомендується розгляд нещасних випадків, що сталися на виробництві, у взаємозв'язку з вимогами законодавчих та нормативних документів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам. При викладі матеріалу необхідно всіляко пропагувати передовий досвід в області охорони праці.

Справжній лекційний комплекс базується на знаннях, уміннях і навичках учнів з предметів «Технологія і організація будівництва - матеріальних і ремонтних робіт», «Технічна експлуатація будівель», «Будівельні машини і засоби малої механізації».

Вивчення матеріалу викладається з урахуванням п о с т, нормативних та інструктивних документів з питань охорони праці та техніки безпеки, досягнень вітчизняного і світового досвіду.

Лекційний комплекс розроблений з метою надання методичної допомоги викладачам в навчанні учнів будівельних спеціальностей з дисципліни «Охорони праці».

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Питання 2. Короткий огляд розвитку охорони праці в Республіці Казахстан. | Питання 3. Основні положення законодавства з охорони праці. | Питання 4. Органи нагляду і контролю за станом охорони праці | Питання 5. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. | Питання 6. Організація роботи по створенню безпечних умов праці в будівництві | Організація, координація, облік і аналіз як функції управління охороною праці. | Організація і управління охороною праці в будівельних організаціях | Обов'язки адміністративно-технічного персоналу будівельної організації в області охорони праці. | Питання 8. Обов'язки і права по техніці безпеки будівельної організації | Обов'язки виробників робіт, начальників ділянок і майстрів виробничих дільниць і бригадирів в здійсненні заходів з охорони праці та техніки безпеки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати