На головну

Обов'язки організації, яка експлуатує ОПО

  1. II. Посадові обов'язки
  2. II. Посадові обов'язки
  3. III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СПОРТСМЕНА
  4. IV. Права і обов'язки виконавця
  5. IV. Права і обов'язки виконавця
  6. IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛУБУ
  7. V. Права та обов'язки споживача

Організація, що експлуатує ОПО, зобов'язана:

- Дотримуватися положень федеральних законів та інших нормативних правових актів РФ, а також нормативних технічних документів в галузі промислової безпеки;

- Мати ліцензію на експлуатацію ОПО;

- Забезпечувати укомплектованість штату працівників ОПО відповідно до встановлених вимог;

- Допускати до роботи на ОПО осіб, які відповідають відповідним кваліфікаційним вимогам та не мають медичних протипоказань до даної роботи,

- Забезпечувати проведення підготовки та атестації працівників в галузі промислової безпеки;

- Мати на ОПО нормативні правові акти і нормативні технічні документи, що встановлюють правила ведення робіт на ОПО;

- Організовувати і здійснювати виробничий контроль за дотриманням вимог промислової безпеки;

- Забезпечувати наявність і функціонування необхідних приладів і систем контролю за виробничими процесами відповідно до встановлених вимог;

- Забезпечувати проведення експертизи промислової безпеки будівель, а також проводити діагностику, випробування, огляд споруд і технічних пристроїв, застосовуваних на ОПО, в установлені строки та за висунутій в установленому порядку приписом федерального органу виконавчої влади з нагляду в сфері промислової безпеки або його територіального органу;

- Запобігати проникненню на ОПО сторонніх осіб;

- Забезпечувати виконання вимог промислової безпеки до зберігання небезпечних речовин;

- Розробляти декларацію промислової безпеки;

- Укладати договір страхування ризику відповідальності за заподіяння шкоди при експлуатації ОПН;

- Виконувати розпорядження та приписи федерального органу виконавчої влади з нагляду в сфері промислової безпеки, його територіальних органів і посадових осіб, що віддаються ними відповідно до повноважень;

- Припиняти експлуатацію ОПО самостійно або за приписом федерального органу виконавчої влади з нагляду в сфері промислової безпеки, його територіальних органів та посадових осіб у разі аварії або інциденту на ОПО, а також в разі виявлення нововиявлених обставин, що впливають на промислову безпеку;

- Здійснювати заходи щодо локалізації та ліквідації наслідків аварій на ОПН, сприяти державним органам у розслідуванні причин аварії;

- Брати участь в технічному розслідуванні причин аварії на ОПО, вживати заходів щодо усунення зазначених причин та профілактики подібних аварій;

- Аналізувати причини виникнення інциденту на ОПО, вживати заходів щодо усунення зазначених причин та профілактики подібних інцидентів;

- Своєчасно інформувати в установленому порядку федеральний орган виконавчої влади з нагляду в сфері промислової безпеки, його територіальні органи, а також інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування та населення про аварію на ОПО;

- Вживати заходів щодо захисту життя і здоров'я працівників у разі аварії на ОПО;

- Вести облік аварій і інцидентів на ОПО;

- Представляти в федеральний орган виконавчої влади з нагляду в сфері промислової безпеки або в його територіальні органи інформацію про кількість аварій і інцидентів, причини їх виникнення та вжиті заходи.Попередня   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   Наступна

Безпека виробничого устаткування | Безпечна експлуатація інструменту, пристосувань та інвентарю, запобіжних і захисних пристроїв | Основні заходи щодо забезпечення безпеки виробничих процесів | Вплив повітряного середовища на людину | вентиляція | Захист від шуму | Вібрація і захист від неї | освітлення | Основні правила безпеки при роботі на комп'ютері. | неіонізуюче випромінювання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати