Головна

Основи пожежної профілактики

  1. I. Теоретичні основи формування артикуляційної моторики у дітей.
  2. II.1. основи державності
  3. IV. 14.2. Фізіологічні основи емоційних станів
  4. V. 16.2. Фізіологічні основи темпераменту
  5. V. 17.2. Фізіологічні основи характеру
  6. VI. 1. ОСНОВИ РОСІЙСЬКОЇ орфоепія
  7. Аксіологічні засади ПЕДАГОГІКИ

Основним завданням пожежної профілактики є виключення виникнення пожежі. Це завдання вирішується системою технічних і організаційних заходів запобігання пожежі, що включає реалізацію вимог пожежної безпеки, що розробляються на підприємствах і організаціях, виконанням режимних (обмежувальних) заходів і досягається запобіганням утворення горючої середовища (або внесення до неї) джерел запалювання. Вирішення цього завдання залежить від відповідальності та зусиль адміністрації в сфері пожежної профілактики. Інше завдання - мінімізації наслідків пожежі - полягає в гасінні пожежі і забезпеченні безпеки людей і матеріальних цінностей. Це вирішується системою протипожежного захисту, яка в загальному випадку реалізується комплексом технічних, конструктивних і власне протипожежних заходів. До їх числа відносяться:

- Застосування засобів пожежогасіння та відповідної пожежної техніки;

- Застосування установок автоматичної пожежної сигналізації;

- Застосування основних будівельних конструкцій і матеріалів, в тому числі використовуваних для облицювання конструкцій, з нормованими показниками пожежної небезпеки;

- Застосування просочення конструкцій об'єктів антипіренами і нанесенням на їх поверхні вогнезахисних фарб (складів);

- Пристрої, що забезпечують обмеження поширення пожежі;

- Застосування систем протипожежного захисту.

Для реалізації зазначених заходів необхідно знання і точне виконання вимог існуючої нормативно-технічної документації. Однією з найважливіших заходів пожежної профілактики є навчання, підготовка та інструктажі працівників. Основні види навчання - протипожежний інструктаж і пожежно-технічний мінімум. Навчання працівників заходам пожежної безпеки проводиться за загальними правилами проведення інструктажів, які в залежності від характеру і часу поділяються на вступний, первинний на робочому місці, повторний, позаплановий та цільовий. Порядок проведення інструктажів докладно висвітлено в спеціальному розділі частини 2 цього посібника. Нижче наводиться приблизний перелік основних питань з пожежної безпеки, які в обов'язковому порядку повинні доводитися до учнів. Перелік питань, що включаються в вступний інструктаж:

- Правила та інструкції з пожежної безпеки, що діють на об'єкті, накази, правила, інструкції, загальні вимоги щодо дотримання протипожежного режиму; відповідальність за порушення правил пожежної безпеки;

- Основні причини пожеж та вибухів; наявність вибухопожежонебезпечних виробництв (ділянок, робіт) та їх загальна характеристика;

- Загальні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки; порядок спалювання, застосування відкритого вогню, проведення пожежонебезпечних робіт та їх загальна характеристика;

- Організація діяльності та функції підрозділів добровільної (відомчої) пожежної охорони; дії працюють при виникненні пожежі (порядок виклику пожежної охорони, евакуація людей, матеріальних цінностей тощо);

- Вогнегасники речовини, їх властивості та область застосування; первинні засоби пожежогасіння та правила користування ними.

Приблизний перелік основних питань первинного протипожежного інструктажу на робочому місці:

- Коротка характеристика пожежної небезпеки обладнання, речовин і матеріалів, що звертаються у виробництві; можливі причини виникнення пожеж та заходи щодо їх попередження;

- Правила (інструкції) пожежної безпеки, встановлені для працівників даного приміщення, дільниці, споруди; шляхи евакуації та вимоги до їх змісту; види і функції існуючих систем протипожежного захисту (пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння);

- Обов'язки при виникненні пожежі; засоби зв'язку і їх місцезнаходження; порядок виклику пожежної охорони, сповіщення людей, проведення евакуації; місця розташування первинних засобів пожежогасіння, способи їх застосування.

повторний інструктаж проводять з періодичністю, встановленої в даній установі (в галузі) за програмою первинного інструктажу в повному обсязі.

позаплановий інструктаж проводять у випадках зміни технології, переходу на інше робоче місце, після будь-яких пригод. Обсяг і зміст інструктажу визначають для кожної конкретної ситуації з урахуванням причин та обставин його проведення.

цільовий інструктаж проводять перед виконанням разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками за фахом, перед роботами, на які оформляється наряд-допуск. З урахуванням конкретної ситуації в інструктаж включають необхідні питання, пов'язані з пожежною безпекою.

Навчання в обсязі пожежно-технічного мінімуму проводиться з метою доведення до відома керівників і провідних фахівців підприємств, осіб, відповідальних за пожежну безпеку підрозділів підприємств, а також зайнятих виконанням робіт підвищеної пожежної небезпеки, до яких висуваються додаткові вимоги з безпеки праці і перевірки знань або основних положень чинних нормативних технічних документів в області пожежної безпеки. Працівники, які проходять навчання в системі пожежно-технічного мінімуму на підприємстві можуть бути звільнені від вступного та первинного протипожежних інструктажів.

Навчальні програми складаються для кожної категорії учнів з урахуванням специфіки професійної діяльності, особливостей виконання обов'язків за посадою і положень галузевих документів.

При підготовці навчальних програм слід приділяти особливу увагу практичній складовій навчання: вмінню користуватися первинними засобами пожежогасіння, діям у разі виникнення пожежі, правилам евакуації та допомоги постраждалим.

Відповідно до ст. 37 Федерального закону «Про пожежну безпеку», підприємства зобов'язані:

- Дотримуватися вимог пожежної безпеки, а також виконувати приписи, постанови та інші законні вимоги посадових осіб пожежної охорони;

- Розробляти і здійснювати заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;

- Проводити протипожежну пропаганду, а також навчати своїх працівників заходів пожежної безпеки;

- Включати в колективний договір (угода) питання пожежної безпеки;

- Утримувати в справному стані системи та засоби протипожежного захисту, включаючи первинні засоби гасіння пожеж, не допускати їх використання не за призначенням;

- Сприяти пожежної охорони при гасінні пожеж, встановлення причин і умов їх виникнення, а також при виявленні осіб, винних у порушенні вимог пожежної безпеки та виникнення пожеж;

- Надавати в установленому порядку при гасінні пожеж на територіях підприємств необхідні сили і засоби;

- Забезпечувати доступ посадових осіб пожежної охорони під час здійснення ними службових обов'язків на території, в будівлі, споруди і на інші об'єкти підприємств;

- Надавати на вимогу посадових осіб державного пожежного нагляду відомості та документи про стан пожежної безпеки на підприємствах, в тому числі про пожежну небезпеку виробленої ними продукції, а також про що відбулися на їх територіях пожежах та їх наслідки;

- Негайно повідомляти в пожежну охорону про виниклі пожежах, несправності наявних систем і засобів протипожежного захисту, про зміну стану доріг та проїздів;

- Сприяти діяльності добровільних пожежних.

Керівники організацій здійснюють безпосереднє керівництво системою пожежної безпеки в межах своєї компетенції на підвідомчих об'єктах і несуть персональну відповідальність за дотримання вимог пожежної безпеки. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки несуть:

- Власники майна;

- Керівники федеральних органів виконавчої влади;

- Керівники органів місцевого самоврядування;

- Особи, уповноважені володіти, користуватися або розпоряджатися майном, у тому числі керівники організацій;

- Особи в установленому порядку призначені відповідальними за забезпечення пожежної безпеки;

- Посадові особи в межах їх компетенції.Попередня   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   Наступна

Засоби захисту органів слуху | Засоби захисту від падіння з висоти | Основні види засобів колективного захисту | Атестація рабочіхмест за умовами праці. | Проведення атестації робочих місць за умовами праці | Фінансування заходів з охорони праці | Забезпечення електробезпеки. Основні причини та види електротравматизму | Захист від ураження електрострумом | Організація безпечної експлуатації електроустановок | Забезпечення пожежної безпеки. Потенційні джерела запалювання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати