На головну

Організація безпечного виконання робіт з підвищеною небезпекою. Перелік робіт підвищеної небезпеки

  1. Cedil; Паралельна робота свердловинних насосів
  2. Divide; несталий і перехідні режими роботи насосів
  3. Dynamics Range Processing - універсальна динамічна обробка
  4. I. КУРСОВІ РОБОТИ
  5. I. НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
  6. I. Причини звернення за допомогою до консультанта по роботі з персоналом
  7. I. РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ. ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ (БЛОК-СХЕМИ) І СЛОВЕСНА ЗАПИС АЛГОРИТМІВ

До робіт підвищеної небезпеки відносяться роботи, при виконанні яких є або може виникнути виробнича небезпека поза зв'язком з характером виконуваної роботи. Тому при виконанні таких робіт крім звичайних заходів безпеки необхідно організовувати додаткові заходи, що розробляються окремо для кожної конкретної виробничої операції. У кожної організації з урахуванням конкретних умов і особливостей технології повинен бути складений і затверджений керівником організації (роботодавцем) перелік робіт підвищеної небезпеки. Його складають на основі примірного переліку робіт підвищеної небезпеки, відповідно до нормативних правових актів з охорони праці - Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) від 13.01.2003 р N 6, Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ) від 20.06.2003 р N 242, Положенням «Роботи з підвищеною небезпекою. Організація проведення »(ПОТ РО-14000-005-98), Міжгалузевими правилами з охорони праці при роботі на висоті (ПОТ РМ-012-2000) від 4.10.2000 р N 68, Правилами з охорони праці при експлуатації комунального водопровідно-каналізаційного господарства (ПОТ РМ-025-2002) і ін. СНиП 12-03-2001 «Безпека праці в будівництві. Частина 1. Загальні вимоги »містить, зокрема, приблизний перелік місць (умов) виробництва і видів робіт, на виконання яких необхідно видати наряд-допуск:

- Роботи із застосуванням вантажопідіймальних кранів і інших будівельних машин в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі, газонафтопродуктів, складів легкозаймистих або горючих рідин, горючих та зріджених газів;

- Будь-які роботи в колодязях, шурфах, замкнутих і важкодоступних просторах;

- Земляні роботи на ділянках з патогенним зараженням грунту (звалища, скотомогильники і т. П.), В охоронних зонах підземних електричних мереж, газопроводу та інших небезпечних підземних комунікацій;

- Поточний ремонт, демонтаж обладнання, а також проведення ремонтних або будь-яких будівельно-монтажних робіт при наявності небезпечних факторів діючого підприємства;

- Роботи на ділянках, де є або може виникнути небезпека з суміжних ділянок робіт;

- Роботи в безпосередній близькості від полотна або проїзної частини експлуатованих автомобільних і залізних доріг (визначається з урахуванням діючих нормативних документів з безпеки праці відповідних міністерств і відомств);

- Газонебезпечні роботи.

Крім вищезазначених нормативних документів, окремі правила безпеки відносять деякі роботи до робіт підвищеної небезпеки; їх виконання повинно вестися з додатковими заходами щодо забезпечення безпеки. Крім робіт, передбачених нормативними актами до виконання з оформленням наряду-допуску, в цей перелік організація може вносити будь-які роботи, які вважатиме за потрібне. Як правило, сюди додатково включаються роботи, при виконанні яких часто відбуваються нещасні випадки. Наприклад, до виконання вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані і атестовані електрозварники, бензорізчиками і паяльщики, які добре знають інструкцію з охорони праці та засвоїли програму пожежно-технічного мінімуму, які мають кваліфікаційне посвідчення і талон з пожежної безпеки. Категорично забороняється проводити зварювання судин і трубопроводів, що знаходяться під тиском. Безпека виробництва покрівельних і гідроізоляційних робіт забезпечується за допомогою технології (технологічною послідовністю) виконання робіт, організації робочих місць і праці виконавців, засобів індивідуального та колективного захисту працівників, навчання працівників безпечним методам праці, дотримання вимог пожежної безпеки, контролю вимог безпеки.Попередня   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   Наступна

Основні заходи щодо забезпечення безпеки виробничих процесів | Вплив повітряного середовища на людину | вентиляція | Захист від шуму | Вібрація і захист від неї | освітлення | Основні правила безпеки при роботі на комп'ютері. | неіонізуюче випромінювання | Захист від іонізуючих випромінювань | Обов'язки організації, яка експлуатує ОПО |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати