На головну

Порядок допуску до робіт підвищеної небезпеки

  1. II. Порядок утворення комісії
  2. II.5.2) Порядок освіти і загальні риси магістратури.
  3. III. Порядок включення до складу комісії незалежних експертів
  4. III. Порядок заповнення подорожнього листа
  5. III. Ступені порівняння прикметників і прислівників, порядок слів в англійському реченні, типи питань.
  6. III. Умови договору, що містить положення про надання комунальних послуг, і порядок його укладення
  7. III.1.2) Порядок кримінального судочинства.

Частина робіт підвищеної небезпеки, затверджена локальними нормативними актами організації, вимагає оформлення наряду-допуску. Наряд допуск - Це завдання на виконання робіт, оформлене на спеціальному бланку встановленої форми і визначає зміст, місце роботи, час її початку і закінчення, умови безпечного проведення, склад бригади і осіб, відповідальних за безпеку виконання роботи. Форма наряду-допуску для ведення різних робіт дещо різниться, структура ж змісту залишається незмінною. Обов'язково вказуються:

- Підготовчі заходи і відмітка про їх виконання;

- Склад бригади;

- Відмітка про проведення і проходження цільового інструктажу;

- Час початку та закінчення робіт;

- Підтвердження закінчення робіт.

Наряд-допуск видається на термін, необхідний для виконання заданого обсягу робіт (в ряді випадків - на робочу зміну). Видача і повернення його реєструються в журналі. Наряд-допуск оформляється в двох примірниках. Один знаходиться у особи, яка видала наряд-допуск, інший видається відповідальному керівникові робіт. Під час проведення робіт на території іншої діючого підприємства наряд-допуск оформляється в трьох примірниках (третій примірник видається відповідальній особі діючого підприємства). Виправлення при заповненні наряду-допуску не допускаються.

У разі невиконання робіт у зазначений в наряді-допуску час або зміни умов виконання робіт роботи припиняються, наряд-допуск закривається, відновлення робіт дозволяється тільки після видачі нового наряду-допуску. Зміни в складі бригади реєструються в додатку до наряду-допуску за спеціальною формою. Закінчення робіт оформлюється підписами в наряді-допуску, після чого він передається відповідальному керівнику робіт. Термін зберігання закритого наряду-допуску - 30 днів. Проведення інструктажу з безпеки фіксується в наряді-допуску з підписом учасників.

До самостійного виконання робіт підвищеної небезпеки допускаються особи:

- Не молодше 18 років (в окремих галузях - не молодше 21 року);

- Визнані придатними до провадження робіт медичним оглядом;

- Мають виробничий стаж на зазначених роботах не менше одного року і тарифний розряд не нижче третього;

- Пройшли навчання і перевірку знань правил, норм та інструкцій з охорони праці;

- Мають посвідчення на право виробництва даних робіт;

- Отримали цільовий інструктаж на робочому місці з безпеки при виконанні робіт.

До виконання робіт, до яких висуваються додаткові вимоги з безпеки праці, працівники без проходження ними навчання безпечним методам і прийомам робіт не допускаються. Крім того, працівники, які вперше допускаються до роботи підвищеної небезпеки, протягом одного року повинні виконувати такі роботи під безпосереднім наглядом досвідчених робітників, призначених для цього наказом по організації.

Відповідальними за організацію та проведення робіт підвищеної небезпеки є:

- Особи, що видають наряд-допуск;

- Відповідальні керівники робіт;

- Відповідальні виконавці робіт.

Відповідальні керівники і виконавці робіт повинні бути атестовані з охорони праці.

Дозволяється наступне суміщення обов'язків відповідальних працівників: особа, яка видає наряд-допуск, може бути одночасно відповідальним керівником робіт; відповідальний керівник робіт може бути одночасно відповідальним виконавцем робіт.

Відповідальний керівник робіт несе відповідальність за повноту і точне виконання заходів безпеки, зазначених в наряді-допуску, кваліфікацію відповідального виконавця робіт і членів бригади (ланки), включених в наряд-допуск, а також за допуск виконавців на місце проведення робіт.

Відповідальні виконавці несуть відповідальність за безпечне виконання робіт, дотримання членами бригади заходів безпеки, зазначених в наряді-допуску, обов'язкове застосування засобів індивідуального захисту, виробничу і технологічну дисципліну. Відповідальний виконавець робіт не має право залишати робоче місце. У разі виникнення такої необхідності його зобов'язаний замінити відповідальний керівник робіт. При неможливості заміни роботи повинні бути припинені, а працівники виведені з місця проведення робіт. Склад бригади, що працює за нарядом-допуском, повинен включати не менше двох осіб.

У ряді випадків, за рішенням керівника, деякі роботи, які не ввійшли до затвердженого переліку, але вимагають більш жорсткого контролю за їх підготовкою і проведенням, оформляються не вбрання-допуском, а дозволом з оформленням проведення цих робіт в журналі.Попередня   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   Наступна

Вплив повітряного середовища на людину | вентиляція | Захист від шуму | Вібрація і захист від неї | освітлення | Основні правила безпеки при роботі на комп'ютері. | неіонізуюче випромінювання | Захист від іонізуючих випромінювань | Обов'язки організації, яка експлуатує ОПО | Обов'язки працівників ОПО |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати